Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2009/234E/04

Протокол от заседанието от 12 март 2009 г.

OJ C 234E , 29.9.2009, p. 374–479 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.9.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

CE 234/374


Четвъртък, 12 март 2009 r.
ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО ОТ 12 МАРТ 2009 Г.

2009/C 234 E/04

Съдържание

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО

1.

Откриване на заседанието

2.

Внесени документи

3.

Участие на работници и служители в предприятия със статут на европейски дружества (внесено предложение за резолюция)

4.

Източно партньорство (разискване)

5.

Стратегическо партньорство между Европейския съюз и Бразилия — Стратегическо партньорство между ЕС и Мексико (разискване)

6.

Петдесетгодишнина от въстанието в Тибет и диалог между Негово светейшество Далай Лама и китайското правителство (разискване)

7.

Време за гласуване

7.1.

Успешни кариери и повишена мобилност: европейско партньорство за изследователи (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

7.2.

Защита на потребителите, по-специално на непълнолетните лица, при използване на видео игри (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

7.3.

Общо авиационно пространство с Израел (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

7.4.

Многогодишен план за възстановяване на червения тон * (гласуване)

7.5.

Шри Ланка (гласуване)

7.6.

Влошаването на състоянието на селскостопанските земи в Европейския съюз (гласуване)

7.7.

Участие на работници и служители в предприятия със статут на европейски дружества (гласуване)

7.8.

Деца на мигранти (гласуване)

7.9.

Доклад за напредъка на Хърватия за 2008 г. (гласуване)

7.10.

Доклад за напредъка на Турция за 2008 г. (гласуване)

7.11.

Доклад за напредъка на Бивша югославска република Македония за 2008 г. (гласуване)

7.12.

Мандат на Международния наказателен трибунал за бивша Югославия (гласуване)

7.13.

Пети световен форум по въпросите на водата (гласуване)

7.14.

Помощта за развитие, предоставяна от ЕО за здравните услуги в държавите от Африка на юг от Сахара (гласуване)

7.15.

Прилагане на Единна зона за плащания в евро (SEPA) (гласуване)

7.16.

Стратегическо партньорство между Европейския съюз и Бразилия (гласуване)

7.17.

Стратегическо партньорство между ЕС и Мексико (гласуване)

7.18.

Петдесетгодишнина от въстанието в Тибет и диалог между Негово светейшество Далай Лама и китайското правителство (гласуване)

8.

Обяснениe на вот

9.

Съобщаване на общи позиции на Съвета

10.

Обяснениe на вот (продължение)

11.

Поправки на вот и намерения за гласуване

12.

Одобряване на протокола от предишното заседание

13.

Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)

13.1.

Гвинея-Бисау

13.2.

Филипини

13.3.

Изгонване на неправителствени организации от Дарфур

14.

Време за гласуване

14.1.

Гвинея-Бисау (гласуване)

14.2.

Филипини (гласуване)

14.3.

Изгонване на неправителствени организации от Дарфур (гласуване)

15.

Поправки на вот и намерения за гласуване

16.

Решения относно някои документи

17.

Предаване на текстове, приети на настоящото заседание

18.

Писмени декларации, вписани в регистъра (член 116 от Правилника за дейността)

19.

График на следващите заседания

20.

Прекъсване на сесията

ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

ПРИЛОЖЕНИЕ I

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНИЯ

1.

Успешни кариери и повишена мобилност: европейско партньорство за изследователи

2.

Защита на потребителите, по-специално — на непълнолетните лица, при използване на видео игри

3.

Общо авиационно пространство с Израел

4.

Многогодишен план за възстановяване на червения тон *

5.

Шри Ланка

6.

Влошаването на състоянието на селскостопанските земи в Европейския съюз

7.

Участие на работници и служители в предприятия със статут на европейски дружества

8.

Деца на мигранти

9.

Доклад за напредъка на Хърватия за 2008 г.

10.

Доклад за напредъка на Турция за 2008 г.

11.

Доклад за напредъка на бивша югославска република Македония за 2008 г.

12.

Мандат на Международния наказателен трибунал за бивша Югославия

13.

Пети световен форум по въпросите на водата

14.

Помощта за развитие, предоставяна от ЕО за здравните услуги в държавите от Африка на юг от Сахара

15.

Единна зона за плащания в евро (SEPA)

16.

Стратегическо партньорство между Европейския съюз и Бразилия

17.

Стратегическо партньорство ЕС—Мексико

18.

Петдесетгодишнина от въстанието в Тибет и диалог между Негово светейшество Далай Лама и китайското правителство

19.

Гвинея-Бисау

20.

Филипини

21.

Прогонване на неправителствени организации от Дарфур

ПРИЛОЖЕНИЕ II

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

1.

Доклад Locatelli A6-0067/2009 — Резолюция

2.

Доклад Manders A6-0051/2009 — Резолюция

3.

Доклад Romagnoli A6-0090/2009 — Резолюция

4.

C6-0081/2009 — Възстановяване на запасите от червен тон — Изм. 3/рев2

5.

C6-0081/2009 — Възстановяване на запасите от червен тон — Изменено предложение

6.

B6-0140/2009 — Шри Ланка — Изм. 2/1

7.

B6-0140/2009 — Шри Ланка — Изм. 2/2

8.

B6-0140/2009 — Шри Ланка — Изм. 5

9.

B6-0140/2009 — Шри Ланка — Изм. 6

10.

B6-0140/2009 — Шри Ланка — Изм. 4

11.

B6-0140/2009 — Шри Ланка — Изм. 3

12.

B6-0110/2009 — Участие на работници и служители в предприятия със статут на европейски дружества — Резолюция

13.

B6-0112/2009 — Деца на мигранти — Резолюция

14.

B6-0104/2009 — Хърватия — Изм. 7

15.

B6-0104/2009 — Хърватия — Изм. 9

16.

B6-0104/2009 — Хърватия — Изм. 8

17.

B6-0104/2009 — Хърватия — Изм. 3

18.

B6-0104/2009 — Хърватия — Изм. 4

19.

B6-0104/2009 — Хърватия — Изм. 6

20.

B6-0104/2009 — Хърватия — Изм. 5

21.

B6-0104/2009 — Хърватия — Резолюция

22.

B6-0105/2009 — Турция — Изм. 11

23.

B6-0105/2009 — Турция — Изм. 14

24.

B6-0105/2009 — Турция — Изм. 15

25.

B6-0105/2009 — Турция — Изм. 7

26.

B6-0105/2009 — Турция — Резолюция

27.

B6-0106/2009 — Бивша югославска република Македония — Пар. 12/2

28.

B6-0106/2009 — Бивша югославска република Македония — Изм. 2

29.

B6-0106/2009 — Бивша югославска република Македония — Резолюция

30.

Доклад Neyts-Uyttebroeck A6-0112/2009 — Препоръка

31.

B6-0113/2009 — Пети световен форум за водата — Пар. 2/2

32.

B6-0113/2009 — Пети световен форум за водата — Изм. 13

33.

B6-0113/2009 — Пети световен форум за водата — Изм. 17

34.

B6-0113/2009 — Пети световен форум за водата — Изм. 1 + 7

35.

B6-0113/2009 — Пети световен форум за водата — Изм. 8

36.

B6-0113/2009 — Пети световен форум за водата — Изм. 10/рев

37.

B6-0113/2009 — Пети световен форум за водата — Резолюция

38.

B6-0114/2009 — Здравните услуги в държавите от Африка на юг от Сахара — Резолюция

39.

B6-0111/2009 — SEPA — Резолюция

40.

Доклад Koppa A6-0062/2009 — Изм. 9/1

41.

Доклад Koppa A6-0062/2009 — Изм. 9/2

42.

Доклад Koppa A6-0062/2009 — Пар. 1, буква ц

43.

Доклад Koppa A6-0062/2009 — Препоръка

44.

Доклад Salafranca Sánchez-Neyra A6-0028/2009 — Препоръка

45.

RC-B6-0135/2009 — Тибет — Пар. 1

46.

RC-B6-0135/2009 — Тибет — Пар. 2

47.

RC-B6-0135/2009 — Тибет — Пар. 3

48.

RC-B6-0135/2009 — Тибет — Съображение Д

49.

RC-B6-0135/2009 — Тибет — Резолюция

50.

B6-0115/2009 — Гвинея-Бисау — Резолюция

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА Alejo VIDAL-QUADRAS

Заместник-председател

1.   Откриване на заседанието

Заседанието бе открито в 9,00 ч.

2.   Внесени документи

Внесени са следните документи от Съвета и Комисията:

Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно ограничението на употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване (преработена) (COM(2008) 0809 — C6-0471/2008 — 2008/0240(COD))

Разглеждане в комисия

:

водеща: ENVI

подпомагаща: JURI

Проект на решение на Съвета за отмяна на Директива 83/515/ЕИО и 11 неактуални решения в сферата на общата политика в областта на рибарството (COM(2009)0088 — C6-0094/2009 — 2009/0022(CNS))

Разглеждане в комисия

:

водеща: PECH

Предложение за регламент на Съвета за отмяна на 14 неактуални регламенти в сферата на общата политика в областта на рибарството (COM(2009)0089 — C6-0095/2009 — 2009/0024(CNS))

Разглеждане в комисия

:

водеща: PECH

Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC06/2009 — Раздел III — Комисия (N6-0005/2009 — C6-0096/2009 — 2009/2018(GBD))

Разглеждане в комисия

:

водеща: BUDG

3.   Участие на работници и служители в предприятия със статут на европейски дружества (внесено предложение за резолюция)

Изявление на Комисията: Участие на работници в предприятия с европейски статус

Разискването се състоя на 9.3.2009 г.(точка 18 от протокола от 9.3.2009 г.).

Предложение за резолюция, внесено на основание член 103, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

Klaus-Heiner Lehne — от името на групата PPE-DE, Ieke van den Burg — от името на групата PSE, Diana Wallis — от името на групата ALDE, Francesco Enrico Speroni — от името на групата UEN, относно участието на работници и служители в предприятия със статут на европейски дружества и други съпътстващи мерки (B6-0110/2009).

Гласуване: точка 7.7 от протокола от 12.3.2009 г.

4.   Източно партньорство (разискване)

Изявление на Комисията: Източно партньорство

Benita Ferrero-Waldner (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Charles Tannock — от името на групата PPE-DE, Hannes Swoboda — от името на групата PSE, István Szent-Iványi — от името на групата ALDE, Konrad Szymański — от името на групата UEN, Jacek Saryusz-Wolski, Кристиан Вигенин, Laima Liucija Andrikienė, Adrian Severin и Tunne Kelam.

Изказа се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“) Marian-Jean Marinescu.

Изказа се Christopher Beazley.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Ioan Mircea Pașcu, Czesław Adam Siekierski, Margarita Starkevičiūtė, Charles Tannock, Marie Anne Isler Béguin и Jacek Saryusz-Wolski.

Изказа се Benita Ferrero-Waldner.

Разискването приключи.

*

* *

Изказа се José Ribeiro e Castro, който попита дали действащото председателство на Съвета ще има представител на следващия дебат (Председателят му отговори, че няма информация по този въпрос).

5.   Стратегическо партньорство между Европейския съюз и Бразилия — Стратегическо партньорство между ЕС и Мексико (разискване)

Доклад съдържащ предложение за препоръка на Европейския парламент до Съвета относно стратегическото партньорство между Европейския съюз и Бразилия [2008/2288(INI)] — Комисия по външни работи.

Докладчик: Maria Eleni Koppa (A6-0062/2009)

Доклад съдържащ предложение за препоръка на Европейския парламент до Съвета относно стратегическото партньорство ЕС—Мексико [2008/2289(INI)] — Комисия по външни работи.

Докладчик: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A6-0028/2009)

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra и Maria Eleni Koppa представиха докладите.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ

Заместник-председател

Изказа се Benita Ferrero-Waldner (член на Комисията).

Изказаха се: Juan Fraile Cantón (докладчик по становището на комисията DEVE), Erika Mann (докладчик по становището на комисията INTA), Francisco José Millán Mon — от името на групата PPE-DE, Vicente Miguel Garcés Ramón — от името на групата PSE, Renate Weber — от името на групата ALDE, Roberta Angelilli — от името на групата UEN, Raül Romeva i Rueda — от името на групата Verts/ALE, Willy Meyer Pleite — от името на групата GUE/NGL, Bastiaan Belder — от името на групата IND/DEM, Jean-Claude Martinez, Călin Cătălin Chiriță, Silvia-Adriana Țicău, Monica Frassoni, Ilda Figueiredo, Luca Romagnoli, José Ribeiro e Castro и Владко Тодоров Панайотов.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Reinhard Rack, Marcin Libicki, Bogusław Rogalski, Charles Tannock, Carlo Fatuzzo и Mairead McGuinness.

Изказа се Benita Ferrero-Waldner.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА Luisa MORGANTINI

Заместник-председател

Изказаха се: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra и Maria Eleni Koppa.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.16 от протокола от 12.3.2009 г. и точка 7.17 от протокола от 12.3.2009 г.

*

* *

Изказа се Ewa Tomaszewska, която се върна на трагедията, разиграла се предния ден в Германия.

6.   Петдесетгодишнина от въстанието в Тибет и диалог между Негово светейшество Далай Лама и китайското правителство (разискване)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-0012/2009) зададен от Marco Cappato, Marco Pannella и Janusz Onyszkiewicz — от името на групата ALDE, и Monica Frassoni и Eva Lichtenberger — от името на групата Verts/ALE, към Комисията: Петдесетгодишнината от тибетското въстание и диалогът между Далай Лама и китайското правителство (B6-0012/2009)

Marco Cappato и Eva Lichtenberger развиха въпроса, изискващ устен отговор.

Benita Ferrero-Waldner (член на Комисията) отговори на въпроса, изискващ устен отговор.

Изказаха се: Charles Tannock — от името на групата PPE-DE, Glyn Ford — от името на групата PSE, Hanna Foltyn-Kubicka — от името на групата UEN, Raül Romeva i Rueda — от името на групата Verts/ALE, Thomas Mann, Roberta Angelilli, Georg Jarzembowski, Marcin Libicki и Cornelis Visser.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Zita Pleštinská, Victor Boștinaru, Janusz Onyszkiewicz, Laima Liucija Andrikienė и Tunne Kelam.

Изказа се Benita Ferrero-Waldner.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 108, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

Monica Frassoni, Hélène Flautre, Eva Lichtenberger, Milan Horáček, Raül Romeva i Rueda, Mikel Irujo Amezaga и Helga Trüpel — от името на групата Verts/ALE, относно положението в Тибет, петдесетата годишнина от въстанието в Тибет и преговорите между Китайската народна република и пратениците на Негово светейшество Далай Лама (B6-0135/2009),

Charles Tannock, Thomas Mann и Georg Jarzembowski — от името на групата PPE-DE, относно 50-ата годишнина от въстанието в Тибет и диалога между Далай Лама и китайското правителство (B6-0136/2009),

Mieczysław Edmund Janowski и Hanna Foltyn-Kubicka — от името на групата UEN, относно 50-ата годишнина от въстанието в Тибет и диалога между Далай Лама и китайското правителство (B6-0137/2009),

Marco Cappato, Marco Pannella, Janusz Onyszkiewicz, Jules Maaten, Marios Matsakis и Olle Schmidt — от името на групата ALDE, относно въстанието в Тибет и преговорите между Китайската народна република и пратениците на Негово светейшество Далай Лама (B6-0138/2009),

Pasqualina Napoletano — от името на групата PSE, относно положението в Тибет (B6-0139/2009).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.18 от протокола от 12.3.2009 г.

(Заседанието, прекъснато в 11,55 ч. в очакване на времето за гласуване, бе възобновено в 12,05 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА Hans-Gert PÖTTERING

Председател

7.   Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.

7.1.   Успешни кариери и повишена мобилност: европейско партньорство за изследователи (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно успешни кариери и повишена мобилност: европейско партньорство за изследователи [2008/2213(INI)] — Комисия по промишленост, изследвания и енергетика.

Докладчик: Pia Elda Locatelli (A6-0067/2009)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P6_TA(2009)0125)

7.2.   Защита на потребителите, по-специално на непълнолетните лица, при използване на видео игри (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно защита на потребителите, по-специално на непълнолетните лица, по отношение на използването на видео игри [2008/2173(INI)] — Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите.

Докладчик: Toine Manders (A6-0051/2009)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P6_TA(2009)0126)

7.3.   Общо авиационно пространство с Израел (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно създаването на общо авиационно пространство с Израел [2008/2136(INI)] — Комисия по транспорт и туризъм.

Докладчик: Luca Romagnoli (A6-0090/2009)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P6_TA(2009)0127)

7.4.   Многогодишен план за възстановяване на червения тон * (гласуване)

Предложение за регламент на Съвета относно многогодишен план за възстановяване на червения тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море [COM(2009)0093 — C6-0081/2009 — 2009/0029(CNS)] — Комисия по рибно стопанство.

(Необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Одобрено във вида, в който е изменено (P6_TA(2009)0128)

7.5.   Шри Ланка (гласуване)

Предложение за резолюция B6-0140/2009

(Необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P6_TA(2009)0129)

7.6.   Влошаването на състоянието на селскостопанските земи в Европейския съюз (гласуване)

Доклад относно предизвикателството, свързано с влошаването на състоянието на селскостопанските земи в ЕС, и по-специално в Южна Европа: противодействие чрез инструментите на ЕС в областта на общата селскостопанска политика (ОСП) [2008/2219(INI)] — Комисия по земеделие и развитие на селските райони.

Докладчик: Vincenzo Aita (A6-0086/2009)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА АЛТЕРНАТИВНА РЕЗОЛЮЦИЯ ОТ ГРУПАТА PPE-DE

Приема се (P6_TA(2009)0130)

7.7.   Участие на работници и служители в предприятия със статут на европейски дружества (гласуване)

Предложение за резолюция B6-0110/2009

(Необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P6_TA(2009)0131)

7.8.   Деца на мигранти (гласуване)

Предложение за резолюция B6-0112/2009

(Необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P6_TA(2009)0132)

Изказвания:

Philip Bushill-Matthews — от името на групата PPE-DE, внесе устно предложение за изменение на параграф 7, което беше прието.

7.9.   Доклад за напредъка на Хърватия за 2008 г. (гласуване)

Предложение за резолюция B6-0104/2009

(Необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P6_TA(2009)0133)

Изказвания:

Hannes Swoboda — от името на групата PSE, внесе устно предложение за изменение на изменение 13, което беше прието.

7.10.   Доклад за напредъка на Турция за 2008 г. (гласуване)

Предложение за резолюция B6-0105/2009

(Необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P6_TA(2009)0134)

Изказвания:

Andrew Duff — от името на групата ALDE, внесе устно предложение за изменение на параграф 4, което беше прието.

Joost Lagendijk — от името на групата Verts/ALE, внесе устно предложение за изменение на изменения 9 и 10, което беше прието.

7.11.   Доклад за напредъка на Бивша югославска република Македония за 2008 г. (гласуване)

Предложение за резолюция B6-0106/2009

(Необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P6_TA(2009)0135)

Изказвания:

Преди гласуването Erik Meijer (автор) внесе технически уточнения в текста.

По време на гласуването Giorgos Dimitrakopoulos — от името на групата PPE-DE, поиска втората част от параграф 12 да се постави на поименно гласуване (Парламентът даде съгласие).

Anna Ibrisagic — от името на групата PPE-DE, внесе устно предложение за изменение на изменение 2, което беше прието.

Hannes Swoboda — от името на групата PSE, оттегли изменение 3.

7.12.   Мандат на Международния наказателен трибунал за бивша Югославия (гласуване)

Доклад с предложение за препоръка на Европейския парламент до Съвета относно мандата на Международния наказателен трибунал за бивша Югославия [2008/2290(INI)] — Комисия по външни работи.

Докладчик: Annemie Neyts-Uyttebroeck (A6-0112/2009)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРЕПОРЪКА

Приема се (P6_TA(2009)0136)

Изказвания:

Doris Pack — от името на групата PPE-DE, внесе устно предложение за изменение на параграф 1, буква з), което беше прието.

7.13.   Пети световен форум по въпросите на водата (гласуване)

Предложение за резолюция B6-0113/2009

(Необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 13)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P6_TA(2009)0137)

Изказвания:

Inés Ayala Sender — от името на групата PSE, внесе устно предложение за изменение, вмъкващо ново позоваване след позоваване 7, и то беше прието.

7.14.   Помощта за развитие, предоставяна от ЕО за здравните услуги в държавите от Африка на юг от Сахара (гласуване)

Предложение за резолюция B6-0114/2009

(Необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 14)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P6_TA(2009)0138)

7.15.   Прилагане на Единна зона за плащания в евро (SEPA) (гласуване)

Предложение за резолюция B6-0111/2009

(Необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 15)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P6_TA(2009)0139)

7.16.   Стратегическо партньорство между Европейския съюз и Бразилия (гласуване)

Доклад, съдържащ предложение за препоръка на Европейския парламент до Съвета относно стратегическото партньорство между Европейския съюз и Бразилия [2008/2288(INI)] — Комисия по външни работи.

Докладчик: Maria Eleni Koppa (A6-0062/2009)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 16)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРЕПОРЪКА

Приема се (P6_TA(2009)0140)

7.17.   Стратегическо партньорство между ЕС и Мексико (гласуване)

Доклад съдържащ предложение за препоръка на Европейския парламент до Съвета относно стратегическото партньорство ЕС-Мексико [2008/2289(INI)] — Комисия по външни работи.

Докладчик: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A6-0028/2009)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 17)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРЕПОРЪКА

Приема се (P6_TA(2009)0141)

Групата PPE-DE поиска измененията да се поставят на гласуване „ан блок“. Парламентът даде съгласие.

*

* *

От името на Парламента Председателят изказа почитанията си към генералния секретар Harald Rømer по повод приключването на неговия мандат.

*

* *

7.18.   Петдесетгодишнина от въстанието в Тибет и диалог между Негово светейшество Далай Лама и китайското правителство (гласуване)

Предложения за резолюция B6-0135/2009, B6-0136/2009, B6-0137/2009, B6-0138/2009 и B6-0139/2009

(Необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 18)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B6-0135/2009

(за замяна на B6-0135/2009, B6-0136/2009, B6-0137/2009, B6-0138/2009):

внесено от следните членове на ЕП:

Charles Tannock, Thomas Mann, Georg Jarzembowski и Tunne Kelam — от името на групата PPE-DE,

Marco Cappato, Marco Pannella, Janusz Onyszkiewicz, Jules Maaten, Marios Matsakis, Olle Schmidt и Elizabeth Lynne — от името на групата ALDE,

Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Konrad Szymański, Inese Vaidere, Mieczysław Edmund Janowski и Hanna Foltyn-Kubicka — от името на групата UEN,

Monica Frassoni, Eva Lichtenberger, Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Milan Horáček, Sepp Kusstatscher, Helga Trüpel и Mikel Irujo Amezaga — от името на групата Verts/ALE

Приема се (P6_TA(2009)0142)

(Предложението за резолюция B6-0139/2009 отпада.)

Изказвания:

Marco Cappato — от името на групата ALDE, поиска параграфи 1, 2 и 3, съображение Д и целият текст да се подложат на поименно гласуване.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА Gérard ONESTA

Заместник-председател

8.   Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения, по смисъла на член 163, параграф 3 от Правилника за дейността, се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Доклад Vincenzo Aita (A6-0086/2009) — Mairead McGuinness

Доклад за напредъка на Хърватия за 2008 г. (B6-0104/2009) — Bernd Posselt, Philip Claeys и Romana Jordan Cizelj, Miroslav Mikolášik

Доклад за напредъка на Турция за 2008 г. (B6-0105/2009) — Маруся Иванова Любчева, Кристиан Вигенин, Димитър Стоянов, Bruno Gollnisch, Bernd Posselt, Philip Claeys, Martin Callanan и Kyriacos Triantaphyllides

Доклад за напредъка на бивша югославска република Македония за 2008 г. (B6-0106/2009) — Árpád Duka-Zólyomi, Bernd Posselt, Philip Claeys, Christopher Heaton-Harris и Martin Callanan

Шри Ланка (B6-0140/2009) — Martin Callanan

Доклад Annemie Neyts-Uyttebroeck (A6-0112/2009) — Daniel Hannan

Пети световен форум по въпросите на водата (B6-0113/2009) — Mairead McGuinness и Marian Harkin

Доклад Maria Eleni Koppa (A6-0062/2009) — Mairead McGuinness

Доклад José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A6-0028/2009) — Philip Claeys

Петдесетгодишнина от въстанието в Тибет и диалог между Негово светейшество Далай Лама и китайското правителство (RC-B6-0135/2009) — Zita Pleštinská, Marco Cappato и Philip Claeys.

