Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62007CN0502

Дело C-502/07: Преюдициално запитване, отправено от Naczelny Sąd Administracyjny (Република Полша) на 16 ноември 2007 г. — K-1 Sp. z o.o. w Toruniu/Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

OJ C 22, 26.1.2008, p. 30–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.1.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 22/30


Преюдициално запитване, отправено от Naczelny Sąd Administracyjny (Република Полша) на 16 ноември 2007 г. — K-1 Sp. z o.o. w Toruniu/Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

(Дело C-502/07)

(2008/C 22/55)

Език на производството: полски

Препращаща юрисдикция

Naczelny Sąd Administracyjny

Страни в главното производство

Ищец: K-1 Sp. z o.o. w Toruniu

Ответник: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

Преюдициални въпроси

1)

Изключва ли член 2, първи и втори параграф от Първа директива на Съвета от 11 април 1967 година за хармонизиране на законодателствата на държавите-членки относно данъците върху оборота (67/227/ЕИО) (1), във връзка с член 2, член 10, параграф 1, буква а) и параграф 2 от Шеста Директива на Съвета от 17 май 1977 година за хармонизиране на законодателствата на държавите-членки относно данъците върху оборота — обща система на данъка върху добавената стойност: единна данъчна основа (77/388/ЕИО) (2), възможността на лице, което е данъчно задължено по ДДС, да се наложи допълнително данъчно задължение съгласно член 105, алинеи 5 и 6 от Ustawa o Podatku od Towarów i Usług [Закон за данъка върху стоките и услугите] от 11 март 2004 г., (Dz. U. [Dziennik Ustaw, Държавен вестник на Република Полша] Nr. 54, Pos. 535, с изменения), когато е установено, че лицето, данъчно задължено по ДДС, е посочило в подадената от него декларация размер на подлежащия на възстановяване данъчен кредит по ДДС или на платения данък, който надвишава дължимата му сума?

2)

Могат ли „специалните мерки“ по смисъла на член 27, параграф 1 от Шеста Директива на Съвета от 17 май 1977 година за хармонизиране на законодателствата на държавите-членки относно данъците върху оборота — обща система на данъка върху добавената стойност: единна данъчна основа (77/388/ЕИО), с оглед на своето естество и цел, да се състоят във възможността на лице, данъчно задължено по ДДС, да се наложи допълнително данъчно задължение, определено с решение на данъчния орган, когато е установено, че данъчно задълженото лице е декларирало завишен размер на подлежащия на възстановяване данъчен кредит по ДДС или завишен размер на платения данък?

3)

Обхваща ли правомощието, предвидено в член 33 от Шеста Директива на Съвета от 17 май 1977 година за хармонизиране на законодателствата на държавите-членки относно данъците върху оборота — обща система на данъка върху добавената стойност: единна данъчна основа (77/388/ЕИО), правото да се въведе допълнителното данъчно задължение, предвидено в член 109, алинеи 5 и 6 от Ustawa o Podatku od Towarów i Usług [Закона за данъка върху стоките и услугите] от 11 март 2004 г.?


(1)  ОВ 71, стр. 1301.

(2)  ОВ L 145, стр. 1.


Top