Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62006CA0262

Дело C-262/06: Решение на Съда (втори състав) от 22 ноември 2007 г. (преюдициално запитване от Bundesverwaltungsgericht — Германия) — Deutsche Telecom AG/Федерална република Германия (Сектор на далекосъобщенията — Универсална услуга и права на потребителите — Понятие за задължения, които трябва да бъдат временно запазени — Член 27, първа алинея от Директива 2002/21/ЕО (Рамкова директива) и член 16, параграф 1, буква а) от Директива 2002/22/ЕО (Директива за общодостъпната услуга) — Тарифи за предоставяне на услуги за гласова телефония — Задължение за получаване на административно разрешение)

OJ C 22, 26.1.2008, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.1.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 22/8


Решение на Съда (втори състав) от 22 ноември 2007 г. (преюдициално запитване от Bundesverwaltungsgericht — Германия) — Deutsche Telecom AG/Федерална република Германия

(Дело C-262/06) (1)

(Сектор на далекосъобщенията - Универсална услуга и права на потребителите - Понятие за задължения, които трябва да бъдат временно запазени - Член 27, първа алинея от Директива 2002/21/ЕО (Рамкова директива) и член 16, параграф 1, буква а) от Директива 2002/22/ЕО (Директива за общодостъпната услуга) - Тарифи за предоставяне на услуги за гласова телефония - Задължение за получаване на административно разрешение)

(2008/C 22/15)

Език на производството: немски

Препращаща юрисдикция

Bundesverwaltungsgericht

Страни в главното производство

Ищец: Deutsche Telecom AG

Ответник: Федерална република Германия

Предмет

Преюдициално запитване — Bundesverwaltungsgericht — Тълкуване на член 27, алинея 1 от Директива 2002/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 година относно общата регулаторна рамка за електронните съобщителни мрежи и услуги (Рамкова директива) (ОВ L 108, стp. 33), както и на член 16, параграф 1, буква а) от Директива 2002/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 година относно общодостъпната услуга и правата на потребителите във връзка с електронните съобщителни мрежи и услуги (Директива за общодостъпната услуга) (ОВ L 108, стp. 51) — Понятие за задължения, които трябва да бъдат временно запазени от държавите-членки — По-рано съществуващ режим на одобрение на тарифите за предоставянето на услуги за гласова телефония на крайния потребител от предприятие с господстващо положение

Диспозитив

Член 27, първа алинея от Директива 2002/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 година относно общата регулаторна рамка за електронните съобщителни мрежи и услуги (Рамкова директива) и член 16, параграф 1, буква а) от Директива 2002/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 година относно общодостъпната услуга и правата на потребителите във връзка с електронните съобщителни мрежи и услуги (Директива за общодостъпната услуга) следва да бъдат тълкувани в смисъл, че както правно задължение за получаване на разрешение относно тарифите за предоставяне на услуги на дребно за гласова телефония, извършвани от предприятия с господстващо положение на този пазар, като предвиденото в § 25 от Закона за далекосъобщенията (Telekommunikationsgesetz) от 25 юли 1996 г., установено от вътрешното право преди произтичащата от посочените директиви регулаторна рамка, така и свързаните с това констативни административни актове, трябва временно да бъдат запазени в сила.


(1)  ОВ C 212, 2.9.2006 г.


Top