Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_04_007_BG

Официален вестникна Европейския съюз
Специално издание 2007 г.
04.Рибарство
TOM 07

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Официален вестник

на Европейския съюз

-

European flag

Издание на български език

04.   Рибарство

TOM 007

 


Виж

 

Съдържание

 

Година

ОВ

Страница

 

 

 

 

Увод

1

2003

L 126

22

 

 

32003R0876

 

 

 

Регламент (ЕО) № 876/2003 на Комисията от 21 май 2003 година за определяне на специфичните мерки в съответствие с Регламент (ЕО) № 2347/2002 на Съвета относно уловите и разтоварванията на дълбоководни морски видове риба при сезонно ловуване от Дания в Скагерак и в Северно море

3

2003

L 127

1

 

 

32003R0882

 

 

 

Регламент (EO) № 882/2003 на Съвета от 19 май 2003 година за система за проследяване и проверяване на риба тон

5

2003

L 165

17

 

 

32003R1181

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1181/2003 на Комисията от 2 юли 2003 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2136/89 на Съвета относно установяване на общи стандарти за търговия с консервирани сардини

13

2003

L 167

1

 

 

32003R1185

 

 

 

Регламент (EO) № 1185/2003 на Съвета от 26 юни 2003 година за премахването на перките на акулите на борда на риболовните кораби

15

2003

L 204

21

 

 

32003R1438

 

 

 

Регламент (EО) № 1438/2003 на Комисията от 12 август 2003 година за установяване на подробни правила за прилагане на общностната политика по отношение на флота, определена в глава III на Регламент (EО) № 2371/2002 на Съвета

18

2003

L 208

14

 

 

32003R1461

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1461/2003 на Комисията от 18 август 2003 година за установяване на условия, приложими за пилотните проекти за електронно предаване на информация относно риболовните дейности и за засичане от разстояние

27

2003

L 289

1

 

 

32003R1954

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1954/2003 на Съвета от 4 ноември 2003 година за управление на риболовното усилие по отношение на определени общностни риболовни зони и рибни ресурси, за изменение на Регламент (ЕО) № 2847/93 и за отмяна на Регламенти (ЕО) № 685/95 и (ЕО) № 2027/95

30

2003

L 295

1

 

 

32003R1984

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1984/2003 на Съвета от 8 април 2003 година за въвеждане в Общността на режим на статистическа регистрация на червен тон, риба меч и едроок тон

37

2003

L 333

17

 

 

32003R2244

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2244/2003 на Комисията от 18 декември 2003 година за определяне на подробни разпоредби относно системите за наблюдение със сателит на риболовните кораби

80

2003

L 345

34

 

 

32003R2328

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2328/2003 на Съвета от 22 декември 2003 година относно установяване на компенсационен режим за допълнителната себестойност при търговската реализацията на някои рибни продукти от Азорските острови, о-в Мадейра, Канарските острови и френските отвъдморски територии Гвиана и Реюнион, причинена от крайната периферност на тези региони

91

2003

L 345

43

 

 

32003R2329

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2329/2003 на Съвета от 22 декември 2003 година относно сключването на споразумение за риболов между Европейската общност и Република Мозамбик

101

2003

L 345

45

 

 

22003A1231(01)

 

 

 

Споразумение за риболова между Европейската общност и Република Мозамбик

103

2003

L 345

48

 

 

22003A1231(02)

 

 

 

Протокол за определяне на условията за риболов и финансовото участие, предвидени в Споразумението за риболов между Европейската общност и Република Мозамбик

106

2004

L 005

25

 

 

32004R0026

 

 

 

Регламент (ЕО) № 26/2004 на Комисията от 30 декември 2003 година относно регистъра на риболовния флот на Общността

122

2004

L 032

11

 

 

32004D0107

 

 

 

Решение на Съвета от 22 декември 2003 година за сключване на допълнителен протокол към Европейското споразумение за асоцииране между Европейските общности и държавите-членки, от една страна, и Румъния, от друга, за определяне на приложимите разпоредби при обмена на някои видове риба и рибни продукти

133

2004

L 070

8

 

 

32004R0423

 

 

 

Регламент (ЕО) № 423/2004 на Съвета от 26 февруари 2004 година относно определяне на мерки за възстановяване на запасите от атлантическа треска

134

2004

L 097

1

 

 

32004R0600

 

 

 

Регламент (ЕО) № 600/2004 на Съвета от 22 март 2004 година за определяне на някои технически мерки при риболовни дейности в зоната, обхваната от конвенцията за опазване на живите морски ресурси на Антарктика

138

2004

L 097

30

 

 

32004R0602

 

 

 

Регламент (ЕО) № 602/2004 на Съвета от 22 март 2004 година за изменение на Регламент (ЕО) № 850/98 по отношение опазването на дълбочинните коралови рифове от последиците от тралирането в зоната на северозапад от Шотландия

154

2004

L 102

9

 

 

32004R0639

 

 

 

Регламент (ЕО) № 639/2004 на Съвета от 30 март 2004 година относно управлението на риболовни флоти, регистрирани в най-отдалечените райони на Общността

156

2004

L 123

4

 

 

32004R0770

 

 

 

Регламент (ЕО) № 770/2004 на Съвета от 21 април 2004 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2791/1999 относно определяне на някои мерки за контрол, приложими в зоната, обхваната от Конвенцията за бъдещо многостранно сътрудничество в областта на риболова в североизточната част на Атлантическия океан

159

2004

L 127

21

 

 

32004R0827

 

 

 

Регламент (ЕО) № 827/2004 на Съвета от 26 април 2004 година за забрана на вноса на атлантически едроок тон (Thunnus obesus) с произход от Боливия, Камбоджа, Грузия, Екваториална Гвинея и Сиера Леонe и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1036/2001

162

2004

L 127

31

 

 

32004R0830

 

 

 

Регламент (ЕО) № 830/2004 на Съвета от 26 април 2004 година относно подписването на протокол за определяне на възможностите за риболов и финансовото участие, предвидени в договора между Европейската икономическа общност и правителството на Република Гвинея за риболов в гвинейски крайбрежни води за периода от 1 януари 2004 година до 31 декември 2008 година

164

2004

L 127

33

 

 

32004R0831

 

 

 

Регламент (ЕО) № 831/2004 на Съвета от 26 април 2004 година за изменение на Регламент (ЕО) № 973/2001 за определяне на технически мерки за опазването на някои популации от далекомигриращи видове риби

166

2004

L 150

1

 

 

32004R0811

 

 

 

Регламент (ЕО) № 811/2004 на Съвета от 21 април 2004 година относно въвеждането на мерки за възстановяване на популацията на северна мерлуза

168

2004

L 150

12

 

 

32004R0812

 

 

 

Регламент (ЕО) № 812/2004 на Съвета от 26 април 2004 година за определяне на мерки относно приуловите на представители на разред китообразни в риболовните полета и за изменение на Регламент (ЕО) № 88/98

171

2004

L 150

32

 

 

32004R0813

 

 

 

Регламент (ЕО) № 813/2004 на Съвета от 26 април 2004 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1626/94 по отношение на някои мерки за опазване, свързани с водите около Малта

179

2004

L 157

114

 

 

32004D0465

 

 

 

Решение на Съвета от 29 април 2004 година относно финансовия принос на Общността към програмите на държавите-членки за контрол на риболова

183

2004

L 161

1

 

 

32004R0855

 

 

 

Регламент (ЕО) № 855/2004 на Съвета от 29 април 2004 година за изменение на Регламент (ЕО) № 3069/95 за създаване на схема за наблюдение от Европейската общност, приложима към риболовните кораби на Общността, действащи в регулаторната зона на Организацията за риболов в северозападната част на Атлантическия океан (NAFO)

190

2004

L 162

8

 

 

32004R0869

 

 

 

Регламент (ЕО) № 869/2004 на Съвета от 26 април 2004 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1936/2001 на Съвета за определяне на мерки за контрол, приложими към риболовните дейности спрямо някои запаси от далекомигриращи видове

192

2004

L 163

81

 

 

32004R0916

 

 

 

Регламент (ЕО) № 916/2004 на Комисията от 29 април 2004 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1438/2003 за установяване на подробни правила за прилагане на общностната политика по отношение на флота във връзка с присъединяването на Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия към Европейския съюз

202

2004

L 222

1

 

 

32004R1140

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1140/2004 на Съвета от 21 юни 2004 година за суспендиране на автономните мита от Общата митническа тарифа върху определени рибни продукти с произход от Сеута и Мелила

204

2004

L 236

1

 

 

32004R1242

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1242/2004 на Съвeта от 28 юни 2004 година за предоставяне на дерогации на новите държави-членки от определени разпоредби на Регламент (ЕО) № 2371/2002 по отношение на референтните равнища на риболовните флоти

207

2004

L 256

17

 

 

32004D0585

 

 

 

Решение на Съвета от 19 юли 2004 година относно създаване на регионални консултативни съвети в рамките на общата политика в областта на рибарството

209

2004

L 258

1

 

 

32004R1415

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1415/2004 на Съвeта от 19 юли 2004 година относно определяне на максимално допустимото годишно риболовно усилие за определени риболовни зони и риболовни полета

215

2004

L 289

6

 

 

32004R1581

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1581/2004 на Комисията от 27 август 2004 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1639/2001 за изготвяне на минимална и разширена общностни програми за събиране на данни в областта на рибарството и за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1543/2000 на Съвета

220

2004

L 315

28

 

 

32004R1767

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1767/2004 на Комисията от 13 октомври 2004 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2318/2001 по отношение на признаването на организации на производителите в сектора на рибарството и аквакултурите

268

2004

L 342

28

 

 

32004D0774

 

 

 

Решение на Комисията от 9 ноември 2004 година за обявяване началото на дейността на регионалния консултативен съвет за Северно море в рамките на общата политика в областта на рибарството

270

2004

L 348

1

 

 

32004R2003

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2003/2004 на Съвета от 21 октомври 2004 година относно сключването на протокол за определяне за периода от 3 декември 2003 г. до 2 декември 2007 г. на риболовните възможности и финансовата компенсация, предвидени в Споразумението между Европейската икономическа общност и правителството на Мавритания за риболов във водите на Мавритания

271

2004

L 348

3

 

 

22004A1124(01)

 

 

 

Протокол относно определяне, за периода от 3 декември 2003 г. до 2 декември 2007 г., на риболовните възможности и финансовата компенсация, предвидени в Споразумението между Европейската икономическа общност и правителството на Мавриций относно риболова във водите на Мавриций

273


04/ 007

BG

Официален вестник на Европейския съюз

1
/

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


Увод

В съответствие с член 58 от Акта за присъединяване на Република България и Румъния и промените в учредителните договори на Европейския съюз (ОВ L 157, 21.6.2005 г., стр. 203) текстове на актовете на институциите и на Европейската централна банка, приети преди присъединяването, изготвени от Съвета, от Комисията или от Европейската централна банка, на български и румънски език са автентични, считано от датата на присъединяване, при същите условия, както текстовете, съставени на другите официални езици на Общностите. В този член се предвижда също, че текстовете се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз, ако текстовете на настоящите езици са публикувани в него.

В съответствие с въпросния член настоящото специално издание на Официален вестник на Европейския съюз се публикува на български език и съдържа текстовете на обвързващите актове с общо приложение. То обхваща актове, приети от 1952 г. до 31 декември 2006 г.

Текстовете, които се публикуват, са разпределени в 20 глави според класификацията, която се прилага в Указателя на действащото законодателство на Общността, както следва:

01.

Общи, финансови и институционални въпроси

02.

Митнически съюз и свободно движение на стоки

03.

Земеделие

04.

Рибарство

05.

Свободно движение на работници и социална политика

06.

Право на установяване и свободно предоставяне на услуги

07.

Транспортна политика

08.

Политика на конкуренция

09.

Данъчна политика

10.

Икономическа и парична политика и свободно движение на капитали

11.

Външни отношения

12.

Енергетика

13.

Индустриална политика и вътрешен пазар

14.

Регионална политика и координация на структурните инструменти

15.

Околна среда, потребители и здравеопазване

16.

Наука, информация и култура

17.

Право относно предприятията

18.

Обща външна политика и политика на сигурност

19.

Пространство на свобода, сигурност и правосъдие

20.

Европа на гражданите

Указателят, който се публикува два пъти годишно на официалните езици на Европейския съюз, ще бъде публикуван по-късно и на български език и ще съдържа позовавания на настоящото специално издание. По този начин указателят може да бъде използван и като индекс за настоящото специално издание.

Актовете, публикувани в настоящото специално издание, се публикуват, с малки изключения, във формата, в която са били публикувани на досегашните езици в Официален вестник. Следователно при използването на настоящото специално издание трябва да се вземат предвид последващите изменения, промени или дерогации, приети от институциите или Европейската централна банка или предвидени в Акта за присъединяване.

По изключение, в определени случаи, когато обемни технически приложения на актове се заменят по-късно от други приложения, се прави позоваване само на последния заменящ акт. Такъв е случаят основно в определени актове, които съдържат списъци на митнически кодове (глава 02), актове относно превоза на опасни вещества и опаковането и етикетирането на тези вещества (глави 07 и 13) и определени протоколи и приложения към Споразумението за ЕИП.

Също така „Правилникът за длъжностните лица“ по изключение се публикува като консолидиран текст, който съдържа всички изменения до края на 2005 г. Измененията, направени след това, се публикуват в първоначалния им вид.

В специалните издания са използвани две системи на номериране:

i)

първоначалните номера на страниците заедно с датата на публикуване на Официален вестник в изданието му на италиански, немски, нидерландски и френски език, както в изданията му на английски и датски език след 1 януари 1973 г., както в изданието на гръцки език след 1 януари 1981 г., както в изданията на испански и португалски език след 1 януари 1986 г., както в изданията на фински и шведски език след 1 януари 1995 г. и в изданията на естонски, латвийски, литовски, малтийски, полски, словашки, словенски, унгарски и чешки език след 1 май 2004 г.

Непоследователността при номерирането на страниците се дължи на факта, че не всички актове, публикувани тогава, са включени в настоящото специално издание. Първоначалните номера на страниците се използват при посочването на актовете, когато се прави позоваване на Официален вестник;

ii)

номерата на страниците в специалните издания, които са последователни и не следва да се използват при цитиране на актове.

До месец юни 1967 г. номерирането на страниците в Официален вестник всяка година започва отначало. От тази дата всеки брой започва със страница първа.

От 1 януари 1968 г. Официален вестник се разделя на две части:

законодателство (L),

съобщения и информации (С).

На 1 февруари 2003 г. предишното официално наименование Официален вестник на Европейските общности бе променено вследствие на Договора от Ница и сега е Официален вестник на Европейския съюз.


04/ 07

BG

Официален вестник на Европейския съюз

3


32003R0876


L 126/22

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 876/2003 НА КОМИСИЯТА

от 21 май 2003 година

за определяне на специфичните мерки в съответствие с Регламент (ЕО) № 2347/2002 на Съвета относно уловите и разтоварванията на дълбоководни морски видове риба при сезонно ловуване от Дания в Скагерак и в Северно море

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2347/2002 на Съвета от 16 декември 2002 г. за определяне на специалните условия за достъп до риболовните полета на дълбоководни запаси и за определяне на съответните изисквания (1), и по-специално член 3, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 2347/2002 забранява задържането на борда, трансбордирането или разтоварването на каквото и да било смесено количество от дълбоководни морски видове риба в повече от 100 kg, по време на всеки отделен курс, освен ако даденият риболовен съд притежава разрешение за риболов на дълбоководни видове.

(2)

Регламент (ЕО) № 2347/2002 задава разпоредби, съгласно които при заявление от държава-членка, Комисията може да задава специфични мерки по отношение на възможностите за сезонно или непрофесионално ловуване.

(3)

Дания е заявила искане за назначаване на специфични мерки за сезонен риболов на дълбоководни морски видове във водите на Скагерак и Норвегия, зона ICES, участък IV a.

(4)

Дания е представила подробна информация за въпросната риболовна дейност, от която се вижда необходимостта от подобни мерки, за да се избегне изхвърлянето на неизбежните в такива случаи съпътстващи улови, при количества над 300 kg от дълбоководни видове, които рутинно се хващат от риболовци, преследващи други видове риба, като например червена писия, през определени месеци от годината.

(5)

За целта е подходящо да се предостави разрешение на датските риболовни съдове, нямащи лиценз за дълбоководен риболов, да задържат на борда, да трансбордират или да разтоварват определени количества от дълбоководни видове, за да се намали изхвърлянето на съпътстващите улови и загубите от подобен риболов.

(6)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по рибарство и аквакултури,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Обхват

Настоящият регламент се прилага за риболовни кораби, плаващи под датски флаг, регистрирани в Общността, които извършват следните дейности:

а)

риболов в норвежки води участък ICES (Международен съвет за изследване на морето), IVа за периода 1 май до 31 октомври, завръщащи се право в пристанището и за периода 1 май до 10 ноември, след риболов в норвежки водиучастък ICES, IVа и за периода 1 май до 31 октомври;

б)

риболов в Скагерак през периода от 1 април до 31 май, завръщащи се право в пристанището и за периода 1 април до 5 юни, след риболов в Скагерак за периода 1 април до 31 май.

Член 2

Специфични мерки

Чрез дерогация от член 3. параграф 1 от Регламент (ЕО) № 2347/2002:

1.

На риболовни кораби, които се занимават с риболовни дейности, съгласно член 1, буква а) и които не притежават разрешение за дълбоководен риболов, се разрешава да задържат на борда, да трансбордират или да разтоварват:

а)

всякакви количества от синя молва (Molva dypterigia) до 300 kg;

б)

всякакви сборни количества от дълбоководни видове риба, различна от синя молва (Molva dypterigia) до 100 kg.

2.

На риболовни кораби, които се занимават с риболовни дейности, съгласно член 1, буква б) и които не притежават разрешение за дълбоководен риболов, се разрешава да задържат на борда, да трансбордират или да разтоварват:

а)

всякакви количества от дългоопашата риба (Сoryphaenoides rupestris) до 300 kg;

б)

всякакви сборни количества от дълбоководни видове риба, различна от дългоопашата риба (Сoryphaenoides rupestris) до 100 kg.

3.

На риболовни кораби, които се занимават с риболовни дейности, съгласно член 1, буква а) и член 1, буква б) и които не притежават разрешение за дълбоководен риболов, се разрешава да задържат на борда, да трансбордират или да разтоварват:

а)

всякакви количества от дългоопашата риба (Сoryphaenoides rupestris) до 300 kg;

б)

всякакви количества от синя молва (Molva dypterigia) до 300 kg;

в)

всякакви количества от смеси от дълбоководни видове риба, различна от дългоопашата риба (Сoryphaenoides rupestris) и синя молва (Molva dypterigia) до 100 kg.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден от датата на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 21 май 2003 година.

За Комисията

Franz FISCHLER

Член на Комисията


(1)  ОВ L 351, 28.12.2002 г., стр. 6.


04/ 07

BG

Официален вестник на Европейския съюз

5


32003R0882


L 127/1

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (EO) № 882/2003 НА СЪВЕТА

от 19 май 2003 година

за система за проследяване и проверяване на риба тон

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 37 от него,

като взе предвид предложението на Комисията (1),

като взе предвид становището на Европейския парламент (2),

като има предвид, че:

(1)

Общността има интерес за осъществяване на риболовни дейности в Източния Тихоокеански басейн и е стартирана процедура за осъществяването на контакти с Междуамериканската комисия по тропическа риба тон (IATTC), наричана по-долу за краткост „IATTC“, и в съответствие със задълженията за сътрудничество, съгласно Конвенцията на ООН по морско право, Комисията реши да приложи мерките, възприети от IATTC, до приемането ѝ в тази организация.

(2)

Общността е подписала Споразумението за Международната програма за опазването на делфините (3) (AIDCP), наричана по-долу за краткост „AIDCP“, и приема решението да ги прилага временно, с помощта на Решение 1999/386/EO (4) до окончателното одобрение. Общността трябва за да приложи разпоредбите на въпросното споразумението, под ръководството на секретариата на IATTC.

(3)

През юли 1999 г. страните по Споразумението AIDCP приеха решение за установяването на система за проследяване, наблюдение и проверка на риба тон, уловена в зоните на приложение на споразумението. В съответствие с това, Общността следва да въведе система за проследяване и проверка на уловите на риба тон от риболовни кораби в зоната на Споразумението, упражняващи права в рамките на AIDCP. Целта на тази система е да позволи да се лови риба тон без риск за делфините, в отличие от уловите на риба тон, застрашаващи делфините, от момента на улова до момента на продажбата ѝ на дребно. Системата се основава на презумпцията, че от момента на улова и по време на разтоварването, трансбордирането и преработката рибата тон без риск за делфините е идентифицира като такава.

(4)

Тъй като това решение е задължително за участниците в споразумението, Общността следва да го изпълнява.

(5)

Надзора, упражняван над уловите, разтоварването им и транспортирането е отговорност на всяка държава-членка, но тя може да бъде делегирана с административна разпоредба или чрез договор и на държавата, на чиято територия се извършва разтоварването

(6)

Регламент (ЕИО) № 2847/93 на Съвета от 12 октомври 1993 г., задаващ контролната система, приложима в Общата политика по рибарството (5), се прилага към всички риболовни дейности и всички свързани с тях дейности, провеждани на териториите и водите, попадащи под юрисдикцията или суверенитета на държавите-членки, включително и дейностите, извършвани от риболовните кораби на Общността, действащи във водите на трети страни или в открито море, независимо от риболовните съглашения, сключени между Общността и третите страни или международните конвенции, по които Общността е страна.

(7)

Необходимите мерки за прилагането на настоящия регламент трябва да бъдат приети в съответствие с Решение 1999/468/EO на Съвета от 28 юни 1999 г. относно установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (6),

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Цел

Настоящият регламент установява общите принципи и условия по отношение на прилагането от Общността на системата за проследяване и проверка на рибата тон, възприета от AIDCP.

Член 2

Област на приложение

Настоящият регламент се прилага по отношение на риболовните кораби, плаващи под флаг на държава-членка и регистрирани в Общността, наричани по-нататък „риболовни кораби на Общността“, извършващи улов на риба тон в зоната на споразумението.

Настоящият регламент следва да се прилага по отношение на всички риболовни кораби на Общността, действащи под флаг на държава-членка и регистрирани в Общността, които пренасят риба тон, идентифицирана от системата. Той също следва да се прилага и за риба тон, уловена във водите по Споразумението, стоварена, складирана, транспортирана или преработвана в Общността.

Член 3

Дефиниции

За целите на настоящия регламент се прилагат следните дефиниции:

1.

„Риба тон“ означава видовете или подвидът Scombridae, с изключение на рода Scomber;

2.

„Делфин“ означава видовете от семейство Delphinidae, свързващ се с жълтоперата риба тон, ловувана в Зоната на Споразумението;

3.

„Зона на Споразумението“ означава водите от Източния Тихи океан, съгласно определението на член 3 от AIDCP.

4.

„Гарантиран по отношение на делфини улов на рибата тон“ означава улов на риба тон с прибори, в които не съществува смъртна или друга опасност за нараняване на делфините.

5.

„Негарантиран по отношение на делфини улов на рибата тон“ означава улов на риба тон с прибори, при които настъпва смъртна или друга опасност за нараняване на корифената; каквато и да било риба тон, уловена с прибори, в които делфините умишлено се ограждат от риболовни кораби, без необходимото ограничение за смъртност на корифената (DML), или чиито капитан не попада в списъка на капитаните, който се съдържа в Секретариата, и не следва да се прима за гарантиран по отношение на корифената.

6.

„Наблюдател“ означава лице, назначено от IATTC или от Програма за надзор на страна по Споразумението на кораба, за да наблюдава риболовните дейности.

7.

„Формат за проследяване“ — документ, представен в съответствие с модела А, посочен в приложение I (гарантиран улов на риба тон) и модел В в приложение II (негарантиран улов на риба тон).

8.

„Хвърляне“ означава действието на използване и теглене на заградния гриб с цел улов на риба тон.

9.

„Контейнер“ означава всеки обем или съд или контейнер, използван за съхраняване на уловената риба след стоварване, по време на охлаждане или при транспортиране и преработка.

Член 4

Задължения на държавите-членки

1.   Държавите-членки следва да носят отговорност за проследяването и проверяването на уловите на риба тон, разтоварването, транспортирането и преработването на територията на своите страни, съгласно разпоредбите на настоящия регламент.