9.   Съобщаване на общи позиции на Съвета

Председателят обяви, на основание член 57, параграф 1 от Правилника за дейността, че е получил от страна на Съвета следната обща позиция, придружена от мотивите за нейното приемане, а също така и позицията на Комисията относно:

Обща позиция, приета от Съвета на 5 март 2009 г. с оглед приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Общите консулски инструкции за издаване на визи от дипломатическите и консулските служби във връзка с въвеждането на биометрични данни, който съдържа разпоредби относно организацията на приемането и обработването на заявления за издаване на визи (05329/1/2009 — C6-0088/2009 — 2006/0088(COD))

Разглеждане в комисия

:

водеща: LIBE

Срокът от три месеца, с който Парламентът разполага, за да се произнесе, започва да тече от утре, 13 март 2009 г.

10.   Обяснениe на вот (продължение)

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения, по смисъла на член 163, параграф 3 от Правилника за дейността, се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Петдесетгодишнина от въстанието в Тибет и диалог между Негово светейшество Далай Лама и китайското правителство (RC-B6-0135/2009) — Daniel Hannan

11.   Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“, както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.

Brian Crowley съобщи, че не е гласувал по шест изменения към доклада за Хърватия, тъй като картата му не е била у него по време на тези гласувания.

(Заседанието, прекъснато в 13,20 ч., бе възобновено в 15,00 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU

Заместник-председател

12.   Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание бе одобрен.

*

* *

Изказа се José Ribeiro e Castro, който изрази съжаление, че случаят на китайския адвокат Gao Zhisheng няма да може да бъде предмет на „разискване по случаи на нарушение на правата на човека, демокрацията и правовата държава“ по член 115 от Правилника преди априлската сесия. (Председателят си отбеляза това).

13.   Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)

(Относно заглавията и авторите на предложенията за резолюции, вж.: точка 3 от протокола от 10.3.2009 г.)

13.1.   Гвинея-Бисау

Предложения за резолюция B6-0115/2009, B6-0116/2009, B6-0117/2009, B6-0118/2009, B6-0119/2009 и B6-0120/2009

José Ribeiro e Castro, Justas Vincas Paleckis, Ewa Tomaszewska, Ilda Figueiredo, Marios Matsakis и Marie Anne Isler Béguin представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Laima Liucija Andrikienė — от името на групата PPE-DE, и Leopold Józef Rutowicz — от името на групата UEN.

Изказа се Benita Ferrero-Waldner (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 14.1 от протокола от 12.3.2009 r.

13.2.   Филипини

Предложения за резолюция B6-0121/2009, B6-0122/2009, B6-0123/2009, B6-0124/2009, B6-0125/2009 и B6-0126/2009

Bernd Posselt, Erik Meijer, Marios Matsakis, Leopold Józef Rutowicz и Raül Romeva i Rueda представиха предложенията за резолюции.

Изказа се Ewa Tomaszewska — от името на групата UEN.

Изказа се Benita Ferrero-Waldner (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 14.2 от протокола от 12.03.2009 r.

13.3.   Изгонване на неправителствени организации от Дарфур

Предложения за резолюция B6-0127/2009, B6-0128/2009, B6-0129/2009, B6-0130/2009, B6-0131/2009 и B6-0132/2009

Charles Tannock, Catherine Stihler, Erik Meijer, Marios Matsakis, Ewa Tomaszewska и Raül Romeva i Rueda представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Bernd Posselt — от името на групата PPE-DE, Józef Pinior — от името на групата PSE, Leopold Józef Rutowicz — от името на групата UEN, Urszula Krupa — от името на групата IND/DEM, José Ribeiro e Castro, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jürgen Schröder и Filip Kaczmarek.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Vittorio Prodi и Marie Anne Isler Béguin.

Изказа се Benita Ferrero-Waldner.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 14.3 от протокола от 12.3.2009 r.

14.   Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.

14.1.   Гвинея-Бисау (гласуване)

Предложения за резолюция B6-0115/2009, B6-0116/2009, B6-0117/2009, B6-0118/2009, B6-0119/2009 и B6-0120/2009

(Необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 19)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B6-0115/2009

(за замяна на B6-0115/2009, B6-0116/2009, B6-0117/2009, B6-0119/2009 и B6-0120/2009):

внесено от следните членове на ЕП:

José Ribeiro e Castro, Charles Tannock, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Filip Kaczmarek, Laima Liucija Andrikienė и Eija-Riitta Korhola — от името на групата PPE-DE,

Pasqualina Napoletano и Emilio Menéndez del Valle — от името на групата PSE,

Johan Van Hecke, Thierry Cornillet и Marios Matsakis — от името на групата ALDE,

Adam Bielan, Ewa Tomaszewska, Mieczysław Edmund Janowski и Konrad Szymański — от името на групата UEN,

Margrete Auken — от името на групата Verts/ALE

Приема се (P6_TA(2009)0143)

(Предложението за резолюция B6-0118/2009 отпада.)

14.2.   Филипини (гласуване)

Предложения за резолюция B6-0121/2009, B6-0122/2009, B6-0123/2009, B6-0124/2009, B6-0125/2009 и B6-0126/2009

(Необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 20)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B6-0121/2009

(за замяна на B6-0121/2009, B6-0122/2009, B6-0123/2009, B6-0124/2009, B6-0125/2009 и B6-0126/2009):

внесено от следните членове на ЕП:

Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam и Charles Tannock — от името на групата PPE-DE,

Pasqualina Napoletano — от името на групата PSE,

Jules Maaten, Marielle De Sarnez и Marios Matsakis — от името на групата ALDE,

Eoin Ryan, Inese Vaidere, Ewa Tomaszewska, Konrad Szymański, Gintaras Didžiokas и Adam Bielan — от името на групата UEN,

Frithjof Schmidt и Raül Romeva i Rueda — от името на групата Verts/ALE,

Kartika Tamara Liotard и Willy Meyer Pleite — от името на групата GUE/NGL

Приема се (P6_TA(2009)0144)

Изказвания:

Raül Romeva i Rueda — от името на групата Verts/ALE, внесе устни предложения за изменение на § 4, както и на съображение Б, и те бяха приети.

14.3.   Изгонване на неправителствени организации от Дарфур (гласуване)

Предложения за резолюция B6-0127/2009, B6-0128/2009, B6-0129/2009, B6-0130/2009, B6-0131/2009 и B6-0132/2009

(Необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 21)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B6-0127/2009

(за замяна на B6-0127/2009, B6-0128/2009, B6-0130/2009, B6-0131/2009 и B6-0132/2009):

внесени от следните членове на ЕП:

Charles Tannock, José Ribeiro e Castro, Jürgen Schröder, Laima Liucija Andrikienė, Colm Burke, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola и Mario Mauro — от името на групата PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Alain Hutchinson и Josep Borrell Fontelles — от името на групата PSE,

Thierry Cornillet, Marco Cappato, Marios Matsakis и Frédérique Ries — от името на групата ALDE,

Eoin Ryan, Adam Bielan, Mieczysław Edmund Janowski, Ewa Tomaszewska, Hanna Foltyn-Kubicka, Konrad Szymański, Dariusz Maciej Grabowski и Inese Vaidere — от името на групата UEN,

Margrete Auken и Frithjof Schmidt — от името на групата Verts/ALE

Приема се (P6_TA(2009)0145)

(Предложението за резолюция B6-0129/2009 отпада.)

Изказвания:

Martine Roure — от името на групата PSE, внесе устно предложение за изменение, вмъкващо нов параграф след параграф 1, и то беше прието;

Jacek Saryusz-Wolski относно изказването на Martine Roure;

Charles Tannock — от името на групата PPE-DE внесе устно предложение за изменение, заличаващо параграфи 2 и 6, и то беше прието;

Martine Roure — от името на групата PSE, внесе устно предложение за изменение, заличаващо параграф 5, и то беше прието.

*

* *

Изказа се Paul Rübig относно времето за посещения в сградите на Европейския парламент в Страсбург по време на сесиите през месеците април и май.

15.   Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“, както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.

16.   Решения относно някои документи

Решение за изготвяне на доклади по собствена инициатива (член 195, параграф 2 от Правилника)

Комисия PETI

Доклад относно специалния доклад на Европейския омбудсман до Европейския парламент във връзка с неговата проектопрепоръка до Европейската комисия във връзка с жалба 185/2005/ELB (2009/2016(INI))

(Съгласно решение на Председателския съвет от 5.3.2009 г.)

Асоциирани комисии

Комисия FEMM

Равно третиране на мъжете и жените, които извършват дейности в качеството на самостоятелно заети лица (COM(2008)0636 — C6-0341/2008 — 2008/0192(COD))

(подпомагаща: ITRE, JURI, LIBE)

Асоциирани комисии FEMM, EMPL

(Съгласно решение на Председателския съвет от 5.3.2009 г.)

17.   Предаване на текстове, приети на настоящото заседание

В съответствие с член 172, параграф 2 от Правилника за дейността, протоколът от настоящото заседание ще бъде предложен за одобрение от Парламента в началото на следващото заседание.

Със съгласието на Парламента, приетите текстове ще бъдат предадени незабавно на посочените адресати.

18.   Писмени декларации, вписани в регистъра (член 116 от Правилника за дейността)

Брой подписи, събрани за писмените декларации, вписани в регистъра (член 116, параграф 3 от Правилника за дейността):

Документ №

Автор

Подписи

94/2008

Eva-Britt Svensson

291

95/2008

Nicodim Bulzesc, Cristian Silviu Bușoi, Jules Maaten

97

96/2008

Dariusz Rosati, Elmar Brok

139

97/2008

Daniel Strož, Jaromír Kohlíček

14

98/2008

Angelika Beer, Ģirts Valdis Kristovskis, Frieda Brepoels, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ana Maria Gomes

89

99/2008

Elizabeth Lynne, Satu Hassi, Roger Helmer, Christel Schaldemose

103

100/2008

Maria Badia i Cutchet, Katerina Batzeli, Manolis Mavrommatis, Hannu Takkula, Mikel Irujo Amezaga

203

101/2008

Esther De Lange, Ivo Belet, Niels Busk, Esther Herranz García, Catherine Stihler

65

102/2008

Mieczysław Edmund Janowski, Wiesław Stefan Kuc

16

103/2008

Maria da Assunção Esteves, Jo Leinen, Gérard Deprez, Hélène Flautre, Giusto Catania

144

104/2008

Bill Newton Dunn

14

105/2008

Andreas Mölzer

7

106/2008

Hanne Dahl, Christel Schaldemose, Hélène Goudin, Carl Schlyter

61

107/2008

Katerina Batzeli, Gérard Onesta, Vasco Graça Moura, Giovanni Berlinguer, Claire Gibault

119

108/2008

Vittorio Agnoletto, Josep Borrell Fontelles, Monica Frassoni, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Graham Watson

168

1/2009

Katerina Batzeli, Michael Cramer, Silvana Koch-Mehrin, Janusz Lewandowski, Janusz Wojciechowski

275

2/2009

Victor Boștinaru, Daciana Octavia Sârbu, Adrian Severin, Corina Crețu

15

3/2009

Philip Claeys, Frank Vanhecke, Koenraad Dillen

31

4/2009

Alain Hutchinson, Gérard Deprez, Pierre Jonckheer, José Ribeiro e Castro, Francis Wurtz

110

5/2009

Димитър Стоянов, Слави Бинев

11

6/2009

Димитър Стоянов, Десислав Чуколов, Слави Бинев

13

7/2009

Daniel Strož

9

8/2009

Cristiana Muscardini, Monica Frassoni, Christopher Beazley, Daniel Dăianu, Adamos Adamou

149

9/2009

Anna Záborská, Martin Kastler, Jean Louis Cottigny, Patrizia Toia, Konrad Szymański

131

10/2009

Donata Gottardi, Sepp Kusstatscher, Iles Braghetto, Elizabeth Lynne, Kathy Sinnott

95

11/2009

Sebastian Valentin Bodu, Marian-Jean Marinescu

40

12/2009

Alain Hutchinson, David Hammerstein, Neil Parish

130

13/2009

Maria Petre, Joseph Daul, Tunne Kelam, Theodor Dumitru Stolojan, Marian-Jean Marinescu

26

14/2009

Dariusz Maciej Grabowski, Tadeusz Zwiefka

8

15/2009

Glyn Ford, Caroline Lucas, Stephen Hughes, Luisa Morgantini, Elisabeth Schroedter

76

16/2009

Alexandru Nazare, Marian-Jean Marinescu

19

17/2009

Anna Hedh, Göran Färm, Robert Evans, Neil Parish, Mojca Drčar Murko

22

18/2009

Димитър Стоянов, Десислав Чуколов, Слави Бинев

3

19/2009

Hanne Dahl, Carl Schlyter, Johannes Blokland

11

20/2009

Jörg Leichtfried

19

21/2009

Alexandru Nazare, Maria Petre, Constantin Dumitriu

15

22/2009

Alexandru Nazare

17

23/2009

Iva Zanicchi, Cristiana Muscardini, Amalia Sartori, Pia Elda Locatelli

11

24/2009

Душана Здравкова, Urszula Gacek, Marian-Jean Marinescu, Panayiotis Demetriou, Stavros Lambrinidis

40

25/2009

Philip Bushill-Matthews, Elisabeth Morin, Thomas Mann, Luigi Cocilovo, Paulo Casaca

40

26/2009

Grażyna Staniszewska, Hannu Takkula, Vasco Graça Moura

11

27/2009

Riccardo Ventre

15

28/2009

Riccardo Ventre

8

29/2009

Eleonora Lo Curto, Paolo Bartolozzi

8

30/2009

Paolo Bartolozzi, David Casa, Riccardo Ventre, Elisabetta Gardini

10

31/2009

Paolo Bartolozzi, David Casa, Riccardo Ventre, Elisabetta Gardini

14

32/2009

Zuzana Roithová, Genowefa Grabowska, Françoise Grossetête, Amalia Sartori

22

33/2009

Alexandru Nazare

7

34/2009

Daniel Strož, Jiří Maštálka, Jaromír Kohlíček

8

19.   График на следващите заседания

Следващите заседания ще се състоят от 23 март 2009 г. до 26 март 2009

20.   Прекъсване на сесията

Сесията на Европейския парламент се прекъсва.

Заседанието бе закрито в 16,20 ч.

Klaus Welle

Генерален секретар

Hans-Gert Pöttering

Председател


Четвъртък, 12 март 2009 г.
ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Подписали:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Badia i Cutchet, Baeva, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beazley, Becsey, Bedingfield, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, Berger, Berlato, Binev, Blokland, Bloom, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Cabrnoch, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Cashman, Caspary, Castex, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chichester, Chiesa, Chiriță, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Claeys, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Cramer, Cremers, Corina Crețu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Dahl, Dăianu, Dăncilă, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, Denanot, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fiore, Fjellner, Flasarová, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomolka, Gottardi, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Griesbeck, Gröner, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hămbășan, Hammerstein, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hegyi, Helmer, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Hołowczyc, Honeyball, Hoppenstedt, Howitt, Hudacký, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Ibrisagic, in 't Veld, Isler Béguin, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Juri, Kacin, Kaczmarek, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kaufmann, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Koch-Mehrin, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lo Curto, López-Istúriz White, Losco, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manole, Marinescu, Marini, Markov, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matsouka, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mohácsi, Moraes, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Mussa, Myller, Napoletano, Nassauer, Nazare, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Pașcu, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Polfer, Popa, Portas, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Rack, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Robsahm, Robusti, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Severin, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Skinner, Škottová, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Soulage, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Thomsen, Thyssen, Țicău, Titley, Tomaszewska, Tomczak, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Záborská, Zahradil, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka


Четвъртък, 12 март 2009 г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНИЯ

Значения на съкращенията и символите

+

приема се

-

отхвърля се

отпада

О

оттегля се

ПГ

поименно гласуване („за“, „против“, въздържали се)

ЕГ

електронно гласуване („за“, „против“, въздържали се)

разд.

разделно гласуване

поотд.

гласуване поотделно

изм.

изменение

КИ

компромисно изменение

СЧ

съответстваща част

з

изменение относно заличаване

=

идентични изменения

§

параграф

чл.

член

съобр.

съображение

ПР

предложение за резолюция

ПОР

предложение за обща резолюция

ТГ

тайно гласуване

1.   Успешни кариери и повишена мобилност: европейско партньорство за изследователи

Доклад: Pia Elda LOCATELLI (A6-0067/2009)

Предмет

ПГ и т. н.

Гласуване

Гласове чрез ПГ/ЕГ - бележки

едно гласуване

ПГ

+

512, 16, 14

Искания за поименно гласуване

IND/DEM окончателно гласуване

PPE-DE: окончателно гласуване

2.   Защита на потребителите, по-специално - на непълнолетните лица, при използване на видео игри

Доклад: Toine MANDERS (A6-0051/2009)

Предмет

ПГ и т. н.

Гласуване

Гласове чрез ПГ/ЕГ - бележки

едно гласуване

ПГ

+

552, 12, 6

Искания за поименно гласуване

IND/DEM: окончателно гласуване

3.   Общо авиационно пространство с Израел

Доклад: Luca ROMAGNOLI (A6-0090/2009)

Предмет

ПГ и т. н.

Гласуване

Гласове чрез ПГ/ЕГ - бележки

едно гласуване

ПГ

+

455, 62, 54

Искания за поименно гласуване

IND/DEM: окончателно гласуване

4.   Многогодишен план за възстановяване на червения тон *

Предложение за регламент: C6-0081/2009

Предмет

Автор

ПГ и т. н.

Гласуване

Гласове чрез ПГ/ЕГ - бележки

член 2, буква ж)

4

PSE

 

+

 

Член 4, § 6, тире 3

5

PSE

 

+

 

член 21, § 1

6

PSE

ЕГ

+

360, 222, 7

член 23, § 2, буква а)

7

PSE

 

+

 

член 30, § 2, буква а)

8

PSE

 

+

 

член 30, § 2, буква б)

9

PSE

 

+

 

член 40, след § 1

3рев2

Verts/ALE

ПГ

-

113, 474, 17

след съобр. 3

1

Verts/ALE

 

+

 

2

Verts/ALE

 

-

 

гласуване: променено предложение

ПГ

+

540, 53, 14

Искания за поименно гласуване

Verts/ALE: изм. 3рев2 и променено предложение

5.   Шри Ланка

Предложение за резолюция: B6-0140/2009

Предмет

Изм. №

Автор

ПГ и т. н.

Гласуване

Гласове чрез ПГ/ЕГ - бележки

Предложение за резолюция B6-0140/2009

(комисия AFET)

§ 1

1

Verts/ALE

 

О

 

2

Verts/ALE

разд./ПГ

 

 

1

+

354, 219, 22

2

+

312, 258, 29

§

оригинален текст

разд.

 

 

1

 

2

 

3

 

след § 1

5

PSE

ПГ

+

528, 47, 17

след § 2

6

PSE

ПГ

+

358, 232, 20

§ 3

7

PSE

 

+

 

8

PSE

 

+

 

§ 5

9

PSE

 

+

 

Нови съображения

4

PSE

ПГ

274, 311, 25

3

PSE

ПГ

+

563, 27, 22

гласуване: резолюция (целия текст)

 

+

 

Искания за поименно гласуване

PSE: изм. 3, 4, 5, 6

Verts/ALE: изм. 1, 2

Искания за разделно гласуване

PSE

§ 1

1-ва част:„призовава за ...района на сраженията“ с изключение на думата „временно“

2-ра част: „временно“

3-та част: „осъжда ...района на конфликт“

Verts/ALE

изм. 2

1-ва част: Заличаване на думата „временно“

2-ра част: Добавяне на думите „всички актове“

Разни

Групата Verts/ALE оттегли своето изменение 1.

6.   Влошаването на състоянието на селскостопанските земи в Европейския съюз

Доклад: Vincenzo AITA (A6-0086/2009)

Предмет

Автор

ПГ и т. н.

Гласуване

Гласове чрез ПГ/ЕГ - бележки

Предложение за резолюция за заместване

1

PPE-DE

ЕГ

+

327, 268, 11

Предложение за резолюция за заместване

2

GUE/NGL

 

О

 

гласуване: резолюция на комисията AGRI (текстът като цяло)

ПГ

 

Искания за поименно гласуване

IND/DEM: окончателно гласуване

Vincenzo Aita, от името на групата GUE/NGL, оттегли изменение 2.

7.   Участие на работници и служители в предприятия със статут на европейски дружества

Предложение за резолюция: B6-0110/2009

Предмет

Изм. №

Автор

ПГ и т. н.

Гласуване

Гласове чрез ПГ/ЕГ - бележки

Предложение за резолюция B6-0110/2009

(PPE-DE, PSE, UEN, ALDE)

гласуване: резолюция (в цялост)

ПГ

+

542, 57, 14

Искания за поименно гласуване

IND/DEM: окончателно гласуване

8.   Деца на мигранти

Предложение за резолюция: B6-0112/2009

Предмет

Изм. №

Автор

ПГ и т. н.

Гласуване

Гласове чрез ПГ/ЕГ - бележки

Предложение за резолюция B6-0112/2009

(комисия EMPL)

§ 3

1

PPE-DE

ЕГ

-

269, 331, 8

§ 7

 

оригинален текст

 

+

устна промяна

съображение З

2

PPE-DE

 

-

 

гласуване: резолюция (целия текст)

ПГ

+

579, 21, 13

Искания за поименно гласуване

IND/DEM: окончателно гласуване

Разни

Rovana Plumb също е подписала предложението за резолюция на комисията EMPL.

Philip Bushill-Matthews, от името на групата PPE-DE, представи устно предложение за изменение на параграф 7, вмъкващо следните думи: „и на парламентите на държавите-членки“

9.   Доклад за напредъка на Хърватия за 2008 г.

Предложение за резолюция: B6-0104/2009

Предмет

Изм. №

Автор

ПГ и т. н.

Гласуване

Гласове чрез ПГ/ЕГ - бележки

Предложение за резолюция B6-0104/2009

(комисия AFET)

§ 3

14

повече от 40 членове на ЕП

 

+

 

след § 6

7

UEN

ПГ

-

43, 565, 9

§ 7

9

UEN

ПГ

-

39, 568, 10

след § 7

8

UEN

ПГ

-

35, 570, 12

§ 9

§

оригинален текст

разд.

 

 

1

+

 

2/ЕГ

+

362, 221, 11

след § 10

10

PSE

 

+

 

§ 12

§

оригинален текст

разд.

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 15

11

PSE

ЕГ

+

351, 243, 9

§

оригинален текст

разд.

 

 

1

 

2

 

§ 17

§

оригинален текст

разд.

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 26

12

PSE

 

+

 

§ 28

13

PSE

 

+

устна промяна

1/разд.

 

2/разд.

 

15

повече от 40 членове на ЕП

 

 

след § 28

1

ALDE

 

 

след съобр. Б

3

UEN

ПГ

-

50, 543, 18

След съобр. В

4

UEN

ПГ

-

56, 548, 11

след съобр. Г

6

UEN

ПГ

-

59, 548, 12

след съобр. Д

5

UEN

ПГ

-

58, 548, 14

гласуване: резолюция (целия текст)

ПГ

+

548, 40, 34

Изменение 2 е оттеглено.

Изменения 14 и 15 са внесени от Alojz Peterle и др.

