Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009AP0041

Чистопородни разплодни животни от рода на едрия рогат добитък * Законодателна резолюция на Европейския парламент от 20 октомври 2009 г. относно измененото предложение за директива на Съвета относно чистопородни разплодни животни от рода на едрия рогат добитък (кодифицирана версия) (COM(2009)0235 – C7-0045/2009 – 2006/0250(CNS))

OJ C 265E , 30.9.2010, p. 42–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.9.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

CE 265/42


Вторник, 20 октомври 2009 г.
Чистопородни разплодни животни от рода на едрия рогат добитък (кодифицирана версия) *

P7_TA(2009)0041

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 20 октомври 2009 г. относно измененото предложение за директива на Съвета относно чистопородни разплодни животни от рода на едрия рогат добитък (кодифицирана версия) (COM(2009)0235 – C7-0045/2009 – 2006/0250(CNS))

2010/C 265 E/20

(Процедура на консултация – кодификация)

Европейският парламент,

като взе предвид измененото предложение на Комисията до Съвета (COM(2009)0235),

като взе предвид членове 37 и 94 от Договора за ЕО, съгласно които Съветът се е консултирал с него (C7-0045/2009),

като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 20 декември 1994 г. относно ускорен метод на работа за официална кодификация на законодателни текстове (1),

като взе предвид членове 86 и 55 от своя правилник,

като взе предвид доклада на Комисията по правни въпроси (A7-0032/2009),

А.

като има предвид, че съгласно становището на Консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията въпросното предложение се свежда до обикновена кодификация на съществуващите текстове, без промяна по същество;

1.

Одобрява предложението на Комисията, както е адаптирано към препоръките на Консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията;

2.

Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.


(1)  ОВ C 102, 4.4.1996 г., стр. 2.


Top