Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008AE0766

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно Предложение за регламент на Европейския парламент и Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 999/2001 (относно определяне на правила за превенция, контрол и ликвидиране на някои трансмисивни спонгиформни енцефалопатии) във връзка с изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията COM(2008) 53 окончателен — 2008/0030 (COD)

OJ C 211, 19.8.2008, p. 47–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.8.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 211/47


Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 999/2001 (относно определяне на правила за превенция, контрол и ликвидиране на някои трансмисивни спонгиформни енцефалопатии) във връзка с изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията“

COM(2008) 53 окончателен — 2008/0030 (COD)

(2008/C 211/14)

На 22 февруари 2008 г. Съветът реши, в съответствие с член 152, параграф 4, буква б) от Договора за създаването на Европейската общност, да се консултира с Европейския икономически и социален комитет относно

„Предложение за регламент на Европейския парламент и Съвета за изменение на Регламент (ЕО) 999/2001 (относно определяне на правила за превенция, контрол и ликвидиране на някои трансмисивни спонгиформни енцефалопатии) във връзка с изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията“.

След като прецени, че съдържанието на предложението е напълно задоволително и че то е било предмет на негови предходни становища, приети на 7 юли 1999 г. (1) и на 9 март 2005 г. (2), на 444-ата си пленарна сесия, проведена на 22 и 23 април 2008 г. (заседание от 22 април 2008 г.), Европейският икономически и социален комитет реши със 154 гласа „за“, и 2 гласа „въздържал се“ да приеме положително становище по предложения текст и да се позове на позицията, изразена в горепосочените документи.

Становището на Комитета относно процедурата за регулиране с контрол е в процес на изготвяне [COM(2007) 741 окончателен, COM(2007) 822 окончателен, COM(2007) 824 окончателен и COM(2008) 71 окончателен].

 

Брюксел, 22 април 2008 г.

Председател

на Европейския икономически и социален комитет

Dimitris DIMITRIADIS


(1)  Становище на Икономическия и социален комитет относно Предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно правилата за превенция и контрол на някои трансмисивни спонгиформни енцефалопатии — ОВ C 258, 1999 г., стр. 19.

(2)  Становище на Европейския икономически и социален комитет относно Предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (EО) № 999/2001 относно правилата за превенция, контрол и ликвидиране на някои трансмисивни спонгиформни енцефалопатии — COM(2004) 775 окончателен — ОВ C 234 от 22.9.2005 г., стр. 26-27.


Top