Искания за поименно гласуване

IND/DEM: окончателно гласуване

UEN: изм. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Искания за разделно гласуване

PPE-DE

§ 9

1-ва част:„взема предвид ...12 декември 2008 г.“

2-ра част:„в което ...на трибунала“

§ 12

1-ва част:„изразява задоволство от ...да преследват по съдебен ред тези случаи“

2-ра част:„така че да ...не са предмет на политически преговори“

§ 15

1-ва част:„приветства продължаващия ...в случая с ромите“

2-ра част:„което е ...на стандартните класове;“

§ 17

1-ва част:„приветства освен това ... разпоредби на практика“

2-ра част:„призовава...на сексуалните малцинства“

Verts/ALE

изм. 13

1-ва част:„припомня ...на международното право“

2-ра част: „и на принципа на равнопоставеност“

Разни

Hannes Swoboda направи следното устно предложение за изменение на изменение 13:

28.

Припомня неформалното споразумение, постигнато на 26 август 2007 г. от министър-председателите на Хърватия и Словения за предаване на граничния им спор на международен орган, приветства готовността на Хърватия и Словения да приемат предложението за посредничество от страна на Комисията и заема становището, че посредничеството следва да се основава на международното право и юриспруденция; в тази връзка очаква бърз напредък на преговорите за присъединяване;

Изменения 1 до 15 са обхванати от устното предложение за изменение.

10.   Доклад за напредъка на Турция за 2008 г.

Предложение за резолюция: B6-0105/2009

Предмет

Изм. №

Автор

ПГ и т. н.

Гласуване

Гласове чрез ПГ/ЕГ - бележки

Предложение за резолюция B6-0105/2009

(комисия AFET)

§ 2

3

PSE

 

-

 

§ 4

§

оригинален текст

 

+

устна промяна

§ 12

1

ALDE

 

-

 

след § 13

11

GUE/NGL

ПГ

-

141, 337, 142

§ 19

12

GUE/NGL

 

-

 

§ 20

13

GUE/NGL

 

-

 

§ 24

Verts/ALE

 

-

 

§ 25

16

PPE-DE

 

+

 

4

PSE

 

 

след § 27

5

PSE

 

-

 

§ 40

9

Verts/ALE

 

+

устна промяна

§

оригинален текст

разд.

 

 

1

 

2

 

след § 40

14

GUE/NGL

ПГ

+

271, 224, 90

след § 45

15

GUE/NGL

ПГ

-

145, 454, 13

§ 51

6

PSE

 

+

 

след § 51

7

PSE

ПГ

-

292, 317, 11

§ 54

10

Verts/ALE

 

+

устна промяна

съображение А

2

PSE

 

-

 

гласуване: резолюция (целия текст)

ПГ

+

528, 52, 43

Искания за поименно гласуване

IND/DEM: окончателно гласуване

PSE: изм. 7

GUE/NGL: изм. 11, 14, 15

Искания за разделно гласуване

ALDE

§ 40

1-ва част:„подчертава необходимостта ...оттегли турските въоръжени сили“

2-ра част: „и позволи ...бъдещето на тяхната страна“

Разни

Andrew Duff направи следното предложение за устно изменение на § 4:

4.

Настоятелно призовава ръководителите на политическите партии да се стремят към провеждане на сериозен диалог и да постигнат съгласие, в духа на компромиса, по въпроса за програмата за реформи за модернизиране на Турция и създаване на демократично, плуралистично, светско и благоденстващо общество, ръководено от зачитане на правата на човека и основните свободи и основаващо се на принципа на правовата държава;

Joost Lagendijk направи следното устно предложение за изменение на изменение 9:

40.

Подчертава необходимостта от всеобхватно разрешаване на кипърския въпрос въз основа на резолюциите на Съвета за сигурност на ООН и съгласно принципите, на които се основава Европейският съюз; приветства подновения ангажимент от политическите лидери и на двете страни за договорено решение и подкрепя продължаващите преки преговори между лидерите на двете общности в Кипър и е готов да приеме всяко постигнато от тях споразумение, при условие че то е в съответствие с принципите, на които се основава ЕС, включително четирите основни свободи, с изключение на временната преходна дерогация, и че е прието в резултат на референдум; призовава Турция да улесни създаването на благоприятен климат за водене на преговори, като оттегли турските въоръжени сили и позволи на двамата лидери да преговарят свободно относно бъдещето на тяхната страна;

Joost Lagendijk направи следното устно предложение за изменение на изменение 10:

54.

Приветства непрестанния принос на Турция към Европейската политика за сигурност и отбрана и операциите на НАТО; въпреки това изразява съжаление от факта, че чрез своите възражения Турция продължава да блокира стратегическото сътрудничество НАТО-ЕС, простиращо се отвъд договореностите „Берлин плюс“, и настоятелно призовава Турция да оттегли тези възражения в най-кратък срок; призовава Съвета да се консултира с Турция, в качеството ѝ на един от най-големите източници на военни сили във връзка с фазите на планиране и вземане на решения на европейската политика за сигурност и отбрана;

11.   Доклад за напредъка на бивша югославска република Македония за 2008 г.

Предложение за резолюция: (B6-0106/2009)

Предмет

Изм. №

Автор

ПГ и т. н.

Гласуване

Гласове чрез ПГ/ЕГ - бележки

Предложение за резолюция B6-0106/2009

(комисия AFET)

§ 4

§

оригинален текст

поотд.

+

 

след § 4

5

GUE/NGL

 

-

 

§ 6

4

GUE/NGL

 

-

 

§ 12

1

PSE

ПГ

О

 

§

оригинален текст

разд.

 

 

1

+

 

2/ПГ

+

363, 215, 34

§ 13

2

PSE

ПГ

+

устна промяна

540, 45, 25

след § 14

3

PSE

 

О

 

след § 15

6

GUE/NGL

 

-

 

§ 16

7

GUE/NGL

 

-

 

§ 25

§

оригинален текст

поотд.

+

 

гласуване: резолюция (целия текст)

ПГ

+

478, 92, 42

Изменения 4, 5, 6 и 7 са подписани и от Hannes Swoboda.

Искания за поименно гласуване

IND/DEM: окончателно гласуване

PPE-DE: изм. 1, 2

Искания за гласуване поотделно:

GUE/NGL: § 4, 25

Искания за разделно гласуване

PPE-DE

§ 12

1-ва част:„подкрепя усилията ...бивша югославска република Македония към ЕС“

2-ра част: „счита, че...европейска интеграция;“

Разни

Групата PSE оттегли своето изменение 1.

Anna Ibrisagic направи следното устно предложение за изменение на изменение 2:

13.

Отбелязва заявлението, внесено от Бивша югославска република Македония в Международния съд, отнасящо се до член 11 от временното споразумение; изразява надеждата, че Бивша югославска република Македония и Гърция ще продължат преговорите независимо от съдебните процедури, започнати пред Международния съд относно прилагането на временното споразумение; изразява надежда, предвид новия кръг преговори в рамките на „процеса Нимиц“, че всички правителства в съседство ще подкрепят интегрирането на тази страна в ЕС и НАТО, като по този начин ще допринесат за стабилността и просперитета на региона;

12.   Мандат на Международния наказателен трибунал за бивша Югославия

Доклад: Annemie NEYTS-UYTTEBROECK (A6-0112/2009)

Предмет

Автор

ПГ и т. н.

Гласуване

Гласове чрез ПГ/ЕГ - бележки

§ 1, буква д)

1

PSE

 

-

 

§ 1, буква з)

§

оригинален текст

 

+

устна промяна

§ 1, буква м)

2

PSE

 

+

 

гласуване: препоръка (целият текст)

ПГ

+

558, 23, 14

Искания за поименно гласуване

IND/DEM: окончателно гласуване

Разни

Doris Pack направи следното предложение за устно изменение на § 1, буква з):

з)

подчертава, че ключовите документи, които са от решаващо значение за наказателното преследване на генерал Ante Gotovina, Mladen Markać и Ivan Čermak следва да бъдат предадени от компетентните власти; подчертава, че следва да бъдат изпълнени неотдавнашните призиви, отправени от главния прокурор на Трибунала Serge Brammertz, за установяването на местонахождението на липсваща документация от значение за делото и предаването ѝ на Трибунала;

13.   Пети световен форум по въпросите на водата

Предложение за резолюция: B6-0113/2009

Предмет

Изм. №

Автор

ПГ и т. н.

Гласуване

Гласове чрез ПГ/ЕГ - бележки

Предложение за резолюция B6-0113/2009

(комисия DEVE)

§ 2

§

оригинален текст

разд.

 

 

1

+

 

2/ПГ

+

507, 74, 8

след § 2

13

GUE/NGL

ПГ

-

240, 350, 4

§ 3

14

GUE/NGL

ЕГ

+

333, 250, 3

§ 4

§

оригинален текст

поотд.

+

 

§ 18

15

GUE/NGL

 

+

 

след § 26

16

GUE/NGL

 

+

 

§ 28

17

GUE/NGL

ПГ

-

252, 333, 8

§ 29

18

GUE/NGL

 

+

 

позоваване 3

3

GUE/NGL

 

+

 

позоваване 6

4

GUE/NGL

 

+

 

позоваване 7

5

GUE/NGL

 

+

 

след позоваване 7

-

Ayala Sender

 

+

устно изменение

след позоваване 8

1=

PSE

ПГ

+

318, 258, 11

7=

GUE/NGL

6

GUE/NGL

 

+

 

след позоваване 10

8

GUE/NGL

ПГ

+

533, 33, 21

съображение Г

9

GUE/NGL

 

+

 

съображение Е

2

PSE

 

-

 

След съобр. З

10рев

GUE/NGL

ПГ

-

251, 321, 12

съображение И

11

GUE/NGL

 

+

 

съображение Л

12

GUE/NGL

 

+

 

гласуване: резолюция (целия текст)

ПГ

+

550, 37, 6

Искания за поименно гласуване

IND/DEM: окончателно гласуване

GUE/NGL: ams 7, 8, 10, 13, 17

Искания за гласуване поотделно

PSE § 4

Искания за разделно гласуване

GUE/NGL

§ 2

1-ва част:„заявява, че водата ...обществен контрол,“

2-ра част: „независимо дали ...частния сектор“

Разни

Предложението за резолюция е внесено от Pierre Schapira, от името на комисията DEVE.

Inés Ayala Sender предложи следното устно изменение за вмъкване на ново позоваване след позоваване 7:

като взе предвид Хартата от Сарагоса от 2008 г. „Нова всеобхватна визия за водата“ и препоръките на Трибуната за водата, приети на 14 септември 2008 г. - заключителния ден на Международното изложение в Сарагоса през 2008 г., и предадени на генералния секретар на ООН,

14.   Помощта за развитие, предоставяна от ЕО за здравните услуги в държавите от Африка на юг от Сахара

Предложение за резолюция: B6-0114/2009

Предмет

Изм. №

Автор

ПГ и т. н.

Гласуване

Гласове чрез ПГ/ЕГ - бележки

Предложение за резолюция B6-0114/2009

(комисия DEVE)

гласуване: резолюция (в цялост)

ПГ

+

555, 8, 11

Искания за поименно гласуване

IND/DEM: окончателно гласуване

15.   Единна зона за плащания в евро (SEPA)

Предложение за резолюция: B6-0111/2009

Предмет

Изм. №

Автор

ПГ и т. н.

Гласуване

Гласове чрез ПГ/ЕГ - бележки

Предложение за резолюция B6-0111/2009

(комисия ECON)

§ 3

1

PSE

 

О

 

2

PPE-DE

 

+

 

гласуване : резолюция (в цялост)

ПГ

+

520, 57, 12

Искания за поименно гласуване

IND/DEM: окончателно гласуване

16.   Стратегическо партньорство между Европейския съюз и Бразилия

Доклад: Maria Eleni KOPPA (A6-0062/2009)

Предмет

Изм. №

Автор

ПГ и т. н.

Гласуване

Гласове чрез ПГ/ЕГ - бележки

§ 1, след буква м)

9

UEN

разд./ПГ

 

 

1

+

363, 194, 8

2

-

273, 299, 10

§ 1, буква ф)

8

Verts/ALE

 

-

 

§ 1, буква х)

2

Verts/ALE

 

-

 

§ 1, буква ц)

3

Verts/ALE

 

-

 

§

оригинален текст

ПГ

+

354, 194, 12

§ 1, буква ч)

4

Verts/ALE

разд.

 

 

1

+

 

2

-

 

§ 1, буква ав)

5

Verts/ALE

 

-

 

§ 1, буква аг)

6

Verts/ALE

 

-

 

§ 2

7

Verts/ALE

 

-

 

след съобр. Ж

1

Verts/ALE

 

-

 

гласуване: препоръка (целият текст)

ПГ

+

472, 40, 60

Искания за поименно гласуване

IND/DEM: окончателно гласуване

PSE: § 1, буква ц)

UEN: изм. 9

Искания за разделно гласуване

PSE

изм. 9

1-ва част:„стратегическото партньорство ...окончателните съдебни решения“

2-ра част: „освен това следва да се утвърди необходимостта ...процедурите за екстрадиране“

PPE-DE

изм. 4

1-ва част:„при условие че достъпът ... бедните хора,“

2-ра част: „като не следва да се предвижда прилагането ...пристанища на ЕС“

17.   Стратегическо партньорство ЕС-Мексико

Доклад: José Ignacio SALAFRANCA SÁNCHEZ-NEYRA (A6-0028/2009)

Предмет

Изм. №

Автор

ПГ и т. н.

Гласуване

Гласове чрез ПГ/ЕГ - бележки

гласуване „ан блок“

1-9

Verts/ALE

 

-

 

гласуване : препоръка (целият текст)

ПГ

+

463, 20, 52

Искания за поименно гласуване

IND/DEM: окончателно гласуване

18.   Петдесетгодишнина от въстанието в Тибет и диалог между Негово светейшество Далай Лама и китайското правителство

Предложение за резолюция: B6-0135/2009, B6-0136/2009, B6-0137/2009, B6-0138/2009, B6-0139/2009

Предмет

Изм. №

Автор

ПГ и т. н.

Гласуване

Гласове чрез ПГ/ЕГ - бележки

Предложение за резолюция RC-B6-0135/2009

(PPE-DE, ALDE, UEN, Verts/ALE)

§ 1

§

оригинален текст

поотд./ПГ

+

339, 140, 24

§ 2

§

оригинален текст

поотд./ПГ

+

343, 147, 19

§ 3

§

оригинален текст

поотд./ПГ

+

336, 140, 22

§ 5

3

UEN

 

О

 

след § 8

1

UEN

 

О

 

2

UEN

 

О

 

съображение Д

§

оригинален текст

поотд./ПГ

+

346, 132, 18

гласуване: резолюция (целия текст)

ПГ

+

338, 131, 14

Предложения за резолюция на политическите групи

B6-0135/2009

 

Verts/ALE

 

 

B6-0136/2009

 

PPE-DE

 

 

B6-0137/2009

 

UEN

 

 

B6-0138/2009

 

ALDE

 

 

B6-0139/2009

 

PSE

 

 

Искания за гласуване поотделно

PSE: § 1, 2, 3, съображение Д

Разни

Konrad Szymański също е сред подписалите предложение за резолюция B6-0137/2009.

19.   Гвинея-Бисау

Предложения за резолюция: B6-0115/2009, B6-0116/2009, B6-0117/2009, B6-0118/2009, B6-0119/2009, B6-0120/2009

Предмет

Изм. №

Автор

ПГ и т. н.

Гласуване

Гласове чрез ПГ/ЕГ - бележки

Предложение за обща резолюция RC-B6-0115/2009

(PPE-DE, PSE, ALDE, UEN, Verts/ALE)

гласуване: резолюция (целия текст)

ПГ

+

53, 0, 2

Предложения за резолюция на политическите групи

B6-0115/2009

 

PPE-DE

 

 

B6-0116/2009

 

PSE

 

 

B6-0117/2009

 

UEN

 

 

B6-0118/2009

 

GUE/NGL

 

 

B6-0119/2009

 

ALDE

 

 

B6-0120/2009

 

Verts/ALE

 

 

Искания за поименно гласуване

PPE-DE: окончателно гласуване

20.   Филипини

Предложения за резолюция: B6-0121/2009, B6-0122/2009, B6-0123/2009, B6-0124/2009, B6-0125/2009, B6-0126/2009

Предмет

Изм. №

Автор

ПГ и т. н.

Гласуване

Гласове чрез ПГ/ЕГ - бележки

Предложение за обща резолюция RC-B6-0121/2009

(PPE-DE, PSE, ALDE, UEN, Verts/ALE, GUE/NGL)

§4

 

 

 

+

устна промяна

Съображение Б

 

 

 

+

устна промяна

гласуване: резолюция (целия текст)

 

+

 

Предложения за резолюция на политическите групи

B6-0121/2009

 

PPE-DE

 

 

B6-0122/2009

 

PSE

 

 

B6-0123/2009

 

EUL/NGL

 

 

B6-0124/2009

 

ALDE

 

 

B6-0125/2009

 

UEN

 

 

B6-0126/2009

 

Verts/ALE

 

 

Разни

Raül Romeva i Rueda внесе следните устни предложения за изменение на § 4 и съобр. Б:

4.

Приветства преговорите между правителството на Република Филипини и Националния демократичен фронт на Филипините, проведени през ноември 2008 г. в Осло с посредничество от Норвегия, и се надява, че и в този случай официалните преговори могат своевременно да бъдат подновени; призовава страните да изпълнят двустранните си споразумения за Съвместен комитет за наблюдение, да провеждат срещи в съответствие с Всеобхватното споразумение за зачитане на правата на човека и на международното хуманитарно право и да разрешат провеждането на съвместни разследвания на нарушенията на правата на човека;

B.

като има предвид, че конфликтът между правителството на Република Филипини и бунтовниците от Националния демократичен фронт на Филипините е причинил смъртта на над 40 000 души и че продължава да има епизодични прояви на насилие въпреки споразумението за прекратяване на огъня от 2003 г. и мирните преговори;

21.   Прогонване на неправителствени организации от Дарфур

Предложения за резолюция: B6-0127/2009, B6-0128/2009, B6-0129/2009, B6-0130/2009, B6-0131/2009, B6-0132/2009

Предмет

Изм. №

Автор

ПГ и т. н.

Гласуване

Гласове чрез ПГ/ЕГ - бележки

Предложение за обща резолюция RC-B6-0127/2009

(PPE-DE, PSE, ALDE, UEN, Verts/ALE)

Параграф 1 а (нов)

 

ROURE

 

+

устно изменение

§ 2

§

оригинален текст

 

+

устна промяна

§ 5

§

оригинален текст

 

+

устна промяна

§ 6

§

оригинален текст

 

+

устна промяна

гласуване: резолюция (целия текст)

ЕГ

+

55, 1, 2

Предложения за резолюция на политическите групи

B6-0127/2009

 

PPE-DE

 

 

B6-0128/2009

 

PSE

 

 

B6-0129/2009

 

EUL/NGL

 

 

B6-0130/2009

 

ALDE

 

 

B6-0131/2009

 

UEN

 

 

B6-0132/2009

 

Verts/ALE

 

 

Разни

Charles Tannock внесе устно предложение за изменение с цел заличаване на §§ 2 и 6.

Martine Roure внесе устно предложение за изменение с цел заличаване на §5, както и устно предложение за изменение с цел вмъкване на нов § 1 а:

1а.

Настоява за незабавното и безусловно освобождаване на всички хуманитарни работници от белгийската секция на Лекари без граници (Médecins sans frontières (MSF), които бяха задържани на 11 март 2009 г. в служебни помещения на MSF - Белгия в Сараф-Умра, на 200 км западно от Ел-Фашер, столицата на Северен Дарфур;


Четвъртък, 12 март 2009
ПРИЛОЖЕНИЕ II

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

1.   Доклад Locatelli A6-0067/2009

Резолюция

За: 512

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Bowles, Cappato, Costa, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hyusmenova, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Krahmer, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Piskorski, Polfer, Prodi, Raeva, Riis-Jørgensen, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Vălean, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, Flasarová, Jouye de Grandmaison, Markov, Maštálka, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Pflüger, Ransdorf, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Krupa, Sinnott, Tomczak

NI: Belohorská, Binev, Chukolov, Giertych, Hannan, Helmer, Kilroy-Silk, Kozlík, Martin Hans-Peter, Romagnoli, Stoyanov

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Ashworth, Atkins, Audy, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Bodu, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Evans Jonathan, Fatuzzo, Fernández Martín, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gacek, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Hămbășan, Harbour, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Nassauer, Nazare, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Popa, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siitonen, Silva Peneda, Sógor, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vidal-Quadras, Visser, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zappalà, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Battilocchio, Batzeli, Bedingfield, Berger, Bösch, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cremers, Crețu Corina, Denanot, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Goebbels, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jacobs, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Krehl, Kuhne, Lambrinidis, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Myller, Napoletano, Neris, Paasilinna, Pagano, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Plumb, Podimata, Prets, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Rouček, Sacconi, Sakalas, Saks, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Soulage, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott

UEN: Aylward, Basile, Berlato, Borghezio, Boso, Camre, Chruszcz, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Mussa, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Isler Béguin, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber

Против: 16

ALDE: Budreikaitė, Busk, Cornillet, Hennis-Plasschaert

IND/DEM: Bloom, Clark, Farage, Georgiou, Lundgren, de Villiers

NI: Wise

PPE-DE: Fajmon, Škottová, Vlasák, Wohlin, Zahradil

Въздържали се: 14

ALDE: Cavada

GUE/NGL: Figueiredo, Papadimoulis

NI: Allister, Claeys, Fiore, Le Pen Marine, Martinez, Mote, Schenardi

PPE-DE: Heaton-Harris, Zvěřina

PSE: Antochi

Verts/ALE:: van Buitenen

Поправки в подадените гласове и намерения за гласуване

За : Lena Ek

Против : Athanasios Pafilis

2.   Доклад Manders A6-0051/2009

Резолюция

За: 552

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Cavada, Cornillet, Costa, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Kazak, Klinz, Krahmer, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Piskorski, Polfer, Prodi, Raeva, Ries, Riis-Jørgensen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Vălean, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Holm, Jouye de Grandmaison, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Georgiou, Krupa, Sinnott, Tomczak

NI: Allister, Belohorská, Binev, Chukolov, Claeys, Dillen, Giertych, Hannan, Kilroy-Silk, Kozlík, Martin Hans-Peter, Romagnoli, Stoyanov

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Ashworth, Atkins, Audy, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Bodu, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Hămbășan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mikolášik, Millán Mon, Mladenov, Morin, Nassauer, Nazare, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Popa, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Schierhuber, Schinas, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zappalà, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Antochi, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Battilocchio, Batzeli, Bedingfield, Berger, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cremers, Crețu Corina, De Keyser, Denanot, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Gröner, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Krehl, Kuhne, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Myller, Napoletano, Paasilinna, Pagano, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Prets, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Soulage, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott

UEN: Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Borghezio, Boso, Camre, Chruszcz, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Mussa, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Harms, Hassi, Isler Béguin, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber

Против: 12

GUE/NGL: Pafilis

IND/DEM: Bloom, Clark, Farage, Lundgren, de Villiers

NI: Fiore, Le Pen Marine, Schenardi, Wise

PPE-DE: Duchoň, Wohlin

Въздържали се: 6

ALDE: Schmidt Olle

NI: Gollnisch, Helmer, Lang, Mote

Verts/ALE: van Buitenen

Поправки в подадените гласове и намерения за гласуване

За : Lars Wohlin

Против : Lena Ek

3.   Доклад Romagnoli A6-0090/2009

Резолюция

За: 455

ALDE: Baeva, Cappato, Cavada, Costa, Czarnecki Marek Aleksander, De Sarnez, Ferrari, Fourtou, Gibault, Griesbeck, Hyusmenova, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Laperrouze, Lehideux, Losco, Ludford, Manders, Mohácsi, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Oviir, Piskorski, Polfer, Raeva, Ries, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Szent-Iványi, Takkula, Virrankoski, Wallis, Weber Renate

IND/DEM: Blokland, Dahl, Georgiou, Lundgren, Sinnott, de Villiers, Wojciechowski Bernard