2.   Задълженията, зададени в параграф 1 следва също така да се прилагат спрямо разтоварването на риба тон извън зоната на споразумението, от кораби, действащи в тази зона. В подобни случаи системата за проследяване трябва да включва и потвърждение за теглото на разтовареното количество.

3.   Секретариатът на AIDCP следва да предава на своите наблюдатели на борда, формата за попълване при проследяването, освен където дадена държава-членка, с юрисдикция над риболовен кораб, притежава национална програма с наблюдатели за извършване на наблюденията.

4.   Държавите-членки следва да вземат необходимите мерки за да се гарантира, че уловената риба тон в Зоната на споразумението, съхранявана и преработвана на териториите на техните страни, се идентифицира ясно като „Гарантиран по отношение на делфините улов на рибата тон“ или като „Негарантиран по отношение на делфините улов на рибата тон“, до момента на готовност за продажба на дребно. Тази процедура следва да включва следните изисквания:

а)

всяка промяна на собствеността на непреработена риба тон, за която важи номера на формуляра на системата за наблюдение, следва да се третира съгласно разпоредбите на член 6, параграфи 4, 5 и 7;

б)

по време на преработката на „Гарантиран по отношение на делфините улов на рибата тон“ и „Негарантиран по отношение на делфините улов на рибата тон“ не следва да се обработват на една и съща поточна линия или в едно и също време;

в)

рибопреработвателите следва да водят регистри, достатъчно ясни, за да може да се проследи номера на лота обратно да номера на формуляра на системата за проследяване.

Член 5

Задължения по време на риболовни дейности

1.   Наблюдателят определя дали уловената риба е „Гарантиран по отношение на делфините улов на рибата тон“ или не и на тази основа уловите се разпределят в отделни подготвени контейнери, за идентификация на различието.

2.   След приключване на зареждането на контейнерите с оценените количества риба тон от една мрежа във всеки един се маркират от наблюдателя и се вписват в съответния формуляр на системата за проследяване и се финализират и от капитана или от негов представител които подписват всяка една форма.

3.   Трансбордирането на улов на тон на море от един риболовен кораб на друг се обозначава във формата за проследяване от наблюдаващите и на двата кораба, като се отразяват уловените количества, видовете и статута на „Гарантиран по отношение на делфините улов на рибата тон“ на трансбордираната риба.

4.   В края на риболовния курс, капитанът и наблюдаващият преглеждат формите за проследяване, добавят допълнителни бележки и коментари и ги подписват. Риболовният курс се счита за завършен, когато корабът разтовари две трети и повече от улова, чрез единично разтоварване или чрез няколко последователни разтоварвания.

5.   Комисията ще приеме подробни правила за приложението на настоящия член в съответствие с процедурите, зададени в член 10, параграф 2.

Член 6

Разтоварване, транспортиране, съхранение и преработвателни дейности

1.   Не по-късно от 72 часа преди очакваната дата на разтоварване, капитанът на риболовния кораб, собственикът или негов агент, следва да уведомят националните компетентни органи за датата и мястото на разтоварване на цялото или на част от уловеното количество, за да бъде проверено.

2.   Ако курсът на даден риболовен кораб приключи с разтоварването на улова, на същия се издава нова форма за проследяване за неговия следващ риболовен курс и всяко количество риба тон, останало на борда количество се вписва като първо в новата форма.

3.   Ако курсът на даден риболовен кораб не приключи с разтоварването на улова, се запазва старата форма за проследяване и следва да се изпрати копие с оригиналните подписи до компетентните национални органи в пристанището на разтоварване

4.   Когато риба тон се разтоварва от един риболовен кораб и след това се трансбордира на друг кораб за транспортиране до местото за преработване, страната по флага на кораба превозвач е отговорна за формата за проследяване на рибата тон, като запази информацията за разтоварването (включително и общото тегло на разтоварването, ако е било проверено), като се увери, че „Гарантиран по отношение на делфините улов на рибата тон“ се съхранява отделно от „Негарантиран по отношение на делфините улов на рибата тон“ при трансбордирането за транспортиране и цялата информация да бъде предоставена на Секретариата на AIDCP, с копие до Комисията. Двата типа риба тон могат да бъдат съхранявани заедно по време на транспортиране, при условие че те остават физически отделени чрез мрежи или подобни съоръжения и „Негарантиран по отношение на делфините улов на рибата тон“ е ясно идентифициран като такъв.

5.   Ако рибата тон се разтоварва за непосредствена преработка, държавата-членка, на територията на която се осъществява преработването, е отговорна за воденето и съхранението на документацията по разтоварването и записите за теглата на количествата „Гарантиран по отношение на делфините улов на рибата тон“ и тези на „Негарантиран по отношение на корифената улов на рибата тон“. Въпросната държава-членка следва да използва оригиналната форма за проследяване на рибата тон, за да се вкара съответната информация в базата данни за проследяване на преработената риба тон и следва да изпрати копие от тази форма на държавата-членка на флага на кораба, с който рибата е била уловена.

6.   Разтоварената риба тон трябва да бъда поставяна в различни кораби, в зависимост от статуса във връзка с обозначението „гарантиран по отношение на безопасност на делфините“ и „негарантиран по отношение на безопасност на делфините“. Всеки кораб следва да бъде маркиран със съответния номер на формата за проследяване на рибата тон, статуса на рибата и потвърденото тегло.

7.   Всяка продажба на част от улова, трябва да бъде съпровождана от съответния референтен номер по време на всички фази на преработката. Всяка доставка от уловеното количество трябва да бъде известена на компетентните органи на държавата-членка, където е осъществено разтоварването/преработването, като се упоменава номера на формата за проследяване, видовете и количествата, както и дестинацията.

8.   Когато рибата тон се разтоварва в пристанище на трета страна, държавата-членка може да делегира, при наличие на специално споразумение, надзора по разтоварването и транспортирането да бъде осъществен от компетентните органи на засегнатото пристанище.

Когато третата страна на пристанището е член на AIDCP, отговорността за формата за проследяването е на страната на пристанището.

Когато трета страна на пристанището не е член на AIDCP, отговорността остава за държавата-членка по флага на риболовния кораб, освен ако не е уговорено друго, на двустранна основа.

9.   Комисията може да приеме подробни правила за приложението на настоящия член, в съответствие с процедурата, зададена в член 10, параграф 2.

Член 7

Предаване на данни

1.   За прилагането на тези правила, държавите-членки следва да създадат компютърна база данни, до която Комисията трябва да има компютъризиран достъп.

2.   В рамките на 10 дена от получаването на формата за проследяване на рибата тон, държавите-членки следва да препредават тези форми, подписани от наблюдаващия и от капитана, на секретариата на AIDCP и едно копие на Комисията.

3.   Държавите-членки следва да докладват на Секретариата на AIDCP, с едно копие до Комисията, промените в собствеността на непреработената риба тон, съгласно член 4, параграф 4.

4.   Всяка година преди 1 май държавите-членки следва да изпращат на Комисията доклади за приложението на системата за проследяване и проверяване на рибата тон, която ги използва, за да състави доклад, който изпраща на секретариата на АIDCP преди всяка годишна среща.

5.   Държавите-членки следва да изпращат на Комисията наименованията и адресите на служебните отговорни органи за приложението на системата за проследяване и проверяване на рибата тон, съгласно разпоредбите на настоящия регламент.

6.   Комисията следва да изпраща на Секретариата на АIDCP наименованията и адресите на служебните отговорни органи за приложението на системата за проследяване и проверяване на рибата тон, съгласно разпоредбите на настоящия регламент.

Член 8

Приложения

Приложения I и II могат да бъдат изменяни, с оглед приложението на мерките на АIDCP за съхранение на рибните ресурси, които стават задължителни за Общността, в съответствие с процедурите, заложени в член 10, параграф 3.

Член 9

Приложение

Мерките, необходими за приложението на член 5, параграф 5 и член 6, параграф 9 следва да бъдат приети в съответствие с процедурата, за която става дума в член 10, параграф 2.

Мерките, които трябва да бъдат взети в съответствие с член 8, следва да бъдат в съответствие с процедурата, за която става дума в член 10, параграф 3.

Член 10

Процедури на Комитета

1.   Комисията следва да бъде подпомагана от Комитета, създаден в съответствие с член 30 от Регламент (EO) № 2371/2002 на Съвета (7).

2.   Когато се прави позоваване на настоящия параграф, се прилагат членове 4 и 7 от Решение 1999/468/EO.

3.   Когато се прави позоваване на настоящия параграф, се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/EO.

4.   Прилагат се сроковете, посочени в разпоредбите на член 4, параграф 3 и в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/EO.

5.   Комитетът приема свой процедурен правилник.

Член 11

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 19 май 2003 година.

За Съвета

Председател

A.-A. TSOCHATZOPOULOS


(1)  ОВ С 304Е, 30.10.2001 г., стр. 212.

(2)  Становище от 27 март 2001 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(3)  ОВ L 132, 27.5.1999 г., стр. 3.

(4)  ОВ L 147, 12.6.1999 г., стр. 23.

(5)  ОВ L 261, 20.10.1993 г., стр. 1; Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2846/98 (ОВ L 358, 31.12.1998 г., стр. 5).

(6)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.

(7)  ОВ L 358, 31.12.2002 г., стр. 59.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Документ за проследяване (Модел А) за гарантиран по отношение на делфините улов на риба тон

Image

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Документ за проследяване (Модел В) за негарантиран по отношение на делфините улов на риба тон

Image

Image


04/ 07

BG

Официален вестник на Европейския съюз

13


32003R1181


L 165/17

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1181/2003 НА КОМИСИЯТА

от 2 юли 2003 година

за изменение на Регламент (ЕИО) № 2136/89 на Съвета относно установяване на общи стандарти за търговия с консервирани сардини

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета от 17 декември 1999 г. относно общата организация на пазарите на рибни продукти и продукти от аквакултури (1), и по-специално член 2, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета предвижда възможността за прилагане на общите стандарти за търговия с риба и рибни продукти в Общността, и по-специално, за да се облекчи търговията, основана на честна конкуренция. Тези стандарти могат да се отнасят и до етикетирането.

(2)

Регламент (ЕИО) № 2136/89 на Съвета (2) установява общите стандарти за търговия с консервирани сардини в Общността.

(3)

Голямото разнообразие от консервирани продукти, които са доставяни, представяни и търгувани в Общността по същия начин като консервирана сардина прави необходимо да се предостави на потребителя достатъчна информация за идентичността и основните характеристики на даден продукт. За целта се налага да бъдат разписани правила за търговските описания относно консервирани продукти, представяни и търгувани в Общността по същия начин като консервираната сардина.

(4)

Стандартът Codex STAN94 на Codex Alimentarius, както и конкретните условия, които преобладават на пазара на Общността, следва да бъдат взети под внимание за целта.

(5)

В интерес на прозрачността на пазара е да съществува честна конкуренция и голямо разнообразие на избор. Затова е необходимо да се обозначат различните видове продукти от консервирана сардина като такива, изготвени от точно определени видове риба.

(6)

Необходимо е също така, да се вземат предвид измененията на кодовете по Комбинираната номенклатура (КН) за продукти от консервирана сардина.

(7)

Терминът „сардина“ може да бъде част от търговско описание на продукт от типа на сардината, само ако той е качествено адекватно определен. Търговски описания, основаващи се само на географски имена, не са достатъчно ясни. За да се подобри идентификацията на всеки отделен тип продукт от сардина и по този начин да се избегне объркването с различни други видове риба, научните наименования на видовете риба следва да бъдат използвани.

(8)

Комбинирането на думата „сардина“ с общото название на продукти, тип сардина може само да предизвика объркване по отношение на истинското естество на продукта. От друга страна общите наименования, които не включват думата „сардина“, могат да продължат да се използват при пласмента продукти от типа на сардина, в зависимост от законите на Страната член относно пласмента и по начин, да не се въвежда консуматора в заблуждение.

(9)

Изискванията, разписани в настоящия регламент, следва да се прилагат без да се нарушава Директива 2000/13/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 март 2000 г. относно сближаването на законите на държавите-членки по отношение на етикетирането, представянето и рекламирането на хранителни продукти (3).

(10)

За целта Регламент (ЕИО) № 2136/89 следва да бъде съответно изменен.

(11)

Мерките, за които се отнася настоящият регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по рибни продукти,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕИО) № 2136/89 се изменя, както следва:

1.

Думите „относно установяване на общи стандарти за търговия с консервирани сардини“ в заглавието се заменят от следното: „относно установяване на общи пазарни стандарти за търговия с консервирани сардини и търговските описания за консервирана сардина и продукти тип сардина“.

2.

Член 1 се заменя със следното:

„Член 1

Настоящият регламент определя стандартите, регулиращи търговията с консервирани сардини и търговските описания за консервирани сардини и продукти тип сардина на пазара на Общността.“

3.

Добавя се следният член 1а:

„Член 1а

За целите на настоящия регламент:

1.

„консервирани сардини“ означава продукти, приготвени от риби от вида Sardina pilchardus;

2.

„консервирани продукти тип сардина“ означава продукти, които се представят и търгуват по същия начин като консервираните сардини, но които са приготвени от един от следните видове риба:

а)

Sardinops melanosticus, S. neophilchardus S. ocellatus, S. sagax, S. caeryleus;

б)

Sardinella melanosticus, S. brasilienis, S. maderensis, S. longiceps, S. gibbosa;

в)

Clupea harengus;

г)

Spratus spratus;

д)

Hyperlophus vitatus;

е)

Nematalosa vlaminghi;

ж)

Etrumeus teres;

з)

Ethmidium maculatum;

и)

Engraulis anchoita, E. mordax, E. ringens;

й)

Opisthonema oglinum.“

4.

Първото тире на член 2 се заменя от следното:

„—

те трябва да попадат под кодове по КН 1604 13 11, 1604 13 19 и ex 1604 20 50;“.

5.

Добавя се следният нов член 7а:

„Член 7а

1.   Без да се засяга Директива 2000/13/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (4), консервирани продукти тип сардина могат да се търгуват в Общността под търговско описание, което се състои от думата „сардина“ и свързано с него научното наименование на вида риба.

2.   Там където описанието, за което става дума в параграф 1, се поставя върху контейнери с консервирани продукти тип сардина, той трябва да бъде изпълнен в ясни и четливи букви.

3.   Научното наименование включва при всеки случай родовото и специфичното латинско наименование.

4.   Под единично търговско описание може да се търгува само един единствен вид риба.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Прилага се от 1 юли 2003 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 2 юли 2003 година.

За Комисията

Franz FISCHLER

Член на Комисията


(1)  ОВ L 17, 21.1.2000 г., стр. 22.

(2)  ОВ L 212, 22.7.1989 г., стр. 79.

(3)  ОВ L 109, 6.5.2000 г., стр. 29.

(4)  ОВ L 109, 6.5.2000 г., стр. 29.“


04/ 07

BG

Официален вестник на Европейския съюз

15


32003R1185


L 167/1

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (EO) № 1185/2003 НА СЪВЕТА

от 26 юни 2003 година

за премахването на перките на акулите на борда на риболовните кораби

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 37 от него,

като взе предвид предложението на Комисията (1),

като взе предвид становището на Европейския парламент (2),

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с Регламент (EO) № 2371/2002 на Съвета от 20 декември 2002 г. относно опазването и устойчивата експлоатация на рибните ресурси в рамките на общата политика в областта на рибарството (3), общата политика в областта на рибарството следва да обезпечи експлоатация на живите морски ресурси, така че да се гарантират стабилни икономически, екологични и социални условия, като Съветът утвърди мерки на Общността, определящи условията на достъп до водите и до ресурсите, както и стабилност на риболовните дейности.

(2)

Риби, принадлежащи към видовете Elasmobranchii, които включват акули, скатове и подобни рибни видове, са по принцип силно застрашени при експлоатация, поради специфичния си жизнен цикъл. Повечето от тези видове попадат в приуловите при основните риболовни дейности в Общността, насочени към други по-ценни видове.

(3)

Последните научни становища, основаващи се на изследване на степента на интензивност на уловите, показват, че много от запасите от акулови видове са сериозно застрашени.

(4)

В очакване на допълнителни познания по динамиката на популациите на акули и тяхната зависимост от експлоатацията им, което да позволи изготвянето на добре скроен сериозен план за управление на ресурсите и мерки за предотвратяване на вредните дейности, водещи до намаляване на уловите на акули, което ще има положителен ефект за тяхното съхраняване.

(5)

Практиката на „премахване на перките на акулите“, при която перките се отделят от акулата, като останалата част от тялото се връща в морето, може да доведе до повишена смъртност при акулите до такава степен, че много от популациите да се изчерпят и бъдещата им устойчивост да е застрашена.

(6)

Спешно се налага въвеждането на мерки за ограничаване и предотвратяване на практиката на премахване на перките; следователно е уместно да се забрани премахването на перките на акулите на борда на риболовните кораби. С оглед на практическите трудности, с които се сблъсква идентифицирането на видовете на база отрязаните перки, следва забраната да се прилага за всички елазмобранхии, с изключение на перките на скатовете.

(7)

Въпреки това, премахването на перките на мъртви акули на борда на кораба може да бъде разрешено, ако това се прави за по-ефикасното използване на части от акулата, посредством разделна преработка на перките и други остатъци от акули. В такъв случай, държавата-членка по флага на кораба следва да издаде специално разрешение и съответните условия към него, в съответствие с Регламент (EO) № 1627/94 на Съвета от 27 юни 1994 г. относно постановяване на общите разпоредби за специалните разрешителни за риболов (4).

(8)

За да се гарантира, че всички останали части на акулата се съхраняват на борда след премахването на перките, капитаните на корабите, които имат валидно специално разрешително за риболов, трябва да водят записи за количествата перки от акула и за останалите части от акулите след премахването на главата и изкормването. Тези записи следва да се съхраняват в риболовния дневник, в съответствие с Регламент (ЕИО) № 2847/93 на Съвета от 12 октомври 1993 г. относно установяването на система за контрол, приложима към общата политика в областта на рибарството (5) или в специален регистър.

(9)

Проблемът с практиката на „премахване на перките на акулите“ се простира далеч извън водите на Общността. Целесъобразно е Общността да покаже същия ангажимент по отношение на съхранението на ресурсите във всички морски води. От това следва, че настоящият регламент е приложим за всички риболовни кораби на Общността.

(10)

В съответствие с принципа на пропорционалността е необходимо и подходящо за постигане на основните цели на съхранението на запасите от акули, да се установят правила за премахването на перките на акули на борда на риболовни кораби. Настоящият регламент не се надхвърля това, което е необходимо за постигането на поставените цели, в съответствие с третия параграф на член 5 от Договора,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Обхват

Настоящият регламент се прилага по отношение на премахването на перки от акула на борда на риболовни кораби, трансбордирането и разтоварването на акули или на перки от акула:

1.

от кораби, действащи във води под суверенитета или юрисдикцията на държавите-членки;

2.

от кораби, действащи под флага или регистрирани в държава-членка в други морски води.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1.

„перка от акула“ означава всяка перка от акула, включващи опашната перка, но изключващи коремните перки и тези, които са съставна част на плавниците;

2.

„акула“ означава всеки вид риба от вида акула Elasmobrancii;

3.

„специално разрешително за риболов“ означава предварително разрешение за риболов, издадено и управлявано в съответствие с Регламент (EO) № 1627/94.

Член 3

Забранени дейности

1.   Забранява се премахването на перки на акула на борда на риболовни кораби, както и да се задържат на борда, да се трансбордират или разтоварват перки от акула.

2.   Забранява се търговията, предлагането и продаването на перки от акула, които са били отрязани на борда на риболовен кораб, които са били задържани на борда, претоварвани или стоварвани в нарушение на изискванията на настоящия регламент.

Член 4

Дерогация и свързаните с това условия

1.   Чрез дерогация от член 3, параграф 1 и при спазването на параграфи 2, 3, 4 и 5 от настоящия член, може да се разреши премахването на перки на мъртви акули на борда на риболовни кораби, да се задържат на борда, да се трансбордират или разтоварват перки от акула по отношение на риболовни кораби, притежаващи специално разрешително за риболов.

2.   Подобно специално разрешително за риболов се издава само на риболовни кораби, които са показали, че притежават възможности за използване на всички части от акулата и за които необходимостта от разделно обработване, на борда на риболовния кораб, на перки от акула и на останалите части на акулата е надлежно оправдана.

3.   Забранява се изхвърлянето в морето на останалите части от акулите след премахването на перките, с изключение на части, получени в резултат на основни преработвателни операции, като премахване на главата, изкормване и одиране.

4.   Теглото на перките, получени в резултат на улова, не може да надхвърля теоретичното тегло на перки, съответстващо на останалите части от акулите, задържани на борда, трансбордирани или разтоварени на брега.

5.   За целите на контрола по прилагането на разпоредбите на параграф 4, теоретичното съответствие на теглото на перките спрямо тялото се определя от държавите-членки, като се вземе предвид типа на риболов, специалния състав и типа на преработвателните дейности и съхранението. По никакъв начин теоретичното тегло на перките не може да надвишава 5 % от живото тегло на уловените акули.

Член 5

Записи

1.   Капитаните на риболовни кораби, които притежават валидно специално разрешително за риболов, записват теглото на перките от акула и на останалите части от акулите, задържани на борда, трансбордирани или разтоварени на сушата.

Тези записи се съхраняват в риболовния дневник, предвиден в член 6, параграф 1 от Регламент (ЕИО) № 2847/93, когато е приложимо. За кораби, които не попадат под разпоредбите на член 6, параграф 1 от посочения регламент, тези записи се водят в специален регистър, предоставен от компетентните органи, издаващи специалното разрешително за риболов.

Когато уловът на акули не бъде разтоварен на суша изцяло, капитанът на кораба добавя към записите в риболовния дневник валиден документ за разтоварването на суша, трансбордирането и продажбите на перки от акула или на останалите части от акулите.

Държавите-членки определят типа на документацията, която се счита за валидна, за целите на систематичните проверки на риболовните записи.

2.   За да се подпомогне контрола от страна на пристанищните власти при разтоварването на сушата, както и на документацията, за която става дума в параграф 1, капитаните на кораби или техни представители, които притежават валидни специални разрешителни за риболов и които възнамеряват да разтоварят на суша перки от акула или останалите части от акулите извън пристанищата на Общността, уведомяват компетентните органи на държавата на флага и компетентните органи на държавата, чието пристанище и пристанищни съоръжения възнамеряват да ползват, най-малко 72 часа преди очакваното време за пристигане в пристанището, за уловите, задържани на борда, уловите, предназначени за разтоварване и предполагаемото време за пристигане в пристанището по разтоварване.

Член 6

Доклади и прегледи

1.   Държавите-членки представят на Комисията, най-късно до 1 май, подробен годишен доклад да приложението на настоящия регламент през предходната година. Докладът съдържа описание на контрола за съответствие на корабите, спрямо изискванията на членове 3, 4, и 5 и подробни данни за издадените специални разрешителни за риболов, както и техническата основа за определянето на теоретичното съотношение между теглото на перките и на тялото, а също така и считаната за валидна документация, за целите на разделното разтоварване на перките и на корпусите на акулите.

2.   След представянето от държавите-членки на техния втори годишен доклад, Комисията докладва на Европейския парламент и на Съвета, не по-късно от 1 януари 2006 г., за действието на настоящия регламент и за международното развитие на нещата в тази област, като предложи, ако е приложимо, изменения към настоящия регламент. Когато предложените изменения засягат теоретичното съотношение между теглото на перките и на корпуса, тези изменения следва да бъдат направени в светлината на препоръките на Научния, технически и икономически комитет по рибарство.

Член 7

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на шестдесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Люксембург на 26 юни 2003 година.

За Съвета

Председател

G. DRYS


(1)  ОВ С 331Е, 31.12.2002 г., стр. 121.

(2)  Становище от 27 март 2003 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(3)  ОВ L 358, 31.12.2002 г., стр. 59.

(4)  ОВ L 171, 6.7.1994 г., стр. 7.

(5)  ОВ L 261, 20.10.1993 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 806/2003 (ОВ L 122, 16.5.2003 г., стр. 1).


