Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009AP0040

Ветеринарно-санитарни изисквания за търговията в Общността и вноса на домашни птици и яйца за люпене * Законодателна резолюция на Европейския парламент от 20 октомври 2009 г. относно предложението за директива на Съвета относно ветеринарно-санитарните изисквания за търговията в Общността и вноса от трети страни на домашни птици и яйца за люпене (кодифицирана версия) (COM(2009)0227 – C7-0048/2009 – 2009/0067(CNS))

OJ C 265E , 30.9.2010, p. 41–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.9.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

CE 265/41


Вторник, 20 октомври 2009 г.
Ветеринарно-санитарни изисквания за търговията в Общността и вноса на домашни птици и яйца за люпене (кодифицирана версия) *

P7_TA(2009)0040

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 20 октомври 2009 г. относно предложението за директива на Съвета относно ветеринарно-санитарните изисквания за търговията в Общността и вноса от трети страни на домашни птици и яйца за люпене (кодифицирана версия) (COM(2009)0227 – C7-0048/2009 – 2009/0067(CNS))

2010/C 265 E/19

(Процедура на консултация – кодификация)

Европейският парламент,

като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2009)0227),

като взе предвид член 37 от Договора за ЕО, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C7-0048/2009),

като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 20 декември 1994 г. относно ускорен метод на работа за официална кодификация на законодателни текстове (1),

като взе предвид членове 86 и 55 от своя правилник,

като взе предвид доклада на Комисията по правни въпроси (A7-0027/2009),

А.

като има предвид, че съгласно становището на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията въпросното предложение се свежда до обикновена кодификация на съществуващите текстове, без промяна по същество;

1.

Одобрява предложението на Комисията, както е адаптирано към препоръките на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията;

2.

Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.


(1)  ОВ C 102, 4.4.1996 г., стр. 2.


Top