NI: Allister, Claeys, Giertych, Gollnisch, Hannan, Helmer, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Martinez, Romagnoli, Schenardi

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Ashworth, Atkins, Audy, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Bodu, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Bulzesc, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Calia, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Gacek, Gahler, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Hămbășan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Nassauer, Nazare, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pirker, Popa, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sonik, Spautz, Šťastný, Stevenson, Stolojan, Sturdy, Sudre, Sumberg, Szájer, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zappalà, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Antochi, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Battilocchio, Batzeli, Bedingfield, Berger, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Busquin, Capoulas Santos, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Dăncilă, De Keyser, Denanot, De Vits, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Jacobs, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Krehl, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Myller, Neris, Obiols i Germà, Paasilinna, Pagano, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Prets, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schapira, Severin, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Soulage, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Țicău, Titley, Tzampazi, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Willmott

UEN: Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Borghezio, Boso, Camre, Chruszcz, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Muscardini, Mussa, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Verts/ALE: Bennahmias, Cohn-Bendit, Cramer, Graefe zu Baringdorf, Harms, Kusstatscher, Lichtenberger, Onesta, Rühle, Schroedter, Trüpel, Voggenhuber

Против: 62

ALDE: Bowles, Davies, Deprez, Lynne

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Holm, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bloom, Clark, Farage

NI: Fiore, Kilroy-Silk, Mote, Wise

PPE-DE: Brepoels

PSE: Andersson, Carlotti, Christensen, Fava, Jöns, Jørgensen, Napoletano, Schaldemose, Segelström, Thomsen

UEN: Masiel

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Buitenweg, Evans Jill, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lucas, Romeva i Rueda, Staes

Въздържали се: 54

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Budreikaitė, Busk, Cornillet, Degutis, Drčar Murko, Duff, Ek, Gentvilas, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Kazak, Klinz, Krahmer, Lax, Lebech, Maaten, Matsakis, Onyszkiewicz, Panayotov, Prodi, Sterckx, Van Hecke, Watson, Wielowieyski

GUE/NGL: Jouye de Grandmaison

IND/DEM: Krupa, Tomczak

NI: Belohorská, Binev, Chukolov, Kozlík, Stoyanov

PPE-DE: Burke, Higgins, McGuinness, Surján

PSE: Evans Robert, Ford, Hasse Ferreira, Hegyi, Masip Hidalgo, Van Lancker

UEN: Robusti

Verts/ALE: van Buitenen, Frassoni, Isler Béguin, Schlyter, Schmidt Frithjof, Turmes

Поправки в подадените гласове и намерения за гласуване

За : Lena Ek, Karin Jöns

Против : Åsa Westlund, Proinsias De Rossa

Въздържали се : Sophia in 't Veld

4.   C6-0081/2009 — Възстановяване на запасите от червен тон

Изм. 3/рев2

За: 113

ALDE: Deprez, De Sarnez, in 't Veld, Piskorski, Schmidt Olle

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Flasarová, Holm, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Søndergaard, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Dahl, Georgiou, Lundgren, Sinnott, Tomczak

NI: Claeys, Dillen, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Cederschiöld, Fjellner, Hybášková, Ibrisagic, Wijkman, Wohlin

PSE: Andersson, Cashman, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Dobolyi, El Khadraoui, Evans Robert, Fava, Ford, Hasse Ferreira, Howitt, Hughes, Jørgensen, Kósáné Kovács, Kuhne, Laignel, Leichtfried, Medina Ortega, Moraes, Myller, Paasilinna, Schaldemose, Segelström, Simpson, Stihler, Thomsen, Titley, Van Lancker, Westlund, Willmott

UEN: Camre, Chruszcz, Kuźmiuk, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Isler Béguin, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber

Против: 474

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Cavada, Cornillet, Costa, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Degutis, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Kazak, Klinz, Krahmer, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Polfer, Prodi, Raeva, Ries, Riis-Jørgensen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Vălean, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

IND/DEM: Bloom, de Villiers, Wojciechowski Bernard

NI: Allister, Belohorská, Fiore, Giertych, Gollnisch, Hannan, Helmer, Kozlík, Lang, Le Rachinel, Mote, Schenardi, Wise

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Ashworth, Atkins, Audy, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Bodu, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Bulzesc, Bushill-Matthews, Calia, Callanan, Caspary, del Castillo Vera, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Fernández Martín, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Hămbășan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hudacký, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Nassauer, Nazare, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zappalà, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Antochi, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Battilocchio, Batzeli, Bedingfield, Berger, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Bozkurt, Bulfon, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Castex, Cercas, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Dăncilă, De Keyser, Denanot, De Rossa, Désir, De Vits, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Hutchinson, Jacobs, Jöns, Juri, Kindermann, Koterec, Krehl, Lambrinidis, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Miguélez Ramos, Mikko, Napoletano, Neris, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Prets, Pribetich, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schapira, Schulz, Severin, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Țicău, Tzampazi, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma

UEN: Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Borghezio, Boso, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kristovskis, Kuc, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Mussa, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tomaszewska, Vaidere, Zapałowski

Въздържали се: 17

GUE/NGL : Jouye de Grandmaison, Pafilis, Wurtz

IND/DEM : Clark, Farage, Krupa

NI : Binev, Chukolov, Kilroy-Silk, Martinez, Romagnoli, Stoyanov

PPE-DE : Brepoels

PSE : Boursier, Gröner, Rapkay

Verts/ALE : van Buitenen

Поправки в подадените гласове и намерения за гласуване

За : Peter Skinner, Neena Gill

Против : Colm Burke, Kathy Sinnott, Manuel Medina Ortega

5.   C6-0081/2009 — Възстановяване на запасите от червен тон

Изменено предложение

За: 540

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Cavada, Cornillet, Costa, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Kazak, Klinz, Krahmer, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Piskorski, Polfer, Prodi, Raeva, Ries, Riis-Jørgensen, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Vălean, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Holm, Jouye de Grandmaison, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Søndergaard, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Dahl, Georgiou, Lundgren, Sinnott, Wojciechowski Bernard

NI: Belohorská, Binev, Chukolov, Claeys, Dillen, Giertych, Hannan, Helmer, Kozlík, Martin Hans-Peter, Romagnoli, Stoyanov

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Ashworth, Atkins, Audy, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Bodu, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Calia, Callanan, Caspary, Cederschiöld, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Hămbășan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Konrad, Korhola, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Nassauer, Nazare, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posselt, Purvis, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Sturdy, Sudre, Szájer, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zappalà, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Battilocchio, Batzeli, Bedingfield, Berès, Berger, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbey, Corda, Cremers, Crețu Corina, Dăncilă, De Keyser, Denanot, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hegyi, Herczog, Howitt, Hutchinson, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Myller, Napoletano, Neris, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Prets, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Sornosa Martínez, Soulage, Sousa Pinto, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Țicău, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma

UEN: Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Borghezio, Boso, Camre, Chruszcz, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Mussa, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Против: 53

IND/DEM: Bloom, Clark, Farage, de Villiers

NI: Le Pen Marine, Schenardi

PPE-DE: Kratsa-Tsagaropoulou, Mauro

PSE: Cashman, Corbett, Ettl, Evans Robert, Ford, Honeyball, Hughes, Martin David, Moraes, Simpson, Skinner, Stihler, Titley, Willmott

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Isler Béguin, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber

Въздържали се: 14

GUE/NGL: Pafilis

IND/DEM: Krupa, Tomczak

NI: Allister, Fiore, Gollnisch, Kilroy-Silk, Lang, Le Rachinel, Martinez, Mote, Wise

Verts/ALE: Bennahmias, van Buitenen

6.   B6-0140/2009 — Шри Ланка

Изм. 2/1

За: 354

ALDE: Attwooll, Baeva, Bowles, Cappato, Cavada, Davies, Degutis, Ferrari, Fourtou, Gibault, Lebech, Lynne, Matsakis, Neyts-Uyttebroeck, Panayotov, Piskorski, Polfer, Staniszewska, Starkevičiūtė

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Flasarová, Holm, Jouye de Grandmaison, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Søndergaard, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Georgiou, Sinnott

NI: Binev, Chukolov, Dillen, Giertych, Martin Hans-Peter, Stoyanov

PPE-DE: Andrikienė, Bauer, Brejc, Brepoels, Caspary, Coelho, Demetriou, Doyle, Esteves, Fjellner, Fontaine, Fouré, Freitas, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gauzès, Gewalt, Gomolka, Graça Moura, de Grandes Pascual, Grosch, Hennicot-Schoepges, Hybášková, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kastler, Kelam, Klamt, Klaß, Konrad, López-Istúriz White, Luque Aguilar, Mann Thomas, Martens, Matsis, Mavrommatis, Mayer, Mikolášik, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Pack, Pieper, Pietikäinen, Pinheiro, Pomés Ruiz, Popa, Posselt, Protasiewicz, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Schierhuber, Schnellhardt, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sonik, Szájer, Vatanen, Vernola, Visser, Vlasák, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Battilocchio, Batzeli, Bedingfield, Berès, Berger, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Dăncilă, De Keyser, Denanot, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Goebbels, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Gröner, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jacobs, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Myller, Napoletano, Neris, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Peillon, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Prets, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Soulage, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Țicău, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott

UEN: Aylward, Basile, Berlato, Borghezio, Boso, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Mussa, Ó Neachtain, Pirilli, Robusti, Rutowicz, Ryan, Speroni, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Harms, Hassi, Isler Béguin, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber

Против: 219

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Budreikaitė, Cornillet, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Gentvilas, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Kazak, Klinz, Krahmer, Laperrouze, Lehideux, Losco, Ludford, Maaten, Manders, Mohácsi, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Raeva, Ries, Riis-Jørgensen, Schmidt Olle, Sterckx, Szent-Iványi, Vălean, Van Hecke, Wallis, Weber Renate, Wielowieyski

IND/DEM: Bloom, Dahl, Farage, Lundgren, Wojciechowski Bernard

NI: Allister, Belohorská, Hannan, Helmer, Kozlík

PPE-DE: Albertini, Angelakas, Ashworth, Atkins, Audy, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Beazley, Becsey, Berend, Bodu, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Březina, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Calia, Callanan, del Castillo Vera, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Daul, David, De Blasio, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Duchoň, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Evans Jonathan, Fatuzzo, Fernández Martín, Fraga Estévez, Friedrich, Galeote, Gardini, Garriga Polledo, Gklavakis, Glattfelder, Gräßle, Grossetête, Guellec, Gyürk, Hămbășan, Harbour, Heaton-Harris, Herranz García, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hudacký, Jeleva, Karim, Kasoulides, Kirkhope, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, Lulling, McGuinness, Manole, Marinescu, Mathieu, Matula, Mauro, Mayor Oreja, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Nassauer, Nazare, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Őry, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Pīks, Pirker, Pleštinská, Purvis, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Schinas, Schmitt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Sommer, Spautz, Šťastný, Stevenson, Stolojan, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vidal-Quadras, Vlasto, Weber Manfred, Záborská, Zahradil, Zappalà, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec

UEN: Angelilli, Camre, Chruszcz, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Въздържали се: 22

ALDE: Ek, Prodi, Takkula

IND/DEM: Clark, Krupa, Tomczak

NI: Claeys, Fiore, Gollnisch, Kilroy-Silk, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mote, Romagnoli, Schenardi, Wise

PPE-DE: Cederschiöld, Fajmon, Ibrisagic

Verts/ALE: van Buitenen

Поправки в подадените гласове и намерения за гласуване

За : Robert Evans

Против : Lars Wohlin

7.   B6-0140/2009 — Шри Ланка

Изм. 2/2

За: 312

ALDE : Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Bowles, Cappato, Cornillet, Costa, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Guardans Cambó, Harkin, Hyusmenova, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Kazak, Klinz, Krahmer, Losco, Ludford, Lynne, Morillon, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Piskorski, Polfer, Ries, Staniszewska, Starkevičiūtė, Takkula, Van Hecke, Virrankoski, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL : Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Holm, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Pflüger, Portas, Ransdorf, Søndergaard, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM : Belder, Blokland, Georgiou, Sinnott

NI : Belohorská, Binev, Chukolov, Giertych, Kozlík, Martin Hans-Peter, Stoyanov

PPE-DE : Brepoels, Gahler, Garriga Polledo, Jeggle, Lehne, Pietikäinen, Sógor, Varvitsiotis, Wijkman, Wohlin

PSE : Andersson, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Battilocchio, Batzeli, Bedingfield, Berès, Berger, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Dăncilă, De Keyser, Denanot, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Gröner, Groote, Gurmai, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Myller, Napoletano, Neris, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Prets, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Soulage, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Țicău, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott

UEN : Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Borghezio, Boso, Camre, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Mussa, Ó Neachtain, Pirilli, Robusti, Ryan, Speroni

Verts/ALE : Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Harms, Hassi, Isler Béguin, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber

Против: 258

ALDE : Budreikaitė, Busk, Davies, Griesbeck, Hall, Hennis-Plasschaert, Laperrouze, Lehideux, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Raeva, Schmidt Olle, Sterckx, Szent-Iványi

GUE/NGL : Pafilis

IND/DEM : Wojciechowski Bernard

NI : Allister, Hannan, Helmer, Romagnoli

PPE-DE : Albertini, Andrikienė, Angelakas, Ashworth, Atkins, Audy, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Bodu, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Calia, Callanan, Caspary, del Castillo Vera, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Fernández Martín, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gacek, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Hămbășan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Nassauer, Nazare, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Popa, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zappalà, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

UEN : Chruszcz, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Szymański, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Въздържали се: 29

ALDE : Cavada, Czarnecki Marek Aleksander, Maaten, Mohácsi, Panayotov

IND/DEM : Bloom, Clark, Farage, Krupa, Tomczak, de Villiers

NI : Claeys, Dillen, Fiore, Gollnisch, Kilroy-Silk, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mote, Schenardi, Wise

PPE-DE : Cederschiöld, Esteves, Ibrisagic, Siekierski

Verts/ALE : van Buitenen, Jonckheer

Поправки в подадените гласове и намерения за гласуване

Против : Lars Wohlin

8.   B6-0140/2009 — Шри Ланка

Изм. 5

За: 528

ALDE : Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Cavada, Cornillet, Costa, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Kazak, Klinz, Krahmer, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Piskorski, Polfer, Raeva, Ries, Riis-Jørgensen, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Vălean, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL : Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Holm, Liotard, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Søndergaard, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM : Belder, Blokland, Georgiou, Sinnott, Wojciechowski Bernard

NI : Belohorská, Binev, Chukolov, Fiore, Giertych, Gollnisch, Hannan, Helmer, Kozlík, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Schenardi, Stoyanov

PPE-DE : Albertini, Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Bodu, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Burke, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Esteves, Evans Jonathan, Fatuzzo, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Hămbășan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Konrad, Korhola, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin, Nassauer, Nazare, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zappalà, Zatloukal, Zdravkova, Zvěřina, Zwiefka

PSE : Andersson, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Battilocchio, Bedingfield, Berès, Berger, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Dăncilă, De Keyser, Denanot, De Rossa, De Vits, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Gröner, Groote, Guy-Quint, Hasse Ferreira, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jacobs, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Myller, Napoletano, Neris, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Prets, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Țicău, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott

UEN : Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Borghezio, Boso, Camre, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Mussa, Ó Neachtain, Pirilli, Robusti, Ryan, Speroni, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Verts/ALE : Jonckheer, Lipietz, Romeva i Rueda, Turmes, Voggenhuber

Против: 47

ALDE : Ferrari

PPE-DE : Duchoň, Kratsa-Tsagaropoulou, Mladenov, Sumberg, Zieleniec

UEN : Chruszcz, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Szymański, Tomaszewska

Verts/ALE : Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Isler Béguin, Kusstatscher, Lagendijk, Lichtenberger, Lucas, Onesta, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel

Въздържали се: 17

GUE/NGL : Markov

IND/DEM : Bloom, Clark, Farage, Krupa, Tomczak, de Villiers

NI : Allister, Claeys, Dillen, Kilroy-Silk, Mote, Romagnoli, Wise

PPE-DE : Fajmon

Verts/ALE : Aubert, van Buitenen

Поправки в подадените гласове и намерения за гласуване

За : Bart Staes

Против : Geoffrey Van Orden, Lars Wohlin

9.   B6-0140/2009 — Шри Ланка

Изм. 6

За: 358

ALDE : Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Cavada, Cornillet, Costa, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Kazak, Klinz, Krahmer, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Piskorski, Polfer, Prodi, Raeva, Ries, Riis-Jørgensen, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Vălean, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL : Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Holm, Jouye de Grandmaison, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Søndergaard, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM : Belder, Blokland, Dahl, Georgiou, Lundgren, Sinnott, Wojciechowski Bernard

NI : Belohorská, Binev, Chukolov, Giertych, Kozlík, Martin Hans-Peter, Stoyanov

PPE-DE : Brepoels, Cabrnoch, Cederschiöld, Deß, Esteves, Fjellner, Galeote, Hybášková, Ibrisagic, Pietikäinen, Schöpflin, Sógor, Sonik, Sumberg, Surján, Vlasto, Wohlin

PSE : Andersson, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Battilocchio, Batzeli, Bedingfield, Berès, Berger, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Dăncilă, De Keyser, Denanot, De Rossa, De Vits, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jacobs, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Myller, Napoletano, Neris, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Prets, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Soulage, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Țicău, Titley, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott

UEN : Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Borghezio, Boso, Camre, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Mussa, Ó Neachtain, Pirilli, Robusti, Ryan, Speroni, Vaidere, Zīle

Verts/ALE : Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Isler Béguin, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel, Voggenhuber

Против: 232

NI : Hannan, Helmer

PPE-DE : Albertini, Andrikienė, Angelakas, Ashworth, Atkins, Audy, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Bodu, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Calia, Callanan, Caspary, del Castillo Vera, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Fernández Martín, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Hămbășan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hudacký, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Nassauer, Nazare, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pieper, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Sturdy, Sudre, Szájer, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zappalà, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

UEN : Chruszcz, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Szymański, Tomaszewska, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Въздържали се: 20

IND/DEM : Bloom, Clark, Farage, Krupa, Tomczak, de Villiers

NI : Allister, Claeys, Dillen, Fiore, Gollnisch, Kilroy-Silk, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Mote, Romagnoli, Schenardi, Wise

Verts/ALE : van Buitenen

Поправки в подадените гласове и намерения за гласуване

Против : Lars Wohlin

10.   B6-0140/2009 — Шри Ланка

Изм. 4

За: 274

ALDE : Attwooll, Bowles, Davies, Lebech, Lynne, Morillon, Schmidt Olle

GUE/NGL : Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Holm, Jouye de Grandmaison, Liotard, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Søndergaard, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM : Belder, Blokland, Dahl, Georgiou, Sinnott, Wojciechowski Bernard

NI : Chukolov, Giertych, Martin Hans-Peter, Stoyanov

PPE-DE : Brejc, Brepoels, Cederschiöld, Fjellner, Ibrisagic, Sógor

PSE : Andersson, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Battilocchio, Batzeli, Bedingfield, Berès, Berger, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Dăncilă, De Keyser, Denanot, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Myller, Napoletano, Neris, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Prets, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Soulage, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Țicău, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott

UEN : Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Borghezio, Boso, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Mussa, Ó Neachtain, Pirilli, Robusti, Ryan, Speroni

Verts/ALE : Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Harms, Hassi, Isler Béguin, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber

Против: 311

ALDE : Alvaro, Andrejevs, Baeva, Budreikaitė, Busk, Cappato, Cornillet, Costa, Czarnecki Marek Aleksander, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Kazak, Klinz, Krahmer, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Piskorski, Polfer, Prodi, Raeva, Ries, Riis-Jørgensen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Vălean, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

NI : Belohorská, Hannan, Helmer, Kozlík, Romagnoli

PPE-DE : Albertini, Andrikienė, Angelakas, Ashworth, Atkins, Audy, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Bodu, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Březina, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Calia, Callanan, Caspary, del Castillo Vera, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Fernández Martín, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Hămbășan, Harbour, Heaton-Harris, Herranz García, Higgins, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Nassauer, Nazare, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pieper, Pietikäinen, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zappalà, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

UEN : Camre, Chruszcz, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Szymański, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Въздържали се: 25

GUE/NGL : Markov, Pafilis

IND/DEM : Bloom, Clark, Farage, Krupa, Lundgren, Tomczak, de Villiers

NI : Allister, Claeys, Dillen, Fiore, Gollnisch, Kilroy-Silk, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mote, Schenardi, Wise

PPE-DE : Hennicot-Schoepges, Wijkman

Verts/ALE : van Buitenen

11.   B6-0140/2009 — Шри Ланка

Изм. 3

За: 563

ALDE : Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Cavada, Cornillet, Costa, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Kazak, Klinz, Krahmer, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Piskorski, Polfer, Prodi, Raeva, Ries, Riis-Jørgensen, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Vălean, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL : Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Holm, Jouye de Grandmaison, Liotard, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Søndergaard, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM : Belder, Blokland, Dahl, Georgiou, Lundgren, Sinnott, Wojciechowski Bernard

NI : Belohorská, Binev, Chukolov, Giertych, Hannan, Helmer, Kozlík, Martin Hans-Peter, Stoyanov

PPE-DE : Albertini, Andrikienė, Angelakas, Ashworth, Atkins, Audy, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Bodu, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Calia, Callanan, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Hămbășan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Nassauer, Nazare, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pieper, Pietikäinen, Pinheiro, Pirker, Pomés Ruiz, Popa, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Sturdy, Szájer, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Varvitsiotis, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zappalà, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE : Andersson, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Battilocchio, Batzeli, Bedingfield, Berès, Berger, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Busquin, Capoulas Santos, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Dăncilă, De Keyser, Denanot, De Rossa, De Vits, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Myller, Napoletano, Neris, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Prets, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Soulage, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Țicău, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott

UEN : Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Borghezio, Boso, Camre, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Mussa, Ó Neachtain, Pirilli, Robusti, Ryan, Speroni

Verts/ALE : Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Harms, Hassi, Isler Béguin, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel, Voggenhuber

Против: 27

ALDE : Ortuondo Larrea

NI : Romagnoli

PPE-DE : Garriga Polledo, Mauro, Sumberg, Surján, Wohlin

UEN : Chruszcz, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Szymański, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Въздържали се: 22

GUE/NGL : Markov

IND/DEM : Bloom, Clark, Farage, Krupa, Tomczak, de Villiers

NI : Allister, Claeys, Dillen, Fiore, Gollnisch, Kilroy-Silk, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mote, Schenardi, Wise

PPE-DE : Van Orden

Verts/ALE : van Buitenen

12.   B6-0110/2009 — Участие на работници и служители в предприятия със статут на европейски дружества

Резолюция

За: 542

ALDE : Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Cavada, Cornillet, Costa, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Kazak, Klinz, Krahmer, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Piskorski, Polfer, Prodi, Raeva, Ries, Riis-Jørgensen, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Vălean, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL : Maštálka, Morgantini

IND/DEM : Belder, Blokland, Georgiou, Sinnott, de Villiers, Wojciechowski Bernard

NI : Belohorská, Binev, Chukolov, Fiore, Kozlík, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Schenardi, Stoyanov

PPE-DE : Andrikienė, Angelakas, Audy, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Bodu, Böge, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Bulzesc, Burke, Calia, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Fatuzzo, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Hămbășan, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kastler, Kelam, Klamt, Klaß, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Nassauer, Nazare, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Papastamkos, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posselt, Protasiewicz, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stolojan, Sudre, Surján, Szájer, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE : Andersson, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Battilocchio, Batzeli, Bedingfield, Berès, Berger, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Dăncilă, De Keyser, Denanot, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hegyi, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Prets, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Soulage, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Țicău, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott

UEN : Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Borghezio, Boso, Camre, Chruszcz, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Mussa, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE : Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Isler Béguin, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel, Voggenhuber

Против: 57

GUE/NGL : Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Holm, Jouye de Grandmaison, Liotard, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Søndergaard, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM : Bloom, Clark, Farage, Lundgren