04/ 07

BG

Официален вестник на Европейския съюз

18


32003R1438


L 204/21

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (EО) № 1438/2003 НА КОМИСИЯТА

от 12 август 2003 година

за установяване на подробни правила за прилагане на общностната политика по отношение на флота, определена в глава III на Регламент (EО) № 2371/2002 на Съвета

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (EО) № 2371/2002 на Съвета от 20 декември 2002 г. относно опазването и устойчивата експлоатация на рибните ресурси в рамките на общата политика в областта на рибарството (1), и по-специално член 11, параграф 5, член 12, параграф 2, член 13, параграф 3 и член 14, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Развитието на риболовния капацитет на риболовния флот на Общността трябва да бъде наблюдавано отблизо, за да се адаптира към наличните ресурси. За целта глава III от Регламент (EО) № 2371/2002 определя редица конкретни мерки.

(2)

Трябва да бъдат определени правила за гарантирането на правилното прилагане на глава III от Регламент (EО) № 2371/2002 от държавите-членки, като се вземат предвид параметрите за управление на капацитета на флота по отношение на тонаж (GT) и мощност (kW), определени в този регламент, а също и в Регламент (EО) № 2369/2002 на Съвета от 20 декември 2002 г., за изменение на Регламент (EО) № 2792/1999, определящ подробни правила и организация на структурната помощ на Общността в сектор рибарство (2).

(3)

Референтните нива за риболовния капацитет трябва да бъдат фиксирани към 1 януари 2003 г. за флота на всяка държава-членка, с изключение на онази част от нейния флот, която е регистрирана в най-отдалечените райони.

(4)

Необходимо е да бъдат определени правила за адаптиране на референтните нива, за да се вземат предвид разпоредбите на член 11, параграфи 4 и 5, член 13, параграф 2 и за целите на прозрачността на член 13, параграф 1, буква б), ii) от Регламент (EО) № 2371/2002, и за повторното измерване на флота на Общността, което трябва да бъде завършено до края на 2003 г. в съответствие с Регламент (EИО) № 2930/86 на Съвета от 22 септември 1986 г. относно определянето на характеристиките на риболовните кораби (3), изменен с Регламент (EО) № 3259/94 (4).

(5)

Необходимо е да бъдат определени правила, за да се оцени дали държавите-членки, които дават помощ за обновяване след 1 януари 2003 г., спазват задълженията за намаляване на тяхното референтно ниво от 1 януари 2003 г. с 3 % на 1 януари 2005 г.

(6)

Молби от държави-членки, подадени до Комисията преди 31 декември 2002 г., за увеличаване на техните цели в Четвъртата многогодишна програма за ориентиране (ЧМПО IV), както е разпоредено в член 6, параграф 2 от Регламент (EО) № 2792/1999 на Съвета (5), изменен с Регламент (EО) № 179/2002 (6), член 3 и член 4, параграф 2 от Решение 97/413/EО на Съвета (7), изменено с Решение 2002/70/EО (8), трябва да бъдат взети предвид там, където е удачно за определянето на референтните нива.

(7)

Необходимо е да се определи метод за изчисляване, за да се оцени дали държавите-членки управляват влизащите и излизащите от риболовния им флот им кораби в съответствие с Регламент (EО) № 2371/2002.

(8)

За изчисляване на общия риболовен капацитет на флота към 1 януари 2003 г. трябва да се обърне специално внимание на нови попълнения във флота, за които е било взето административно решение между 1 януари 2000 г. и 31 декември 2002 г., в съответствие със законодателството, приложимо в този момент и съгласно националния режим за постъпване/извеждане, съобщен на Комисията според член 6 от Решение 97/413/EО, стига тези кораби да влязат във флота не по-късно от три години след датата на административното решение на въпросната държава-членка.

(9)

Необходими са правила за прилагане на решенията на държавите-членки относно допустимостта на работите по модернизацията за подобряване на безопасността, качеството на продукта и хигиената на борда на кораба, както е посочено в член 11, параграф 5 от Регламент (EО) № 2371/2002, за да се гарантира прозрачна оценка и еднакво третиране на молбите, като същевременно се предотвратява всякакво увеличение на риболовното усилие в резултат на такава дейност.

(10)

Увеличението на затворения обем по главната палуба не засяга тонажа на кораби с обща дължина под 15 m в съответствие с Регламент (EИО) № 2930/86. Поради това модернизацията на тези кораби над главната палуба не се взема предвид, когато се адаптират референтните нива съгласно член 11, параграф 5 от Регламент (EО) № 2371/2002.

(11)

Необходимо е да се определят подробни правила за прилагане, за да се осигурят ясни правила и процедури за начина, по който държавите-членки предават данни за риболовния флот на Общността и също са необходими нови правила за гарантиране на качеството и надеждността на такива данни.

(12)

Годишните доклади и тяхното обобщение, направено от Комисията в съответствие с член 14 от Регламент (EО) № 2371/2002 на Съвета, трябва да дава ясна картина на равновесието между риболовния капацитет на флота и възможностите за риболов.

(13)

Управителният комитет по рибарство и аквакултури не е представил становище за мерките, разпоредени в настоящия регламент, в рамките на периода, определен от неговия председател,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ОБХВАТ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Член 1

Обхват

Настоящият регламент установява подробните правила за прилагане на главата относно флота, от Регламент (EО) № 2371/2002. Той се прилага спрямо риболовния капацитет на риболовните кораби на Общността, с изключение на кораби, които са:

a)

използвани изключително в аквакултурите, както е определено в приложение III, точка 2.2 от Регламент (EО) № 2792/1999 на Съвета, или

б)

регистрирани в най-отдалечените райони на Франция, Португалия и Испания, както е посочено в член 299, параграф 2 от Договора.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1.

„GTa“ или „общия тонаж на кораби, напускащи флота с публична помощ след 31 декември 2002 г.“: означава общия тонаж на корабите, които са напуснали флота с публична помощ между 1 януари 2003 г. и датата, към която е изчислен GTt. Във формулата, касаеща референтното ниво на тонажа в член 4, тази стойност е взета предвид само за обема от капацитета, който надхвърля намаляването на тонажа, необходимо за спазването на референтните нива по смисъла на член 12, параграф 1 от Регламент (EО) № 2371/2002;

2.

„GTs“ или „увеличението на общия тонаж, разрешено съгласно разпоредбите на член 11, параграф 5 от Регламент (EО) № 2371/2002“: означава общото увеличение на тонажа, разрешено съгласно член 11, параграф 5 от Регламент (EО) № 2371/2002 и регистрирано преди датата, за която е изчислен GTt;

3.

„ΔR(GT-GRT)“ или „корекции в окончателните глобални цели на МПО“: означава корекциите в окончателните глобални цели на МПО IV, изразени в тонаж, в резултат на приключването на повторното измерване на флота в GT тонаж съгласно Регламент (EИО) № 2930/86;

4.

„GT100“ или „общия тонаж на кораби с повече от 100 GT, влизащи във флота с публична помощ, дадена след 31 декември 2002 г.“: означава общия тонаж на корабите с повече от 100 GT, влезли във флота между 1 януари 2003 г. и датата, към която е изчислен GTt, и за които е било взето административно решение след 31 декември 2002 г. от въпросната държава-членка да бъде дадена помощ;

5.

„kWa“ или „общата мощност на корабите, напускащи флота с публична помощ след 31 декември 2002 г.“: означава общата мощност на корабите, напускащи флота с публична помощ между 1 януари 2003 г. и датата, за която е изчислена kWt. Във формулата, касаеща референтното ниво за мощност в член 4, тази стойност се взема предвид само за обема от капацитета, надвишаващ намаляването на мощността, необходимо за спазването на референтните нива по смисъла на член 12, параграф 1 от Регламент (EО) № 2371/2002;

6.

„kW100“ или „обща мощност на кораби с повече от 100 GT, влизащи във флота с публична помощ, дадена след 31 декември 2002 г.“: означава общата мощност на кораби с повече от 100 GT, влизащи във флота с публична помощ между 1 януари 2003 г. и датата, за която е изчислена kWt, и за която е било взето административно решение след 31 декември 2002 г. от въпросната държава-членка да бъде дадена помощ.

7.

„GTt“: означава общия тонаж на флота, изчислен на която и да е дата след 1 януари 2003 г.;

8.

„Δ (GT-GRT)“ или „резултатът от повторното измерване на флота“: означава разликата между общия капацитет на флота по отношение на тонаж на 1 януари 2003 г. и същата стойност, преизчислена след приключване на повторното измерване на флота в GT съгласно Регламент (EИО) № 2930/86;

9.

„kWt“: означава общата мощност на флота, изчислена на която и да е дата след 1 януари 2003 г.;

10.

„основна палуба“: означава „горна палуба“, както е определено от Международната конвенция за измерване тонажа на корабите от 1969 г.

ГЛАВА II

РЕФЕРЕНТНИ НИВА ЗА РИБОЛОВНИТЕ ФЛОТОВЕ

Член 3

Определяне на референтни нива

Референтните нива в тонаж (GT) и мощност (kW) за всяка държава-членка към 1 януари 2003 г., както е посочено в член 12 от Регламент (EО) № 2371/2002 г., с изключение на най-външните региони, са указани в приложение I.

Член 4

Контрол на референтните нива

1.   Без да се засяга член 5, за всяка държава-членка референтното ниво на тонаж към която и да е дата след 1 януари 2003 г. (R(GT)t) е равно на референтното ниво за тази държава-членка, определено в приложение I на 1 януари 2003 г. (R(GT)03), коригирано чрез:

a)

приспадане на общия тонаж на корабите, напускащи флота с публична помощ след 31 декември 2002 г. (GTa);

б)

и добавяне

i)

увеличението на общия тонаж, разрешено съгласно разпоредбите на член 11, параграф 5 от Регламент (EО) № 2371/2002 (GTs);

ii)

адаптиране на окончателните общи цели на МПО в резултат на повторното измерване на флота (ΔR(GT-GRT)).

Тези референтни нива се определят по следната формула:

Formula

Когато във флота влиза нов риболовен капацитет според условията на член 13, параграф 1, буква б), ii), референтните нива, посочени във втория алинея, се намаляват с 35 % от общия тонаж на кораби с повече от 100 GT, влизащи във флота с публична помощ след 31 декември 2002 г. (GT100) по следната формула:

Formula

2.   Без да се засяга член 5, за всяка държава-членка референтното ниво за мощност към която и да е дата след 1 януари 2003 г. (R(kW)t) е равно на референтното ниво за тази държава-членка, определено в приложение I на 1 януари 2003 г. (R(kW)03) и коригирано чрез намаляване на общата мощност на кораба, напускащ флота с публична помощ след 31 декември 2002 г. (kWa).

Тези референтни нива се определят по следната формула:

Formula

Когато във флота влиза нов риболовен капацитет според условията на член 13, параграф 1, буква б), ii), референтните нива, посочени във втора алинея се намаляват с 35 % от общата мощност на корабите с повече от 100 GT, влизащи във флота с публична помощ, дадена след 31 декември 2002 г. (kW100) по следната формула:

Formula

Член 5

Обновяване на флота с публична помощ

1.   Без да се засяга член 4, за всяка държава-членка, която реши да даде помощ за обновяване на флота след 31 декември 2002 г., референтните нива на тонажа на 1 януари 2005 г. (R(GT)05) трябва да са равни или не по-малки от 97 % от референтното ниво на 1 януари 2003 г. за тази държава-членка, указано в приложение I, коригирано чрез добавяне на:

a)

увеличението на общия тонаж, дадено съгласно разпоредбите на член 11, параграф 5 от Регламент (EО) № 2371/ 2002 (GTS);

б)

адаптирането в окончателните глобални цели на МПО в резултат на повторното измерване на флота (ΔR(GT-GRT)).

Тези референтни нива трябва да съответстват на следната формула:

Formula

2.   Без да се засяга член 4, за всяка държава-членка, която реши да даде помощ за обновяване на флота след 31 декември 2002 г. референтните нива на мощността след 31 декември 2002 г., референтните нива за мощност на 1 януари 2005 г. (R(kW)05) трябва да са равни или не по-малки от 97 % от референтните нива на 1 януари 2003 г. за тази държава-членка, определени в приложение I.

Тези референтни нива трябва да съответстват на следната формула:

Formula

ГЛАВА III

УПРАВЛЕНИЕ НА ВХОДА И НА ИЗХОДА

Член 6

Риболовен капацитет на флота на 1 януари 2003 г.

За целите на член 7 риболовният капацитет по отношение на тонажа (GT03) и мощността (kW03) на 1 януари 2003 г. се определя, като се вземат предвид, съгласно приложение II, влезлите кораби на база административно решение от въпросната държава-членка, взето между 1 януари 2000 г. и 31 декември 2002 г., съобразно приложимото към момента законодателство, и по-специално съгласно националния режим за влизане и напускане, съобщен на Комисията съобразно член 6, параграф 2 от Решение 97/413/EО, които се осъществяват не по-късно от три години след датата на административното решение.

Член 7

Контрол на входовете и изходите

1.   За да бъде спазен член 13 от Регламент (EО) № 2371/2002, всяка държава-членка трябва да гарантира, че по всяко време риболовният капацитет в тонаж (GTt) е равен или не по-малък от риболовния капацитет на 1 януари 2003 г. (GT03), коригиран с:

a)

приспадане на:

i)

общия тонаж на корабите, напускащи флота с публична помощ след 31 декември 2002 г. (GTa);

ii)

35 % от общия тонаж на корабите с повече от 100 GT, влизащи във флота с публична помощ, дадена след 31 декември 2002 г. (GT100);

б)

и добавяне на:

i)

увеличението на общия тонаж, дадено съгласно разпоредбите на член 11, параграф 5 от Регламент (EО) № 2371/2002 (GTS);

ii)

резултата от повторното измерване на флота (Δ (GT-GRT)).

Всяка държава-членка гарантира спазването на следната формула:

Formula

2.   За да бъде спазен член 13 от Регламент (EО) № 2371/2002, всяка държава-членка гарантира, че по всяко време риболовния капацитет в мощност (kWt) е равен на или по-малък от риболовния капацитет на 1 януари 2003 г. (kW03), коригиран с приспадане на:

a)

общата мощност на корабите, напускащи флота с публична помощ след 31 декември 2002 г. (kWa);

б)

35 % от общата мощност на корабите с повече от 100 GT, влизащи във флота с публична помощ, дадена след 31 декември 2002 г. (kW100).

Всяка държава-членка трябва да гарантира спазването на следната формула:

Formula

ГЛАВА IV

УВЕЛИЧЕНИЕ НА ТОНАЖА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА БОРДА, УСЛОВИЯТА НА ТРУД, ХИГИЕНАТА И КАЧЕСТВОТО НА ПРОДУКТА

Член 8

Условия за приемане на молби за увеличаване на тонажа

Молба за увеличаване на тонажа на кораб по смисъла на член 11, параграф 5 от Регламент (EО) № 2371/2002 се определя като допустима при спазване на следните условия:

a)

корабът не се е възползвал от никакво предишно увеличение на тонажа според настоящите разпоредби;

б)

общата дължина на кораба е 15 m или повече;

в)

възрастта на кораба, изчислена като разликата между датата на приемане на молбата и датата на начало на функциониране, както е определено в член 6 от Регламент (EИО) № 2930/86 е поне пет години;

г)

увеличението на тонажа е резултат от модернизационните работи, които ще бъдат извършени с цел повишаване на безопасността, подобряване на условията на труд, хигиената и качеството на продукта;

д)

работите, посочени в буква г), не увеличават обема под основната палуба;

е)

работите, посочени в буква г), не водят до допълнителен обем, предназначен за рибни запаси или рибарски принадлежности.

Член 9

Задължения на държавите-членки

1.   Държавите-членки оценяват молбите за увеличаване на тонажа и решават дали те отговарят на условията съгласно разпоредбите на член 8.

2.   Държавите-членки водят досие на всеки риболовен кораб, за който е взето решение за увеличаван на тонажа съгласно разпоредбите на член 11, параграф 5 от Регламент (EО) № 2371/2002. То включва цялата техническа информация, използвана за оценка на молбата от държавата-членка. Държавите-членки предоставят на Комисията тези досиета незабавно при поискване.

ГЛАВА V

СЪБИРАНЕ НА ДАННИ

Член 10

Събиране на информация от държавата-членка и предаване на информация на Комисията

1.   Всяка държава-членка събира информация за:

a)

всеки кораб, влязъл или напуснал флота;

б)

всяка модернизация на кораб, засягаща риболовния капацитет.

2.   Държавите-членки съобщават на Комисията като минимум следните данни:

a)

вътрешния номер и името на кораба;

б)

риболовния капацитет на кораба в GT и kW;

в)

пристанището на регистрация на кораба;

г)

характера и датите на следните събития:

i)

напускане (напр. бракуване, износ, прехвърляне на друга държава-членка, съвместно предприятие, прехвърляне към друга дейност),

ii)

влизане (напр. построяване, внос, прехвърляне от друга държава-членка, прехвърляне от друга дейност), или

iii)

модернизация, с уточнение дали е с цел безопасност съгласно член 11, параграф 5 от Регламент (EО) № 2371/2002;

д)

дали събитието е подкрепено с публична помощ;

е)

ако е удачно, датата на административното решение за даване на тази помощ;

ж)

в случай на модернизация, промяната в мощността (в kW), промяната в тонажа (в GT) над и под основната палуба.

3.   До приемането на разпоредбите за прилагане, предвидени в член 15 от Регламент (EО) № 2371/2002 на Съвета, държавите-членки предават информацията, която излиза извън обхвата на настоящия общностен регистър на риболовните кораби, както е определено от Регламент (EО) № 2090/98 на Комисията (9) в електронен формат.

ГЛАВА VI

ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ И ГОДИШЕН ДОКЛАД

Член 11

Обмен на информация

Държавите-членки осигуряват достъп на други държави-членки и на Комисията до информацията, свързана с прилагането на законодателството на Общността за политиката за флота, в това число:

a)

национални правила за прилагане и инструменти за осигуряване спазването на глава III от Регламент (EО) № 2371/2002;

б)

административни процедури за наблюдение и надзор на флота и информация относно компетентните органи;

в)

информация за развитието на капацитета на флота, и по-специално за оттегляне и обновяване с публични помощи;

г)

планове за намаляване на флота с цел спазване на референтните нива, когато е приложимо;

д)

информация за развитието на капацитета на флота в техните най-отдалечени райони по отношение на прехвърлянето на кораби между основния и най-отдалечените райони;

е)

информация за въздействието на схеми за намаляване на дейността върху капацитета на флота, и по-специално когато те са част от план за възстановяване или многогодишен план за управление;

ж)

всякаква друга информация, считана за подходяща и полезна за целите на обмена на информация и добрите практики между държавите-членки.

Член 12

Годишен доклад

1.   Всяка държава-членка изпраща на Комисията до 30 април всяка година, в електронен формат, доклад за дейността си през предходната година, за да постигне устойчив баланс между риболовния капацитет и възможностите за риболов.

2.   Въз основа на данните в общностния регистър на риболовните кораби и информацията, съдържаща се в докладите, получени в съответствие с параграф 1, Комисията подготвя резюме и го представя на Научния, технически и икономически комитет по рибарство и на Комитета по рибарство и аквакултури, създаден с член 30, параграф 1 от Регламент (EО) № 2371/2002, преди 31 юли на всяка година.

Тези два комитета предават мнението си на Комисията не по-късно от 31 октомври на всяка година.

3.   До 31 декември всяка година Комисията изпраща резюмето, придружено от докладите на държавите-членки, до Европейския парламент и до Съвета, заедно със становищата на посочените в параграф 2 комитети.

Член 13

Информация, която трябва да се съдържа в годишните доклади

1.   Докладите на държавите-членки, предвидени в член 12, съдържат като минимум следната информация:

a)

описание на риболовния флот във връзка с развитието през изтеклата година, в това число риболов, обхванат от многогодишни планове за управление или възстановяване;

б)

въздействието върху риболовния капацитет на схемите за намаляване на риболовното усилие, приети по силата на многогодишни планове за управление или възстановяване или, където е приложимо, на национални схеми;

в)

информация за спазването на режима вход/изход и на референтните нива;

г)

обобщаващ доклад за слабите и силните страни на системата за управление на флота, заедно с план за подобрения и информация за общото ниво на съблюдаване на инструментите на политиката на флота;

д)

всякаква информация за промени в административните процедури, касаещи управлението на флота.

2.   Докладите на държавите-членки не бива да надхвърлят 10 страници.

Член 14

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Прилага се от 1 януари 2003 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 12 август 2003 година.

За Комисията

Franz FISCHLER

Член на Комисията


(1)  ОВ L 358, 31.12.2002 г., стр. 59.

(2)  ОВ L 358, 31.12.2002 г., стр. 49.

(3)  ОВ L 274, 25.9.1986 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 339, 29.12.1994 г., стр. 11.

(5)  ОВ L 337, 30.12.1999 г., стр. 10.

(6)  ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 25.

(7)  ОВ L 175, 3.7.1997 г., стр. 27.

(8)  ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 77.

(9)  ОВ L 266, 1.10.1998 г., стр. 27.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

РЕФЕРЕНТНИ НИВА ПО ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ (1)

Държава-членка

Референтни нива

1 януари 2003 г.

R(GT) 03

R(KW) 03

Белгия

23 372

67 857

Дания

132 706

459 526

Германия

84 262

175 927

Гърция

119 910

653 497

Испания (с изключение на капацитета, регистриран на Канарските острови на 31 декември 2002 г.) (2)

728 344

1 671 739

Франция (с изключение на целите на МПО IV за сегментите на френските отвъдморски департаменти) (3)

230 257

920 969

Ирландия

86 981

230 226

Италия

229 862

1 338 971

Нидерландия

213 139

527 067

Португалия (с изключение на целите на МПО IV за сегментите на Азорските острови и о-в Мадейра) (4)

171 502

412 025

Финландия

23 203

216 195

Швеция

51 993

261 028

Обединеното кралство

286 120

1 129 194

Общо

2 381 651

8 064 221


(1)  Референтните нива могат да бъдат преразглеждани с оглед на кораби, съществували към 31 декември 2002 г., които или не са били обхванати от МПО IV, или не са били регистрирани на датата, когато е била подготвена таблицата.

(2)  Референтните нива за Испания, в това число и Канарските острови, са 783 113 GT и 1 793 251 KW. Тези референтни нива могат да бъдат преразглеждани въз основа на Решението на Комисията, определящо референтните нива за Канарските острови, произтичащи от Регламент (EО) № …/2003 на Съвета (COM(2003)175).

(3)  Референтните нива за Франция, включително отвъдморските департаменти, са 259 838 GT и 1 164 805 KW.

(4)  Референтните нива за Португалия, включително Азорските острови и о-в Мадейра, са 194 756 GT и 492 844 KW.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ПРАВИЛА ЗА ИЗЧИЛЯВАНЕ НА РИБОЛОВНИЯ КАПАЦИТЕТ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ТОНАЖ (GT03) И МОЩНОСТ (kW03) НА 1 ЯНУАРИ 2003 Г.

За целите на настоящото приложение:

1.

GTFR: означава риболовния капацитет на флота на 1 януари 2003 г. по отношение на тонажа, изчислен на базата на регистъра на риболовния флот на Общността;

2.

GT1: означава общия тонаж на корабите, които са влезли във флота след 31 декември 2002 г. с публична помощ по административно решение, взето между 1 януари 2000 г. и 31 декември 2002 г., за които е бил оттеглен асоцииран капацитет без публична помощ между 1 януари 2000 г. и 31 декември 2002 г.;

3.

GT2: означава общия тонаж на корабите, влезли във флота след 31 декември 2002 г. в публична помощ, основана на административно решение, взето между 1 януари 2002 г. и 30 юни 2002 г. в МПО IV сегмент, който не отговаря на целите си, за който оттегляне на асоцииран капацитет без публична помощ става след 31 декември 2002 г.;

4.

GT3: означава общия тонаж на корабите, които са влезли във флота след 31 декември 2002 г. без публична помощ с административно решение, взето между 1 януари 2000 г. и 31 декември 2002 г., за които е бил оттеглен асоцииран капацитет без публична помощ между 1 януари 2000 г. и 31 декември 2002 г.;

5.

