Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009AP0031

Отмяна на някои остарели актове на Съвета в областта на Общата селскостопанска политика * Законодателна резолюция на Европейския парламент от 20 октомври 2009 г. относно предложението за регламент на Съвета за отмяна на някои остарели актове на Съвета в областта на Общата селскостопанска политика (COM(2009)0377 – C7-0134/2009 – 2009/0103(CNS))

OJ C 265E , 30.9.2010, p. 33–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.9.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

CE 265/33


Вторник, 20 октомври 2009 г.
Отмяна на някои остарели актове на Съвета в областта на Общата селскостопанска политика *

P7_TA(2009)0031

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 20 октомври 2009 г. относно предложението за регламент на Съвета за отмяна на някои остарели актове на Съвета в областта на Общата селскостопанска политика (COM(2009)0377 – C7-0134/2009 – 2009/0103(CNS))

2010/C 265 E/10

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2009)0377),

като взе предвид член 37 от Договора за ЕО, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C7-0134/2009),

като взе предвид член 55 и член 46, параграф 1 от своя правилник,

като взе предвид доклада на Комисията по земеделие и развитие на селските райони (A7-0018/2009),

1.

Одобрява предложението на Комисията;

2.

Приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

3.

Призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в предложението на Комисията;

4.

Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.


Top