NI : Allister, Giertych, Hannan, Helmer, Mote, Wise

PPE-DE : Ashworth, Atkins, Bowis, Březina, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Evans Jonathan, Harbour, Karim, Kirkhope, Nicholson, Purvis, Stevenson, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Wijkman, Wohlin

Въздържали се: 14

IND/DEM : Dahl, Krupa, Tomczak

NI : Claeys, Dillen, Gollnisch, Kilroy-Silk, Lang, Le Rachinel, Martinez

PPE-DE : Cabrnoch, Fajmon, Zahradil

Verts/ALE : van Buitenen

Поправки в подадените гласове и намерения за гласуване

Против : Luisa Morgantini, Philip Bradbourn

13.   B6-0112/2009 — Деца на мигранти

Резолюция

За: 579

ALDE : Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Cavada, Cornillet, Costa, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Kazak, Klinz, Krahmer, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Piskorski, Polfer, Prodi, Raeva, Ries, Riis-Jørgensen, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Vălean, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL : Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Holm, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Søndergaard, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM : Belder, Blokland, Dahl, Georgiou, Krupa, Sinnott, Tomczak, Wojciechowski Bernard

NI : Belohorská, Helmer, Kozlík, Martin Hans-Peter

PPE-DE : Albertini, Andrikienė, Angelakas, Ashworth, Atkins, Audy, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Bodu, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Calia, Callanan, Caspary, Cederschiöld, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gklavakis, Glattfelder, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Hămbășan, Harbour, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Kaczmarek, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Nassauer, Nazare, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zappalà, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE : Andersson, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Battilocchio, Batzeli, Bedingfield, Berès, Berger, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Dăncilă, De Keyser, Denanot, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Prets, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Segelström, Severin, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Soulage, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Țicău, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott

UEN : Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Chruszcz, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Mussa, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE : Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Harms, Hassi, Isler Béguin, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber

Против: 21

IND/DEM : Bloom, Lundgren, de Villiers

NI : Binev, Chukolov, Claeys, Dillen, Fiore, Giertych, Gollnisch, Hannan, Kilroy-Silk, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Romagnoli, Schenardi, Stoyanov

PPE-DE : Sumberg

UEN : Rogalski

Въздържали се: 13

GUE/NGL : Pafilis

IND/DEM : Clark, Farage

NI : Allister, Mote, Wise

PPE-DE : Gewalt, Van Orden

UEN : Borghezio, Boso, Robusti, Speroni

Verts/ALE : van Buitenen

Поправки в подадените гласове и намерения за гласуване

Против : Jean-Claude Martinez

14.   B6-0104/2009 — Хърватия

Изм. 7

За: 43

IND/DEM : Belder, Blokland, Georgiou

NI : Allister, Binev, Chukolov, Claeys, Dillen, Fiore, Giertych, Gollnisch, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Romagnoli, Schenardi, Stoyanov

PPE-DE : Albertini, Bartolozzi, Calia, Gardini, Kastler, Lo Curto, Sartori, Van Orden, Vernola, Zappalà

PSE : Pribetich

UEN : Angelilli, Basile, Berlato, Borghezio, Boso, Camre, Kuc, Maldeikis, Muscardini, Mussa, Pirilli, Robusti, Speroni, Wojciechowski Janusz

Против: 565

ALDE : Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Cavada, Cornillet, Costa, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Kazak, Klinz, Krahmer, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Piskorski, Polfer, Prodi, Raeva, Ries, Riis-Jørgensen, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL : Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Holm, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Søndergaard, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM : Dahl, Krupa, Lundgren, Tomczak, Wojciechowski Bernard

NI : Belohorská, Hannan, Helmer, Kozlík, Martin Hans-Peter

PPE-DE : Andrikienė, Angelakas, Ashworth, Atkins, Audy, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Bodu, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Hămbășan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Karim, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Nassauer, Nazare, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Varvitsiotis, Vatanen, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE : Andersson, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Battilocchio, Batzeli, Bedingfield, Berès, Berger, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Dăncilă, De Keyser, Denanot, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Falbr, Fava, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Pagano, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Prets, Rapkay, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Soulage, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott

UEN : Aylward, Chruszcz, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kristovskis, Kuźmiuk, Libicki, Masiel, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Tomaszewska, Vaidere, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE : Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Hammerstein, Harms, Hassi, Isler Béguin, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber

Въздържали се: 9

IND/DEM : Bloom, Clark, Farage, Sinnott, de Villiers

NI : Kilroy-Silk, Mote, Wise

Verts/ALE : van Buitenen

Поправки в подадените гласове и намерения за гласуване

За : Brian Crowley

Против : Martin Kastler

15.   B6-0104/2009 — Хърватия

Изм. 9

Против: 39

IND/DEM : Georgiou

NI : Binev, Chukolov, Claeys, Dillen, Fiore, Giertych, Gollnisch, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Romagnoli, Schenardi, Stoyanov

PPE-DE : Albertini, Bartolozzi, Calia, Gardini, Lo Curto, Peterle, Sanzarello, Sartori, Van Orden, Vernola, Zappalà

PSE : Pribetich

UEN : Angelilli, Basile, Berlato, Borghezio, Boso, Camre, Kuc, Muscardini, Mussa, Pirilli, Robusti, Speroni

Против: 568

ALDE : Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Cavada, Cornillet, Costa, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Kazak, Klinz, Krahmer, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Piskorski, Polfer, Prodi, Raeva, Ries, Riis-Jørgensen, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Vălean, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL : Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Holm, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Søndergaard, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM : Belder, Blokland, Dahl, Krupa, Lundgren, Tomczak, Wojciechowski Bernard

NI : Belohorská, Hannan, Helmer, Kozlík, Martin Hans-Peter

PPE-DE : Andrikienė, Angelakas, Ashworth, Atkins, Audy, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Bodu, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grossetête, Guellec, Gyürk, Hămbășan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Nassauer, Nazare, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Varvitsiotis, Vatanen, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE : Andersson, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Battilocchio, Batzeli, Bedingfield, Berès, Berger, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Dăncilă, De Keyser, Denanot, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Myller, Napoletano, Neris, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Prets, Rapkay, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Soulage, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott

UEN : Aylward, Chruszcz, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kristovskis, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE : Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Isler Béguin, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber

Въздържали се: 10

IND/DEM : Clark, Farage, Sinnott, de Villiers

NI : Allister, Kilroy-Silk, Mote, Wise

PSE : Mann Erika

Verts/ALE : van Buitenen

Поправки в подадените гласове и намерения за гласуване

За : Brian Crowley

Против : Martin Kastler

16.   B6-0104/2009 — Хърватия

Изм. 8

За: 35

IND/DEM : Belder, Blokland, Georgiou, Sinnott

NI : Binev, Chukolov, Claeys, Dillen, Fiore, Giertych, Gollnisch, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Romagnoli, Schenardi, Stoyanov

PPE-DE : Mauro

PSE : Pribetich

UEN : Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Borghezio, Boso, Camre, Kuc, Muscardini, Mussa, Ó Neachtain, Pirilli, Robusti, Ryan, Speroni

Против: 570

ALDE : Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Cavada, Cornillet, Costa, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Kazak, Klinz, Krahmer, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Piskorski, Polfer, Prodi, Raeva, Ries, Riis-Jørgensen, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Vălean, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL : Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Holm, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Søndergaard, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM : Dahl, Krupa, Tomczak, Wojciechowski Bernard

NI : Belohorská, Hannan, Helmer, Kozlík, Martin Hans-Peter

PPE-DE : Albertini, Andrikienė, Angelakas, Ashworth, Atkins, Audy, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Bodu, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Calia, Callanan, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grossetête, Guellec, Gyürk, Hămbășan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Nassauer, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Varvitsiotis, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zappalà, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE : Andersson, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Battilocchio, Batzeli, Bedingfield, Berès, Berger, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Dăncilă, De Keyser, Denanot, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hegyi, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Myller, Napoletano, Neris, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Prets, Rapkay, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Soulage, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott

UEN : Chruszcz, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kristovskis, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Szymański, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE : Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Isler Béguin, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber

Въздържали се: 12

IND/DEM : Bloom, Clark, Farage, Lundgren, de Villiers

NI : Allister, Kilroy-Silk, Mote, Wise

PPE-DE : Peterle, Van Orden

Verts/ALE : van Buitenen

Поправки в подадените гласове и намерения за гласуване

Против : Martin Kastler

17.   B6-0104/2009 — Хърватия

Изм. 3

За: 50

ALDE : Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne

IND/DEM : Georgiou, Tomczak, Wojciechowski Bernard

NI : Binev, Chukolov, Claeys, Giertych, Romagnoli, Stoyanov

PPE-DE : Albertini, Bartolozzi, Calia, Fontaine, Gardini, Lo Curto, Pleštinská, Sanzarello, Sartori, Zappalà

PSE : Bono

UEN : Basile, Borghezio, Boso, Camre, Chruszcz, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Muscardini, Mussa, Pęk, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tomaszewska, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Против: 543

ALDE : Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Cavada, Cornillet, Costa, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Kazak, Klinz, Krahmer, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Piskorski, Polfer, Prodi, Raeva, Ries, Riis-Jørgensen, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Vălean, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL : Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Holm, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Søndergaard, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM : Belder, Blokland

NI : Belohorská, Hannan, Helmer, Kozlík, Schenardi

PPE-DE : Andrikienė, Angelakas, Ashworth, Atkins, Audy, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Bodu, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Esteves, Evans Jonathan, Fatuzzo, Fernández Martín, Fjellner, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Hămbășan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Nassauer, Nazare, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pomés Ruiz, Popa, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE : Andersson, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Battilocchio, Batzeli, Bedingfield, Berès, Berger, Bösch, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Dăncilă, De Keyser, Denanot, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Gröner, Groote, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kirilov, Koppa, Koterec, Krehl, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Prets, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Soulage, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott

UEN : Aylward, Kristovskis, Masiel, Ó Neachtain, Ryan, Vaidere

Verts/ALE : Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Isler Béguin, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber

Въздържали се: 18

IND/DEM : Bloom, Clark, Farage, Krupa, Lundgren, Sinnott

NI : Allister, Fiore, Kilroy-Silk, Martin Hans-Peter, Martinez, Mote, Wise

PPE-DE : Van Orden

PSE : Marini

UEN : Angelilli, Berlato

Verts/ALE : van Buitenen

Поправки в подадените гласове и намерения за гласуване

За : Brian Crowley, Roberta Angelilli

Против : Hans-Peter Martin

18.   B6-0104/2009 — Хърватия

Изм. 4

За: 56

IND/DEM : Georgiou, Krupa, Tomczak, Wojciechowski Bernard

NI : Binev, Chukolov, Claeys, Dillen, Fiore, Giertych, Gollnisch, Le Pen Marine, Romagnoli, Schenardi, Stoyanov

PPE-DE : Albertini, Bartolozzi, Calia, Gardini, Lo Curto, Pleštinská, Sanzarello, Sartori, Zappalà

PSE : Pribetich

UEN : Angelilli, Basile, Berlato, Borghezio, Boso, Camre, Chruszcz, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Muscardini, Mussa, Pęk, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Против: 548

ALDE : Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Cavada, Cornillet, Costa, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Kazak, Klinz, Krahmer, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Piskorski, Polfer, Prodi, Raeva, Ries, Riis-Jørgensen, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Takkula, Vălean, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL : Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Holm, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Søndergaard, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM : Belder, Blokland, Dahl, Lundgren

NI : Belohorská, Hannan, Helmer, Kozlík, Le Rachinel

PPE-DE : Andrikienė, Angelakas, Ashworth, Atkins, Audy, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Bodu, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Hămbășan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Nassauer, Nazare, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pomés Ruiz, Popa, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Varvitsiotis, Vatanen, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE : Andersson, Antochi, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Battilocchio, Batzeli, Bedingfield, Berès, Berger, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Dăncilă, De Keyser, Denanot, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Prets, Rapkay, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Soulage, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott

UEN : Aylward, Masiel, Ó Neachtain, Ryan, Zīle

Verts/ALE : Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Isler Béguin, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber

Въздържали се: 11

IND/DEM : Clark, Farage, Sinnott

NI : Allister, Kilroy-Silk, Martin Hans-Peter, Mote, Wise

PPE-DE : Van Orden

PSE : Marini

Verts/ALE : van Buitenen

Поправки в подадените гласове и намерения за гласуване

For : Brian Crowley

Против : Hans-Peter Martin

19.   B6-0104/2009 — Хърватия

Изм. 6

За: 59

IND/DEM : Georgiou, Krupa, Sinnott, Tomczak, de Villiers, Wojciechowski Bernard

NI : Binev, Chukolov, Fiore, Giertych, Gollnisch, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Romagnoli, Schenardi, Stoyanov

PPE-DE : Albertini, Bartolozzi, Calia, Gardini, Lo Curto, Pleštinská, Sanzarello, Sartori, Zappalà

PSE : Giuntini, Pribetich

UEN : Angelilli, Basile, Berlato, Borghezio, Boso, Camre, Chruszcz, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Muscardini, Mussa, Pęk, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Против: 548

ALDE : Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Cavada, Cornillet, Costa, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Kazak, Klinz, Krahmer, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Piskorski, Polfer, Prodi, Raeva, Ries, Riis-Jørgensen, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Vălean, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL : Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Holm, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Søndergaard, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM : Belder, Blokland, Lundgren

NI : Belohorská, Claeys, Dillen, Hannan, Helmer, Kozlík, Martin Hans-Peter

PPE-DE : Andrikienė, Angelakas, Ashworth, Atkins, Audy, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Bodu, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Hămbășan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lehne, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Nassauer, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pomés Ruiz, Popa, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Škottová, Sógor, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Varvitsiotis, Vatanen, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE : Andersson, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Battilocchio, Batzeli, Bedingfield, Berès, Berger, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Dăncilă, Denanot, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Prets, Rapkay, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Soulage, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott

UEN : Aylward, Kristovskis, Masiel, Ó Neachtain, Ryan, Zīle

Verts/ALE : Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber

Въздържали се: 12

IND/DEM : Bloom, Clark, Dahl, Farage

NI : Allister, Kilroy-Silk, Mote, Wise

PPE-DE : Van Orden

PSE : De Keyser, Saks

Verts/ALE : van Buitenen

Поправки в подадените гласове и намерения за гласуване

За : Brian Crowley

Против : Hans-Peter Martin

20.   B6-0104/2009 — Хърватия

Изм. 5

За: 58

IND/DEM : Georgiou, Krupa, Tomczak, Wojciechowski Bernard

NI : Binev, Chukolov, Claeys, Fiore, Giertych, Gollnisch, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Romagnoli, Schenardi, Stoyanov

PPE-DE : Albertini, Bartolozzi, Calia, Gardini, Lo Curto, Sanzarello, Sartori, Zappalà

PSE : Pribetich

UEN : Angelilli, Basile, Berlato, Borghezio, Boso, Camre, Chruszcz, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Muscardini, Mussa, Pęk, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Против: 548

ALDE : Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Cavada, Cornillet, Costa, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Kazak, Klinz, Krahmer, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Piskorski, Polfer, Prodi, Raeva, Ries, Riis-Jørgensen, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Vălean, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL : Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Holm, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Søndergaard, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM : Belder, Blokland

NI : Belohorská, Dillen, Hannan, Helmer, Kozlík, Martin Hans-Peter

PPE-DE : Andrikienė, Angelakas, Ashworth, Atkins, Audy, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Bodu, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Hămbășan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Higgins, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin, Nassauer, Nazare, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Varvitsiotis, Vatanen, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE : Andersson, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Battilocchio, Batzeli, Bedingfield, Berès, Berger, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Dăncilă, De Keyser, Denanot, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Prets, Rapkay, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Soulage, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott

UEN : Aylward, Masiel, Ó Neachtain, Ryan

Verts/ALE : Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Isler Béguin, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber

Въздържали се: 14

IND/DEM : Bloom, Clark, Dahl, Farage, Lundgren, Sinnott, de Villiers

NI : Allister, Kilroy-Silk, Mote, Wise

PPE-DE : Van Orden

PSE : Saks

Verts/ALE : van Buitenen

Поправки в подадените гласове и намерения за гласуване

За : Brian Crowley

21.   B6-0104/2009 — Хърватия

Резолюция

За: 548

ALDE : Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Cavada, Cornillet, Costa, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Kazak, Klinz, Krahmer, Lax, Lebech, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Piskorski, Polfer, Prodi, Raeva, Ries, Riis-Jørgensen, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Vălean, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL : Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Flasarová, Holm, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Liotard, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Søndergaard, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM : Dahl, Georgiou, Lundgren, Sinnott, de Villiers, Wojciechowski Bernard

NI : Belohorská, Binev, Chukolov, Kozlík, Stoyanov

PPE-DE : Albertini, Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Bodu, Böge, Bradbourn, Braghetto, Brepoels, Březina, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Calia, Callanan, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Daul, David, De Blasio, Descamps, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fjellner, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Hămbășan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeleva, Kaczmarek, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Konrad, Korhola, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Martens, Mathieu, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Nassauer, Nazare, Nicholson, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wijkman, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zappalà, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE : Andersson, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Battilocchio, Batzeli, Bedingfield, Berès, Berger, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Dăncilă, De Keyser, Denanot, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hasse Ferreira, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Lambrinidis, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Prets, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Soulage, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Țicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott

UEN : Aylward, Chruszcz, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kristovskis, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE : Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Isler Béguin, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber

Против: 40

GUE/NGL : Pafilis

IND/DEM : Bloom, Farage

NI : Allister, Giertych, Hannan, Helmer, Kilroy-Silk, Martin Hans-Peter, Mote, Romagnoli, Wise

PPE-DE : Bowis, Brejc, Deß, Fatuzzo, Fernández Martín, Jeggle, Jordan Cizelj, Mauro, Novak, Peterle, Sumberg

PSE : Haug, Krehl, Kuhne, Laignel, Thomsen

UEN : Angelilli, Basile, Berlato, Borghezio, Boso, Camre, Kuc, Muscardini, Mussa, Pirilli, Robusti, Speroni

Въздържали се: 34

GUE/NGL : Figueiredo, Maštálka

IND/DEM : Belder, Blokland, Clark, Krupa, Tomczak

NI : Claeys, Dillen, Fiore, Gollnisch, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Schenardi

PPE-DE : Angelakas, Coelho, Demetriou, Dimitrakopoulos, Kratsa-Tsagaropoulou, Matsis, Mavrommatis, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Wieland

PSE : Hänsch

UEN : Rogalski

Verts/ALE : Beer, van Buitenen, Jonckheer

Поправки в подадените гласове и намерения за гласуване

За : Britta Thomsen, Albert Deß

22.   B6-0105/2009 — Турция

Изм. 11

За: 141

ALDE : Busk, Costa, Deprez, De Sarnez, Ek, Jäätteenmäki, Jensen, Riis-Jørgensen, Schmidt Olle

GUE/NGL : Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Holm, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Liotard, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Søndergaard, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM : Belder, Blokland, Dahl, Georgiou, Lundgren, de Villiers

NI : Binev, Chukolov, Claeys, Fiore, Gollnisch, Lang, Le Pen Marine, Martinez, Romagnoli, Schenardi, Stoyanov

PPE-DE : Brejc, Brepoels, Demetriou, Hennicot-Schoepges, Hybášková, Kasoulides, Siitonen, Wijkman

PSE : Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Batzeli, Berès, Bono, Botopoulos, Boursier, Bullmann, Carlotti, Carnero González, Castex, Chiesa, Cottigny, De Keyser, Denanot, Désir, Douay, Fava, Ferreira Anne, Ford, Gebhardt, Glante, Goebbels, Golik, Groote, Hänsch, Haug, Hutchinson, Jørgensen, Kindermann, Koppa, Koterec, Krehl, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Lefrançois, Lienemann, Madeira, Mann Erika, Matsouka, Myller, Obiols i Germà, Patrie, Peillon, Podimata, Pribetich, Rapkay, Rodust, Roure, dos Santos, Sârbu, Schapira, Segelström, Stockmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund

UEN : Aylward, Borghezio, Boso, Camre, Kristovskis, Maldeikis, Masiel, Mussa, Robusti, Ryan, Speroni, Vaidere, Zīle

Против: 337

ALDE : Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Bowles, Budreikaitė, Cappato, Cornillet, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Davies, Degutis, Drčar Murko, Duff, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Juknevičienė, Kacin, Kazak, Klinz, Krahmer, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Piskorski, Polfer, Prodi, Raeva, Ries, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Vălean, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

IND/DEM : Krupa, Tomczak, Wojciechowski Bernard

NI : Giertych, Hannan, Helmer, Martin Hans-Peter

PPE-DE : Albertini, Andrikienė, Angelakas, Ashworth, Atkins, Audy, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Březina, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Calia, Callanan, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Descamps, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Esteves, Evans Jonathan, Fatuzzo, Fernández Martín, Fjellner, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Hămbășan, Harbour, Heaton-Harris, Herranz García, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Karim, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Martens, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Nassauer, Nazare, Nicholson, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Sógor, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Sturdy, Sumberg, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zappalà, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE : De Rossa, Gurmai, Miguélez Ramos, Szejna

UEN : Chruszcz, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Szymański, Tomaszewska, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Verts/ALE : Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Isler Béguin, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes

Въздържали се: 142

ALDE : Cavada, Matsakis, Takkula

IND/DEM : Bloom, Clark, Farage, Sinnott

NI : Allister, Belohorská, Kilroy-Silk, Kozlík, Le Rachinel, Mote, Wise

PPE-DE : De Veyrac, Duchoň, Fajmon, Fontaine, Fouré, Mathieu, Škottová, Sudre, Vlasák, Zahradil

PSE : Antochi, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Battilocchio, Bedingfield, Berger, Bösch, Borrell Fontelles, Boștinaru, Bozkurt, Bulfon, Busquin, Capoulas Santos, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cremers, Crețu Corina, Dăncilă, De Vits, Dobolyi, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Gröner, Guy-Quint, Hasse Ferreira, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Jacobs, Jöns, Juri, Kirilov, Kósáné Kovács, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Locatelli, Lyubcheva, Maňka, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Medina Ortega, Mikko, Moraes, Neris, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Prets, Riera Madurell, Rosati, Rothe, Rouček, Sacconi, Sakalas, Saks, Sánchez Presedo, Savary, Schaldemose, Schulz, Severin, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Soulage, Sousa Pinto, Stihler, Swoboda, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Țicău, Titley, Vigenin, Wiersma, Willmott

UEN : Angelilli, Basile, Berlato, Muscardini, Ó Neachtain, Pirilli

Verts/ALE : van Buitenen, Voggenhuber

Поправки в подадените гласове и намерения за гласуване

Против : Philippe de Villiers, Elizabeth Lynne

Въздържали се : Carlos Carnero González, Raimon Obiols i Germà, Rosa Miguélez Ramos, Dan Jørgensen

23.   B6-0105/2009 — Турция

Изм. 14

За: 271

ALDE : Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Cavada, Cornillet, Costa, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Kazak, Klinz, Krahmer, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Piskorski, Polfer, Prodi, Raeva, Ries, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Vălean, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate

GUE/NGL : Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Holm, Kaufmann, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Søndergaard, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM : Belder, Blokland, Dahl, Georgiou, Lundgren, Sinnott

NI : Allister, Belohorská, Binev, Chukolov, Claeys, Dillen, Fiore, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Romagnoli, Schenardi, Stoyanov, Wise

PPE-DE : Angelakas, Ashworth, Atkins, Audy, Bowis, Bradbourn, Brepoels, Bushill-Matthews, Callanan, Demetriou, Dimitrakopoulos, Esteves, Evans Jonathan, Fouré, Gklavakis, Grossetête, Heaton-Harris, Kratsa-Tsagaropoulou, Mathieu, Mavrommatis, Nicholson, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Roithová, Schinas, Stevenson, Sudre, Sumberg, Tannock, Trakatellis, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Záborská

