Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009AP0038

Ветеринарни проверки на животни, въведени в Общността от трети страни * Законодателна резолюция на Европейския парламент от 20 октомври 2009 г. относно предложението за директива на Съвета относно определяне на принципите на организация на ветеринарните проверки на животни, въведени в Общността от трети страни (кодифицирана версия) (COM(2008)0873 – C6-0033/2009 – 2008/0253(CNS))

OJ C 265E , 30.9.2010, p. 39–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.9.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

CE 265/39


Вторник, 20 октомври 2009 г.
Ветеринарни проверки на животни, въведени в Общността от трети страни (кодифицирана версия) *

P7_TA(2009)0038

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 20 октомври 2009 г. относно предложението за директива на Съвета относно определяне на принципите на организация на ветеринарните проверки на животни, въведени в Общността от трети страни (кодифицирана версия) (COM(2008)0873 – C6-0033/2009 – 2008/0253(CNS))

2010/C 265 E/17

(Процедура на консултация – кодификация)

Европейският парламент,

като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2008)0873),

като взе предвид член 37 от Договора за ЕО, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C6-0033/2009),

като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 20 декември 1994 г. относно ускорен метод на работа за официална кодификация на законодателни текстове (1),

като взе предвид членове 86 и 55 от своя правилник,

като взе предвид доклада на Комисията по правни въпроси (A7-0028/2009),

А.

като има предвид, че съгласно становището на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията въпросното предложение се свежда до обикновена кодификация на съществуващите текстове, без промяна по същество;

1.

Одобрява предложението на Комисията, както е адаптирано към препоръките на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията;

2.

Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.


(1)  ОВ C 102, 4.4.1996 г., стр. 2.


Top