Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62008TN0516

Дело T-516/08: Иск, предявен на 27 ноември 2008 г.  — Eriksen/Комисия

OJ C 44, 21.2.2009, p. 51–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.2.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 44/51


Иск, предявен на 27 ноември 2008 г. — Eriksen/Комисия

(Дело T-516/08)

(2009/C 44/90)

Език на производството: английски

Страни

Ищец: Heinz Helmuth Eriksen (Ebeltoft, Дания) (представител: I. Anderson, advocate)

Ответник: Комисия на Европейските общности

Искания на ищеца

Да се осъди Комисията да заплати на ищеца сума от 800 000 EUR или друга сума, за която Съдът прецени, че е обоснована и справедлива, като обезщетение за минали, настоящи и бъдещи болки и страдания и намалена способност за пълноценен живот поради тежки увреждания на здравето му в резултат от произволния и незаконосъобразния отказ на Комисията да осигури медицинско наблюдение на бившите работници от Туле във връзка с произтичащите от облъчването болести и състояния,

да се осъди Комисията да заплати на ищеца, на лечебните заведения или на предоставящите здравни услуги лица бъдещите разходи за медицинско лечение и лекарства за облекчаване на здравословното му състояние и/или за лечение на увреденото му здраве, посочени в първото искане по-горе, които не се поемат съгласно здравно осигурителната схема в неговата държава-членка,

да се осъди Комисията да заплати разумните съдебни разноски и разходите, направени от жалбоподателя в настоящото производство.

Правни основания и основни доводи

В настоящото дело ищецът предявява иск на основание извъндоговорна отговорност за вреди, които той твърди, че е претърпял в резултат от незаконосъобразния според него отказ на Комисията да се съобрази с приетата на пленарно заседание на Европейския парламент (1) резолюция и да принуди Дания да приложи разпоредбите на Директива 96/29/ЕВРАТОМ на Съвета от 13 май 1996 година относно постановяване на основните норми на безопасност за защита на здравето на работниците и населението срещу опасностите, произтичащи от йонизиращото лъчение (2) по отношение на работниците, сред които е и ищецът, пострадали при ядрения инцидент в Туле, Гренландия.


(1)  Доклад на Европейския парламент от 20 април 2007 г. относно последствията за общественото здраве от катастрофата в Туле през 1968 г. (петиция 720/2002) [2006/2012(INI)].

(2)  ОВ L 159, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 3, стр. 166.


Top