GT4: означава общия тонаж на корабите, които са влезли във флота след 31 декември 2002 г. с публична помощ на база административно решение, взето между 1 януари 2000 г. и 31 декември 2001 в МПО IV сегмент, който не отговаря на целите си, за който оттегляне на асоцииран капацитет без публична помощ става след 31 декември 2002 г.;

6.

kWFR: означава риболовен капацитет на флота на 1 януари 2003 г. по отношение на мощността на базата на регистъра на риболовния флот на Общността;

7.

kW1: означава общата мощност на корабите, които са влезли във флота след 31 декември 2002 г. с публична помощ въз основа на административно решение, взето между 1 януари 2000 г. и 31 декември 2002 г., за които е оттеглен асоцииран капацитет без публична помощ между 1 януари 2000 г. и 31 декември 2002 г.;

8.

kW2: означава общата мощност на корабите, влезли във флота след 31 декември 2002 г. с публична помощ въз основа на административно решение, взето между 1 януари 2002 г. и 30 юни 2002 г. в МПО IV сегмент, който не отговаря на целите си, за който оттеглянето на асоцииран капацитет без публична помощ става след 31 декември 2002 г.;

9.

kW3: означава общата мощност на корабите, влезли във флота след 31 декември 2002 г. без публична помощ въз основа на административно решение, взето между 1 януари 2000 г. и 31 декември 2002 г., за които е оттеглен асоцииран капацитет без публична помощ между 1 януари 2000 г. и 31 декември 2002 г.;

10.

kW4: означава общата мощност на корабите, влезли във флота след 31 декември 2002 г. с публична помощ въз основа на административно решение, взето между 1 януари 2000 г. и 31 декември 2001 г. в МПО IV сегмент, който не отговаря на целите си, за който оттеглянето на асоцииран капацитет без публична помощ става след 31 декември 2002 г.

Риболовният капацитет на флота, изразен в тонаж GT03 и мощност kW03, както е определено в член 6, се изчислява със следните формули:

Formula Formula


04/ 07

BG

Официален вестник на Европейския съюз

27


32003R1461


L 208/14

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1461/2003 НА КОМИСИЯТА

от 18 август 2003 година

за установяване на условия, приложими за пилотните проекти за електронно предаване на информация относно риболовните дейности и за засичане от разстояние

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2731/2002 на Съвета от 20 декември 2002 г. относно опазването и устойчивата експлоатация на рибните ресурси в рамките на общата политика в областта на рибарството (1), и по специално член 22, параграф 3 и член 23, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с Регламент (ЕО) № 2371/2002, Съветът трябва да вземе решение през 2004 г. за задължението да се предава електронно информация за риболовните дейности с цел да се подобри ефективността на управлението на възможностите за риболов и да установи средствата за засичане от разстояние с цел да откриват риболовни кораби в морето.

(2)

Пилотните проекти, отнасящи се съответно до електронно предаване на информация относно риболовните дейности и до засичането от разстояние, могат да се изпълняват в сътрудничество с Комисията с цел да се оцени използваната технология преди 1 юни 2004 г.

(3)

Следователно е необходимо, с цел да се позволи на държавите-членки да изпълняват тези пилотни проекти, да се определят условия за кандидатстване. По-специално тези условия следва да покриват, по отношение на електронно предаване на информацията, информация която трябва да се записва и докладва по електронен път и функциите на бордовите системи на риболовните кораби, които записват и предават по електронен път съответната информация. Що се отнася до засичане от разстояние, условията трябва също така да покриват функциите на тази система и на зоните, наблюдавани по време на пилотния проект.

(4)

Комисията следва да бъде информирана от държавите-членки за напредъка и за резултатите от пилотните проекти, по-специално за да оцени съотношението цена-ефективност на използваните технологии за подобряване на ефективността на контрола над рибарството.

(5)

Финансовият принос на Общността може да бъде предоставен по отношение на пилотните проекти, изпълнявани от държавите-членки съгласно условията, определени в Решението 2001/431/ЕО на Съвета от 28 май 2001 г. относно финансовия принос на Общността за определени разноски на държавите-членки за прилагането на системите за контрол, проверка и надзор, приложими при общата политика в областта на рибарството (2).

(6)

Мерките, предвидени в настоящият регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по рибарство и аквакултури,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет

Настоящият регламент установява определени условия относно осъществяването от държавите-членки на пилотни проекти, предвидени в член 22 параграф 1, буква в) и член 23, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2371/2002 относно електронното предаване на информация за рибарството и засичане от разстояние.

Член 2

Срокове

1.   Пилотните проекти трябва да са задействани най-късно на 1 декември 2003 г. и остават в действие най-малкото до 31 май 2004 г.

2.   Проектите относно електронното предаване на информация за рибарството и засичане от разстояние, изпълнявани от държавите-членки преди датата на влизане в сила на настоящия регламент се считат като пилотни проекти за целите на настоящия регламент.

ГЛАВА II

ЕЛЕКТРОННО ПРЕДАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО РИБОЛОВНИТЕ ДЕЙНОСТИ

Член 3

Подбор на риболовни кораби

Държавите-членки, изпълняващи пилотни проекти за електронно предаване на информация за рибарството, подбират подходящ брой такива кораби, за предпочитане с различна дължина.

Член 4

Доклади до компетентния орган

Без да се засягат задълженията, установени от правото на Общността, капитаните на риболовни кораби на Общността, участващи в пилотните проекти, всекидневно записват и докладват по електронен път на компетентните органи на държавата-членка, чийто флаг носят, информация за пътуванията и риболовните дейности, посочвайки по-специално:

а)

количествата на всеки уловен и съхраняван на борда вид, когато те надвишават еквивалента от 50 kg живо тегло;

б)

датата и мястото на такъв улов;

в)

тип на използваните съоръжения; и

г)

за риболовни кораби с обща дължина над 18 метра, осъществяващи риболовна дейност във всяка от зоните, към която се прилагат специфични правила за достъп до водите и ресурсите, датата и времето на определяне и изменение на постоянната скорост, както и датата и времето на приключване на риболовни операции с използването на статични приспособления.

Член 5

Оборудване на корабите

Държавите-членки предприемат необходимите стъпки с цел кораби, плаващи под техен флаг и участващи в пилотните проекти, да са оборудвани със системи способни да записват и предават електронно информацията за техните риболовни операции по време на пилотния проект.

Член 6

Предаване на информация

1.   Не по-късно от един месец преди стартирането на проекта, държавите-членки предават на Комисията:

а)

пълно представяне на компетентния орган, предвиден да развива пилотните проекти;

б)

списък на участващите кораби, съдържащ най-малкото вътрешен флотски регистрационен номер и название на всеки кораб;

в)

описание на техническите характеристики на корабното оборудване; и

г)

описание на това как данните се събират и обработват от компетентния орган.

2.   Щом проектите са стартирани, държавите-членки информират Комисията за всяка промяна в списъка на участващите кораби.

3.   Комисията предоставя на държавите-членки данни, получени от нея по силата на параграфи 1 и 2.

Член 7

Обработка на данни за рибарството

1.   Държавите-членки предприемат необходимите стъпки за да осигурят това, че електронно предоставената информация от кораби носещи техния флаг и участващи в проекта, се обработва от компетентния орган.

2.   Каквато и да е системата, която се използва, властите записват информацията в компютър. Държавите-членки осигуряват запазване на данните до 31 декември 2004 г.

ГЛАВА III

ЗАСИЧАНЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ

Член 8

Система за откриване на кораба

1.   Държавите-членки, изграждащи и изпробващи системи за откриване на кораби, базирани на технологията за засичане от разстояние („VDS“), използват дистанционно получени образи за откриване на риболовни кораби в морето във водите под техните суверенитет или юрисдикция, както и в други зони, в които носещи техния флаг кораби могат да действат.

2.   Пилотните проекти оценяват способността на VDS за:

а)

използване на космически или въздушни дистанционно получени образи за определяне броя на риболовните кораби и тяхното местонахождение в дадена зона;

б)

насрещна проверка на местонахождението на риболовни кораби, открити от VDS, с докладите за местонахождението им от системата за наблюдаване на кораби („VMS“); и

в)

сигнализиране на възможното наличие на риболовни кораби, за местонахождението на които не са получени доклади чрез VMS.

Член 9

Наблюдавани морски зони

1.   Държавите-членки определят коя морска зона или зони да се наблюдават по време на пилотния проект.

2.   Не по-късно от един месец преди стартирането на проекта, държавите-членки съобщават на Комисията детайлите на проекта, по-специално компетентния орган определен да развива пилотните проекти, броя на образите и зоните, в които тези образи ще се получават. Държавите-членки обосновават техният избор на зоните.

ГЛАВА IV

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 10

Сътрудничество между държавите-членки

1.   Държавите-членки могат да стартират съвместни пилотни проекти.

2.   Комисията наблюдава прогреса на пилотните проекти и подпомага сътрудничеството между държавите-членки.

Член 11

Доклади до Комисията

1.   До 30 април 2004 г. всяка държава-членка предоставя на Комисията доклад с оценка на пилотните проекти изпълнени от нея, съдържащ по-специално техническо описание на системите, приложени за изпълнение на пилотните проекти и как те се свързват със съществуващите системи за наблюдение, контрол и надзор.

2.   До 31 юли 2004 г., всяка държава-членка представя окончателен доклад, съдържащ конкретни данни за съотношението „цена ефективност“ и функционирането на системите, както и техните забележки за използването на привлечените технологии.

Член 12

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден от публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 18 август 2003 година.

За Комисията

Franz FISCHLER

Член на Комисията


(1)  ОВ L 358, 31.12.2002 г., стр. 59.

(2)  ОВ L 154, 9.6.2001 г., стр. 22.


04/ 07

BG

Официален вестник на Европейския съюз

30


32003R1954


L 289/1

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1954/2003 НА СЪВЕТА

от 4 ноември 2003 година

за управление на риболовното усилие по отношение на определени общностни риболовни зони и рибни ресурси, за изменение на Регламент (ЕО) № 2847/93 и за отмяна на Регламенти (ЕО) № 685/95 и (ЕО) № 2027/95

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 37 и член 299, параграф 2 от него,

като взе предвид предложението на Комисията (1),

като взе предвид становището на Европейския парламент (2),

като има предвид, че:

(1)

Член 4 от Регламент (ЕИО) № 2371/2002 на Съвета от 20 декември 2002 г. относно опазването и устойчивата експлоатация на рибните ресурси в рамките на общата политика в областта на рибарството (3) предвижда Съветът да постанови мерки на Общността, регулиращи достъпа до зоните и до рибните запаси с оглед стабилното развитие на риболовните дейности.

(2)

Режимът на достъп до определени зони и рибни ресурси, определен в членове 156 до 166 и членове 347 до 353 от Договора за присъединяването на Испания и Португалия е изтекъл на 31 декември 2002 г. Следователно определени разпоредби на Регламент (ЕО) № 685/95 на Съвета от 27 март 1995 г. за управлението на риболовното усилие по отношение на определени зони на Общността и на рибните ресурси (4) и Регламент (ЕО) № 2027/95 на Съвета от 15 юни 1995 г. за създаване на система за управление на риболовното усилие по отношение на определени риболовни зони и ресурси на Общността (5), се нуждаят от адаптиране към новата законодателна рамка.

(3)

Други разпоредби, зададени в Регламенти (ЕО) № 685/95 и (ЕО) № 2027/95 са предназначени за установяването на една обща система за управлението на риболовното усилие, за да се предотврати неговото нарастване, и които не са свързани с Акта за присъединяването на Испания и Португалия. Тези разпоредби са важни за управлението на риболовните полета и следва да бъдат запазени.

(4)

За да се обезпечи, че общото риболовно усилие на всички нива на съществуващите риболовни усилия, няма да се повишава, е необходимо да се установи нов режим на управление на риболовното усилие в зоните на Международният съвет за изследване на морето ICES зони — V, VI, VII, VIII, IX и X, както и CECAF участъците 34.1.1, 34.1.2. и 34.2.0. Режимът следва да ограничи риболовното усилие, като се вземат за основа на прилаганите риболовни усилия в съответните риболовни полета през периода 1998 г. до 2002 г.

(5)

За да се осигури последователност на правилата, регулиращи различните риболовни усилия, в настоящия регламент се задават разпоредби за ограничаване на общото риболовно усилие, което да бъде прието от Съвета като критерий, при определянето на правилата за управлението на риболовното усилие за едни и същи зони или части от тях, като част от общата програма за възстановяване на рибните ресурси. Прегледът на приложението и изпълнението на настоящата схема към декември 2006 г. ще даде възможност на Съвета за преоценка на ситуацията.

(6)

За защитата на деликатната ситуация във водите около Азорските острови, островите Мадейра и Канарските, както и за запазване на местната индустрия на тези острови по отношение на структурната, социалната и икономическата ситуация, е необходимо да се ограничат някои риболовни дейности в тези води на кораби, регистрирани в пристанищата на тези острови. Прегледът на тези мерки към декември 2006 г. ще даде възможност на Съвета да преоцени ситуацията.

(7)

Областта южно и западно от Ирландия е оценена като област с висока концентрация на млади екземпляри на мерлуза. Областта е защитена със специални изисквания за ограничаване използването на дънни тралове. За същите цели в областта трябва да се въведат специфични ограничения на риболовното усилие в рамките на споменатата по-горе обща програма. Прегледът на тези изисквания към декември 2006 г. ще даде възможност на Съвета за преоценка на ситуацията.

(8)

Задължение на държавите-членки по флага на корабите, да приемат мерки за управление на риболовното усилие и като резултат да създадат условия за прозрачност и равнопоставеност по отношение на управлението и извършването на мониторинговите процедури.

(9)

Като се имат предвид специалните изисквания за съхранение на морските видове, с разпространение във води, намиращи се под юрисдикцията на повече от една държава-членка, на държавите-членки би трябвало да бъде разрешено да ограничават риболовните дейности на кораби под собствен флаг по отношение на използвани риболовни принадлежности, на сезонност и на области на действие.

(10)

Трябва да се създаде възможност Комисията да уточни границите за максималното риболовно усилие, като се базира на обосновани заявки на държавите-членки за разрешение за пълното използване на риболовните възможности.

(11)

Като следствие от изменението на управлението на режима на риболовното усилие, следва да бъдат направени и съответните изменения в заглавията IIА и III на Регламент (ЕИО) № 2847/93 на Съвета от 12 октомври 1993 г. относно установяването на система за контрол, приложима към общата политика в областта на рибарството (6).

(12)

За да се осигури правна надеждност и да се избегнат нарушенията в текущите баланси в географските области и рибните ресурси в тях и за да се гарантира, че прилаганото риболовно усилие е в съответствие с наличните ресурси, Регламенти (ЕО) № 685/95 и (ЕО) № 2027/95 следва да бъдат изменени.

(13)

Необходимите мерки за прилагането на настоящия регламент следва да бъдат приети в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. относно установяването на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (7),

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ПРИЛОЖНО ПОЛЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Член 1

ПРИЛОЖНО ПОЛЕ

Настоящият регламент установява критериите и процедурите за система за управление на риболовното усилие в ICES зони — V, VI, VII, VIII, IX и X, както и CECAF участъци 34.1.1, 34.1.2. и 34.2.0.

Член 2

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

За целите на настоящия регламент се въвеждат следните определения:

а)

„зони ICES и CECAF“ са зоните, дефинирани в Регламент (ЕИО) № 3880/91 на Съвета от 17 декември 1991 г. относно представянето на статистически данни за номиналния улов на държавите-членки, които извършват риболов в североизточната част на Атлантическия океан (8);

б)

„риболовно усилие“, за един кораб, е резултатът от риболовния капацитет на кораба и неговата риболовна дейност, а за група риболовни кораби – сумата от риболовните усилия на всеки от корабите в групата.

ГЛАВА II

РЕЖИМ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА РИБОЛОВНОТО УСИЛИЕ

Дял I

Разпоредби за дадени риболовни полета

Член 3

Мерки, засягащи риболова на дънни видове риба и определени черупчести и ракообразни организми

1.   С изключение на зоните, определени в член 6, параграф 1, държавите-членки:

а)

извършват оценка на нивата на риболовните усилия, упражнявани от кораби с габаритна дължина равна или по-голяма от 15 метра, като средногодишен резултат за периода 1998—2002 г., за всяка от зоните на ICES и всяка от участъците на CECAF, за които става дума в член 1, относно дънните риболовни полета, с изключение на тези, регламентирани в Регламент (ЕО) № 2347/2002 от 16 декември 2002 г. за определяне на специалните условия за достъп до риболовните полета на дълбоководни запаси и за определяне на съответните изисквания (9) и лова на раковини и миди, рак пустинник, омари, регламентиран в приложението към настоящия регламент. Изчислението на риболовното усилие следва да бъде извършено на база измерения риболовен капацитет на даден кораб като инсталирана мощност, изразена в киловати (kW);

б)

определят нивото на общото риболовно усилие, съгласно буква а), за всяка зона на ICES и всяка област на CECAF, по отношение на риболовните полета, посочени в буква а).

2.   Режимът управление на риболовното усилие, определен в параграф 1, се установява, без да се засяга програмата за възстановяване на ресурсите, която Съветът може да приеме.

3.   Когато Съветът приема програма за възстановяване на ресурсите, която включва и управлението на риболовното усилие за всички части от зоните или участъците, посочени в член 1, тази програма в същото време предвижда необходимото адаптиране на настоящия регламент.

4.   До 31 декември 2006 г., Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад за оценка на прилагането на режима на управление на риболовното усилие, определен в параграф 1. Въз основа на този доклад, Съветът взема решение относно необходимостта за адаптиране на режима.

Член 4

Риболовни кораби с габаритна дължина 15 метра и по-малко

1.   Риболовното усилие на кораби с габаритна дължина 15 метра и по-малко се оценяват глобално за всяка риболовна област или зона, съгласно член 3, параграф 1, за периода 1998 г. до 2002 г.

2.   Риболовното усилие на кораби с габаритна дължина 10 метра и по-малко се оценяват глобално за всяка риболовна област или зона, съгласно член 6, параграф 1, за периода 1998 г. до 2002 г.

3.   Държавите-членки осигуряват ограничаването на риболовното усилие на тези кораби до равнището, оценено в съответствие с параграфи 1 и 2.

Член 5

Условия, приложими за определени риболовни дейности

1.   Във водите до 100 морски мили от базовата линия на Азорските о-ви, Канарските о-ви и остров Мадейра, заинтересованите държави-членки могат да ограничават риболовните кораби, регистрирани в пристанищата на тези острови, с изключение на корабите на Общността, традиционно осъществяващи риболовна дейност в тези води, до размера на риболовното усилие, което е традиционно упражнявано там.

Правила за прилагането на настоящия параграф се приемат от Комисията в съответствие с процедурата, предвидена в член 30, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 2371/2002.

3.   До 31 декември 2006 г., Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад за прилагането на разпоредбите, предвидени в параграф 1 и, когато е приложимо, предоставя на Съвета предложения за приемането на тези разпоредби.

Дял II

Член 6

Условия, отнасящи се за биологично чувствителните зони

1.   Специален режим на риболовното усилие се прилага в зоната, затворена от бреговете на Ирландия на юг от 53° 30′ N и на запад от 07° 00′ W и правите линии, свързващи последователно следните географски координати:

точка от брега на Ирландия с географска ширина 53° 30′ N

географска ширина 53° 30′ N, географска дължина 12° 00′ W

географска ширина 53° 00′ N, географска дължина 12° 00′ W

географска ширина 51° 00′ N, географска дължина 11° 00′ W

географска ширина 49° 30′ N, географска дължина 11° 00′ W

географска ширина 49° 30′ N, географска дължина 07° 00′ W

точка от брега на Ирландия с географска дължина 07° 00′ W

2.   В зоната, определена в параграф 1, държавите-членки оценяват нивата на риболовното усилие, упражнявано от корабите с габаритна дължина от 10 метра и повече, като средногодишни за периода 1998 г.—2002 г., за дънните риболовни полета, с изключение на тези, зададени в Регламент (ЕО) № 2347/2002 и лова на раковини и миди, рак пустинник, омари, и определят допустимото ниво на риболовното усилие за всяка дейност и вид морски организъм.

3.   До 31 декември 2008 г., Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад за оценка на режима на риболовното усилие, определен в параграфи 1 и 2, във връзка с други мерки за управление във въпросните зони. Въз основа на този доклад Съветът взема решение относно необходимостта за адаптиране режима.

Дял III

Общи разпоредби

Член 7

Списък на риболовните кораби

1.   Държавите-членки изготвят списък на риболовните кораби, плаващи под техния флаг и регистрирани в Общността, на които е разрешено извършването на риболовни дейности в риболовните полета, определени в членове 3 и 6.

2.   Държавите-членки могат впоследствие да заменят риболовните кораби, намиращи се в списъка, при условие че общото ниво на риболовното усилие на корабите в дадената зона или риболовни полета, определени в членове 3 и 6, няма да нарасне.

Член 8

Ограничаване на риболовното усилие

1.   Държавите-членки вземат необходимите мерки, които се налагат с цел ограничаване на риболовното усилие, когато риболовното усилие, съответстващо на риболовните кораби с режим на свободен достъп, намиращи се в списъка по член 7, надвиши определеното усилие.

2.   Държавите-членки регулират риболовното усилие посредством мониторинг на дейността на техните риболовни флоти и посредством предприемането на конкретни действия, в случай че нивото на риболовното усилие, разрешено в съответствие с член 11, приближава граничните стойности, за да се гарантира, че риболовното усилие няма да превиши тези граници.

3.   В съответствие с Регламент (ЕО) № 1627/94 на Съвета от 27 юни 1994 г. относно постановяване на общите разпоредби за специалните разрешителни за риболов (10), всяка държава-членка следва да издава специални разрешителни за риболов за корабите, плаващи под неин флаг и извършващи риболовни дейности в участъците, посочени в членове 3 и 6.

Член 9

Държавите-членки могат да извършват ограничения по отношение на специфични риболовни принадлежности, сезони и части от зоните на ICES и участъците на CECAF, по отношение на риболовните кораби, плаващи под техен флаг.

Член 10

Нотификация

1.   До 30 ноември 2003 г. държавите-членки уведомяват Комисията за:

а)

списъка на риболовните кораби, за които се отнася член 7;

б)

оценките за риболовното усилие, определени в членове 3 и 6;

в)

мерките за ограничаването на риболовното усилие по член 8.

2.   Държавите-членки периодично уведомяват Комисията за промените по отношение на информацията, посочена в параграф 1.

3.   Комисията препраща на всички други държави-членки информацията по параграфи 1 и 2.

4.   При предоставянето на списъка на риболовните кораби, предвиден в член 7, държавите-членки подчертават всяко изменение, настъпило в списъците след последното им представяне, съгласно изискванията на член 1 от Регламент (ЕО) 2092/98 на Комисията от 30 септември 1998 г. относно декларирането на риболовното усилие, упражнявано в определени риболовни зони и спрямо определени рибни ресурси (11).

Член 11

Вземане на решения

1.   Въз основа на информацията, предоставяна съгласно член 10 и след консултации със заинтересованите държави-членки, Комисията следва до 29 февруари 2004 г. да представи на Съвета предложение за регламент, в който да се определи максималното годишно риболовно усилие за всяка държава-членка и по отношение на всяка зона и риболовна дейност, съгласно членове 3 и 6.

2.   Въз основа на предложението от Комисията Съветът, произнасящ се с квалифицирано мнозинство, следва до 31 май 2004 г. да приеме решение за максималното годишно риболовно усилие, съгласно параграф 1.

Регламентът, който трябва да бъде приет от Съвета, може да предвиди разпоредби за приемането на правила за прилагане, в съответствие с процедурата, предвидена в член 30, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 2371/2002.

3.   Ако до 31 май 2004 г. Съветът не успее да приеме въпросното решение, Комисията следва да приеме до 31 юли 2004 г. регламент за определяне на максималното годишно риболовно усилие за всяка държава-членка и по отношение на всяка зона и риболовна дейност, съгласно членове 3 и 6 въз основа на предложенията, за които става дума в параграф 1 и в съответствие с процедурата, предвидена в член 30, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 2371/2002.

