Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62006CA0401

Дело C-401/06: Решение на Съда (трети състав) от 6 декември 2007 г. — Комисия на Европейските общности/Федерална Република Германия (Неизпълнение на задължения от държава-членка — Данъчни въпроси — Шеста директива ДДС — Доставка на услуги — Изпълнител на завещание — Място на изпълнение при доставка на услуга — Член 9, параграфи 1 и 2, буква д)

OJ C 22, 26.1.2008, p. 10–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.1.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 22/10


Решение на Съда (трети състав) от 6 декември 2007 г. — Комисия на Европейските общности/Федерална Република Германия

(Дело C-401/06) (1)

(Неизпълнение на задължения от държава-членка - Данъчни въпроси - Шеста директива ДДС - Доставка на услуги - Изпълнител на завещание - Място на изпълнение при доставка на услуга - Член 9, параграфи 1 и 2, буква д)

(2008/C 22/18)

Език на производството: немски

Страни

Ищец: Комисия на Европейските общности (представител: D. Triantafyllou)

Ответник: Федерална Република Германия (представител: M. Lumma)

Предмет

Неизпълнение на задължения от държава-членка — Нарушение на член 9, параграф 2, буква д) от Директива 77/388/ЕИО: Шеста директива на Съвета от 17 май 1977 година относно хармонизиране на законодателствата на държавите-членки относно данъците върху оборота — обща система на данъка върху добавената стойност: единна данъчна основа (ОВ L 145, стр. 1) — Услуги, доставяни от изпълнители на завещание на получатели, установени извън Европейската общност, или на данъчнозадължени лица, установени в Общността, но извън държавата на доставчика — Място на доставката на услуга — Определяне на дейността на изпълнителя на завещание.

Диспозитив

1)

Отхвърля иска.

2)

Комисията на Европейските общности понася направените от нея съдебни разноски, както и съдебните разноски на Федерална република Германия.


(1)  ОВ C 294, 2.12.2006 г.


Top