Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62007CB0242

Дело C-242/07 P: Определение на Съда от 8 ноември 2007 г. — Кралство Белгия/Комисия на Европейските общности (Обжалване — Срок за предявяване на иск — Член 43, параграф 6 от Процедурния правилник на Първоинстанционния съд — Оригинал на исковата молба, подаден след изтичането на срока — Недопустимост — Понятие за извинима грешка — Понятие за случайно събитие)

OJ C 22, 26.1.2008, p. 19–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.1.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 22/19


Определение на Съда от 8 ноември 2007 г. — Кралство Белгия/Комисия на Европейските общности

(Дело C-242/07 P) (1)

(Обжалване - Срок за предявяване на иск - Член 43, параграф 6 от Процедурния правилник на Първоинстанционния съд - Оригинал на исковата молба, подаден след изтичането на срока - Недопустимост - Понятие за извинима грешка - Понятие за случайно събитие)

(2008/C 22/36)

Език на производството: френски

Страни

Ищец: Кралство Белгия (представители: L. Van den Broeck, представител, J.-P. Buyle и C. Steyaert, avocats)

Друга страна в производството: Комисия на Европейските общности (представители: L. Flynn и A. Steiblytė)

Предмет

Жалба, подадена срещу определението на Първоинстанционния съд (пети състав) от 15 март 2007 г. по дело Белгия/Комисия (T-5/07), с което Първоинстанционният съд е отхвърлил като недопустим поради закъснение предявеният от ищеца иск за отмяна на Решението на Комисията от 18 октомври 2006 г., с което му е отказано възстановяване на изплатената от него главница заедно с лихвите по вземанията на Европейския социален фонд — Срок за предявяване на иск и срок за изпращане на оригинал, предварително подаден по факс — Понятия за случайно събитие и за извинима грешка

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда Кралство Белгия да заплати съдебните разноски.


(1)  ОВ C 170, 21.7.2007 г.


Top