Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document E2007C1018(01)

Сведения, които държавите-членки на ЕАСТ съобщават във връзка с държавните помощи, отпуснати по реда на акта, посочен в точка 1, буква е) на приложение XV към Споразумението за ЕИП (Регламент (ЕО) № 70/2001 на Комисията относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора за ЕО по отношение на държавната помощ за малките и средни предприятия)

OJ C 244, 18.10.2007, p. 10–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.10.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 244/10


Сведения, които държавите-членки на ЕАСТ съобщават във връзка с държавните помощи, отпуснати по реда на акта, посочен в точка 1, буква е) на приложение XV към Споразумението за ЕИП (Регламент (ЕО) № 70/2001 на Комисията относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора за ЕО по отношение на държавната помощ за малките и средни предприятия)

(2007/C 244/03)

Помощ №

Помощ за МСП — 2/07 — Норвегия

Държава-членка на ЕАСТ

Норвегия

Регион

Regional aid area (EFTA Surveillance Authority Dec. No. 226/06/COL)

Наименование на схемата за подпомагане или име на предприятието, което получава индивидуална помощ

Подпомагане на МСП за регионално развитие

Правно основание

Годишни писма с предложения за субсидии

Годишни разходи, предвидени по схемата

Схема за помощ

Общ годишен размер: 190 млн. NOK

Максимален интензитет на помощта

В съответствие с член 4, параграфи 2-6, и член 5 от регламента

Дата на привеждане в действие

1 януари 2007 г.

Продължителност на схемата

31 декември 2013 г.

Цел на помощта

Помощ за МСП за регионално развитие в областта на регионалната помощ

Засегнати икономически сектори

Всички сектори, които могат да получат помощ за МСП

Име и адрес на органа, предоставящ помощта

Innovation Norway

Postbox 448 Sentrum

N-0104 Oslo

post@innovasjonnorge.no

Големи индивидуални помощи

В съответствие с член 6 от регламента


Top