Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009AP0043(01)

Споразумение между ЕО и Сейшелите за премахването на визите за краткосрочен престой * Законодателна резолюция на Европейския парламент от 20 октомври 2009 г. относно предложението за решение на Съвета относно сключването на споразумението между Европейската общност и Република Сейшели за премахването на визите за краткосрочен престой (COM(2009)0052 – C7-0012/2009 – 2009/0015(CNS))

OJ C 265E , 30.9.2010, p. 43–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.9.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

CE 265/43


Вторник, 20 октомври 2009 г.
Споразумение между ЕО и Сейшелите за премахването на визите за краткосрочен престой *

P7_TA(2009)0043

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 20 октомври 2009 г. относно предложението за решение на Съвета относно сключването на споразумението между Европейската общност и Република Сейшели за премахването на визите за краткосрочен престой (COM(2009)0052 – C7-0012/2009 – 2009/0015(CNS))

2010/C 265 E/22

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

като взе предвид предложението за решение на Съвета (COM(2009)0052),

като взе предвид член 62, точка 2, буква б), подточка i) и член 300, параграф 2, първа алинея, първо изречение от Договора за ЕО,

като взе предвид член 300, параграф 3, първа алинея от Договора за ЕО, съобразно която Съветът се е консултирал с него (C7-0012/2009),

като взе предвид член 55 и член 90, параграф 8 от своя правилник,

като взе предвид доклада на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A7-0012/2009),

1.

Одобрява сключването на споразумението;

2.

Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите-членки и на Република Сейшели.


Top