Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009AP0030

Статут на Международната агенция за възобновяема енергия (IRENA) * Законодателна резолюция на Европейския парламент от 20 октомври 2009 г. относно предложението за решение на Съвета за сключване на Статута на Международната агенция за възобновяема енергия (IRENA) от Европейската общност и за упражняване на нейните права и задължения (COM(2009)0326 – C7-0092/2009 – 2009/0085(CNS))

OJ C 265E , 30.9.2010, p. 33–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.9.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

CE 265/33


Вторник, 20 октомври 2009 г.
Статут на Международната агенция за възобновяема енергия (IRENA) *

P7_TA(2009)0030

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 20 октомври 2009 г. относно предложението за решение на Съвета за сключване на Статута на Международната агенция за възобновяема енергия (IRENA) от Европейската общност и за упражняване на нейните права и задължения (COM(2009)0326 – C7-0092/2009 – 2009/0085(CNS))

2010/C 265 E/09

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

като взе предвид предложението за решение на Съвета (COM(2009)0326),

като взе предвид член 175, параграф 1, член 300, параграф 2, алинея първа и член 300, параграф 3, алинея първа от Договора за ЕО, съгласно които Съветът се е консултирал с него (C7-0092/2009),

като взе предвид член 55, член 90, параграф 8 и член 46, параграф 1 от своя правилник,

като взе предвид доклада на Комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A7-0026/2009),

1.

Одобрява сключването на Статута;

2.

Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите-членки.


Top