Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62007CN0508

Дело C-508/07 P: Жалба, подадена на 21 ноември 2007 г. от Cain Cellars, Inc. срещу решението на Първоинстанционния съд (първи състав), постановено на 12 септември 2007 г. по дело T-304/05, Cain Cellars, Inc./Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни)

OJ C 22, 26.1.2008, p. 32–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.1.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 22/32


Жалба, подадена на 21 ноември 2007 г. от Cain Cellars, Inc. срещу решението на Първоинстанционния съд (първи състав), постановено на 12 септември 2007 г. по дело T-304/05, Cain Cellars, Inc./Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни)

(Дело C-508/07 P)

(2008/C 22/57)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Cain Cellars, Inc. (представител: адв. J. Albrecht)

Друга страна в производството: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни)

Искания

Да се отмени оспорваното решение на Първоинстанционния съд от 12 септември 2007 г. по дело T-304/05,

да се установи, че основанието за отказ в член 7, параграф 1, буква б) РМО не противоречи на регистрацията на заявената марка,

да се разпореди на СХВП да заплати разноските по производството пред апелативния състав на СХВП, пред Първоинстанционния съд и по производството по обжалване.

Правни основания и основни доводи

Обобщение на правните основания, изтъкнати от жалбоподателя в производството по обжалване на решението на Първоинстанционния съд на Европейските общности от 12 септември 2007 г. по дело T-304/05

Първо правно основание

Нарушение на член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (EО) № 40/94:

Жалбоподателят твърди, че при разглеждането на фактите от значение за преценката на отличителния характер на заявената марка, изобразяваща петоъгълник, Първоинстанционният съд не е взел предвид съществени фактически обстоятелства и съответните правни положения и принципи, като е преценил марката на жалбоподателя, изобразяваща петоъгълник, на изцяло теоретична и абстрактна основа и е пренебрегнал общите, базирани на фактите основания за преценка на въпроса за отличителния характер на изображението на петоъгълник и по-специално неговата уникалност („uniqueness“) в съответния за случая сектор на виното. Първоинстанционният съд бил класифицирал знака като проста „геометрична форма“, като по абстрактен начин и a priori бил заключил за липса на какъвто и да е отличителен характер на тази категория прости знаци.

Второ правно основание

Нарушение на член 67, параграф 3 от Процедурния правилник на Първоинстанционния съд:

a

Според член 67, параграф 3 от Процедурния правилник на Първоинстанционния съд Първоинстанционният съд взема предвид само онези документи и доказателства, с които адвокатите и представителите на страните са могли да се запознаят и по които са имали възможност да изразят своите становища. Съгласно точка 34 в обжалваното решение са били взети предвид документи, които за първи път са били изпратени от СХВП заедно с отговора ѝ на жалбата и по които жалбоподателят не е имал възможност да изрази становище (писмената фаза на производството е приключила след представяне на отговора). Така решението се основавало на недопустими доказателствени средства. Невъзможността за жалбоподателя да изрази становището си представлявала нарушение на принципа на състезателното начало.

б)

Накрая жалбоподателят твърди, че представените в хода на устната фаза на производството с оглед доказване на отличителния характер на заявената марка изображения на стоки, за което представяне СХВП изразила съгласие и които били особено важни за доказване на отличителния характер на заявената марка, не били споменати в обжалваното решение и не били взети предвид в заключенията на Първоинстанционния съд относно отличителния характер. Това също представлявало нарушение на принципа на състезателното начало.


Top