PSE : Andersson, Antochi, Arnaoutakis, Assis, Batzeli, Bono, Botopoulos, Boursier, Bullmann, Busquin, Carlotti, Carnero González, Chiesa, Corda, Cremers, De Rossa, De Vits, Falbr, Fava, Ferreira Elisa, Ford, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Glante, Golik, Groote, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Herczog, Honeyball, Hutchinson, Jacobs, Jørgensen, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kuhne, Lambrinidis, Le Foll, Leinen, Mann Erika, Martin David, Matsouka, Medina Ortega, Myller, Obiols i Germà, Podimata, Pribetich, Rapkay, Rodust, Rosati, Roure, Sârbu, Segelström, Severin, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Titley, Tzampazi, Vigenin, Walter, Weber Henri, Westlund

UEN : Aylward, Borghezio, Boso, Camre, Masiel, Ó Neachtain, Robusti, Ryan, Speroni, Vaidere, Zīle

Verts/ALE : Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Isler Béguin, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber

Против: 224

ALDE : Takkula

IND/DEM : Wojciechowski Bernard

NI : Hannan, Helmer

PPE-DE : Albertini, Andrikienė, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Braghetto, Brejc, Březina, Bulzesc, Burke, Cabrnoch, Calia, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Descamps, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Fajmon, Fatuzzo, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gewalt, Glattfelder, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Guellec, Gyürk, Hămbășan, Harbour, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Karim, Kastler, Kelam, Klamt, Klaß, Konrad, Korhola, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Martens, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Nassauer, Nazare, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posselt, Protasiewicz, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stolojan, Sturdy, Surján, Szájer, Thyssen, Ulmer, Urutchev, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Zahradil, Zappalà, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE : Dobolyi, Estrela, Gurmai, Szejna, Tabajdi

UEN : Angelilli, Basile, Berlato, Chruszcz, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Muscardini, Mussa, Pęk, Piotrowski, Pirilli, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Szymański, Tomaszewska, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Въздържали се: 90

IND/DEM : Bloom, Clark, Farage, Krupa, Tomczak

NI : Kilroy-Silk, Martinez, Mote

PPE-DE : De Veyrac, Siitonen

PSE : Ayala Sender, Badia i Cutchet, Battilocchio, Berès, Berger, Bösch, Boștinaru, Bozkurt, Capoulas Santos, Cashman, Christensen, Corbey, Cottigny, Crețu Corina, Dăncilă, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gierek, Giuntini, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Howitt, Hughes, Jöns, Juri, Laignel, Lehtinen, Leichtfried, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Marini, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Miguélez Ramos, Mikko, Napoletano, Paasilinna, Pagano, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Prets, Riera Madurell, Rouček, Sacconi, Sakalas, Saks, Sánchez Presedo, dos Santos, Schaldemose, Schulz, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Soulage, Tarand, Thomsen, Țicău, Van Lancker, Willmott

Verts/ALE : van Buitenen

Поправки в подадените гласове и намерения за гласуване

За : Ioannis Kasoulides; Yiannakis Matsis, Ewa Klamt, Dominique Vlasto

Против : Geoffrey Van Orden

Въздържали се : Edite Estrela, Giovanna Corda, Roselyne Lefrançois, Gary Titley, Manuel Medina Ortega, Carlos Carnero González, Raimon Obiols i Germà, wHenri Weber, Dan Jørgensen

24.   B6-0105/2009 — Турция

Изм. 15

За: 145

ALDE : Busk, Deprez, Harkin, Jäätteenmäki, Jensen, Lebech, Losco, Lynne, Matsakis, Ortuondo Larrea, Piskorski, Riis-Jørgensen

GUE/NGL : Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Holm, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Søndergaard, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM : Belder, Blokland, Dahl, Georgiou, de Villiers, Wojciechowski Bernard

NI : Allister, Belohorská, Binev, Chukolov, Claeys, Dillen, Fiore, Gollnisch, Hannan, Helmer, Kozlík, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Romagnoli, Schenardi, Stoyanov, Wise

PPE-DE : Angelakas, Ashworth, Atkins, Audy, Bowis, Bradbourn, Brepoels, Bushill-Matthews, Callanan, Demetriou, Descamps, Dimitrakopoulos, Dover, Evans Jonathan, Fontaine, Fouré, Gklavakis, Grossetête, Guellec, Heaton-Harris, Kasoulides, Kirkhope, Kratsa-Tsagaropoulou, Mathieu, Matsis, Mavrommatis, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Purvis, Schinas, Stavreva, Stevenson, Sudre, Sumberg, Tannock, Trakatellis, Vakalis, Varvitsiotis, Záborská

PSE : Arnaoutakis, Batzeli, Botopoulos, Boursier, Chiesa, Jørgensen, Koppa, Lambrinidis, Leinen, Matsouka, Podimata, Tzampazi

UEN : Aylward, Borghezio, Boso, Camre, Chruszcz, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Masiel, Ó Neachtain, Piotrowski, Podkański, Robusti, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Против: 454

ALDE : Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Bowles, Budreikaitė, Cappato, Cavada, Cornillet, Costa, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Davies, Degutis, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Juknevičienė, Kacin, Kazak, Klinz, Krahmer, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Maaten, Manders, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Polfer, Prodi, Raeva, Ries, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Vălean, Van Hecke, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

IND/DEM : Lundgren

NI : Giertych, Martin Hans-Peter

PPE-DE : Albertini, Andrikienė, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Braghetto, Brejc, Březina, Bulzesc, Burke, Cabrnoch, Calia, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Doorn, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Fajmon, Fatuzzo, Fernández Martín, Fjellner, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gewalt, Glattfelder, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Gyürk, Hămbășan, Harbour, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Karim, Kastler, Kelam, Klamt, Klaß, Konrad, Korhola, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Martens, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Nassauer, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Peterle, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posselt, Protasiewicz, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stolojan, Sturdy, Surján, Szájer, Thyssen, Ulmer, Urutchev, Van Orden, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Zahradil, Zappalà, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE : Andersson, Antochi, Arif, Assis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Battilocchio, Berger, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Dăncilă, De Keyser, Denanot, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jacobs, Jöns, Juri, Kindermann, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kuhne, Laignel, Lehtinen, Leichtfried, Liberadzki, Locatelli, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Prets, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Soulage, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott

UEN : Angelilli, Basile, Berlato, Maldeikis, Muscardini, Mussa, Pirilli, Rogalski

Verts/ALE : Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Isler Béguin, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes

Въздържали се: 13

IND/DEM : Bloom, Clark, Farage, Krupa, Sinnott

NI : Kilroy-Silk, Mote

PSE : Lefrançois, Lienemann, Lyubcheva, Rothe

Verts/ALE : van Buitenen, Voggenhuber

Поправки в подадените гласове и намерения за гласуване

Въздържали се : Dan Jørgensen

25.   B6-0105/2009 — Турция

Изм. 7

За: 292

ALDE : Cornillet, Deprez, De Sarnez, Griesbeck, in 't Veld, Jäätteenmäki, Laperrouze, Lebech, Losco, Morillon, Piskorski

GUE/NGL : Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Flasarová, Holm, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Søndergaard, Svensson, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM : Dahl, Krupa, Lundgren, Wojciechowski Bernard

NI : Martin Hans-Peter, Martinez

PPE-DE : Brepoels, Březina, Chichester, Deva, Duchoň, Fajmon, Harbour, Karim, Škottová, Van Orden, Vlasák, Wijkman, Zahradil, Zvěřina

PSE : Andersson, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Battilocchio, Batzeli, Berès, Berger, Bösch, Bono, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Dăncilă, De Keyser, Denanot, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jacobs, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Prets, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Soulage, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott

UEN : Aylward, Borghezio, Boso, Chruszcz, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Robusti, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tomaszewska, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE : Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Isler Béguin, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes

Против: 317

ALDE : Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Cavada, Costa, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Davies, Degutis, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Kazak, Klinz, Krahmer, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Polfer, Prodi, Raeva, Ries, Riis-Jørgensen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Vălean, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL : Pafilis

IND/DEM : Belder, Blokland, Bloom, Farage, Georgiou, de Villiers

NI : Allister, Binev, Chukolov, Claeys, Dillen, Fiore, Giertych, Gollnisch, Hannan, Helmer, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Mote, Romagnoli, Schenardi, Stoyanov, Wise

PPE-DE : Albertini, Andrikienė, Angelakas, Ashworth, Atkins, Audy, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Calia, Callanan, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Esteves, Evans Jonathan, Fatuzzo, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Hămbășan, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Nassauer, Nazare, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Sógor, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zappalà, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zwiefka

UEN : Angelilli, Basile, Berlato, Camre, Muscardini, Mussa, Pirilli, Podkański, Rogalski, Vaidere

Въздържали се: 11

ALDE : Lehideux, Schmidt Olle

GUE/NGL : Triantaphyllides

IND/DEM : Clark, Sinnott

NI : Belohorská, Kilroy-Silk, Kozlík

PPE-DE : De Veyrac

Verts/ALE : van Buitenen, Voggenhuber

26.   B6-0105/2009 — Турция

Резолюция

За: 528

ALDE : Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Cavada, Cornillet, Costa, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kazak, Klinz, Krahmer, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Piskorski, Polfer, Prodi, Raeva, Ries, Riis-Jørgensen, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Vălean, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL : Adamou, de Brún, Papadimoulis, Triantaphyllides

IND/DEM : Belder, Blokland, Dahl, Lundgren, Sinnott, Wojciechowski Bernard

NI : Belohorská, Kozlík, Martinez

PPE-DE : Albertini, Andrikienė, Angelakas, Ashworth, Atkins, Audy, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Calia, Callanan, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gauzès, Gklavakis, Glattfelder, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Hămbășan, Harbour, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Nassauer, Nazare, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Škottová, Sógor, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Zahradil, Zappalà, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE : Andersson, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Battilocchio, Batzeli, Berès, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Dăncilă, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hegyi, Herczog, Howitt, Hughes, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kuhne, Lambrinidis, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leinen, Liberadzki, Locatelli, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Soulage, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott

UEN : Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Camre, Chruszcz, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Mussa, Ó Neachtain, Pęk, Pirilli, Podkański, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Tomaszewska, Vaidere, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE : Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Isler Béguin, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes

Против: 52

ALDE : Ortuondo Larrea

GUE/NGL : Agnoletto, Brie, Flasarová, Liotard, Maštálka, Meijer, Pafilis, Uca, Zimmer

IND/DEM : Bloom, Farage, Georgiou, de Villiers

NI : Allister, Binev, Chukolov, Fiore, Giertych, Gollnisch, Hannan, Helmer, Kilroy-Silk, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Mote, Romagnoli, Schenardi, Stoyanov, Wise

PPE-DE : Brepoels, Fatuzzo, Garriga Polledo, Hudacký, Jeleva, Konrad, Novak, Sumberg, Ulmer, Wieland, Wohlin, Záborská

PSE : Berger, Bösch, Laignel, Leichtfried, Prets

UEN : Masiel, Rogalski

Verts/ALE : Voggenhuber

Въздържали се: 43

ALDE : Takkula

GUE/NGL : Aita, Catania, Figueiredo, Holm, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Markov, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pflüger, Portas, Ransdorf, Søndergaard, Svensson, Wagenknecht, Wurtz

IND/DEM : Clark, Krupa, Tomczak

NI : Claeys, Dillen

PPE-DE : De Blasio, De Veyrac, Gewalt, Heaton-Harris, Mikolášik, Nicholson

PSE : Bedingfield, Denanot, Dobolyi, Hutchinson, Lienemann

UEN : Borghezio, Boso, Muscardini, Piotrowski, Robusti, Speroni, Wojciechowski Janusz

Verts/ALE : van Buitenen, Lichtenberger

Поправки в подадените гласове и намерения за гласуване

За : Salvador Garriga Polledo

Против : Albert Deß, Jean-Claude Martinez

27.   B6-0106/2009 — Бивша югославска република Македония

Пар. 12/2

За: 363

ALDE : Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Cornillet, Costa, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Davies, Deprez, De Sarnez, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Kazak, Klinz, Krahmer, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Piskorski, Polfer, Prodi, Raeva, Ries, Riis-Jørgensen, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Vălean, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL : Brie, de Brún, Flasarová, Holm, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Pflüger, Ransdorf, Søndergaard, Svensson, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM : Belder, Blokland, Bloom, Clark, Farage, Wojciechowski Bernard

NI : Belohorská, Giertych, Kozlík, Martin Hans-Peter

PPE-DE : Ashworth, Atkins, Bauer, Beazley, Becsey, Braghetto, Brepoels, Březina, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Callanan, Cederschiöld, Chiriță, Chmielewski, David, De Blasio, Deva, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Evans Jonathan, Fjellner, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Galeote, Gomolka, Grosch, Hămbășan, Harbour, Heaton-Harris, Higgins, Hökmark, Ibrisagic, Jarzembowski, Karas, De Lange, Lehne, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Matula, Mikolášik, Mitchell, Nazare, Nicholson, Novak, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Pirker, Pleštinská, Protasiewicz, Purvis, Ribeiro e Castro, Schöpflin, Seeber, Siekierski, Sógor, Sonik, Stavreva, Stevenson, Sturdy, Surján, Szájer, Tannock, Vatanen, Weber Manfred, Wijkman, Wohlin, Zieleniec, Zvěřina

PSE : Andersson, Antochi, Arif, Assis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Battilocchio, Bedingfield, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Dăncilă, De Keyser, Denanot, De Rossa, Désir, De Vits, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Gröner, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kósáné Kovács, Krehl, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lienemann, Locatelli, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Prets, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Soulage, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott

UEN : Aylward, Chruszcz, Crowley, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Tomaszewska, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE : Hammerstein, Lambert

Против: 215

ALDE : Degutis, Drčar Murko, Matsakis

GUE/NGL : Adamou, Agnoletto, Aita, Catania, Figueiredo, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Portas, Triantaphyllides

IND/DEM : Dahl, Georgiou

NI : Binev, Chukolov, Gollnisch, Hannan, Lang, Le Pen Marine, Mote, Romagnoli, Schenardi, Stoyanov

PPE-DE : Albertini, Andrikienė, Angelakas, Audy, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Belet, Berend, Bodu, Cabrnoch, Calia, Caspary, del Castillo Vera, Coelho, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Esteves, Fajmon, Fatuzzo, Fernández Martín, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Gräßle, de Grandes Pascual, Grossetête, Guellec, Gyürk, Herranz García, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hudacký, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Langen, Langendries, Lechner, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Luque Aguilar, Martens, Mathieu, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Millán Mon, Morin, Nassauer, van Nistelrooij, Olajos, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pinheiro, Pomés Ruiz, Popa, Posselt, Reul, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schröder, Schwab, Škottová, Sommer, Spautz, Šťastný, Stolojan, Sudre, Sumberg, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varvitsiotis, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zappalà, Zatloukal, Zdravkova, Zwiefka

PSE : Arnaoutakis, Batzeli, Botopoulos, Chiesa, Dobolyi, Koppa, Laignel, Lambrinidis, Masip Hidalgo, Matsouka, Podimata, Tzampazi

UEN : Angelilli, Basile, Borghezio, Boso, Camre, Kristovskis, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Mussa, Pirilli, Robusti, Speroni, Vaidere

Verts/ALE : Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Harms, Hassi, Isler Béguin, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lichtenberger, Lipietz, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber

Въздържали се: 34

ALDE : Cavada, in 't Veld

IND/DEM : Krupa, Lundgren, Sinnott, Tomczak, de Villiers

NI : Allister, Claeys, Dillen, Fiore, Helmer, Kilroy-Silk, Martinez, Wise

PPE-DE : Brejc, Chichester, Graça Moura, Hennicot-Schoepges, Mladenov, Rack, Siitonen, Silva Peneda, Urutchev, Van Orden

PSE : Hegyi, Kirilov, Koterec, Kuhne

UEN : Berlato, Janowski, Rogalski

Verts/ALE : van Buitenen, Lucas

Поправки в подадените гласове и намерения за гласуване

За : Bernd Posselt, Joel Hasse Ferreira, Helga Trüpel, Hiltrud Breyer, Carl Schlyter, Caroline Lucas, Jean Lambert, Raül Romeva i Rueda, Angelika Beer, Sepp Kusstatscher, Heide Rühle, Frithjof Schmidt, Rebecca Harms, Claude Turmes, Jill Evans

28.   B6-0106/2009 — Бивша югославска република Македония

Изм. 2

За: 540

ALDE : Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Cavada, Cornillet, Costa, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Kazak, Klinz, Krahmer, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Piskorski, Polfer, Prodi, Raeva, Ries, Riis-Jørgensen, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Vălean, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL : Brie, Catania, de Brún, Flasarová, Holm, Kaufmann, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Pafilis, Portas, Ransdorf, Søndergaard, Svensson, Uca, Zimmer

IND/DEM : Bloom, Clark, Farage, Wojciechowski Bernard

NI : Belohorská, Claeys, Dillen, Fiore, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Romagnoli, Schenardi

PPE-DE : Albertini, Andrikienė, Angelakas, Ashworth, Atkins, Audy, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bowis, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Calia, Callanan, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Hămbășan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Nassauer, Nazare, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Sógor, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zappalà, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE : Andersson, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Battilocchio, Batzeli, Bedingfield, Berès, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Dăncilă, De Keyser, Denanot, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Grabowska, Grau i Segú, Gröner, Gurmai, Guy-Quint, Hasse Ferreira, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jacobs, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Lambrinidis, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lienemann, Locatelli, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Moraes, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Prets, Pribetich, Riera Madurell, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Soulage, Sousa Pinto, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott

UEN : Angelilli, Aylward, Chruszcz, Crowley, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Kuc, Kuźmiuk, Maldeikis, Masiel, Mussa, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rutowicz, Ryan, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE : Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Isler Béguin, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Onesta, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Turmes, Voggenhuber

Против: 45

GUE/NGL : Adamou, Aita, Meyer Pleite, Musacchio, Pflüger, Wagenknecht

IND/DEM : Belder, Blokland, Georgiou, Krupa

NI : Giertych, Martin Hans-Peter, Mote

PPE-DE : Fatuzzo, Sanzarello, Škottová, Sumberg

PSE : Bullmann, Groote, Hänsch, Haug, Hegyi, Jöns, Kuhne, Lyubcheva, Rapkay, Rodust, Stockmann, Walter

UEN : Basile, Berlato, Borghezio, Boso, Camre, Janowski, Kristovskis, Pirilli, Robusti, Roszkowski, Speroni, Szymański, Tomaszewska, Vaidere

Verts/ALE : Staes, Trüpel

Въздържали се: 25

GUE/NGL : Agnoletto, Figueiredo, Jouye de Grandmaison, Triantaphyllides, Wurtz

IND/DEM : Dahl, Lundgren, Sinnott, Tomczak, de Villiers

NI : Allister, Binev, Chukolov, Hannan, Helmer, Kilroy-Silk, Stoyanov, Wise

PPE-DE : Graça Moura

PSE : Herczog, Laignel

UEN : Libicki, Rogalski

Verts/ALE : van Buitenen, Jonckheer

Поправки в подадените гласове и намерения за гласуване

За : Dimitrios Papadimoulis

29.   B6-0106/2009 — Бивша югославска република Македония

Резолюция

За: 478

ALDE : Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Cavada, Cornillet, Costa, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Kazak, Klinz, Krahmer, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Piskorski, Polfer, Prodi, Raeva, Ries, Riis-Jørgensen, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Vălean, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL : Brie, de Brún, Holm, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Liotard, Markov, Meijer, Portas, Ransdorf, Søndergaard, Svensson, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM : Belder, Blokland, Dahl, Lundgren, Wojciechowski Bernard

NI : Belohorská, Binev, Chukolov, Giertych, Hannan, Kozlík, Stoyanov

PPE-DE : Albertini, Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bowis, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Calia, Callanan, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Daul, David, De Blasio, Deß, Deva, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garriga Polledo, Gauzès, Gewalt, Glattfelder, Gomolka, Gräßle, Grosch, Gyürk, Hămbășan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Konrad, Korhola, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Martens, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Nassauer, Nazare, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Popa, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Sturdy, Sumberg, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Ulmer, Urutchev, Van Orden, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Wijkman, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE : Andersson, Antochi, Arif, Assis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Battilocchio, Bedingfield, Berès, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Dăncilă, De Keyser, Denanot, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gill, Goebbels, Golik, Grabowska, Grau i Segú, Gröner, Gurmai, Guy-Quint, Hasse Ferreira, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jacobs, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Kósáné Kovács, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Prets, Pribetich, Riera Madurell, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Soulage, Sousa Pinto, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Westlund, Wiersma, Willmott

UEN : Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Borghezio, Boso, Chruszcz, Crowley, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Mussa, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Pirilli, Podkański, Robusti, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE : Bennahmias, Buitenweg, Hammerstein, Hassi, Isler Béguin, Lagendijk, Staes, Voggenhuber

Против: 92

GUE/NGL : Adamou, Agnoletto, Aita, Catania, Figueiredo, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Triantaphyllides

IND/DEM : Bloom, Clark, Farage, Georgiou, de Villiers

NI : Claeys, Dillen, Fiore, Gollnisch, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mote, Romagnoli, Schenardi, Wise

PPE-DE : Angelakas, Bartolozzi, Demetriou, Descamps, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Fatuzzo, Fouré, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gklavakis, de Grandes Pascual, Grossetête, Guellec, Herranz García, Iturgaiz Angulo, Kasoulides, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, López-Istúriz White, Luque Aguilar, Mathieu, Matsis, Mavrommatis, Morin, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pomés Ruiz, Saïfi, Schinas, Sudre, Trakatellis, Vakalis, Varvitsiotis, Zappalà

PSE : Arnaoutakis, Batzeli, Botopoulos, Bullmann, Chiesa, Gebhardt, Glante, Groote, Hänsch, Haug, Hegyi, Jöns, Koppa, Koterec, Krehl, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Locatelli, Masip Hidalgo, Matsouka, Podimata, Rapkay, Rodust, Stockmann, Walter, Weiler

UEN : Camre

Въздържали се: 42

ALDE : Manders

GUE/NGL : Flasarová, Maštálka, Pflüger, Wagenknecht

IND/DEM : Krupa, Sinnott, Tomczak

NI : Allister, Helmer, Kilroy-Silk

PPE-DE : Coelho, Graça Moura, Weisgerber, Wieland

PSE : Lienemann, Țicău

UEN : Rogalski

Verts/ALE : Aubert, Auken, Beer, Breyer, van Buitenen, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Harms, Jonckheer, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Trüpel

30.   Доклад Neyts-Uyttebroeck A6-0112/2009

Препоръка

За: 558

ALDE : Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Cavada, Cornillet, Costa, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Kazak, Klinz, Krahmer, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Piskorski, Polfer, Prodi, Raeva, Ries, Riis-Jørgensen, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Vălean, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL : Brie, Catania, de Brún, Holm, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Liotard, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Portas, Søndergaard, Svensson, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM : Belder, Blokland, Dahl, Georgiou, Lundgren, Sinnott, Wojciechowski Bernard

NI : Belohorská, Giertych, Helmer, Kozlík, Martin Hans-Peter, Martinez

PPE-DE : Albertini, Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bowis, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Calia, Callanan, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Hămbășan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Nassauer, Nazare, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Sonik, Šťastný, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zappalà, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina

PSE : Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Battilocchio, Bedingfield, Berès, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Castex, Cercas, Christensen, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Dăncilă, De Keyser, Denanot, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Glante, Goebbels, Grau i Segú, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kuhne, Lambrinidis, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lienemann, Locatelli, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Prets, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Soulage, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott

UEN : Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Borghezio, Boso, Camre, Chruszcz, Crowley, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kristovskis, Kuc, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Mussa, Ó Neachtain, Pęk, Pirilli, Podkański, Robusti, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Verts/ALE : Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Isler Béguin, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber

Против: 23

GUE/NGL : Adamou, Flasarová, Maštálka, Pflüger, Ransdorf, Triantaphyllides, Wagenknecht

IND/DEM : Farage

NI : Binev, Chukolov, Fiore, Gollnisch, Hannan, Kilroy-Silk, Le Pen Marine, Le Rachinel, Mote, Romagnoli, Schenardi, Stoyanov, Wise