Член 12

Адаптиране

1.   Въз основа на искане от дадена държава-членка, максималното годишно риболовно усилие, фиксирано в член 11, параграфи 2 или 3, може до бъде адаптирано от Комисията или посредством увеличение на максималното риболовно усилие в дадена зона или област, или посредством преразпределение на риболовното усилие между отделните зони и области, като по този начин се дава възможност на държавите-членки да упражнят изцяло своите риболовни възможности, в случаите, когато определени видове са защитени с ТАС или да се насочат към риболовни дейности, които не са предмет на ограничение. Искането следва да бъде придружено от информация, обясняваща защо не е изчерпала квотите си и, за видовете, които не са предмет на ТАС, научна информация за състоянието на рибните запаси. Решенията се приемат от Комисията в едномесечен срок от получаването на заявлението, в съответствие с процедурата по член 30, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 2371/2002.

2.   Максималните нива на риболовно усилие, посочени в член 11, се адаптират от съответните държави-членки в зависимост от обмена на квоти, осъществен в приложение на член 20, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 2371/2002 и повторни отпускания и/или удръжки, направени в приложение на член 23, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 2371/2002, както и на член 21, параграф 4, член 23, параграф 1 и член 32, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 2847/93, в съответствие с параграф 3 на настоящия член.

3.   В случай че държавите-членки решат да обменят всички или част от възможностите за риболов, които им са отпуснати, те съобщават на Комисията едновременно с обмена им на квоти, риболовното усилие, съответстващо на тези обмени, договорени помежду им.

В случай на повторно отпускане и/или удръжки на квоти, държавите-членки съобщават на Комисията риболовното усилие съответстващо на тези повторни отпускания и/или удръжки.

ГЛАВА III

РЕЖИМ НА КОНТРОЛ

Член 13

Специални разпоредби за контрол

За целите на настоящия регламент дял IIА на Регламент (ЕИО) № 2847/93 се прилага:

а)

в зоната, дефинирана в член 6, параграф 1 на настоящия регламент;

б)

във всички зони, освен зоната, дефинирана в член 6, параграф 1, като не се прилагат членове 19а, параграф 3, 19б, 19в, 19 и 19д, параграф 3 от Регламент (ЕИО) № 2847/93.

Член 14

Изменения

Регламент (ЕИО) № 2847/93 се изменя, както следва:

1.

Член 19а се изменя, както следва:

а)

параграф 1 се заменя със следното:

„1.   за целите на настоящия дял, засегната риболовна зона означава ICES или CECAF зони и участъци, за които се прилагат схемите за ограничаване на риболовното усилие, съгласно разпоредбите на Общността.“

б)

параграф 2 се заменя със следното:

„2.   На риболовните кораби на Общността се забранява да провеждат риболовни дейности във въпросните зони и области, освен ако за целта не са получили специално разрешение от съответната държава-членка на флага“

2.

Член 19ж се заменя със следното:

„Член 19ж

Всяка държава-членка следва да води записи за осъщественото риболовно усилие от корабите, плаващи под неин флаг, във всяка от въпросните зони и области, на база на информацията от риболовните дневници и информацията, събирана в съответствие с член 19д, параграф 4“

3.

Член 19з се заменя със следното:

„Член 19з

Всяка държава-членка следва да извършва глобална оценка на осъщественото риболовно усилие от корабите с габаритна дължина над 15 метра, плаващи под неин флаг, във всяка от въпросните зони и области, и за корабите с габаритна дължина над 10 метра, за зоните и участъците, за които се отнася член 6 на Регламент (ЕО) № 1954/2003 на Съвета от 4 ноември 2003 г. относно управление на риболовното усилие в определени риболовни зони на Общността и рибните ресурси (12).

4.

В член 19и първото тире се заменя със следното:

„—

през предишния месец за подобни области, за дънни видове, преди 15-то число на всеки месец“

5.

Следният член се добавя след член 19и:

„Член 19й

Всяка държава-членка незабавно уведомява останалите държави-членки за корабите, плаващи под неин флаг, чието разрешение за упражняване на риболовни дейности в една или повече риболовни области, посочени в членове 3 и 6 от Регламент (ЕО) № 1954/2003 на Съвета, е оттеглено или анулирано.“

6.

Член 19й става член 19к;

7.

В член 20а параграфи 1 и 2 се заменят със следното:

„1.   Когато риболовни кораби, за които се отнася глава IIА, извършват риболовни действия в дадените зони, те могат да носят на борда само съответните риболовни принадлежности и уреди.

2.   Риболовни кораби, извършващи риболовни дейности в зони, отлични от тези, за които се отнася параграф 1, могат да преминават през въпросните зони, при условие че съответните риболовни принадлежности и съоръжения са надлежно складирани и вързани, така че те да нямат готовност да се използват незабавно, в съответствие с втория алинея на член 20, параграф 1.“

8.

Член 21а се заменя със следното:

„Член 21а

Всяка държава-членка определя датата, на която всеки риболовен кораб, плаващ под неин флаг, или регистриран в Общността, се очаква да е достигнал тавана на разрешеното риболовно усилие, съгласно регламента, посочен в членове 11, параграфи 2 или 3 от Регламент (ЕО) № 1954/2003 на Съвета. От тази дата се забраняват риболовните действия на въпросния кораб в съответните зони и области. За това Комисията следва да бъде уведомена, както и останалите държави-членки.“

ГЛАВА IV

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 15

Отмяна

1.   Регламенти (ЕО) № 685/95 и (ЕО) 2027/95 се отменят, считано от:

а)

датата на влизането в сила на регламента, посочен в член 11, параграфи 2 или 3;

или

б)

1 август 2004 г.,

което настъпи по-рано.

2.   Позоваванията на отменените регламенти се четат като позовавания на настоящия регламент.

Член 16

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 4 ноември 2003 година.

За Съвета

Председател

G. TREMONTI


(1)  Становище от 17 декември 2002 г. (все още непубликувано Официален вестник).

(2)  Становище от 4 юни 2002 г. (все още непубликувано Официален вестник).

(3)  ОВ L 358, 31.12.2002 г., стр. 59.

(4)  ОВ L 71, 31.3.1995 г., стр. 5.

(5)  ОВ L 199, 24.8.1995 г., стр. 1, Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 149/1999 (ОВ L 18, 23.1.1999 г., стр. 3).

(6)  ОВ L 261, 20.10.1993 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 806/2003 (ОВ L 122, 16.5.2003 г., стр. 1).

(7)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.

(8)  ОВ L 365, 31.12.1991 г., стр. 1. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 1637/2001 на Комисията (ОВ L 222, 17.8.2001 г., стр. 20).

(9)  ОВ L 351, 28.12.2002 г., стр. 6.

(10)  ОВ L 171, 6.7.1994 г., стр. 7.

(11)  ОВ L 226, 1.10.1998 г., стр. 47.

(12)  ОВ L 289, 7.11.2003 г., стр. 1.“


ПРИЛОЖЕНИЕ

А.

Риболовно поле

Вид, цел на уловите

ICES зони или CECAF области

Дънни видове, с изключение на тези, зададени в Регламент (ЕО) № 2347/2002

ICES V, VI

ICES VII

ICES VIII

ICES IX

ICES X

CECAF 34.1.1

CECAF 34.1.2

CECAF 34.2.0

Б.

Риболовно поле

Вид, цел на уловите

ICES зони или CECAF области

Миди Сен-Жак

ICES V, VI

ICES VII

ICES VIII

ICES IX

ICES X

CECAF 34.1.1

CECAF 34.1.2

CECAF 34.2.0

В.

Риболовно поле

Вид, цел на уловите

ICES зони или CECAF области

Рак пустинник и морски рак

ICES V, VI

ICES VII

ICES VIII

ICES IX

ICES X

CECAF 34.1.1

CECAF 34.1.2

CECAF 34.2.0


04/ 07

BG

Официален вестник на Европейския съюз

37


32003R1984


L 295/1

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1984/2003 НА СЪВЕТА

от 8 април 2003 година

за въвеждане в Общността на режим на статистическа регистрация на червен тон, риба меч и едроок тон

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 37 от него,

като взе предвид предложението на Комисията (1),

като взе предвид становището на Европейския парламент (2),

като има предвид, че:

(1)

От 14 ноември 1997 г. съгласно Решение 86/238/ЕИО на Съвета (3) Комисията е страна по Международната конвенция за опазване на видовете риба тон в Атлантическия океан, подписана на 14 май 1966 г. в Рио де Жанейро, изменена с протокола, приложен към заключителния акт на конференцията на пълномощниците на държавите, страни по конвенцията, подписан в Париж на 10 юли 1984 г. (по-долу обозначавана като „конвенция ICCAT“).

(2)

Конвенцията ICCAT предвижда рамка за регионално сътрудничество в областта на опазването и регулирането на ресурсите от риба тон и подобните на нея видове в Атлантическия океан и прилежащите му морета чрез създаването на Международна комисия за опазване на видовете риба тон в Атлантическия океан, по-долу наречена ICCAT, и приемането на препоръки за опазване и регулиране в зоната на конвенцията, задължителни за подписалите я държави.

(3)

В рамките на мерките за регулиране на запасите от едроок тон и риба меч, с оглед подобряване на качеството и надеждността на статистическите данни и борба срещу незаконния риболов, ICCAT прие, от една страна, препоръка за създаване на програма за статистически документ за едроокия тон и, от друга страна, препоръка за създаване на програма за статистически документ за рибата меч. Тъй като тези препоръки са задължителни за Общността, те следва да бъдат изпълнени.

(4)

С Решение 95/399/ЕО на Съвета (4) се одобрява присъединяването на Общността към споразумението за създаване на комисия по рибата тон в Индийския океан. Това споразумение предвижда рамка за засилване на международното сътрудничество за опазване и рационално използване на запасите от риба тон и подобните на нея видове в Индийския океан чрез създаването на Комисия за тона в Индийския океан, по-долу обозначавана като IOTC, и приемането от нея на резолюции за опазване и регулиране в зоната от компетенциите на IOTC, задължителни за договарящите страни.

(5)

IOTC прие резолюция, с която се въвежда програма за статистически документ за едроокия тон. Тъй като тази резолюция е задължителна за Общността, следва тя да бъде изпълнена.

(6)

Препоръките и резолюцията, приети впоследствие от ICCAT по отношение на програмата за статистически документ за червения тон, бяха приложени в европейското право с Регламент (ЕО) № 858/94 на Съвета от 12 април 1994 г., въвеждащ режим на статистическа регистрация на червения тон (Thunnus thynnus) в Европейската общност (5). За да се гарантира по-доброто разбиране и еднаквото прилагане на разпоредбите, уреждащи статистическата регистрация, е необходимо да се отмени Регламент (ЕО) № 858/94 и всички разпоредби да бъдат групирани в настоящия регламент.

(7)

Следва да се вземат необходимите мерки за прилагане на настоящия регламент съгласно Решение 1999/468/EO на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на процедурите за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (6),

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА 1

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет

Настоящият регламент определя общите принципи и условия за прилагането в Европейската общност:

а)

на програмите за статистически документ за червения тон (Thunnus thynnus), за рибата меч (Xiphias gladius) и за едроокия тон (Thunnus obesus), приети от ICCAT;

б)

на програмата за статистически документ за едроокия тон (Thunnus obesus), приетa от IOTC.

Член 2

Приложно поле

Настоящият регламент се прилага за червения тон, рибата меч и едроокия тон, посочени в член 1:

а)

уловени от кораб или производител на Европейската общност; или

б)

внесени в Общността; или

в)

изнесени или реекспортирани от Общността към трета страна.

Настоящият регламент не се прилага към едроокия тон, уловен от кораби с риболовни мрежи или индустриални въдици (със стръв), предназначен основно за консервените предприятия в зоните на приложение на споразумението за създаване на Комисия за тона в Индийския океан (по-долу „споразумение IOTC“) и на конвенцията ICCAT.

Член 3

Определения

За целите на настоящия регламент:

а)

„червен тон“ е рибата от вида Тhunnus thynnus по кодовете TARIC от приложение I;

б)

„риба меч“ е рибата от вида Xiphias gladius по кодовете TARIC от приложение II;

в)

„едроок тон“ е рибата от вида Thunnus obesus по кодовете TARIC от приложение III;

г)

„риболов“ е уловът от кораб с цел разтоварване, трансбордиране или поставяне в каси или от производител с таляни, на риба от всеки един от видовете, изброени в член 1;

д)

„производител от Общността“ е всяко физическо или юридическо лице, които използва средства за производство за получаване на рибни продукти, предназначени за първо пускане на пазара;

е)

„внос“: митническите процедури, посочени в член 4, точка 16, букви от а) до е) от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 г. относно създаването на Митнически кодекс на Общността (7).

ГЛАВА 2

СТАТИСТИЧЕСКА РЕГРИСТРАЦИЯ

Раздел 1

Задължения на държавата-членка при внос

Член 4

Статистически документ при внос

1.   Всяко количество риба от един от видовете, посочени в член 1, идващо от трети страни и внесено на територията на Европейската общност, се придружава от статистически документ, изготвен по образеца от:

приложение IV за червения тон;

приложение V за рибата меч;

приложение VI или приложение VII за едроокия тон.

2.   Статистическият документ за внос отговоря на следните условия:

а)

включва всички данни, предвидени в съответните приложения, посочени в параграф 1, и всички необходими подписи от съответните оператори, отговарящи за направените декларации;

б)

заверява се:

i)

когато риболовът се извършва от кораб: от надлежно упълномощен служител на държавата, под чийто флаг плава въпросният кораб, или от всяко друго лице или институция, надлежно упълномощени от тази държава. За третите страни, изброени в приложение IVб, заверката може да се положи от институция, одобрена за тази цел в тези страни;

ii)

когато риболовът е осъществен с таляни: от надлежно упълномощен служител на държавата, в чиито териториални води е направен уловът;

iii)

за рибата меч, червения тон и едроокия тон, уловени от кораб, действащ в рамките на договор за наем: от служител или всяко друго лице или институция, упълномощени от държавата-износител;

iv)

за едроок тон, уловен ок кораби, фигуриращи в приложения VIIIа и VIIIб: от служител на японското или тайванското правителство или всяко друго лице, упълномощено за целта от тези държави.

3.   Статистическият документ се предава на компетентните органи на държавата-членка, в която се внася продуктът.

4.   Държавите-членки следят митническите власти или други компетентни официални служители да изискват и да преглеждат всички документи, включително и статистическия, свързани с вноса на риба от всеки един от видовете, изброени в член 1.

Тези органи имат право също да преглеждат съдържанието на всяка пратка, за да проверят верността на сведенията, вписани в документите.

5.   Вносът на риба от един от видовете по член 1 се забранява, когато пратката не е придружена от съответния статистически документ за внос, попълнен и заверен съгласно параграфи 1 и 2.

Раздел 2

Задължения на държавата-членка при износ

Член 5

Статистически документ за износ

1.   Всяко количество риба от един от видовете, посочени в член 1, произхождащо от трети страни, принадлежащо на кораб или производител от Общността и изнесено към трета страна, се придружава от статистически документ, изготвен по образеца от:

приложение IV за червения тон;

приложение V за рибата меч;

приложение VI или приложение VII за едроокия тон.

2.   Статистическият документ за износ отговоря на следните условия:

а)

включва всички данни, предвидени в съответните приложения, посочени в параграф 1, и всички необходими подписи от съответните лица, отговарящи за декларациите, които правят;

б)

заверява се:

i)

или от компетентните органи на държавата, под чийто флаг плава корабът;

ii)

или от компетентните органи на друга държава-членка, където се извършва разтоварването, при условие че износът от Общността ще стане от територията на тази държава; тази държава-членка предава в двумесечен срок на държавата-членка, под чийто флаг плава корабът, копие от заверения статистически документ.

3.   Държавите-членки следят митническите власти или други компетентни официални служители да изискват и да преглеждат всички документи, включително и статистическия, свързани с вноса на риба от всеки един от видовете, изброени в член 1.

Тези органи имат право също да преглеждат съдържанието на всяка пратка, за да проверят верността на сведенията, вписани в документите.

4.   Всяка държава-членка съобщава на Комисията информация за компетентните си органи, посочени в параграф 2, буква б). Комисията предава тази информация на останалите държави-членки.

5.   Вносът на риба от един от видовете по член 1 се забранява, когато пратката не е придружена от съответния статистически документ за износ, попълнен и заверен съгласно параграфи 1 и 2.

Раздел 3

Задължения на държавата-членка при реекспортиране

Член 6

Сертификат за реекспорт

1.   Сертификат за реекпорт придружава всяко количество риба от един от видовете по член 1, което:

а)

се реекспортира от Общността към трета страна след вноса му в Общността;

б)

е внесено на територията на Европейската общност от трета страна, която го е реекпортирала.

Сертификатът за реекспорт се изготвя съгласно образеца от:

а)

приложение IX за червен тон;

б)

приложение X за риба меч;

в)

приложение XI или приложение XII за едроок тон.

2.   Сертификатът за реекспорт отговаря на следните условия:

а)

включва всички данни, предвидени в съответните приложения към параграф 1, алинея втора, и всички необходими подписи от лицата, които отговарят за направените декларации;

б)

заверява се от компетентните органи на държавата-членка, от която се предвижда реекспортът, или от компетентните органи на третата страна, извършила реекспорта;

в)

придружава се от надлежно заверено копие на статистическия документ за вноса по член 4.

3.   Държавите-членки, които заверяват сертификатите за реекспорт съгласно параграф 2, буква б), изискват от лицата, извършващи реекспорта, необходимите документи, удостоверяващи, че реекспортираните пратки риба съответстват на първоначално внесените. При поискване държавите-членки предоставят на държавата, под чийто флаг плава корабът, или на държавата, осъществила износа, копие от сертификата за реекспорт.

4.   Сертификатът за реекспорт се предава на компетентните органи на държавата-членка, извършила вноса или реекспорта.

5.   Държавите-членки следят митническите власти или други компетентни официални служители да изискват и да преглеждат всички документи, включително и статистическия, свързани с реекспорта на риба от всеки един от видовете, изброени в член 1.

Тези органи имат право също да преглеждат съдържанието на всяка пратка, за да проверят верността на сведенията, вписани в документите.

6.   Реекспортът и вносът вследствие на реекспорт на риба от един от видовете по член 1 се забранява, когато пратката не е придружена от сертификат за реекспорт, попълнен и заверен съгласно параграфи 1 и 2

Член 7

Поредица от операции по реекспорт

1.   Всяко количество риба от един от видовете по член 1, което се реекспортира, след като вече е било реекспортирано, се придружава от нов сертификат за реекспорт, попълнен и заверен съгласно член 6, параграфи 1 и 2.

Прилагат се член 6, параграфи 3—6.

2.   Новият сертификат за реекспорт по параграф 1 се придружава от заверени копия на предишните надлежно заверени сертификати за реекспорт, които придружават пратката.

ГЛАВА 3

СЪОБЩАВАНЕ НА ДАННИ

Член 8

Информация за заверките

Всяка държава-членка предава на Комисията в срок от тридесет дни считано от влизането в сила на настоящия регламент образец от статистическите си документи и сертификатите за реекспорт. Тя предава на Комисията и всякаква информация относно заверките и своевременно съобщава за всяка промяна в тях, както и в следните образци:

а)

образец ICCAT от приложение XIII за червен тон, риба меч и едроок тон;

б)

образец IOTC от приложение XIV за едроок тон.

Член 9

Съобщаване на дании

1.   Държавите-членки, които внасят, изнасят или реекспортират риба от един от видовете по член 1, предават по електронен път на Комисията до 15 март за периода от 1 юли до 31 декември и до 15 септември за периода от 1 януари до 30 юни на текущата година отчет за:

а)

количествата от всеки вид търговска опаковка от един от видовете риба по член 1, внесени на тяхна територия, разпределени по третите страни, от които произхождат, с обозначаване на мястото на улова и вида на използваното риболовно съоръжение;

б)

количествата от всеки вид търговска опаковка на риби от един от видовете по член 1, внесени на тяхна територия след реекспорт от трета страна, разпределени по съответните страни на произход, с обозначаване на мястото на улова и използваното риболовно съоръжение.

2.   Отчетът по параграф 1 съдържа данните, предвидени във:

а)

приложение XV за червен тон;

б)

приложение XVI за риба меч;

в)

приложение XVII или приложение XVIII за едроок тон.

Член 10

Национален доклад

Държавите-членки, които изнасят риба от един от видовете по член 1, проверяват дали данните за вноса, които получават от Комисията, съответстват на собствените им данни. Те съобщават на Комисията резултатите от проверката в национален доклад, предвиден в член 9 от Регламент (ЕО) № 1936/2001 на Съвета от 27 септември 2001 г. за определяне на някои контролни мерки върху риболовните дейности за някои видове мигриращи риби (8).

ГЛАВА 4

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 11

Изменение на приложенията

Приложенията могат да бъдат изменяни с оглед на прилагането на мерки за опазване, приети от ICCAT и IOTC, които са задължителни за Общността, и съгласно процедурата, предвидена в член 12, параграф 2.

Член 12

Процедура на Комитета

1.   Комисията се подпомагат от Управителния комитет по риболов и аквакултури, създаден съгласно член 30 от Регламент (ЕО) № 2371/2002 на Съвета от 20 декември 2002 г. относно опазването и устойчивото използване на рибните ресурси в рамките на общата политика в областта на рибарството (9), наричан по-нататък „комитетът“.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 4 и 7 от Решение 1999/468/ЕО.

Периодът, предвиден в член 4, параграф 3 от Решение 1999/468/ЕО, се определя на един месец.

3.   Комитетът приема вътрешен правилник.

Член 13

Отмяна

1.   Регламент (ЕО) № 858/94 се отменя.

2.   Позоваването на отменения регламент се счита за позоваване на настоящия регламент и се тълкува съобразно таблицата за съответствие от приложение XIX.

Член 14

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейските общности.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Люксембург на 8 април 2003 година.

За Съвета

Председател

G. DRYS


(1)  ОВ C 331 E, 31.12.2002 г., стр. 128.

(2)  Становище от 12 февруари 2003 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(3)  ОВ L 162, 18.6.1986 г., стр. 33.

(4)  ОВ L 236, 5.10.1995 г., стр. 24.

(5)  ОВ L 99, 19.4.1994 г., стр. 1. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 1446/1999 г. (ОВ L 167, 2.7.1999 г., стр. 1).

(6)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.

(7)  ОВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2700/2000 г. (ОВ L 311, 12.12.2000 г., стр. 17).

(8)  ОВ L 263, 3.10.2001 г., стр. 1.

(9)  ОВ L 358, 31.12.2002 г., стр. 59.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ПРОДУКТИ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 3, БУКВА А)

Без да се засягат правилата за тълкуване на Комбинираната номенклатура, текстът, обозначаващ предназначението на стоките, има само указателен характер. В рамките на това приложение се прилагат кодовете ТАРИК към момента на приемане на настоящия регламент.

Код по ТАРИК

 

0301999060

 

0302351000

 

0302359000

 

0303451100

 

0303451300

 

0303451900

 

0303459000

 

0304103860

 

0304109850

 

0304204510

 

0304909770

 

0305200018

 

0305200074

 

0305200075

 

0305309030

 

0305498010

 

0305599040

 

0305699030

 

1604141120

 

1604141125

 

1604141620

 

1604141625

 

1604141820

 

1604141825

 

1604207030

 

1604207035


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ПРОДУКТИ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 3, БУКВА Б)

Без да се засягат правилата за тълкуване на Комбинираната номенклатура, текстът, обозначаващ предназначението на стоките, има само указателен характер. В рамките на това приложение се прилагат кодовете по ТАРИК към момента на приемане на настоящия регламент.

Код по ТАРИК

 

0301999070

 

0302698700

 

0303798700

 

0304103870

 

0304109855

 

0304208700

 

0304906500

 

0305200019

 

0305200076

 

0305200077

 

0305309040

 

0305498020

 

0305599050

 

0305699050

 

1604199130

 

1604199820

 

1604209060


ПРИЛОЖЕНИЕ III

ПРОДУКТИ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 3, БУКВА В)

Без да се засягат правилата за тълкуване на Комбинираната номенклатура, текстът, обозначаващ предназначението на стоките, има само указателен характер. В рамките на това приложение се прилагат кодовете по ТАРИК към момента на приемане на настоящия регламент.

