Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62007CN0515

Дело C-515/07: Преюдициално запитване, отправено от Hoge Raad der Nederlanden на 22 ноември 2007 г. — Vereniging Noordelijke Land- en Tuinbouw Organisatie/Staatssecretaris van Financiën

OJ C 22, 26.1.2008, p. 33–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.1.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 22/33


Преюдициално запитване, отправено от Hoge Raad der Nederlanden на 22 ноември 2007 г. — Vereniging Noordelijke Land- en Tuinbouw Organisatie/Staatssecretaris van Financiën

(Дело C-515/07)

(2008/C 22/60)

Език на производството: нидерландски

Препращаща юрисдикция

Hoge Raad der Nederlanden

Страни в главното производство

Жалбоподател: Vereniging Noordelijke Land- en Tuinbouw Organisatie

Ответник: Staatssecretaris van Financiën

Преюдициални въпроси

1)

Трябва ли член 6, параграф 2 и член 17, параграфи 1, 2 и 6 от Шеста директива (1) да се тълкуват в смисъл, че на данъчно задължено лице е позволено да причисли изцяло към своето предприятие не само капиталови стоки, но и всички стоки и услуги, които се използват както за нуждите на предприятието, така и за други цели, и да приспада изцяло и незабавно данъка върху добавената стойност, който се начислява при придобиването на тези стоки и услуги?

2)

При положителен отговор на първия въпрос: прилагането на член 6, параграф 2 от Шеста директива води ли по отношение на стоки и услуги, различни от капиталови стоки, до еднократно облагане с ДДС за периода, през който е осъществено приспадането във връзка с тези стоки и услуги, или облагането трябва да се извърши през последващи периоди, и в последния случай, как трябва да се определи данъчната основа за стоки и услуги, за които данъчно задълженото лице не начислява амортизационни отчисления?


(1)  Шеста директива 77/388/ЕИО на Съвета от 17 май 1977 година за хармонизиране на законодателствата на държавите-членки относно данъците върху оборота — обща система на данъка върху добавената стойност: единна данъчна основа (ОВ L 145, стр. 1).


Top