PPE-DE : Sumberg

UEN : Speroni

Въздържали се: 14

GUE/NGL : Agnoletto, Aita, Musacchio

IND/DEM : Krupa, Tomczak, de Villiers

NI : Allister, Claeys, Dillen

PPE-DE : Angelakas, Varvitsiotis

PSE : Chiesa, Laignel

Verts/ALE : van Buitenen

Поправки в подадените гласове и намерения за гласуване

За : Pilar del Castillo Vera

Против : Jean-Claude Martinez

31.   B6-0113/2009 — Пети световен форум за водата

Пар. 2/2

За: 507

ALDE : Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Cavada, Cornillet, Costa, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Davies, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Kazak, Klinz, Krahmer, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Piskorski, Polfer, Prodi, Raeva, Ries, Riis-Jørgensen, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Vălean, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

IND/DEM : Belder, Blokland, Krupa, Lundgren, Sinnott, Tomczak, de Villiers, Wojciechowski Bernard

NI : Allister, Belohorská, Binev, Chukolov, Claeys, Dillen, Giertych, Gollnisch, Hannan, Helmer, Kozlík, Lang, Le Pen Marine, Martinez, Schenardi, Stoyanov

PPE-DE : Albertini, Andrikienė, Angelakas, Atkins, Audy, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bowis, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Calia, Callanan, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Hămbășan, Harbour, Heaton-Harris, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Nassauer, Nazare, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zappalà, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina

PSE : Andersson, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Battilocchio, Batzeli, Berès, Bösch, Bono, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Castex, Cercas, Christensen, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Dăncilă, De Keyser, Denanot, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Glante, Goebbels, Grau i Segú, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Krehl, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lienemann, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Prets, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sakalas, Saks, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott

UEN : Borghezio, Camre, Chruszcz, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kristovskis, Kuc, Libicki, Maldeikis, Masiel, Mussa, Pęk, Podkański, Robusti, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Verts/ALE : Voggenhuber

Против: 74

ALDE : Degutis

GUE/NGL : Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Holm, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Søndergaard, Svensson, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

NI : Fiore, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Mote, Romagnoli

PPE-DE : Sumberg

PSE : Chiesa

UEN : Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Boso, Crowley, Muscardini, Ó Neachtain, Pirilli

Verts/ALE : Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Isler Béguin, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Turmes

Въздържали се: 8

IND/DEM : Dahl, Farage, Georgiou

NI : Kilroy-Silk, Wise

PSE : Sacconi

Verts/ALE : van Buitenen, Trüpel

Поправки в подадените гласове и намерения за гласуване

За : Hanne Dahl

32.   B6-0113/2009 — Пети световен форум за водата

Изм. 13

За: 240

ALDE : Polfer

GUE/NGL : Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Holm, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Søndergaard, Svensson, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM : Belder, Blokland, Dahl, Georgiou, Lundgren

NI : Binev, Chukolov, Stoyanov

PPE-DE : Pietikäinen

PSE : Andersson, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Battilocchio, Batzeli, Bedingfield, Berès, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Dăncilă, De Keyser, Denanot, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Grau i Segú, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lienemann, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Marini, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Prets, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott

UEN : Pęk

Verts/ALE : Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Harms, Hassi, Isler Béguin, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber

Против: 350

ALDE : Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Cavada, Cornillet, Costa, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Kazak, Klinz, Krahmer, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Piskorski, Prodi, Raeva, Ries, Riis-Jørgensen, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Vălean, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

IND/DEM : Krupa, Sinnott, Tomczak, de Villiers, Wojciechowski Bernard

NI : Allister, Belohorská, Claeys, Dillen, Fiore, Giertych, Gollnisch, Hannan, Helmer, Kozlík, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mote, Romagnoli, Schenardi, Wise

PPE-DE : Albertini, Andrikienė, Angelakas, Atkins, Audy, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bowis, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Calia, Callanan, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Hămbășan, Harbour, Heaton-Harris, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Nassauer, Nazare, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zappalà, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina

PSE : Mann Erika

UEN : Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Borghezio, Boso, Camre, Chruszcz, Crowley, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kristovskis, Kuc, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Mussa, Ó Neachtain, Pirilli, Podkański, Robusti, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Въздържали се: 4

IND/DEM : Farage

NI : Kilroy-Silk, Martin Hans-Peter

Verts/ALE : van Buitenen

33.   B6-0113/2009 — Пети световен форум за водата

Изм. 17

За: 252

ALDE : Deprez, De Sarnez, Ek, Griesbeck, Laperrouze, Lehideux

GUE/NGL : Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Holm, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Liotard, Markov, Maštálka, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Søndergaard, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM : Dahl, Georgiou, Sinnott, de Villiers

NI : Binev, Chukolov, Fiore, Gollnisch, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Schenardi, Stoyanov

PPE-DE : Iturgaiz Angulo

PSE : Andersson, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Battilocchio, Batzeli, Bedingfield, Berès, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Dăncilă, De Keyser, Denanot, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Grau i Segú, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lienemann, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Myller, Napoletano, Neris, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Prets, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott

UEN : Aylward, Camre, Ryan

Verts/ALE : Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Isler Béguin, Jonckheer, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber

Против: 333

ALDE : Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Cavada, Cornillet, Costa, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Degutis, Drčar Murko, Duff, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Kazak, Klinz, Krahmer, Lax, Lebech, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Piskorski, Polfer, Prodi, Raeva, Ries, Riis-Jørgensen, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Vălean, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL : Meijer

IND/DEM : Belder, Blokland, Farage, Krupa, Lundgren, Tomczak, Wojciechowski Bernard

NI : Allister, Belohorská, Claeys, Dillen, Giertych, Hannan, Helmer, Kozlík, Mote, Romagnoli

PPE-DE : Albertini, Andrikienė, Angelakas, Atkins, Audy, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bowis, Braghetto, Brejc, Brepoels, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Calia, Callanan, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Hămbășan, Harbour, Heaton-Harris, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Nassauer, Nazare, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zappalà, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina

PSE : Mann Erika

UEN : Angelilli, Basile, Berlato, Chruszcz, Crowley, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kristovskis, Kuc, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Mussa, Ó Neachtain, Pęk, Pirilli, Podkański, Roszkowski, Rutowicz, Szymański, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Въздържали се: 8

NI : Kilroy-Silk, Martinez, Wise

UEN : Borghezio, Boso, Robusti, Speroni

Verts/ALE : van Buitenen

Поправки в подадените гласове и намерения за гласуване

За : Erik Meijer

34.   B6-0113/2009 — Пети световен форум за водата

Изм. 1 + 7

За: 318

ALDE : Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Degutis, Deprez, De Sarnez, Duff, Ek, Ferrari, Gentvilas, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Kazak, Klinz, Krahmer, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Piskorski, Polfer, Prodi, Raeva, Ries, Riis-Jørgensen, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Vălean, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL : Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Holm, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Søndergaard, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM : Belder, Blokland, Dahl, Georgiou, Lundgren, Sinnott, de Villiers

NI : Belohorská, Binev, Chukolov, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Schenardi, Stoyanov

PPE-DE : Brepoels, Esteves, Jeleva, Posselt

PSE : Andersson, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Battilocchio, Batzeli, Bedingfield, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Dăncilă, De Keyser, Denanot, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Grau i Segú, Groote, Gurmai, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lienemann, Locatelli, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Prets, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott

UEN : Camre, Kuc, Pęk

Verts/ALE : Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Isler Béguin, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber

Против: 258

ALDE : Cornillet, Costa, Drčar Murko, Fourtou, Gibault, Hennis-Plasschaert, Manders, Mulder, Van Hecke

IND/DEM : Farage, Krupa, Tomczak, Wojciechowski Bernard

NI : Allister, Dillen, Giertych, Hannan, Helmer, Mote, Romagnoli

PPE-DE : Albertini, Andrikienė, Angelakas, Atkins, Audy, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bowis, Braghetto, Brejc, Březina, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Calia, Callanan, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Hămbășan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kastler, Kelam, Klamt, Klaß, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Nassauer, Nazare, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Protasiewicz, Purvis, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zappalà, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina

UEN : Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Chruszcz, Crowley, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kristovskis, Libicki, Maldeikis, Masiel, Mussa, Ó Neachtain, Pirilli, Podkański, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Въздържали се: 11

NI : Claeys, Fiore, Kilroy-Silk, Martinez, Wise

PPE-DE : Lechner

UEN : Borghezio, Boso, Robusti, Speroni

Verts/ALE : van Buitenen

35.   B6-0113/2009 — Пети световен форум за водата

Изм. 8

За: 533

ALDE : Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Cavada, Cornillet, Costa, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Kazak, Klinz, Krahmer, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Losco, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Piskorski, Polfer, Prodi, Raeva, Ries, Riis-Jørgensen, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Vălean, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL : Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Holm, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Søndergaard, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM : Belder, Blokland, Dahl, Georgiou, Sinnott

NI : Belohorská, Binev, Chukolov, Hannan, Helmer, Kozlík, Romagnoli, Stoyanov

PPE-DE : Albertini, Andrikienė, Angelakas, Atkins, Audy, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bowis, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Calia, Callanan, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Hămbășan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kastler, Kelam, Klamt, Klaß, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Nassauer, Nazare, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zappalà, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina

PSE : Andersson, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Battilocchio, Bedingfield, Berès, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Capoulas Santos, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Dăncilă, De Keyser, Denanot, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Glante, Goebbels, Grau i Segú, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kuhne, Laignel, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lienemann, Locatelli, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Prets, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Soulage, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott

UEN : Masiel

Verts/ALE : Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Isler Béguin, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber

Против: 33

IND/DEM : Farage, Lundgren, Tomczak, Wojciechowski Bernard

NI : Giertych, Mote

PPE-DE : Hökmark

UEN : Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Chruszcz, Crowley, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kristovskis, Kuc, Libicki, Maldeikis, Muscardini, Mussa, Ó Neachtain, Pęk, Pirilli, Podkański, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Въздържали се: 21

IND/DEM : Krupa, de Villiers

NI : Allister, Claeys, Dillen, Fiore, Gollnisch, Kilroy-Silk, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Schenardi, Wise

UEN : Borghezio, Boso, Camre, Robusti, Speroni

Verts/ALE : van Buitenen

36.   B6-0113/2009 — Пети световен форум за водата

Изм. 10/рев

За: 251

ALDE : Piskorski, Schmidt Olle

GUE/NGL : Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Holm, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Søndergaard, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM : Dahl, Sinnott, de Villiers

NI : Binev, Chukolov, Fiore, Gollnisch, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Romagnoli, Schenardi, Stoyanov

PPE-DE : Pietikäinen, Siitonen, Sumberg

PSE : Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Battilocchio, Batzeli, Bedingfield, Berès, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Dăncilă, De Keyser, Denanot, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Grau i Segú, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lienemann, Locatelli, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Prets, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rodust, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Soulage, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott

UEN : Camre

Verts/ALE : Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Isler Béguin, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber

Против: 321

ALDE : Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Bowles, Budreikaitė, Cappato, Cavada, Cornillet, Costa, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Kazak, Klinz, Krahmer, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Polfer, Prodi, Raeva, Ries, Riis-Jørgensen, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Vălean, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

IND/DEM : Belder, Blokland, Farage, Krupa, Lundgren, Tomczak, Wojciechowski Bernard

NI : Allister, Belohorská, Giertych, Hannan, Helmer, Kozlík, Mote

PPE-DE : Albertini, Andrikienė, Angelakas, Atkins, Audy, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bowis, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Calia, Callanan, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chiriță, Chmielewski, David, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Hămbășan, Harbour, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kastler, Kelam, Klamt, Klaß, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Nassauer, Nazare, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Oomen-Ruijten, Őry, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Pīks, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Protasiewicz, Purvis, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zappalà, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina

UEN : Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Chruszcz, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kristovskis, Kuc, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Mussa, Ó Neachtain, Pęk, Pirilli, Podkański, Roszkowski, Rutowicz, Szymański, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Въздържали се: 12

NI : Claeys, Dillen, Kilroy-Silk, Martin Hans-Peter, Wise

PSE : Mann Erika

UEN : Borghezio, Boso, Crowley, Robusti, Speroni

Verts/ALE : van Buitenen

37.   B6-0113/2009 — Пети световен форум за водата

Резолюция

За: 550

ALDE : Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Cavada, Cornillet, Costa, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Kazak, Klinz, Krahmer, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Piskorski, Polfer, Prodi, Raeva, Ries, Riis-Jørgensen, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Vălean, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

IND/DEM : Belder, Blokland, Dahl, Georgiou, Sinnott, Tomczak, de Villiers, Wojciechowski Bernard

NI : Allister, Belohorská, Binev, Chukolov, Fiore, Giertych, Gollnisch, Hannan, Helmer, Kozlík, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Romagnoli, Schenardi, Stoyanov

PPE-DE : Albertini, Andrikienė, Angelakas, Atkins, Audy, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Bodu, Böge, Bowis, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Calia, Callanan, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Hămbășan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kastler, Kelam, Klamt, Klaß, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Nassauer, Nazare, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zappalà, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina

PSE : Andersson, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Battilocchio, Batzeli, Bedingfield, Berès, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Castex, Cercas, Christensen, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Dăncilă, De Keyser, Denanot, De Rossa, Désir, De Vits, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Grau i Segú, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lienemann, Locatelli, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Myller, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Prets, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Soulage, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott

UEN : Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Camre, Chruszcz, Crowley, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kristovskis, Kuc, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Mussa, Ó Neachtain, Pęk, Pirilli, Podkański, Robusti, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Verts/ALE : Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Isler Béguin, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber

Против: 37

GUE/NGL : Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Holm, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Liotard, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Søndergaard, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM : Farage, Lundgren

NI : Claeys, Dillen, Kilroy-Silk, Martin Hans-Peter, Mote, Wise

PSE : Chiesa

Въздържали се: 6

GUE/NGL : Uca

IND/DEM : Krupa

PSE : Hutchinson

UEN : Borghezio, Boso

Verts/ALE : van Buitenen

Поправки в подадените гласове и намерения за гласуване

За : Hans-Peter Martin

Въздържали се : Monica Frassoni

38.   B6-0114/2009 — Здравните услуги в държавите от Африка на юг от Сахара

Резолюция

За: 555

ALDE : Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Cavada, Cornillet, Costa, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Kazak, Klinz, Krahmer, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Piskorski, Polfer, Prodi, Raeva, Ries, Riis-Jørgensen, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Vălean, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL : Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM : Belder, Blokland, Dahl, Georgiou, Sinnott, Wojciechowski Bernard

NI : Belohorská, Dillen, Fiore, Giertych, Hannan, Kozlík, Martin Hans-Peter, Romagnoli

PPE-DE : Albertini, Andrikienė, Angelakas, Atkins, Audy, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bowis, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Calia, Callanan, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Hămbășan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kastler, Kelam, Klamt, Klaß, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Nassauer, Nazare, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Protasiewicz, Purvis, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sonik, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stolojan, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zappalà, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina

PSE : Andersson, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Battilocchio, Batzeli, Bedingfield, Berès, Bösch, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Dăncilă, Denanot, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Evans Robert, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Glante, Goebbels, Grau i Segú, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lienemann, Locatelli, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Prets, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Soulage, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott

UEN : Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Borghezio, Boso, Camre, Chruszcz, Crowley, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kristovskis, Kuc, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Mussa, Ó Neachtain, Pęk, Pirilli, Podkański, Robusti, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Verts/ALE : Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Isler Béguin, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber

Против: 8

IND/DEM : Lundgren, de Villiers

NI : Binev, Chukolov, Mote, Stoyanov, Wise

PPE-DE : Wohlin

Въздържали се: 11

GUE/NGL : Pafilis

IND/DEM : Farage, Krupa, Tomczak

NI : Claeys, Lang, Le Rachinel, Martinez, Schenardi

PPE-DE : Posselt

Verts/ALE : van Buitenen

39.   B6-0111/2009 — SEPA

Резолюция

За: 520

ALDE : Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Cavada, Cornillet, Costa, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Kazak, Klinz, Krahmer, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Piskorski, Polfer, Prodi, Raeva, Ries, Riis-Jørgensen, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Vălean, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL : de Brún, Kaufmann

IND/DEM : Belder, Blokland, Dahl, Lundgren, Sinnott, Wojciechowski Bernard

NI : Belohorská, Binev, Chukolov, Claeys, Dillen, Hannan, Kozlík, Martin Hans-Peter, Stoyanov

PPE-DE : Albertini, Andrikienė, Angelakas, Atkins, Audy, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bowis, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Calia, Callanan, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Esteves, Evans Jonathan, Fatuzzo, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Hămbășan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kastler, Kelam, Klamt, Klaß, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Nassauer, Nazare, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siitonen, Silva Peneda, Sógor, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zappalà, Zatloukal, Zdravkova

PSE : Andersson, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Battilocchio, Bedingfield, Berès, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Dăncilă, De Keyser, Denanot, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Grau i Segú, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Herczog, Howitt, Hutchinson, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Koterec, Krehl, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lienemann, Locatelli, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Prets, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Sornosa Martínez, Soulage, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Țicău, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma

UEN : Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Borghezio, Boso, Crowley, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kristovskis, Kuc, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Mussa, Ó Neachtain, Pirilli, Robusti, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Verts/ALE : Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Isler Béguin, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber

Против: 57

GUE/NGL : Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Holm, Jouye de Grandmaison, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Søndergaard, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM : Farage

NI : Allister, Fiore, Giertych, Gollnisch, Kilroy-Silk, Lang, Le Rachinel, Martinez, Mote, Romagnoli, Schenardi, Wise

PSE : Evans Robert, Honeyball, Hughes, Martin David, Moraes, Simpson, Skinner, Sousa Pinto, Stihler, Titley, Trautmann, Willmott

UEN : Camre, Chruszcz, Pęk, Podkański

Въздържали се: 12

IND/DEM : Georgiou, Krupa, Tomczak, de Villiers

PPE-DE : Cabrnoch, Fajmon, Škottová, Zahradil, Zvěřina

Verts/ALE : van Buitenen, Lucas, Schlyter

Поправки в подадените гласове и намерения за гласуване

За : Catherine Trautmann

40.   Доклад Koppa A6-0062/2009

Изм. 9/1

За: 363

ALDE : Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Cavada, Cornillet, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Kazak, Klinz, Krahmer, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Piskorski, Polfer, Prodi, Raeva, Ries, Riis-Jørgensen, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Vălean, Van Hecke, Virrankoski, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

IND/DEM : Belder, Blokland, Georgiou, Sinnott, Wojciechowski Bernard

NI : Belohorská, Binev, Chukolov, Fiore, Gollnisch, Hannan, Lang, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Romagnoli, Schenardi, Stoyanov

PPE-DE : Albertini, Andrikienė, Angelakas, Atkins, Audy, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bowis, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bulzesc, Burke, Cabrnoch, Calia, Callanan, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Daul, David, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Gyürk, Hămbășan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kasoulides, Kastler, Kelam, Klamt, Klaß, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Nassauer, Nazare, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zappalà, Zatloukal, Zdravkova, Zvěřina

PSE : Fernandes, Ferreira Anne, Ford, Severin, Weber Henri

UEN : Angelilli, Aylward, Basile, Borghezio, Boso, Camre, Chruszcz, Crowley, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kuc, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Mussa, Ó Neachtain, Pirilli, Robusti, Rutowicz, Ryan, Speroni, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Verts/ALE : Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Harms, Hassi, Isler Béguin, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber

Против: 194

ALDE : Costa, Ferrari

GUE/NGL : Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Holm, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Søndergaard, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM : Dahl, Farage, Lundgren, de Villiers

NI : Giertych, Mote

PPE-DE : Wohlin

PSE : Andersson, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Battilocchio, Bedingfield, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Dăncilă, De Keyser, Denanot, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Elisa, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Glante, Goebbels, Grau i Segú, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lienemann, Locatelli, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Prets, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schulz, Segelström, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Soulage, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott

Въздържали се: 8

ALDE : Ek

IND/DEM : Krupa, Tomczak

NI : Claeys, Dillen, Kilroy-Silk, Martinez

Поправки в подадените гласове и намерения за гласуване

Против : Emanuel Jardim Fernandes, Henri Weber

41.   Доклад Koppa A6-0062/2009

Изм. 9/2

За: 273

ALDE : Costa, Deprez, Ferrari, Losco, Piskorski, Riis-Jørgensen

IND/DEM : Belder, Blokland, Georgiou, Krupa, Tomczak, Wojciechowski Bernard

NI : Allister, Binev, Chukolov, Fiore, Giertych, Gollnisch, Hannan, Lang, Le Rachinel, Martinez, Romagnoli, Schenardi, Stoyanov

PPE-DE : Albertini, Andrikienė, Angelakas, Atkins, Audy, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bowis, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bulzesc, Burke, Cabrnoch, Calia, Callanan, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Hămbășan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kasoulides, Kastler, Kelam, Klamt, Klaß, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Nassauer, Nazare, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zappalà, Zatloukal, Zdravkova, Zvěřina

PSE : Battilocchio, Dobolyi, Fava, Golik, Locatelli, Marini, Napoletano, Pittella

UEN : Angelilli, Aylward, Basile, Borghezio, Boso, Camre, Chruszcz, Crowley, Janowski, Kuc, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Mussa, Ó Neachtain, Pirilli, Podkański, Robusti, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Speroni, Szymański, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Verts/ALE : Cramer

Против: 299

ALDE : Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Cavada, Cornillet, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Degutis, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Kazak, Klinz, Krahmer, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Ludford, Lynne, Manders, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Polfer, Prodi, Raeva, Ries, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Vălean, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL : Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Holm, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Søndergaard, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM : Dahl, Lundgren, de Villiers

NI : Belohorská, Kozlík, Mote, Wise

PPE-DE : Esteves, Sumberg, Wohlin

PSE : Andersson, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Batzeli, Bedingfield, Berès, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Dăncilă, De Keyser, Denanot, De Rossa, Désir, De Vits, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Evans Robert, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Glante, Goebbels, Grau i Segú, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lienemann, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Neris, Obiols i Germà, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Prets, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Soulage, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott

Verts/ALE : Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Isler Béguin, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber

Въздържали се: 10

ALDE : Ek, Maaten, Matsakis

IND/DEM : Sinnott

NI : Claeys, Dillen, Kilroy-Silk, Martin Hans-Peter

Verts/ALE : van Buitenen, Jonckheer

Поправки в подадените гласове и намерения за гласуване

Против : Emanuel Jardim Fernandes

42.   Доклад Koppa A6-0062/2009

Пар. 1, буква ц

За: 354

ALDE : Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Cavada, Cornillet, Costa, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Kazak, Klinz, Krahmer, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Losco, Ludford, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Piskorski, Polfer, Prodi, Raeva, Ries, Riis-Jørgensen, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Vălean, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL : Wurtz

IND/DEM : Belder, Blokland, Georgiou, Lundgren, Wojciechowski Bernard

NI : Belohorská, Claeys, Giertych, Hannan, Kozlík

PPE-DE : Albertini, Andrikienė, Angelakas, Atkins, Audy, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bowis, Braghetto, Brejc, Březina, Burke, Cabrnoch, Calia, Callanan, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Esteves, Evans Jonathan, Fatuzzo, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Hămbășan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kasoulides, Kastler, Kelam, Klamt, Klaß, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Nassauer, Nazare, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schröder, Schwab, Seeber, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zappalà, Zatloukal, Zdravkova, Zvěřina

PSE : Ayala Sender, Badia i Cutchet, Battilocchio, Bedingfield, Bono, Borrell Fontelles, Carnero González, Cercas, Falbr, Fazakas, Ford, Fraile Cantón, Garcés Ramón, García Pérez, Glante, Goebbels, Golik, Grau i Segú, Hegyi, Jöns, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Mann Erika, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Paleckis, Pleguezuelos Aguilar, Riera Madurell, Rodust, Rouček, Sánchez Presedo, Sornosa Martínez, Szejna, Titley, Vigenin

UEN : Basile, Berlato, Borghezio, Boso, Camre, Chruszcz, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kuc, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Mussa, Podkański, Robusti, Roszkowski, Rutowicz, Speroni, Szymański, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Verts/ALE : Breyer