Код по ТАРИК

 

0301999075

 

0302341000

 

0302349000

 

0303441100

 

0303441300

 

0303441900

 

0303449000

 

0304103875

 

0304109865

 

0304204520

 

0304909775

 

0305200021

 

0305200078

 

0305200079

 

0305309075

 

0305498060

 

0305599045

 

0305699040

 

1604141130

 

1604141135

 

1604141630

 

1604141635

 

1604141830

 

1604141835

 

1604207040

 

1604207045


ПРИЛОЖЕНИЕ IVа

Image

Image

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ IVб

Признати от ICCAT трети страни, в които статистическият документ може да се заверява от одобрена за целта институция, например търговската палата: Ангола, Бразилия, Канада, Кабо верде, Китай, Кот д'Ивоар, Хърватска, Екваториална Гвинея, Габон, Гана, Гвинея Бисау, Гвинея Конакри, Япония, Корея, Либия, Мароко, Русия, Сао Томе и Принсипи, Южноафриканска република, Тунис, Уругвай, САЩ, Венецуела.


ПРИЛОЖЕНИЕ V

Image

Image

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Image

Image

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ VII

Image

Image

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ VIII a

Списък на корабите, участващи в японската програма за обновяване

(Към 1 ноември 2001 г.)

Година на унищожаване

Държава, под чийто флаг плава корабът

Име на кораба

Тонаж

Година на построяване

Риболовна зона

1

2002

БОЛИВИЯ

YING CHIN HSIANG 66

379

1979

ИНДИЙСКИ ОКЕАН

2

2002

КАМБОДЖА

HUA CHENG 707

606

1980

ИНДИЙСКИ ОКЕАН

3

2002

КАМБОДЖА

HUA CHUNG 808

549

1980

ИНДИЙСКИ ОКЕАН

4

2002

ФИЛИПИНИ

CHEN FA 736

636

1979

АТЛАНТИЧЕСКИ ОКЕАН

5

2002

БОЛИВИЯ

ZHONG I 85

437

1976

ТИХИ ОКЕАН

6

2002

БЕЛИЗ

LIEN TAI

491

1979

АТЛАНТИЧЕСКИ ОКЕАН

7

2003

БЕЛИЗ

JEFFREY 131

597

1980

ТИХИ ОКЕАН

8

2003

ЕКВАТОРИАЛНА ГВИНЕЯ

WIN FAR 236

672

1978

ИНДИЙСКИ ОКЕАН

9

2003

ЕКВАТОРИАЛНА ГВИНЕЯ

WIN FAR 266

535

1979

ИНДИЙСКИ ОКЕАН

10

2003

БОЛИВИЯ

CHIN I MING

663

1979

АТЛАНТИЧЕСКИ ОКЕАН

11

2003

БОЛИВИЯ

CHIN CHANG MING

578

1980

АТЛАНТИЧЕСКИ ОКЕАН

12

2003

БОЛИВИЯ

GOLDEN RICH

(предишно име: ZHONG XIN 26)

520

1974

АТЛАНТИЧЕСКИ ОКЕАН

13

2003

БОЛИВИЯ

CHI MAN

556

1982

ИНДИЙСКИ ОКЕАН

14

2003

БОЛИВИЯ

HUNG YU 112

690

1981

ИНДИЙСКИ ОКЕАН

15

2003

ЕКВАТОРИАЛНА ГВИНЕЯ

CHEN CHIANG 1

578

1988

ИНДИЙСКИ ОКЕАН


ПРИЛОЖЕНИЕ VIIIб

Списък на корабите под флага на Тайван, които участват в програмата за пререгистрация

Държава, под чийто флаг плава корабът

Име на кораба

Тонаж

Риболовна зона

Година на построяване

1

ЕКВАТОРИАЛНА ГВИНЕЯ

YIH SHUEN NO 212

470

ИНДИЙСКИ ОКЕАН

1999

2

СЕЙШЕЛСКИ О-ВИ

SEYGEM

573

ТИХИ ОКЕАН

1997

3

СЕЙШЕЛСКИ О-ВИ

SEYSTAR

573

ТИХИ ОКЕАН

1998

4

ВАНУАТУ

NINE LUCKY No 1

508

ТИХИ ОКЕАН

1998

5

БЕЛИЗ

WIN FAR No 868

498

ТИХИ ОКЕАН

1999

6

ЕКВАТОРИАЛНА ГВИНЕЯ

WEI CHING

498

АТЛАНТИЧЕСКИ ОКЕАН

1997

7

БЕЛИЗ

JUI YING No 666

498

ТИХИ ОКЕАН

1997

8

БЕЛИЗ

CHEN FA No 1

550

ИНДИЙСКИ ОКЕАН

1997

9

СЕЙШЕЛСКИ О-ВИ

SEYPERAL

680

ТИХИ ОКЕАН

1998

10

БЕЛИЗ

PING YUAN No 201

706

ИНДИЙСКИ ОКЕАН

1996

11

БЕЛИЗ

LIAN HORNG No 777

499

ТИХИ ОКЕАН

1998

12

БЕЛИЗ

FONG KU No 36

521

ТИХИ ОКЕАН

1997

13

БЕЛИЗ

SHYE SIN No 1

598

ИНДИЙСКИ ОКЕАН

1997

14

БЕЛИЗ

HUNG YU No 212

470

АТЛАНТИЧЕСКИ ОКЕАН

1997

15

БЕЛИЗ

HWA CHIN No 202

470

АТЛАНТИЧЕСКИ ОКЕАН

1997

16

БЕЛИЗ

SUNG HUI

573

АТЛАНТИЧЕСКИ ОКЕАН

1998

17

БЕЛИЗ

HSIEN HUA 106

625

ТИХИ ОКЕАН

2000

18

БЕЛИЗ

HSIEN HUA 107

625

ТИХИ ОКЕАН

2000

19

БЕЛИЗ

FU YUAN No 66

683

ТИХИ ОКЕАН

1998

20

БЕЛИЗ

LONG CHANG No 3

589

АТЛАНТИЧЕСКИ ОКЕАН

1997


ПРИЛОЖЕНИЕ IX

Image

Image

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ X

Image

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ XI

Image

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ XII

Image

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ XIII

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ XIV

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ XV

Image

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ XVI

Image

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ XVII

Image

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ XVIII

Image

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ XIX

Регламент (ЕО) № 858/94

Настоящ регламент

член 1

член 2

член 2

член 4

член 2а

член 5

член 3, параграфи 1—3

член 4

член 3, параграф 4

член 6

член 3а

член 6

член 4

член 5

член 9

приложение I

приложение IVа

приложение II

приложение IVб

приложение III

приложение IX


04/ 07

BG

Официален вестник на Европейския съюз

80


32003R2244


L 333/17

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2244/2003 НА КОМИСИЯТА

от 18 декември 2003 година

за определяне на подробни разпоредби относно системите за наблюдение със сателит на риболовните кораби

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2371/2002 на Съвета от 20 декември 2002 г. относно запазването и поддържащата експлоатация на риболовните ресурси в рамките на Общата политика по рибарството (1), и по-специално член 22, параграф 3 и член 23, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 22, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 2371/2002 на риболовните кораби е забранено да осъществяват дейности в рамките на Общата политика по рибарството в случай, че не разполагат с инсталирано на борда функциониращо оборудване, което да позволява засичането и идентифицирането на плавателния съд с помощта на Системите за наблюдение на риболовните кораби.

(2)

Важно е да се предвиди, че считано от 1 януари 2004 г. всички риболовни кораби с дължина, превишаваща 18 метра, а от 1 януари 2005 г. — и на всички риболовни кораби с дължина, превишаваща 15 метра, се включват в системата за наблюдение на риболовните кораби (Vessel Monitoring System (VMS).

(3)

Това задължение не следва да важи за риболовни кораби, които осъществяват своята дейност вътре в очертанията на основните линии на държавите-членки, тъй като влиянието на тяхната дейност върху ресурсите е незначително.

(4)

Съгласно член 23, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2371/2002 държавите-членки следва да създадат административната и техническа структура, необходима за ефикасното прилагане на контрол, инспекция и изпълнение, включително на спътникови системи за следене.

(5)

По-стриктните разпоредби относно Системите за наблюдение на риболовните кораби значително повишават възможностите и ефективността при операциите на следене, контрол и наблюдение както по море, така и на суша.

(6)

Подходящо е да се определи преходен период при прилагането разпоредбите, отнасящи се до съобщаване на скоростта и курса на плавателния съд с определени условия.

(7)

Системите за наблюдение на риболовните кораби следва да се използват по един и същ начин както спрямо общностните риболовни кораби, така и спрямо риболовни кораби от трети страни, извършващи риболовна дейност във водите на Общността.

(8)

С оглед приемането на тези нови разпоредби е необходимо да се анулира Регламент (ЕО) № 1489/97 на Комисията от 29 юли 1997 г., в който са формулирани подробни правила за приложение на Регламент (ЕИО) № 2847/93 на Съвета по отношение на системите за наблюдение на риболовните кораби от разстояние (2).

(9)

Предвидените съгласно настоящия регламент мерки са в съответствие със становището на Управителния комитет по рибарство и аквакултури,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Член 1

Предмет

С настоящия регламент се създават подробни правила за дейността на системата за наблюдение със сателит на риболовни кораби (VMS), управлявани от държавите-членки, съгласно предвиденото в член 22, параграф 1 буква б) и член 23, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2371/2002.

Член 2

Обхват

1.   Настоящият регламент се прилага по отношение на:

a)

риболовни кораби с обща дължина, превишаваща 18 метра, от 1 януари 2004 г.; както и

б)

риболовни кораби с обща дължина, превишаваща 15 метра, от 1 януари 2005 г.

2.   Настоящият регламент не важи за риболовни кораби, които се използват изключително за целите на отглеждане на животни във водна среда и тези кораби, които осъществяват своята дейност вътре в очертанията на основните линии на държавите-членки.

Член 3

Центрове за наблюдение на риболова

1.   Държавите-членки поддържат Центрове за наблюдение на риболова (ЦНР).

2.   ЦНР на държавата-членка следи за:

a)

риболовните кораби, плаващи под флага на същата държава-членка, независимо от това в какви води или пристанища се намират,

б)

риболовните кораби на Общността, плаващи под флага на други държави-членки; както и

в)

риболовните кораби на трети страни по времето, през което се намират във водите под суверенитета или юрисдикцията на същата държава-членка.

3.   Държавите-членки могат да поддържат съвместни ЦНР.

ГЛАВА II

СПЪТНИКОВО СЛЕДЕНЕ НА РИБОЛОВНИТЕ КОРАБИ НА ОБЩНОСТТА

Член 4

Изисквания към оборудването за сателитно проследяване на риболовните кораби на Общността

На общностен риболовен кораб, който е включен в Системите за наблюдение на риболовните кораби чрез сателит, не се разрешава да напуска дадено пристанище без инсталирано на борда функциониращо устройство за сателитно проследяване.

Член 5

Характеристики на устройствата за сателитно проследяване

1.   Устройствата за сателитно проследяване, инсталирани на борда на общностните риболовни кораби, следва по всяко време да обезпечават автоматично предаване на следните данни до ЦНР на държавата-членка, чийто е флагът:

a)

идентификация на риболовния кораб,

б)

последно зарегистрирано географско положение на риболовния кораб с допустимо отклонение при позиционирането до 500 метра и при доверителен интервал 99 %,

в)

дата и час (универсално координирано време, (Universal Time Coordinated „UTC“)), когато е било фиксирано положението на риболовния кораб; както и

г)

в сила най-късно до 1 януари 2006 г. и скорост и курс на риболовния кораб.

2.   Държавите-членки приемат необходимите мерки, за да се гарантира, че устройствата за сателитно проследяване да не могат да приемат, нито да изпращат погрешни данни за положението, нито да имат възможности за ръчна настройка.

Член 6

Задължения във връзка с устройствата за сателитно проследяване

1.   Стопанинът на риболовния кораб от Общността обезпечава непрекъснатото безпроблемно функциониране на устройствата за сателитно проследяване, както и предаването на данните, споменати в член 5, параграф 1.

2.   Стопанинът на риболовния кораб от Общността обезпечава така че:

a)

данните да не бъдат променяни по никакъв начин,

б)

работата на антената или антените, свързани с устройството за сателитно проследяване да не бъде нарушавана по никакъв начин,

в)

електрозахранването към устройството за сателитно проследяване да не бъде нарушавано, както и

г)

устройствата за сателитно проследяване да не бъдат отстранявани от риболовния кораб.

3.   Забранява се унищожаването, увреждането и отстраняването от риболовния кораб на устройствата за сателитно проследяване, както извършването на всякакви манипулации със същите.

Член 7

Контролни мерки, които трябва да се приемат от държавата-членка на флага

Всяка държава-членка, чийто е флагът обезпечава следенето за точността на данните съгласно член 5, параграф 1, и предприема незабавни действия в случай, че стане известно за неточности в данните.

Член 8

Честота на предаване на данни

1.   Всяка държава-членка следи нейните ЦНР посредством Системите за наблюдение на риболовните кораби да приемат най-малко на всеки 1 час сведенията, формулирани в член 5, параграф 1 относно риболовните кораби, плаващи под нейния флаг и регистрирани в Общността. ЦНР могат да вземат решение да изискват предаването на сведенията на по-кратки интервали от време.

2.   Независимо от параграф 1 честотата на предаване на данни може да бъде най-малко веднъж на всеки два часа, ако ЦНР има собствена възможност да определя актуалното положение на риболовните кораби.

3.   В случай, че риболовният кораб се намира в пристанище, устройството за сателитно проследяване може да бъде изключено, за което ЦНР на държавата-членка, чийто е флагът, както и ЦНР на крайбрежната държава-членка, следва да бъдат уведомени предварително, и при условие че при следващия рапорт бъде потвърдено, че риболовният кораб не е променял положението си спрямо предходния рапорт.

Член 9

Следене на влизането в някои области и излизането от тях

Всяка държава-членка следи, посредством Системите за наблюдение на риболовните кораби, собствените ѝ ЦНР да следят риболовните ѝ кораби, които плават под нейния флаг и са регистрирани в Общността, датата и часа на влизане и излизане от:

a)

всички морски зони, в които важат отделни предписания за достъп до водите и ресурсите,

б)

регулирани зони на регионалните риболовни организации, по които е страна Общността или някои държави-членки,

в)

води на трета страна.

Член 10

Предаване на данни на крайбрежна държава-членка

1.   Системите за наблюдение на риболовните кораби, създадени от всяка държава-членка обезпечават автоматичното предаване на данни към ЦНР на крайбрежната държава-членка, съгласно член 5 и отнасящи се до риболовните кораби, плаващи под неин флаг и регистрирани в Общността, порез интервала от време, в който те се намират във водите на крайбрежната държава-членка.

Такова предаване на данни са извършва едновременно с предаването на данни до ЦНР на държавата-членка, чийто е флагът и следва да отговаря на формата, посочен в приложение I.

2.   Всяка държава-членка предава на останалите държави-членки пълен списък с координатите по ширина и дължина, с които се очертават границите на нейната изключителна стопанска зона или изключителна риболовна зона.

3.   Крайбрежните държави-членки, който следят дадена зона съвместно, могат да определят съвместно адрес, на който да се предават данните съгласно член 5. Те информират за това Комисията и останалите държави-членки.

4.   Държавите-членки обезпечават координацията между своите компетентните органи по отношение на създаването и прилагането на процедури за предаване на данни до ЦНР на дадена крайбрежна държава-членка.

5.   При поискване държавите-членки предават на останалите държави-членки списък с риболовните кораби, плаващи под неин флаг, върху които се простира действието на Системите за наблюдение на риболовните кораби. В списъка следва да се съдържа вътрешният регистрационен номер във флота/параходството, външният идентификационен номер, названието и международните радиопозивни на всеки кораб.

Член 11

Техническа повреда или излизане от строй на устройството за сателитно проследяване

1.   При поява на техническа повреда или излизане от строй на устройството за сателитно проследяване, инсталирано на борда на риболовния кораб от Общността стопанинът или собственикът на риболовния кораб или техен представител следва да съобщава на всеки четири часа от момента, в който е открита повредата, или от момента, в който е бил информиран в съответствие с параграф 3 или с член 12, параграф 1 чрез електронна поща, по телекс:, факсимилно, с телефонно обаждане или посредством радиовръзка, или чрез радиостанция, одобрена от законодателството на Общността за приемането на такива рапорти относно географското положение на плавателния съд, до ЦНР на държавата-членка, чийто е флагът и ЦНР на крайбрежната държава-членка.

2.   В случай на повреда или излизане от строй, общностният риболовен кораб не може да отплава от пристанището преди устройството за сателитно проследяване, инсталирано на борда на общностния риболовен кораб не заработи удовлетворително за компетентните органи или преди от компетентните органи да получи по друг начин разрешение за отплаване.

3.   Държавите-членки следва да се опитат да информират стопанина или собственика или техен представител в случай, че се установи поява на техническа повреда или излизане от строй на устройството за сателитно проследяване, инсталирано на борда на риболовния кораб от Общността.

4.   Държавата-членка, чийто е флагът може да разреши устройството за сателитно проследяване заменено с функциониращо устройство, което да е в съответствие с член 5.

Член 12

Неполучаване на данни

1.   В случай, че ЦНР на държавата-членка, чийто е флагът, не е получил данните съгласно членове 8 или 11 в рамките на 12 последователни часа, същият информира за това стопанина или собственика на риболовния кораб или техен представител във възможно най-кратък срок. Ако по отношение на даден кораб такава ситуация възникне повече от три пъти в рамките на една г., държавата-членка, чийто е флагът следва да обезпечи провеждането на проверка на устройството за сателитно проследяване, инсталирано на борда на въпросния съд. Засегнатата държава-членка следва да проведе разследване на случая с оглед да се установи дали с оборудването не е извършвана някаква манипулация. В нарушение на член 6, параграф 2, буква г) вследствие на това може да се стигне до отстраняването на такова оборудване с цел проверката му.

2.   В случай, че ЦНР на държавата-членка, чийто е флагът не е получил данните съгласно член 8 или 11, параграф 1 в рамките на 12 последователни часа и при условие че последното прието съобщение е показвало положение във водите на крайбрежната държава-членка, ЦНР на държавата-членка, чийто е флагът информира за това първо същата крайбрежна държава-членка.

3.   В случай, че компетентните органи на крайбрежната държава-членка забележат в свои води риболовен кораб и не получат данните в съответствие с член 10, параграф 1 или член 11, параграф 1, същите информират за това стопанина на риболовния кораб и ЦНР на държавата-членка, чийто е флагът.

Член 13

Наблюдение на риболовните дейности

1.   Държавите-членки използват данни, получени в съответствие с член 8, член 10, параграф 1 и член 11, параграф 1 с цел ефективното наблюдение на риболовните дейности на риболовните кораби.

2.   Държавите-членки, чиито са флаговете, следят данните, получени от риболовните кораби, плаващи под техните флагове или са регистрирани в тези държави, да бъдат записани в електронна форма за период от три години.

3.   Крайбрежните държави-членки следят данните, получени от риболовните кораби, плаващи под флага на друга държава-членка, да бъдат записани в електронна форма за период от три години.

ГЛАВА III

ДОСТЪП ДО ДАННИ И ДОКЛАДИ

Член 14

Достъп до данни

1.   Държавите-членки обезпечават възможност, при поискване от страна на Комисията, същата да има далекосъобщителен онлайн достъп до компютърните файлове със записаните данни от техните ЦНР.

2.   С данните, предавани в рамките на настоящия регламент се работи като с поверителни материали.

Член 15

Информация, отнасяща се до компетентните органи

1.   Името, адресът, телефонният номер, номерът на телекс:а, номерът на факса, както и X.25 и другите адреси за електронно пренасяне на данни на компетентния орган, отговарящ за ЦНР, са представени в приложение II.

2.   Комисията и останалите държавите-членки се уведомяват при всякакви промени в тези данни в срок до една седмица след такава промяна.

Член 16

Доклади за шестмесечието, представяни от държавите-членки

1.   Държавите-членки представят на Комисията доклади за всяко шестмесечие, със срок съответно до 1 май и до 1 ноември относно функционирането на своите системи за следене от разстояние за предходното полугодие.

2.   По-специално те следва да съобщават на Комисията следните данни:

a)

брой на риболовните кораби, обхванати от системите за наблюдение на риболовните кораби за предходното полугодие и плаващи под флага на съответната държава-членка или регистрирани в нея,

б)

списък на риболовните кораби, в чиито устройства за сателитно проследяване неколкократно са възниквали повреди или които неколкократно са излизали от строя през предходното полугодие,

в)

брой рапорти за положението, получени от ЦНР през предходното полугодие с разбивка на държави-членки, чиито са флаговете; както и

г)

общо време, през което риболовните кораби, плаващи под флага на съответната държава-членка или регистрирани в нея и които са били обхванати от системите за наблюдение на риболовните кораби, са прекарали в морските зони, обозначени като под-зони на FAO през предходното шестмесечие.

3.   Форматът за съобщаване на сведения съгласно параграф 2 може да се уточни в рамките на консултации между държавите-членки и Комисията.

ГЛАВА IV

СПЪТНИКОВО СЛЕДЕНЕ НА РИБОЛОВНИ КОРАБИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ СВОЯТА ДЕЙНОСТ В ОБЩНОСТНИ ВОДИ

Член 17

Изисквания за наличие на борда на устройство за сателитно проследяване на риболовни кораби

Риболовен кораб от трета страна, който е обхванат от системите за наблюдение на риболовните кораби, следва да разполага с инсталирано на борда функциониращо устройство за сателитно проследяване в случай, че се намира във водите на Общността.

Член 18

Характеристики на устройствата за сателитно проследяване

1.   Устройствата за сателитно проследяване, инсталирани на борда на риболовните кораби на трети страни, във времето, през което такива съдове се намират в общностни води, следва да обезпечават автоматично предаване на следните данни:

a)

идентификация на риболовния кораб,

б)

последно измерено географско положение на риболовния кораб с допустимо отклонение при измерването не повече от 500 метра и доверителен интервал 99 %,

в)

дата и час (универсално координирано време, (Universal Time Coordinated „UTC“)), когато е било фиксирано положението на риболовния кораб; както и

г)

в сила най-късно от 1 януари 2006 г., скорост и курс на риболовния кораб.

2.   Устройствата за сателитно проследяване да не могат да приемат, нито да изпращат погрешни данни за положението, нито да имат възможности за ръчна настройка.

Член 19

Задължения във връзка с устройствата за сателитно проследяване

1.   Стопанинът на риболовния кораб от трета страна обезпечава непрекъснатото безпроблемно функциониране на устройствата за сателитно проследяване, както и предаването на данните, споменати в член 18, параграф 1.

2.   Стопанинът на риболовния кораб от трета страна обезпечава следното:

a)

данните да не бъдат променяни по никакъв начин,

б)

работата на антената или антените, свързани с устройството за сателитно проследяване да не бъде нарушавана по никакъв начин,

в)

електрозахранването към устройството за сателитно проследяване да не бъде нарушавано, както и

г)

устройствата за сателитно проследяване да не бъдат отстранявани от риболовния кораб.

3.   Забранява се унищожаването, увреждането и отстраняването от риболовния кораб на устройствата за сателитно проследяване, както извършването на всякакви манипулации със същите.

Член 20

Честота на предаване на данни

Автоматичното предаване на данни се извършва най-малко на всеки 1 час. Данните, обаче, могат да бъдат предавани и на интервал от най-малко два часа при условие че ЦНР на държавата, чийто е флагът, има собствена възможност да определя актуалното положение на риболовния кораб.

Член 21

Предаване на данни на крайбрежната държава-членка

Информацията свързана с географското положение на риболовните кораби, посочена в член 18, параграф 1, се предава на ЦНР на крайбрежната държава-членка в съответствие с формата, определен в приложение I.

Член 22

Сътрудничество между държавите-членки и трети страни

1.   Всяка държава-членка предава на компетентните органи на засегнатите трети страни пълен списък с координатите по ширина и дължина, с които се очертават границите на нейната изключителна стопанска зона или изключителна риболовна зона във формат, съвместим със Световната геодезична система 1984 (World Geodetic System 1984 (WGS 84).

2.   Крайбрежните държави-членки обезпечават координацията с компетентните органи от засегнатите трети страни при създаването и реализирането на процедурите за автоматично предаване на данни на техните ЦНР.