Против: 194

ALDE : Lynne

GUE/NGL : Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Holm, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Søndergaard, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM : Dahl, Sinnott, de Villiers

NI : Binev, Chukolov, Martin Hans-Peter, Mote, Stoyanov

PPE-DE : Fajmon, Gomolka, Pietikäinen, Sonik

PSE : Andersson, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Assis, Batzeli, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Castex, Chiesa, Christensen, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Dăncilă, Denanot, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Evans Robert, Fava, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, França, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Gröner, Groote, Gurmai, Hasse Ferreira, Haug, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jacobs, Jørgensen, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Lambrinidis, Leichtfried, Leinen, Lienemann, Locatelli, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Marini, Martin David, Matsouka, Mikko, Moraes, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Pagano, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pittella, Plumb, Podimata, Prets, Pribetich, Rapkay, Rosati, Rothe, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Skinner, Soulage, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Țicău, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vergnaud, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott

UEN : Aylward, Crowley, Ó Neachtain, Ryan

Verts/ALE : Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Buitenweg, Cramer, Evans Jill, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Isler Béguin, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes

Въздържали се: 12

GUE/NGL : Pafilis

IND/DEM : Krupa, Tomczak

NI : Fiore, Kilroy-Silk, Romagnoli, Schenardi, Wise

PPE-DE : Brepoels

PSE : Juri, Walter

Verts/ALE : van Buitenen

Поправки в подадените гласове и намерения за гласуване

За : Ulrike Rodust, Karin Jöns, Raimon Obiols i Germà

Против : Roselyne Lefrançois

43.   Доклад Koppa A6-0062/2009

Препоръка

За: 472

ALDE : Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Cavada, Cornillet, Costa, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Kazak, Krahmer, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Piskorski, Prodi, Raeva, Ries, Riis-Jørgensen, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Vălean, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

IND/DEM : Belder, Blokland, Dahl, Georgiou, Wojciechowski Bernard

NI : Belohorská, Binev, Chukolov, Giertych, Hannan, Kozlík, Stoyanov

PPE-DE : Albertini, Andrikienė, Angelakas, Atkins, Audy, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bowis, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bulzesc, Burke, Cabrnoch, Calia, Callanan, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Hămbășan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kasoulides, Kastler, Kelam, Klamt, Klaß, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Martens, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Nassauer, Nazare, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Seeber, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zappalà, Zatloukal, Zdravkova, Zvěřina

PSE : Andersson, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Battilocchio, Bedingfield, Berès, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Castex, Cercas, Christensen, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Dăncilă, De Keyser, Denanot, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gill, Glante, Goebbels, Grau i Segú, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hasse Ferreira, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Lienemann, Locatelli, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Napoletano, Neris, Obiols i Germà, Paasilinna, Pagano, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plumb, Podimata, Prets, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Soulage, Sousa Pinto, Stihler, Swoboda, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott

UEN : Aylward, Camre, Crowley, Kuc, Libicki, Masiel, Ó Neachtain, Podkański, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Verts/ALE : Bennahmias

Против: 40

GUE/NGL : Pafilis

IND/DEM : Lundgren, de Villiers

NI : Martin Hans-Peter, Mote, Romagnoli, Wise

PSE : Haug, Leichtfried, Leinen

Verts/ALE : Aubert, Auken, Beer, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Isler Béguin, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes

Въздържали се: 60

GUE/NGL : Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Holm, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Søndergaard, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM : Krupa, Sinnott, Tomczak

NI : Allister, Claeys, Dillen, Fiore, Gollnisch, Lang, Le Rachinel, Martinez, Schenardi

PSE : Bösch, Bullmann, Chiesa, Gebhardt, Golik, Szejna

UEN : Angelilli, Basile, Berlato, Borghezio, Boso, Janowski, Maldeikis, Muscardini, Mussa, Pirilli, Robusti, Speroni

Verts/ALE : van Buitenen

44.   Доклад Salafranca Sánchez-Neyra A6-0028/2009

Препоръка

За: 463

ALDE : Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Bowles, Budreikaitė, Cappato, Cavada, Cornillet, Costa, Czarnecki Marek Aleksander, Dăianu, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Juknevičienė, Kacin, Kazak, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Piskorski, Prodi, Raeva, Ries, Riis-Jørgensen, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Vălean, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL : Ransdorf

IND/DEM : Belder, Blokland, Dahl, Georgiou, Sinnott, Wojciechowski Bernard

NI : Belohorská, Binev, Chukolov, Giertych, Hannan, Kozlík, Martin Hans-Peter, Stoyanov

PPE-DE : Albertini, Andrikienė, Angelakas, Atkins, Audy, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bowis, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bulzesc, Burke, Cabrnoch, Calia, Callanan, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gauzès, Gklavakis, Glattfelder, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Hămbășan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kasoulides, Kastler, Kelam, Klamt, Klaß, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Nassauer, Nazare, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Popa, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Rack, Reul, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Seeber, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wohlin, Záborská, Zahradil, Zappalà, Zatloukal, Zdravkova, Zvěřina

PSE : Andersson, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Battilocchio, Bedingfield, Berès, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Castex, Christensen, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Dăncilă, De Keyser, Denanot, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Glante, Goebbels, Grau i Segú, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Laignel, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lienemann, Locatelli, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Moraes, Napoletano, Neris, Paasilinna, Pagano, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Plumb, Podimata, Prets, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Soulage, Sousa Pinto, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Thomsen, Țicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Westlund, Wiersma

UEN : Angelilli, Aylward, Borghezio, Boso, Camre, Crowley, Janowski, Kuc, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Mussa, Ó Neachtain, Pirilli, Podkański, Robusti, Rutowicz, Ryan, Speroni, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz

Verts/ALE : Bennahmias, Schmidt Frithjof

Против: 20

GUE/NGL : Pafilis

IND/DEM : Lundgren, de Villiers

NI : Mote, Wise

PPE-DE : Pomés Ruiz

Verts/ALE : Auken, Beer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Graefe zu Baringdorf, Harms, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lichtenberger, Onesta, Turmes

Въздържали се: 52

GUE/NGL : Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Holm, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Søndergaard, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM : Krupa, Tomczak

NI : Allister, Claeys, Gollnisch, Lang, Le Rachinel, Martinez, Romagnoli

PSE : Chiesa, Haug

Verts/ALE : Aubert, Breyer, van Buitenen, Frassoni, Hammerstein, Hassi, Isler Béguin, Lambert, Lucas, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Staes, Trüpel

Поправки в подадените гласове и намерения за гласуване

За : José Javier Pomés Ruiz

Против : Ilda Figueiredo, Hans-Peter Martin

45.   RC-B6-0135/2009 — Тибет

Пар. 1

За: 339

ALDE : Andrejevs, Attwooll, Baeva, Budreikaitė, Cappato, Cavada, Cornillet, Costa, Czarnecki Marek Aleksander, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Ferrari, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Kazak, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Piskorski, Prodi, Raeva, Ries, Riis-Jørgensen, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Vălean, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL : Holm, Liotard, Meijer, Søndergaard, Svensson

IND/DEM : Belder, Blokland, Dahl, Lundgren, Sinnott, Wojciechowski Bernard

NI : Claeys, Hannan, Martin Hans-Peter

PPE-DE : Albertini, Andrikienė, Angelakas, Atkins, Audy, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Bodu, Böge, Bowis, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bulzesc, Burke, Cabrnoch, Calia, Callanan, Caspary, Cederschiöld, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gklavakis, Glattfelder, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Hămbășan, Harbour, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Higgins, Hökmark, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kasoulides, Kastler, Kelam, Klaß, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Nassauer, Nazare, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Pietikäinen, Pinheiro, Pleštinská, Popa, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Rack, Reul, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wohlin, Záborská, Zahradil, Zappalà, Zatloukal, Zdravkova, Zvěřina

PSE : Christensen, Fava, Guy-Quint, Howitt, Jørgensen, Locatelli, Mann Erika, Marini, Napoletano, Paleckis, Sakalas, Savary, Schaldemose, Thomsen, Westlund

UEN : Angelilli, Borghezio, Boso, Camre, Crowley, Janowski, Kuc, Maldeikis, Muscardini, Mussa, Pirilli, Podkański, Robusti, Roszkowski, Speroni, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz

Verts/ALE : Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Isler Béguin, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes

Против: 140

GUE/NGL : Adamou, Aita, Brie, Figueiredo, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Markov, Meyer Pleite, Pflüger, Ransdorf, Triantaphyllides, Uca, Wurtz, Zimmer

NI : Belohorská, Giertych, Kozlík

PSE : Andersson, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Battilocchio, Berès, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Castex, Cercas, Chiesa, Corbey, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Dăncilă, De Keyser, Denanot, De Rossa, Désir, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Evans Robert, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Grau i Segú, Groote, Gurmai, Haug, Honeyball, Hutchinson, Jacobs, Jöns, Kindermann, Kósáné Kovács, Koterec, Laignel, Le Foll, Lefrançois, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lienemann, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Neris, Obiols i Germà, Paparizov, Patrie, Peillon, Pinior, Plumb, Podimata, Prets, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rosati, Rouček, Roure, Saks, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schapira, Segelström, Severin, Simpson, Sornosa Martínez, Soulage, Sousa Pinto, Stihler, Szejna, Tabajdi, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma

UEN : Masiel

Въздържали се: 24

GUE/NGL : Agnoletto

IND/DEM : Krupa, Tomczak

NI : Binev, Chukolov, Fiore, Gollnisch, Lang, Martinez, Stoyanov, Wise

PPE-DE : Konrad

PSE : Gröner, Hughes, Juri, Paasilinna, Pagano, Panzeri, Pașcu, Sacconi, Swoboda, Țicău

UEN : Rutowicz

Verts/ALE : van Buitenen

46.   RC-B6-0135/2009 — Тибет

Пар. 2

За: 343

ALDE : Andrejevs, Attwooll, Baeva, Bowles, Budreikaitė, Cappato, Cavada, Cornillet, Costa, Czarnecki Marek Aleksander, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Ferrari, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Kazak, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Piskorski, Prodi, Raeva, Ries, Riis-Jørgensen, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Vălean, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL : Holm, Liotard, Meijer, Søndergaard, Svensson

IND/DEM : Belder, Blokland, Dahl, Sinnott, Wojciechowski Bernard

NI : Belohorská, Claeys, Fiore, Gollnisch, Hannan, Lang, Martin Hans-Peter, Martinez

PPE-DE : Albertini, Andrikienė, Angelakas, Atkins, Audy, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Bodu, Böge, Bowis, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bulzesc, Burke, Cabrnoch, Calia, Callanan, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gklavakis, Glattfelder, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Hămbășan, Harbour, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Higgins, Hökmark, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kasoulides, Kelam, Klaß, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lehne, Liese, Lo Curto, López-Istúriz White, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin, Nassauer, Nazare, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Pietikäinen, Pinheiro, Pleštinská, Popa, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Rack, Reul, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wohlin, Záborská, Zahradil, Zappalà, Zatloukal, Zdravkova, Zvěřina

PSE : Christensen, Corbey, Jørgensen, Lehtinen, Locatelli, Mann Erika, Marini, Napoletano, Sakalas, Savary, Schaldemose, Thomsen, Van Lancker

UEN : Angelilli, Borghezio, Boso, Camre, Crowley, Janowski, Kuc, Maldeikis, Muscardini, Mussa, Pirilli, Podkański, Robusti, Roszkowski, Speroni, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz

Verts/ALE : Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Isler Béguin, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes

Против: 147

GUE/NGL : Adamou, Aita, Brie, Figueiredo, Flasarová, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Markov, Maštálka, Meyer Pleite, Pflüger, Ransdorf, Triantaphyllides, Uca, Wurtz, Zimmer

NI : Giertych

PPE-DE : Deva, Kastler

PSE : Andersson, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Battilocchio, Bedingfield, Berès, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Bozkurt, Bulfon, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Castex, Cercas, Chiesa, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Dăncilă, De Keyser, Denanot, De Rossa, Désir, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Evans Robert, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Grau i Segú, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Haug, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Jacobs, Jöns, Juri, Kindermann, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Laignel, Le Foll, Lefrançois, Leichtfried, Leinen, Lienemann, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Moraes, Neris, Paleckis, Paparizov, Patrie, Peillon, Pinior, Plumb, Prets, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Rouček, Roure, Saks, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schapira, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Sornosa Martínez, Soulage, Sousa Pinto, Stihler, Szejna, Tabajdi, Țicău, Titley, Trautmann, Tzampazi, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma

UEN : Masiel

Въздържали се: 19

IND/DEM : Krupa, Tomczak

NI : Binev, Chukolov, Kozlík, Stoyanov, Wise

PPE-DE : Mladenov, Pīks

PSE : Boursier, Gröner, Paasilinna, Pagano, Panzeri, Pașcu, Sacconi, Swoboda

UEN : Rutowicz

Verts/ALE : van Buitenen

47.   RC-B6-0135/2009 — Тибет

Пар. 3

За: 336

ALDE : Andrejevs, Attwooll, Baeva, Bowles, Budreikaitė, Cappato, Cavada, Cornillet, Costa, Czarnecki Marek Aleksander, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Ferrari, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Kazak, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Panayotov, Piskorski, Prodi, Raeva, Ries, Riis-Jørgensen, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Vălean, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL : Holm, Liotard, Meijer, Morgantini, Søndergaard, Svensson

IND/DEM : Belder, Blokland, Sinnott, Wojciechowski Bernard

NI : Claeys, Fiore, Gollnisch, Hannan, Lang, Martin Hans-Peter, Martinez

PPE-DE : Albertini, Andrikienė, Angelakas, Atkins, Audy, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Bodu, Böge, Bowis, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bulzesc, Burke, Cabrnoch, Calia, Callanan, Caspary, Cederschiöld, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gklavakis, Glattfelder, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Hămbășan, Harbour, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Higgins, Hökmark, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kasoulides, Kastler, Kelam, Klaß, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lehne, Liese, Lo Curto, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin, Nassauer, Nazare, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Oomen-Ruijten, Őry, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Pietikäinen, Pinheiro, Pleštinská, Popa, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Rack, Reul, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wohlin, Záborská, Zahradil, Zappalà, Zatloukal, Zdravkova, Zvěřina

PSE : Christensen, Corbey, Fava, Jørgensen, Lehtinen, Locatelli, Mann Erika, Marini, Napoletano, Sakalas, Saks, Schaldemose, Thomsen, Van Lancker

UEN : Angelilli, Basile, Borghezio, Boso, Camre, Crowley, Janowski, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Mussa, Pirilli, Podkański, Robusti, Roszkowski, Speroni, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz

Verts/ALE : Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Isler Béguin, Jonckheer, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel

Против: 140

GUE/NGL : Adamou, Aita, Brie, Figueiredo, Flasarová, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Markov, Maštálka, Meyer Pleite, Pflüger, Ransdorf, Triantaphyllides, Uca, Wurtz, Zimmer

NI : Giertych

PPE-DE : Deva

PSE : Andersson, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Battilocchio, Bedingfield, Berès, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Bozkurt, Bulfon, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Castex, Cercas, Chiesa, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Dăncilă, De Keyser, Denanot, De Rossa, Désir, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Evans Robert, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Grau i Segú, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Haug, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Jacobs, Jöns, Juri, Kindermann, Koterec, Laignel, Le Foll, Lefrançois, Leichtfried, Leinen, Lienemann, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Moraes, Neris, Paleckis, Paparizov, Patrie, Peillon, Pinior, Plumb, Prets, Pribetich, Riera Madurell, Rodust, Rouček, Roure, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schapira, Segelström, Severin, Simpson, Sornosa Martínez, Soulage, Sousa Pinto, Stihler, Szejna, Tabajdi, Țicău, Titley, Tzampazi, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma

UEN : Kuc

Verts/ALE : Aubert

Въздържали се: 22

IND/DEM : Krupa, Tomczak

NI : Belohorská, Binev, Chukolov, Kozlík, Stoyanov, Wise

PPE-DE : Mladenov, Pīks

PSE : Boursier, Gröner, Paasilinna, Pagano, Panzeri, Pașcu, Rapkay, Sacconi, Schulz, Swoboda

UEN : Rutowicz

Verts/ALE : van Buitenen

48.   RC-B6-0135/2009 — Тибет

Съображение Д

За: 346

ALDE : Andrejevs, Attwooll, Baeva, Bowles, Budreikaitė, Cappato, Cavada, Costa, Czarnecki Marek Aleksander, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Ferrari, Gentvilas, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Kazak, Laperrouze, Lax, Lebech, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Panayotov, Piskorski, Prodi, Raeva, Ries, Riis-Jørgensen, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Vălean, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL : Aita, Brie, Figueiredo, Holm, Liotard, Maštálka, Meijer, Morgantini, Søndergaard, Svensson, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM : Belder, Blokland, Dahl, Sinnott, Wojciechowski Bernard

NI : Fiore, Gollnisch, Hannan, Lang, Martin Hans-Peter

PPE-DE : Albertini, Andrikienė, Angelakas, Atkins, Audy, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Bodu, Böge, Bowis, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bulzesc, Burke, Cabrnoch, Calia, Callanan, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gacek, Gahler, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gklavakis, Glattfelder, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Hămbășan, Harbour, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Higgins, Hökmark, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kasoulides, Kastler, Kelam, Klaß, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lehne, Liese, Lo Curto, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Morin, Nassauer, Nazare, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Pietikäinen, Pinheiro, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Rack, Reul, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wohlin, Záborská, Zahradil, Zappalà, Zatloukal, Zdravkova, Zvěřina

PSE : Boursier, Christensen, Fava, Jørgensen, Lehtinen, Locatelli, Mann Erika, Marini, Napoletano, Obiols i Germà, Pagano, Rosati, Saks, Schaldemose, Thomsen, Van Lancker

UEN : Angelilli, Basile, Borghezio, Boso, Camre, Crowley, Janowski, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Mussa, Pirilli, Podkański, Robusti, Roszkowski, Speroni, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz

Verts/ALE : Aubert, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Isler Béguin, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes

Против: 132

GUE/NGL : Adamou, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Meyer Pleite, Pflüger, Ransdorf, Triantaphyllides

NI : Giertych

PSE : Andersson, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Battilocchio, Bedingfield, Berès, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Bozkurt, Bulfon, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Castex, Cercas, Chiesa, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Dăncilă, De Keyser, Denanot, De Rossa, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Evans Robert, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Goebbels, Golik, Grau i Segú, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Haug, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Jacobs, Jöns, Juri, Kindermann, Koterec, Laignel, Le Foll, Lefrançois, Leichtfried, Leinen, Lienemann, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Neris, Paleckis, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Plumb, Prets, Pribetich, Riera Madurell, Rodust, Rouček, Roure, Sakalas, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schapira, Segelström, Severin, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Soulage, Sousa Pinto, Stihler, Szejna, Tabajdi, Titley, Tzampazi, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma

UEN : Kuc

Въздържали се: 18

ALDE : Gibault

GUE/NGL : Markov

IND/DEM : Krupa, Tomczak

NI : Binev, Chukolov, Stoyanov, Wise

PPE-DE : Deva, Pīks

PSE : Gröner, Kósáné Kovács, Paasilinna, Panzeri, Sacconi, Țicău

UEN : Rutowicz

Verts/ALE : van Buitenen

Поправки в подадените гласове и намерения за гласуване

Против : Raimon Obiols i Germà

49.   RC-B6-0135/2009 — Тибет

Резолюция

За: 338

ALDE : Andrejevs, Attwooll, Baeva, Budreikaitė, Cappato, Cavada, Costa, Czarnecki Marek Aleksander, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Ferrari, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Kazak, Laperrouze, Lax, Lebech, Ludford, Lynne, Maaten, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Panayotov, Prodi, Raeva, Ries, Riis-Jørgensen, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Vălean, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL : Aita, Holm, Liotard, Meijer, Musacchio, Søndergaard, Svensson

IND/DEM : Belder, Blokland, Dahl, Wojciechowski Bernard

NI : Claeys, Fiore, Gollnisch, Hannan, Kozlík, Lang, Martin Hans-Peter, Martinez

PPE-DE : Albertini, Andrikienė, Angelakas, Atkins, Audy, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Bodu, Böge, Bowis, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bulzesc, Burke, Cabrnoch, Callanan, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chiriță, Chmielewski, Coelho, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Fernández Martín, Fontaine, Fouré, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gklavakis, Glattfelder, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Hămbășan, Harbour, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Higgins, Hökmark, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kasoulides, Kastler, Kelam, Klaß, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lehne, Liese, Lo Curto, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Martens, Mathieu, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mladenov, Morin, Nassauer, Nazare, Nicholson, van Nistelrooij, Olajos, Oomen-Ruijten, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Pietikäinen, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Rack, Reul, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Seeber, Siitonen, Silva Peneda, Škottová, Sógor, Sommer, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras, Visser, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wohlin, Záborská, Zahradil, Zappalà, Zatloukal, Zdravkova, Zvěřina

PSE : Badia i Cutchet, Boursier, Christensen, Corbey, Fava, Gröner, Jørgensen, Lehtinen, Locatelli, Mann Erika, Marini, Napoletano, Paasilinna, Pagano, Panzeri, Paparizov, Rosati, Sakalas, Saks, Schaldemose, Thomsen, Van Lancker

UEN : Angelilli, Borghezio, Boso, Camre, Crowley, Janowski, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Mussa, Pirilli, Podkański, Robusti, Roszkowski, Ryan, Speroni, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz

Verts/ALE : Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Hammerstein, Harms, Hassi, Isler Béguin, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes

Против: 131

GUE/NGL : Adamou, Brie, Figueiredo, Jouye de Grandmaison, Kaufmann, Markov, Meyer Pleite, Pflüger, Ransdorf, Triantaphyllides, Uca, Wurtz, Zimmer

NI : Giertych

PPE-DE : Calia

PSE : Andersson, Antochi, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Battilocchio, Bedingfield, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Bozkurt, Bulfon, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Castex, Cercas, Chiesa, Corda, Cottigny, Cremers, Crețu Corina, Dăncilă, De Keyser, Denanot, De Rossa, Dobolyi, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Evans Robert, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fraile Cantón, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Grau i Segú, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Haug, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Jacobs, Jöns, Kindermann, Kósáné Kovács, Koterec, Laignel, Le Foll, Lefrançois, Leichtfried, Lienemann, Lyubcheva, Madeira, Maňka, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Neris, Obiols i Germà, Paleckis, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Plumb, Podimata, Prets, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rouček, Roure, Sánchez Presedo, Sârbu, Savary, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Soulage, Sousa Pinto, Stihler, Szejna, Tabajdi, Titley, Tzampazi, Vaugrenard, Vergnaud, Vigenin, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund

UEN : Kuc

Въздържали се: 14

IND/DEM : Krupa, Tomczak

NI : Binev, Chukolov, Stoyanov

PPE-DE : Deva, Pīks

PSE : Juri, Martin David, Rodust, Sacconi, Țicău, Wiersma

Verts/ALE : van Buitenen

50.   B6-0115/2009 — Гвинея-Бисау

Резолюция

За: 53

ALDE : Matsakis, Prodi

GUE/NGL : Meijer

IND/DEM : Krupa

PPE-DE : Daul, Deß, Fontaine, Fouré, Grossetête, Jeggle, Kaczmarek, Kastler, Kratsa-Tsagaropoulou, Mann Thomas, Marinescu, Mathieu, Matsis, Mavrommatis, Pleštinská, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Ribeiro e Castro, Roithová, Rübig, Saryusz-Wolski, Sudre, Tannock, Trakatellis, Wieland, Záborská

PSE : Bulfon, Cremers, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Martin David, Masip Hidalgo, Medina Ortega, Moraes, Roure, Sakalas, Stihler

UEN : Kuc, Libicki, Muscardini, Podkański, Rutowicz, Tomaszewska, Wojciechowski Janusz

Verts/ALE : Buitenweg, Isler Béguin, Onesta, Romeva i Rueda

Въздържали се: 2

GUE/NGL : Adamou, Flasarová


Top