Член 23

Техническа повреда или излизане от строй на устройството за сателитно проследяване

1.   При поява на техническа повреда или излизане от строй на устройството за сателитно проследяване, инсталирано на борда на риболовния кораб от трета страна тогава, когато такъв кораб се намира във водите на Общността, стопанинът или собственикът на риболовния кораб или техен представител следва да съобщава на всеки два часа от чрез електронна поща, по телекс, факсимилно, с телефонно обаждане или посредством радиовръзка, актуални данни за географското положение на плавателния съд всеки път, когато риболовният кораб преминава от едно подразделение на ICES в друго.

2.   Сведенията се предават на ЦНР на крайбрежната държава-членка.

3.   В случай на повреда или излизане от строй, риболовен кораб от трета страна не може да отплава от пристанището на държава-членка преди устройството за сателитно проследяване, инсталирано на борда на общностния риболовен кораб не заработи удовлетворително за компетентните органи или преди от компетентните органи да получи по друг начин разрешение за отплаване.

4.   Крайбрежните държави-членки следва да информират стопанина или собственика или техен представител в случай, че се установи поява на техническа повреда или излизане от строй на устройството за сателитно проследяване, инсталирано на борда на риболовния кораб.

Член 24

Наблюдение и доклади за риболовните дейности

1.   Държавите-членки използват данни, получени в съответствие с член 18 и член 23, параграф 1 с цел ефективното наблюдение на риболовните дейности на риболовните кораби от трети страни.

2.   Държавите-членки следят данните, получени от риболовните кораби от трети страни да бъдат записани в електронна форма за период от три години.

3.   Държавите-членки незабавно информират Комисията в случай, че някой кораб наруши предписанията на настоящата глава.

ГЛАВА V

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 25

Отмяна

Регламент (ЕО) № 1489/97 се анулира считано от 1 януари 2004 г.

Позоваванията на отменения регламент се считат за позовавания на настоящия регламент и се тълкуват в съответствие със сравнителната таблица в приложение III.

Член 26

Влизане в сила и приложимост

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Прилага се от 1 януари 2004 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 18 декември 2003 година.

За Комисията

Franz FISCHLER

Член на Комисията


(1)  ОВ L 358, 31.12.2002 г., стр. 59.

(2)  ОВ L 202, 30.7.1997 г., стр. 18. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2445/1999 (ОВ L 298, 19.11.1999 г., стр. 5).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Формат на електронния обмен на данни за предаване на данни към крайбрежните държави-членки

А.   Съдържание на рапорта за положението

Данни

Код на полето

Задължително/по избор

Забележки

Начало на записа

SR

З

Системен детайл; означава начало на запис

Адрес

AD

З

Детайл от съобщението; адресат; Alpha-3 ISO код на страната на крайбрежната държава-членка

Тип на съобщението

TM

З

Детайл от съобщението; Тип на съобщението „POS“

Радиопозивни

RC

З

Детайл от регистрацията на плавателния съд

Номер на плаването

TN

ПИ

Детайл за дейността; пореден номер на риболовния кораб през текущата година

Наименование на плавателния съд

NA

ПИ

Детайл за плавателния съд

Вътрешен референтен номер от флота/параходството

IR

ПИ (1)

Детайл за плавателния съд; уникален номер на плавателния съд, изразен като код Alpha-3 ISO на страната, чийто е флагът плюс номер

Външен идентификационен номер

XR

ПИ

Детайл за плавателния съд; външен номер на външната страна на плавателния съд

Географска ширина (десетична)

LT

З

Детайл за дейността; положение в момента на предаването

Географска дължина (десетична)

LG

З

Детайл за дейността; положение в момента на предаването

Скорост

SP

З (2)

Скорост на плавателния съд в десети от възела

Курс

CO

З (2)

Курс на плавателния съд в скала 360°

Дата

DA

З

Детайл от съобщението; данни от предаването

Час

TI

З

Детайл от съобщението; час на предаването

Край на записа

ER

З

Системен детайл

Б.   Структура на съобщението за положението

Всяко предаване на данни се подрежда както следва:

Двойна наклонена черта (//) и буквите „SR“ означават начало на съобщение,

Двойна наклонена черта (//) и код на полето означават начало на елемент от данни,

Проста наклонена черта (/) разделя кода на поле от данни,

Двойките данни се разделят с интервал,

Буквите „ER“ и двойна наклонена черта (//) означават край на съобщението.

В.   Дефиниции на полетата от данни

Категория

Поле от данни

Код на полето

Означение

Съдържание

Дефиниция

Системни данни

Начало на съобщението

SR

 

 

Означава начало на запис

Край на съобщението

ER

 

 

Означава край на запис

Данни за съобщението

Адрес на адресата

AD

Char*3

ISO-3166 Адрес

Адрес на страната, приемаща съобщението

Тип на съобщението

TM

Char*3

Код

Първите три букви от типа на съобщението

Дата

DA

Num*8

ГГГГММДД

Година, месец, ден

Време

TI

Num*4

ЧЧММ

Часове и минути по UTC

Данни за плавателния съд

Радиопозивни

RC

Char*7

IRCS-код

Международни радиопозивни на плавателния съд

Наименование на плавателния съд

NA

Char*30

ISO 8859,1

Наименование на плавателния съд

Външен идентификационен номер

XR

Char*14

ISO 8859,1

Външен номер на външната страна на плавателния съд

Вътрешен референтен номер от флота/параходството

IR

Char*3

Num*9

ISO-3166 + max.9N

Уникален номер на плавателния съд, определен от страната, чийто е флагът и където е извършена регистрацията

Данни за дейността

Географска ширина (десетична)

LT

Char*7

+/–DD.ddd

Величината е отрицателна, ако плавателният съд се намира на ширина в южното полукълбо (3) (WGS84)

Географска дължина (десетична)

LG

Char*8

+/–DDD.ddd

Величината е отрицателна, ако плавателният съд се намира на дължина в западното полукълбо (3) (WGS84)

Скорост

SP

Num*3

Възли*10

Напр.//SP/105 = 10,5 възела

Курс

CO

Num*3

В скала 360°

напр.//CO/270 = 270°

Номер на плаването

TN

Num*3

001-999

Пореден номер на риболовния кораб през текущата година


(1)  Задължително за риболовните кораби на Общността.

(2)  По избор до 31 декември 2005 г.

(3)  Знакът плюс (+) не бива да се пренася, началните нули могат да бъдат пропуснати.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Компетентни органи

БЕЛГИЯ

Наименование:

Dienst voor de Zeevisserij

Administratief Centrum

Адрес:

Vrijhavenstraat 5

B-8400 Oostende

Телефон:

(32-59) 50 89 66 — 51 29 94

Факс:

(32-59) 51 45 57 — 51 45 57

Telex:

81075 dzvost

X.25:

206 259 020 63

E-mail:

Dienst.Zeevisserij@ewbl.vlaanderen.be

VMS.Oostende@wol.be

ДАНИЯ

Наименование:

Fiskeridirektoratet

Адрес:

Stormgade 2

DK-1470 København K

Телефон:

(45) 33 96 36 09

Факс:

(45) 33 96 39 00

Telex:

16144 fm dk

X.25:

238 201 023 8535 (til Fiskeridirektoratet)

238 201 023 853 (fra Fiskeridirektoratet)

E-mail:

sat@fd.dk

ГЕРМАНИЯ

Наименование:

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

Адрес:

Palmaille 9

D-22767 Hamburg

Телефон:

(49-40) 38905-173/38905-180

Факс:

(49-40) 38905-128/38905-160

Telex:

0214/763

X.25:

0 262 45 4001 20221

E-mail:

bettina.gromke@ble.de

ГЪРЦИЯ

Наименование:

Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας/Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας Γ (Αλιείας)

Адрес:

Γρ. Λαμπράκη 150

EL-18518 Πειραιάς

Телефон:

(30-210) 4519901 — 4191308 — 4513657

Факс:

(30-210) 4191561 — 4285466

Telex:

212239 — 212273

X.25:

02023 — 22100047

E-mail:

vms@mail.yen.gr,

demos@yen.gr

ИСПАНИЯ

Наименование:

Secretaría General de Pesca Marítima

Адрес:

Paseo de la Castellana no 112

ЕО-28046 Madrid

Телефон:

(34) 913 47 17 50

Факс:

(34) 913 47 15 44

X.25:

21453150315802

E-mail:

csp@mapya.es

ФРАНЦИЯ

Наименование:

Cross Atlantique

Адрес:

Château de la Garenne

Avenue Louis Bougo

F-56410 Etel

Телефон:

(33) 297 55 35 35

Факс:

(33) 297 55 49 34

Telex:

95 05 19

ИРЛАНДИЯ

Наименование:

Fisheries Monitoring Centr

Naval Base

Адрес:

Haulbowline

Co. Cork

Ireland

Телефон:

(353-21) 486 48 30 — 486 48 31 — 486 49 66 — 486 49 70 — 437 87 52 (24 hr)

Факс:

(353-21) 437 80 96

X.25:

272 440 520 023

E-mail:

nscstaff@eircom.net or

fmcvmsst@eircom.net

ИТАЛИЯ

Наименование:

Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto — Guardia costiera

Адрес:

Viale dell'Arte n. 16

I-00144 Roma

Телефон:

(39) 06 59 23 569 — 59 24 145 — 59 08 45 27

Факс:

(39) 06 59 22 737 — 59 08 47 93

Telex:

(39) 06 61 41 56 — 61 41 03 — 61 11 72

E-mail:

cogecap3@flashnet.it

НИДЕРЛАНДИЯ

Наименование:

Algemene Inspectiedienst

Адрес:

Poststraat 15

Postbus 234

6461 AW Kerkrade

Nederland

Телефон:

(31-45) 546 62 22(31-45) 546 62 30

Факс:

(31-45) 546 10 11

X.25:

0204 14444605

E-mail:

meldkamer@minLnv.nl

ПОРТУГАЛИЯ

Наименование:

Direcção-Geral das Pescas e Aquicultura

Адрес:

Av. de Brasília

P-1400-038 Lisboa

Телефон:

(351-21) 302 51 00/302 51 90

Факс:

(351-21) 302 51 01

X.25:

268096110344

ФИНЛАНДИЯ

Наименование:

Maa- ja metsätalousministeriö, kala- ja riistaosasto

Адрес:

Mariankatu 23

FI-00170 Helsinki

Телефон:

(358-9) 16001

Факс:

(358-9) 16052640

X.25:

(0) 244 20100131

E-mail:

ali.lindahl@mmm.fi

markku.nousiainen@mmm.fi

ШВЕЦИЯ

Наименование:

Fiskeriverket

Адрес:

Box 423

S-401 26 Göteborg

Телефон:

(46-31) 743 03 00

Факс:

(46-31) 743 04 44

X.25:

2043 7 201034

E-mail:

fiskeriverket@fiskeriverket.se

ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО

Наименование:

Ministry of Agriculture, Fisheries and Food

Fisheries IV Division

Адрес:

Nobel House, 17, Smith Square

London SW1P 3JR

United Kingdom

Телефон:

(44-207) 270 8337 — Scotland: (44-131) 244 6078

Факс:

(44-207) 238 6566

Telex:

21274

X.25:

237 859 010 201

E-mail:

rcrooks@fish.maff.gov.uk (not for data transmission)


ПРИЛОЖЕНИЕ III

ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

Регламент (ЕО) № 1489/97

В настоящия регламент

Член 1

Член 1

Член 2

Член 3

Член 2

Член 4

Член 3, параграф 1

Член 5, параграф 1

Член 5, параграф 2

Член 6

Член 3, параграф 2

Член 7

Член 3, параграф 3

Член 8, параграф 1

Член 8, параграф 2

Приложение I

Член 8, параграф 3

Член 3, параграф 4

Член 9

Член 4, параграф 1

Член 10, параграф 1

Член 4, параграф 2

Член 10, параграф 2

Член 4, параграф 3

Член 10, параграф 3

Член 4, параграф 4

Член 10, параграф 4

Член 10, параграф 5

Член 5

Член 6, параграф 1

Член 11, параграф 1

Член 6, параграф 2

Член 11, параграф 2 и 4

Член 6, параграф 3

Член 11, параграф 3

Член 12, параграф 1

Член 12, параграф 2

Член 12, параграф 3

Член 13, параграф 1

Член 13, параграф 2

Член 13, параграф 3

Член 7

Член 14, параграф 1

Член 14, параграф 2

Член 8

Член 15

Член 9

Член 10

Член 16

Член 17

Член 18

Член 19

Член 20

Член 21

Член 22

Член 23

Член 24

Член 25

Член 11

Член 26

Приложение I

Приложение II

Приложение I

Приложение III

Приложение II

Приложение III


04/ 07

BG

Официален вестник на Европейския съюз

91


32003R2328


L 345/34

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2328/2003 НА СЪВЕТА

от 22 декември 2003 година

относно установяване на компенсационен режим за допълнителната себестойност при търговската реализацията на някои рибни продукти от Азорските острови, о-в Мадейра, Канарските острови и френските отвъдморски територии Гвиана и Реюнион, причинена от крайната периферност на тези региони

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 37 и член 299, параграф 2 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент (1),

като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (2),

като има предвид, че:

(1)

Риболовният отрасъл в крайните периферни региони на Общността среща затруднения, които особено се усложняват от цената на транспорта на рибните продукти до пазарите поради отдалечеността и изолацията на тези региони.

(2)

С Решения 89/687/ЕИО (3), 91/314/ЕИО (4) и 91/315/ЕИО (5) Съветът въведе програми със специални условия, пригодени към отдалечеността и островния характер, съответно за френските отвъдморски територии (Посейдом), за Канарските острови (Посейкан) и за Мадейра и Азорските острови (Посейма), които се вписват в общата европейска политика по отношение на крайните периферни региони и очертават общите мерки, позволяващ да се отчете спецификата и трудностите в тези региони.

(3)

Член 299, параграф 2 от Договора признава специфичните трудности, които се отразяват на икономическото и социалното положение на крайните периферни региони и които се усложняват от тяхната отдалеченост и островния им характер. Това важи и за риболовния отрасъл.

(4)

Тези региони се сблъскват с някои специфични проблеми на развитието, като увеличената цена на реализация на някои продукти поради тяхната крайна периферност.

(5)

За да се поддържа конкурентноспособността на някои продукти от риболовния отрасъл спрямо другите региони в Общността, през 1992 и 1993 г. бяха въведени дейности за компенсация на тези допълнителни стойности. Тези действия бяха последвани през 1994 г. и през периода 1995—1997 г. от Регламенти (ЕО) № 1503/94 (6) и (ЕО) № 2337/95 (7), а през периода 1998—2002 г. от Регламенти (ЕО) № 1587/98 (8) и (ЕО) № 579/2002 (9). Необходимо е да се предвиди продължение и след 2003 г. на компенсационния режим за свръхстойностите при обработката и реализацията на някои рибни продукти и да се приемат съответните мерки за продължаване на тези дейности.

(6)

Нестопанският и крайбрежният риболов имат голяма икономическо и социално значение за крайните периферни региони на Европейката общност.

(7)

Необходимо е да бъдат рационализирани риболовните дейности с оглед по-доброто управление на наличните запаси, като се отчитат резултатите от научните изследвания и техническите постижения на различните научни институции в тези крайни периферни региони.

(8)

С оглед опазването и регулирането на рибните ресурси в тези региони е необходимо да се спазва европейското законодателство в тази област и в частност, по отношение н френския департамент Гвиана, забраната за улов на скариди на дълбочина под 30 метра.

(9)

За да се насърчи икономическото развитие на крайните периферни региони, е необходимо държавите-членки да имат право да изменят количествата, а Комисията — правото да променя размерите на средствата и количествата, предвидени за различните видове от един и същи краен периферен регион и между различните периферни региони на една държава-членка, за да се отчитат промените в условията на реализация и в техните характеристики.

(10)

Освен това, когато тези изменения между различни видове или в рамките на периферни региони, принадлежащи на една и съща държава-членка, не водят да пълно използване на наличните обеми, е уместно Комисията да има правото да преразпределя средствата и количествата, предвидени за различните видове между различни периферни региони на различни държави-членки. Това преразпределяне не нарушава схемата за преразпределяне на финансовите средства, отпуснати съгласно настоящия регламент за следващите години.

(11)

Необходимо е да се приемат необходимите мерки за прилагане на настоящия регламент съгласно Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. относно установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (10),

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет

С настоящия регламент се въвежда компенсационен режим на свръхстойностите, причинени от крайно периферното разположение (по-долу „компенсация“), при реализацията на някои рибни продукти от Азорските острови, Мадейра, Канарските острови и френските департаменти Гвиана и Реюнион, изброени в приложения I—V.

Член 2

Бенефициери

Компенсацията е предназначена за производителите, собствениците или ползвателите на кораби, регистрирани в пристанищата на регионите, визирани в член 1 и упражняващи дейността си в тях, за техните асоциации, както и за работещите в преработвателната промишленост и търговското разпространение на тези продукти и техните асоциации, понасящи последствията от свръхстойностите при реализацията, причинени от крайното периферно разположение на тези региони.

Член 3

Азорски острови

По отношение на Азорските острови компенсация се изплаща за рибните продукти от приложение I. Размерът на компенсацията и количествата за този регион са следните:

a)

177 EUR на тон риба тон за максимално количество 10 000 тона годишно, доставени на местната индустрия;

б)

455 EUR на тон за видовете риба, която се реализира прясна на пазара, при максимално количество 2 000 тона годишно;

в)

148 EUR на тон за дребните дънни организми и дълбоководни видове, доставени на местната индустрия или на местни асоциации или организации на производителите и предназначени за замразяване или преработка, при максимално количество 1 554 тона годишно.

Член 4

Mадейра

По отношение на Мадейра компенсация се изплаща за рибните продукти от приложение II. Размерът на компенсацията и количествата за този регион са следните:

a)

230 EUR на тон риба тон за максимално количество 4 000 тона годишно, доставени на местната индустрия;

б)

250 EUR на тон за черна риба меч при максимално количество 1 600 тона годишно;

в)

1 080 EUR на тон за продукти от аквакултури при максимално количество 50 тона годишно.

Член 5

Канарски острови

По отношение на Канарските острови компенсация се изплаща за рибните продукти от приложение III. Размерът на компенсацията и количествата за този регион са следните:

а)

950 EUR на тон за риба тон, транспортирана за реализация с въздушен транспорт, при максимално количество 1 619 тона годишно;

б)

500 EUR на тон риба тон, транспортирана за реализация с морски транспорт в брутен вид, при максимално количество 453 тона годишно;

в)

250 EUR на тон албакор, транспортирана за реализация в специални опаковки с морски транспорт, при максимално количество 453 тона годишно;

г)

220 EUR на тон албакор, транспортирана за реализация в брутен вид с морски транспорт, при максимално количество 712 тона годишно;

e)

240 EUR на тон сардина и скумрия, предназначени за замразяване, при максимално количество 347 тона годишно;

ж)

268 EUR на тон за главоноги и дънни видове при максимално количество 8 292 тона годишно;

з)

1 300 EUR на тон за продукти от аквакултури при максимално количество 1 157 тона годишно.

Член 6

Гвиана

По отношение на Гвиана компенсация се изплаща за рибните продукти от приложение IV. Размерът на компенсацията и количествата за този регион са следните:

а)

1 100 EUR на тон за промишлен улов на скариди при максимално количество 3 300 тона годишно;

б)

1 100 EUR на тон за нестопански улов на бяла риба, продавана прясна, при максимално количество 100 тона годишно;

в)

527 EUR на тон за нестопански улов на бяла риба, продавана замразена, при максимално количество 500 тона годишно.

Член 7

Остров Реюнион

По отношение на остров Реюнион компенсация се изплаща за рибните продукти от приложение V. Размерът на компенсацията и количествата за този регион са EUR 1 400 на тон за риба меч, риба тон, марлина, акула, риба ветроход и корифена, при максимално количество 618 тона годишно.

Член 8

Преразпределяне на средствата и количествата

1.   Ако Комисията няма възражения, в срок от четири седмици след подаването на надлежно мотивирана молба за преразпределяне, всяка държава-членка може да изменя количествата, предвидени за различните видове съгласно членове 3—7, без да увеличава общия годишен пакет, предвиден за всяка държава-членка, нито да надвишава сумата, предвидена за компенсация на тон от дадения вид.

2.   След като получи информация от заинтересованите държави-членки, Комисията може да преразпредели средствата и количествата, предвидени за различните видове в зависимост от техните характеристики и условията за тяхното производство и реализация в рамките на общите финансови разпоредби от членове 3—7.

Преразпределянето става в рамките на един регион, между отделни региони от една държава-членка или между няколко държави-членки.

3.   При преразпределянето между различни държави-членки се спазва схемата на разпределяне на отпуснатите финансови средства в рамките на общия годишен пакет за съответната дейност, определен от бюджетния орган.

4.   При преразпределянето съгласно параграфи 1, 2 и 3 се отчитат всички данни, позволяващи да се установят промените, оправдаващи това преразпределяне и по-специално биологичните характеристики на видовете, вариациите в свръхстойностите и качествените и количествени аспекти на производството и реализацията.

Член 9

Подробни правила на приложение

Подробни правила на приложение на настоящия регламент се определят по процедурата, предвидена в член 10, параграф 2.

Член 10

Комитет

1.   Комисията се подпомага от Управителния комитет по рибни продукти, наричан по-нататък „комитет“.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 4 и 7 от Решение 1999/468/ЕО.

Периодът, предвиден в член 4, параграф 3 от Решение 1999/468/ЕО се определя на един месец.

3.   Комитетът приема вътрешен правилник.

Член 11

Финансиране

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са интервенционни мерки за регулиране на селскостопанските пазари по смисъла на член 2 от Регламент (ЕО) № 1258/1999 (11). Те се финансират от Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на земеделието (ФЕОГА), секция „Гарантиране“.

Член 12

Отчет

Най-късно до 1 юни 2006 г. Комисията внася в Европейския парламент, в Съвета и в Европейския икономически и социален комитет отчет за изпълнението на мерките, предвидени в настоящия регламент, придружен при необходимост с предложения за допълнителни мерки за постигане на целите на настоящия регламент.

Член 13

Преходни разпоредби

Молбите за преразпределяне, внесени в Комисията съгласно член 2, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1587/98, по които не е взето решение към датата на влизане в сила на настоящия регламент, се решават по процедурата от член 8.

Член 14

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Прилага се от 1 януари 2003 до 31 декември 2006 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 22 декември 2003 година.

За Съвета

Председател

A. MATTEOLI


(1)  Становище от 4 декември 2003 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  Становище от 29 октомври 2003 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(3)  ОВ L 399, 30.12.1989 г., стр. 39.

(4)  ОВ L 171, 29.6.1991 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 171, 29.6.1991 г., стр. 10.

(6)  ОВ L 162, 30.6.1994 г., стр. 8.

(7)  ОВ L 236, 5.10.1995 г., стр. 2.

(8)  ОВ L 208, 24.7.1998 г., стр. 1.

(9)  ОВ L 89, 5.4.2002 г., стр. 1.

(10)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.

(11)  ОВ L 160, 26.6.1999 г., стр. 103.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

АЗОРСКИ ОСТРОВИ

а)   Риба тон

Katsuwonus pelamis

Thunnus alalunga

Thunnus albacares

Thunnus obesus

Thunnus thynnus

б)   Видове риба, която се продава прясна

Phycis phycis

Beryx splendens

Pomatomus saltator

Sphyraena viridensis

Pagellus acame

Helicolenus dactylopterus dactylopterus

Cetrolabrus trutta

Labrus bergylta

Galeorhinus galeus

Pontinus kuhlii

Polyprion americanus

Coryphaena hippurus

Pseudocaranx dentex

Epigonus telescopus

Xiphias gladius

Serranus cabrilla

Serranus atricauda

Pagellus bogaraveo

Beryx decadactylus

Phycis blennoides

Seriola spp.

Loligo forbesi

Mora moro

Epinephelus guaza

Pagrus pagrus

Promethichthys prometeus

Lepidopus caudatus

Aphanopus carbo

Zeus faber, Zenopsis conchifer

Balistes carolinensis

Molva macrophthalma

Raja clavata

Scorpaena scrofa

Conger conger

Mullus surmelutus

Diplodus sargus

Sarda sarda

Sparisoma cretense

в)   Малки дънни и дълбоководни видове

Scomber japonicus

Trachurus picturatus

Sardina pilchardus

Chaecon affinis

Aphanopus carbo


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ОСТРОВ МАДЕЙРА

a)   Риба тон

Thunnus alalunga

Thunnus albacares

Thunnus Thynnus

Thunnus obesus

Katsuwonus pelamis

б)   Черна риба меч

Aphanopus carbo

в)   Продукти от аквакултури

Sparus aurata

Pagrus Pagrus

Pagellus Bogaraveo


ПРИЛОЖЕНИЕ III

КАНАРСКИ ОСТРОВИ

а)   Риба тон

Thunnus alalunga

Thunnus albacares

Thunnus thynnus thynnus

Thunnus obesus

б)   Ивичест тунец

Katsuwonus pelamis

в)   Сардина

Sardina pilchardus

г)   Скумрия

Scomber spp.

д)   Главоноги и дънни организми, дълбоководни риби

Dentex dentex

Dentex gibbosus

Dentex macrophatalmus

Diplodus sargus

Diplodus cervinus

Lithognathus mormyrus

Pagellus acarne

Pagellus bogaraveo

Pagellus erythrinus

Sparus aurata

Sparus caeruleostictus

Sparus auriga

Sparus pagrus

Spondyliosoma cantharus

Merluccius merluccius

Merluccius senegalensis

Merluccius polli

Phycis phycis

Lepidorhombus boscii

Lophius piscatorius

Dicologlossa cuneata

Solea vulgaris

Solea senegalensis

Seppia Officinalis

Sepia bertheloti

Sepia orbignyana

Loligo vulgaris

Loligo forbesi

Octopus vulgaris

Todarodes sagittatus

Cynoglossus, spp

Allotheutis, spp.

е)   Продукти от аквакултури

Sparus aurata

Sparus pagrus

Dicentrarchus labrax

Seriola spp.

Solea senegalensis


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ГВИАНА

а)   Скариди

Penaeus subtilis

Penaeus brasiliensis

Plesiopenaeus edwardsianus

Solenocra acuminata

б)   Бели риби от нестопански риболов, продавани пресни или замразени

Cynoscion acoupa

Cynoscion virescens

Cynoscion steindachneri

Macrodon ancylodon

Plagioscion arenatus

Tarpon atlanticus

Megalopos atlanticus

Arius parkeri

Arius proops

Sphyrnidae

Carcharhinidae

Trachynotus cayennensis

Oligoplites saliens

Scomberomorus maculatus


ПРИЛОЖЕНИЕ V

ОСТРОВ РЕЮНИОН

а)   Риба меч

Xiphias gladius

б)   Риба тон

Thunnus albacares

Thunnus alalunga

Thunnus obesus

Thunnus maccoyii

Euthynus spp.

Katsuwonus spp.

в)   Марлина

Makaira mazara

Makaira indica

Tetrapterus audax

г)   Акула

Carcharinus longimanus

Isurus oxyrinchus

д)   Риба ветроход

Isiophorus

е)   Корифена

Coryphaena hippurus


04/ 07

BG

Официален вестник на Европейския съюз

101


32003R2329


L 345/43

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2329/2003 НА СЪВЕТА

от 22 декември 2003 година

относно сключването на споразумение за риболов между Европейската общност и Република Мозамбик

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 37 от него, във връзка с член 300, параграф 2 и член 300, параграф 3, първата алинея от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент (1),

като има предвид, че:

(1)

Европейската общност и Република Мозамбик договориха и подписаха споразумение за риболов, по силата на което на рибарите от Европейската общност се гарантират условия за риболов в териториалните води на Република Мозамбик и риболовните зони под нейна юрисдикция;

(2)

Споразумението предвижда и икономическо, финансово и научно-техническо сътрудничество в областта на риболова в името на съхранението и устойчивото използване на рибните ресурси, както и партньорство между предприятията на двете страни с оглед осъществяването на взаимноизгодни стопански инициативи в риболовния отрасъл и прилежащите към него дейности.

(3)

Необходимо е това споразумение да бъде прието.

(4)

Важно е да се определи схемата на разпределение на възможностите за риболов между държавите-членки.

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Споразумението за риболов между Европейската общност и Република Мозамбик (по-долу наричано „споразумението“) се приема от името на Европейската общност.

Текстът на споразумението е приложен към настоящия регламент.

Член 2

Възможностите за риболов, определени в протокола към споразумението, се разпределят между държавите-членки по следната схема:

а)

Хладилни траулери за дънен риболов:

Испания

общ допустим улов (TAC) 550 тона дълбокоморски скариди

(295 допълнителен улов за всеки вид, предвиден в протокола)

Гърция

TAC 150 тона дълбокоморски скариди

(80 тона допълнителен улов по разпределението по видове от протокола)

Италия

TAC 150 тона дълбокоморски скариди

(80 тона допълнителен улов по разпределението по видове от протокола)

Португалия

TAC 150 тона дълбокоморски скариди

(80 това допълнителен улов по разпределението по видове от протокола).

б)

Хладилни кораби за улов на тон с риболовни мрежи:

Испания

кораба17

Франция

18 кораба

в)

Кораби с индустриални въдици за риболов на малки дълбочини:

Испания

8 кораба

Франция

1 кораб

Португалия

5 кораба

Ако със заявленията за издаване на лиценз, подадени от тези държави-членки, не се изчерпват възможностите за риболов, предвидени в протокола, Комисията ще разглежда молби за издаване на лиценз от всяка друга държава-членка.

Член 3

Държавите-членки, чиито кораби извършват риболов в рамките на споразумението, съобщават на Комисията наличните количества от всеки улов, осъществен в риболовната зона на Мозамбик по реда и условията, предвидени в Регламент (ЕО) № 500/2001 на Комисията от 14 март 2001 г., определящ условията на приложение на Регламент (ЕИО) № 2847/93 на Съвета за контрола на улова от риболовни кораби на Общността в териториалните води на трети страни и в открито море (2).

Член 4

Председателят на Съвета е оторизиран да посочи лицето/лицата, упълномощени да подпишат споразумението от името на Европейската общност (3).

Член 5

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 22 декември 2003 година.

За Съвета

Председател

A. MATTEOLI


(1)  Становище от 4 декември 2003 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  ОВ L 73, 15.3.2001 г., стр. 8.

(3)  Датата на влизане в сила на споразумението ще бъде публикувана в Официален вестник на Европейския съюз от Генералния секретариат на Съвета.


04/ 07

BG

Официален вестник на Европейския съюз

103


22003A1231(01)


L 345/45

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА РИБОЛОВА МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ И РЕПУБЛИКА МОЗАМБИК

ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ, наричана по-долу „Общността“,

от една страна и

РЕПУБЛИКА МОЗАМБИК, наричана по-долу „Мозамбик“,

от друга,

обозначени по-долу като „страните“,

КАТО ОТЧИТАТ тесните отношения на сътрудничество между Общността и Мозамбик и по-специално в рамките на конвенциите от Ломе и Котону, както и общото им желание да укрепят тези отношения,

КАТО ВЗЕМАТ ПРЕДВИД разпоредбите на конвенцията на ООН за морското право,

КАТО СЪЗНАВАТ значението на принципите, скрепени в Кодекса за добро поведение за отговорен риболов, приет на конференцията на Организацията по прехраната и земеделието на ООН (ФАО) пред 1995 г.,

РЕШЕНИ да си сътрудничат в общ интерес в името на дългосрочното съхранение и трайното използване на морските биологични ресурси,

КАТО ЖЕЛАЯТ да определят условията и реда за упражняване на дейност и осъществяване на взаимноизгодно сътрудничество между страните в областта на риболова,

УБЕДЕНИ, че това сътрудничество ще укрепи взаимните интереси и ще допринесе за постигане на целите им в социалната и икономическата сфера,

РЕШЕНИ да осъществяват все по-тясно сътрудничество в областта на риболовната индустрия и прилежащите към ней дейности чрез създаване и развитие на смесени фирми с участието на предприятия от двете страни,

КАТО РЕШИХА да насърчават сътрудничеството в риболова и съпътстващите го дейности,

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

Член 1

Настоящото споразумение урежда принципите, правилата и процедурите в областта на:

икономическото, финансовото, научното и техническото сътрудничество в областта на риболова с цел да се гарантира трайното съхранение и използване на рибните ресурси, и

развитието на риболова в Мозамбик, условията за достъп на риболовни кораби на Общността в мозамбикски води;

партньорството между предприятия с цел развитието на взаимноизгодна стопанска дейност в областта на риболова и съпътстващите го дейности.

Член 2

За целите на настоящото споразумение:

а)

под „мозамбикски органи“ се разбира Министерството на риболова на Мозамбик;

б)

под „органи на Общността“ се разбира Комисията на Европейските общности;

в)

под „кораб на Общността“ всеки кораб, плаващ под флага на една от държавите-членки и регистриран в Общността;

г)

под „смесено дружество“ — търговско дружество, създадено в Мозамбик от национални ползватели на риболовни кораби и фирми на страните с предмет риболов или съпътстващите го дейности;

д)

под „смесена комисия“ — комисия, съставена от представители на Общността и Мозамбик, за да следи за прилагането и тълкуването на настоящото споразумение, както и протокола и приложението към него.

Член 3

1.   Мозамбик се задължава да разрешава на корабите на Общността да извършват риболовна дейност в риболовната зона съгласно това споразумение, протокола и приложението към него.

2.   Риболовната дейност по това споразумение е подчинена на действащото мозамбикско законодателство.

Член 4

1.   Общността се задължава да приеме всички необходими разпоредби, гарантиращи спазването, от страна на корабите на Общността, на разпоредбите на това споразумение и на законодателството, уреждащо риболова в мозамбикски води.

2.   Мозамбикските органи уведомяват Комисията на Европейските общности за всяка промяна в това законодателство.

Член 5

1.   Комисията изплаща на Мозамбик финансова компенсация съгласно условията и реда за достъп до мозамбикските рибностопански обекти, определени в протокола и приложенията.

2.   Тази финансова компенсация се изплаща годишно в подкрепа на програмите и дейностите, осъществявани от Мозамбик в областта на управлението и администрацията на риболова, устойчивото съхранение и използване на рибните ресурси и развитието на риболовния отрасъл в Мозамбик.

Член 6

1.   При възникване на сериозни събития, различни от природни явления, препятстващи риболовната дейност в риболовната зона в Мозамбик, Общността може временно да прекрати изплащането на финансовата компенсация след взаимни консултация между двете страни.

2.   След нормализирането на ситуацията, изплащането се подновява след консултации и със съгласието на двете страни, потвърждаващи, че ситуацията позволява нормална риболовна дейност.

3.   Срокът на валидност на лицензиите, издадени на корабите на Общността съгласно член 8, се продължава с времето, за което е бил прекратен риболовът.

Член 7

1.   Риболовната дейност, упражнявана от кораби на Общността в мозамбикски води, е подчинена на лицензионен режим съгласно действащото мозамбикско законодателство.

2.   Процедурата за издаване на лицензия за риболов на даден кораб, приложимите такси и начина на плащане от лицето, ползващо кораба, са определени в приложението към протокола.

Член 8

1.   Ако поради съображения, свързани с опазването и съхранението на рибните ресурси на Мозамбик, се наложи да бъдат приети управленчески мерки, които могат да засегнат риболовната дейност на корабите на Общността, действащи съгласно този протокол, страните се консултират за адаптиране на протокола и приложенията към него.

2.   Съгласно националното законодателство, разпоредбите за регулиране на риболова, приети от Мозамбик с оглед на съхранението на рибните ресурси, трябва да се основават на обективни научни критерии. Тези разпоредби не трябва да се прилагат дискриминационно към корабите на Общността, при спазване на споразуменията, сключени между развиващи се страни от една и съща географска област, и по-специално споразуменията за реципрочност в риболова.

Член 9

1.   Страните насърчават икономическото, научното и техническото сътрудничество в риболовния и свързаните с него отрасли. Те се консултират за координацията на дейностите, предвидени в настоящото споразумение.

2.   Страните насърчават обмена на информация за риболовните методи и технически средства, методи на консервиране и промишлените процеси на преработка на рибните продукти.

3.   Двете страни се стремят да създават благоприятни условия за насърчаване на техническото, икономическото и търговското сътрудничество между фирми от двете страни.

4.   Страните се задължават да се консултират пряко или в рамките на компетентните международни организации, за да гарантират регулирането и съхранението на биологичните ресурси в Индийския океан и да си сътрудничат в рамките на свързаната с това научно-изследователска дейност.

Член 10

1.   Страните насърчават взаимноизгодното създаване на смесени дружества за развитие на риболова и съпътстващите го дейности в Мозамбик.

2.   Прехвърлянето на кораби на Общността към смесени дружества и създаването на смесени дружества в Мозамбик се извършва при стриктно спазване на действащото мозамбикско и европейско законодателство.

Член 11

Създава се смесена комисия за контрол на прилагането на настоящото споразумение. Основните задължения на комисията са следните:

1.

Контролира изпълнението, тълкуването и прилагането на споразумението и по-специално осъществяването на програмите и дейностите по член 5 и описани в приложения протокол;

2.

осъществява необходимата връзка по въпросите от взаимен интерес в областта на риболова;

3.

представлява форум за приятелско уреждане на споровете по тълкуването и прилагането на споразумението;

4.

прави преоценка при нужда на равнището на риболовните възможности и съответно на финансовата компенсация;

Смесената комисия се събира поне веднъж годишно, поред в Мозамбик и в Общността. Тя се събира на извънредни заседания по искане на една от страните.

Член 12

Това споразумение се прилага, от една страна, за териториите, към които се прилага договорът за създаване на Европейската общност и при условията, предвидени от него, и от друга страна, към територията на Република Мозамбик.

Член 13

1.   Настоящото споразумение важи за срок от три години, считано от деня на влизането му в сила. Той може да бъде продължаван за тригодишен период, освен ако не бъде прекратен по искане на една от страните, съобщено писмено най-малко шест месеца преди изтичането на началния или на всеки допълнителен срок на действие.

2.   При прекратяване на споразумението по искане на една от страните задължително се осъществяват консултации между страните.

Член 14

Протоколът и приложението са неразделна част от това споразумение.

Член 15

Настоящото споразумение, съставен в два еднообразни екземпляра на английски, гръцки, датски, испански, италиански, немски, португалски, фински, френски, нидерландски и шведски език, всички с еднаква сила, влиза в сила от датата, на която страните взаимно си нотифицират извършването на необходимите процедури.


04/ 07

BG

Официален вестник на Европейския съюз

106


22003A1231(02)


L 345/48

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ПРОТОКОЛ

за определяне на условията за риболов и финансовото участие, предвидени в Споразумението за риболов между Европейската общност и Република Мозамбик

Член 1

Считано от датата на влизане в сила на споразумението и за срок от три години условията за риболов съгласно член 3 от споразумението се определят, както следва:

a)

Хладилни риболовни траулери за дънен улов на дълбоководни скариди (гамба): до 1 000 тона (t) годишно и 535 t на допълнителен улов, разпределени, както следва:

лангустини 100 t;

главоноги 75 t;

риба 240 t;

лангусти 0 t;

раци 120 t;

за максимален брой от десет кораба;

б)

Хладилни кораби за улов на тон:

35 кораба;

в)

Риболовни кораби с индустриални въдици за улов на малка дълбочина:

14 кораба

Член 2

1.   Размерът на финансовата компенсация съгласно член 5 от споразумението, съответстващ на условията за риболов по член 1 от този протокол, се определя на 4 090 000 EUR годишно.

Финансовата компенсация за улов на тон и подобните видове е 600 000 EUR годишно; тя покрива улова в мозамбикски води на 8 000 тона риба тон и подобни на нея видове. Ако годишният обем на улова, осъществен от кораби на Общността в изключителната икономическа зона в Мозамбик надвиши това количество, горният размер се увеличава пропорционално с по 75 EUR на тон допълнителен улов. Въпреки това общият размер на финансовата компенсация, изплащана от Общността за улов на риба тон и подобни видове не може да надвишава тавана от 1 800 000 EUR годишно.

Годишният размер на финансовата компенсация за улов на дълбоководни скариди и съпътстващ улов в мозамбикски води се определя на 3 490 000 EUR за количествата, определени в член 1.

2.   Финансовата компенсация е предназначена за финансиране на дейностите по член 3 от този протокол.

Член 3

1.   Общият размер на финансовата компенсация от 4 090 000 EUR годишно е предназначен за финансирането на следните дейности и по следното разпределение:

а)

1 500 000

EUR за наблюдение на морския риболов;

б)

1 000 000

EUR за институционално развитие;

в)

1 000 000

EUR за научно-изследователска дейност;

г)

430 000

EUR за обучение;

д)

100 000

EUR за качествен контрол;

е)

60 000

EUR за участие в заседанията на смесената комисия и други международни срещи.

2.   Посочените по-горе суми имат указателен характер и правителството на Република Мозамбик, представлявано от министерството на риболова и министерството на планирането и финансите, може да внася изменения в тях, като предварително информира за това Комисията на Европейските общности.

3.   Решението за дейностите и съответстващите им годишни размери се взема от министерството на риболова, което информира Комисията на Европейските общности.

4.   Годишните размери по параграф 1, с изключение на тези по точки г) и е), се предоставят на компетентните мозамбикски власти след влизането в сила на протокола за първата година, и на датата на влизане в сила на протокола за следващите години.

5.   Тези суми се изплащат, въз основа на годишната програма за тяхното използване, на валутната банкова сметка № …, открита в Мозамбикската банка на името на министерството на планирането и финансите, като съответната стойност в национална валута се прехвърля на банковата сметка № … на Fundo de Fomento Pesqueiro. Сумите по точки d) и f) се изплащат на части по искане, отправено от министерството на риболова до Комисията на Европейските общности за финансиране на предвидените дейности.

Член 4

Министерството на риболова предава на делегацията на Комисията на Европейските общности в Мозамбик в срок от три месеца от датата на влизане в сила на протокола, подробен годишен проектодоклад за осъществяването на дейностите по член 3 и постигнатите резултати. Докладът се обсъжда и приема от двете страни в рамките на смесената комисия.

Комисията на Европейските общности си запазва правото да изисква от министерството на риболова всякаква допълнителна информация за резултатите от осъществените дейности.

След консултация между страните в рамките на смесената комисия Комисията на Европейските общности може да преразгледа плащанията в зависимост от действителните резултати от съответните дейности. В този случай Мозамбик също може да преразгледа условията за риболов, определени с настоящия протокол.

Член 5

В случай на неизпълнение от страна на Общността на заплащането по член 3, Република Мозамбик може да прекрати изпълнението на настоящия протокол.

Член 6

Настоящият протокол влиза в сила на 1 януари 2004 г., след като двете страни взаимно си нотифицират приключването на съответните процедури по одобрение.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Условия за извършване на риболов от кораби на Общността в акваторията на Мозамбик

Всеки кораб на Общността с разрешение за риболов в мозамбикски води е подчинен на действащото мозамбикско законодателство. Освен това в случая се прилагат и следните правила и процедури:

1.   Условия за подаване на заявление и получаване на лицензия за корабите за улов на риба тон и подобните на нея видове и за хладилните траулери за дънен риболов

Процедурата за подаване на заявление и издаване на лицензия на корабите от Общността за риболов в мозамбикски води е следната:

а)

Чрез представителя си в Мозамбик и с посредничеството на своята делегация в страната Комисията на Европейските общности подава за всеки кораб заявление за издаване на лицензия, адресирана до мозамбикските власти от собственика или ползвателя на кораба, желаещ да извършва риболов съгласно този протокол, най-малко двадесет и пет дни преди началото на срока на валидност, посочен в заявлениета. Молбите се попълват в готов формуляр, предоставен от Мозамбик, като образците са дадени в допълнение 1 за корабите за улов на тон с мрежи и индустриални въдици и в допълнения 1 и 2 за хладилните траулери за дънен риболов. Те се придружават от документ за заплащане на аванс от страна на собственика или ползвателя на кораба.

б)

Лицензията се издава за определен ползвател на определен кораб и не може да се преотстъпва;

Въпреки това при извънредни обстоятелства и по искане на Комисията на Европейските общности лицензията за даден кораб може да се замени с лицензия за друг кораб с подобни характеристики. Чрез делегацията на Комисията на Европейските общности ползвателят на кораба, който се заменя, предава преди това анулираният лицензия в министерството на риболова.

Върху новият лицензия се обозначават:

датата на издаване и срокът на валидност;

фактът, че новият лицензия анулира и замества този на предишния кораб.

В този случай не се дължи никакъв допълнителен аванс.

в)

Мозамбикските власти изпращат лицензиите до делегацията на Комисията на Европейските общности в Мозамбик.

2.   Разпоредби относно корабите за улов на тон с риболовни мрежи и индустриални въдици

Собствениците на кораби за улов на тон трябва да имат упълномощен представител в Мозамбик.

Лицензиите за риболов важат за една година, от 1 януари до 31 декември за всяка година. Те се продължават по искане на ползвателя на кораба, който за целта подава, най-малко тридесет дни преди изтичането на лицензията, заявление за издаване на лицензия (формуляра от допълнение 1).

Лицензията се съхранява на борда на кораба непрекъснато. Преди получаването на оригиналния лицензия копие от него може да бъде получено по факс:, като в този случай също се съхранява на борда.

Таксите се определят на 25 EUR за тон риба тон и подобни видове, уловени в акваторията на Мозамбик. Ако риболовен кораб на Общността надвиши максималното количество улов на кораб, се заплаща такса 25 EUR за всеки тон.

Лицензиите се издават след предварително заплащане във Fundo de Fomento pesqueiro на аванс от 3 000 EUR годишно за кораб за улов на тон с мрежи и 1 500 EUR годишно за кораби с индустриални въдици за улов на малки дълбочини, което отговаря на таксите, дължими за улов съответно на 120 тона и 60 тона риба тон и подобни видове в изключителната икономическа зона (ИИЗ) на Мозамбик.

Преди влизането на споразумението в сила мозамбикските власти съобщават всички данни за банковите сметки, по които ще се заплащат таксите

3.   Декларация за улов и отчисляване на таксите, дължими за улов на риба тон и подобни видове.

Корабите за улов на тон с разрешение да извършват риболов в риболовната зона на Мозамбик съгласно споразумението, съобщават на министерството на риболова данните за съответния улов с копие до делегацията на Комисията на Европейските общности в Мозамбик, при следните условия и ред:

капитаните на корабите, извършващи улов на риба тон и подобни видове, попълват формуляр (декларация за улов) по формуляра от допълнение 3 за всеки риболовен сезон в риболовната зона на Мозамбик;

формулярът се изпраща в Министерството на риболова в срок от четиридесет и пет ден от приключването на риболовната дейност в риболовната зона на Мозамбик; попълва се четливо и се подписва от капитана на кораба.

Формулярът се попълва от всеки кораб получил лицензия за риболов, независимо има ли улов или не.

При неспазване на тези разпоредби Министерството на риболова си запазва правото да спре временно лицензията на кораба в нарушение до извършването на съответните формалности. В този случай делегацията на Комисията на Европейските общности се информира незабавно.

Окончателното изчисляване на таксите за съответния сезон се определя от Комисията на Европейските общности в края на всяка календарна година въз основа на декларациите за улов, попълнени от всеки собственик или ползвател на кораб и потвърдени от компетентните научни институти за проверка на данните от улова като Научно-изследователския институт за развитие (Institut de recherche pour le développement (IRD), Испанския океанографски институт (Instituto Español de Oceanografía (IEO), Португалския институт за морски изследвания (Instituto Português de Investigação Marítima (IPIMAR) et Националния институт за изследвания на рибните ресурси (Instituto Nacional de Investigação Pesqueira (IIP). Резултатът се съобщава едновременно на министерството на риболова и на собствениците на кораби.

При необходимост всички допълнителни суми се заплащат от ползвателите на кораби на министерството на риболова в срок от тридесет дни, считано от нотифицирането на окончателния размер. Ако обаче окончателния размер е по-нисък от размера на гореспоменатия аванс, ползвателят на кораб не може да прибере разликата.

4.   Разпоредби относно хладилни траулери за дънен риболов

Собствениците на хладилни траулери за дънен риболов трябва да имат упълномощен представител в Мозамбик.

Лицензиите за риболов важат за една година, от 1 януари до 31 декември за всяка година. Те се продължават по искане на ползвателя на кораба, който за целта подава, най-малко тридесет дни преди изтичането на лицензията, заявление за издаване на лицензия по формуляр.

Лицензията се съхранява на борда на кораба непрекъснато.

Таксата за лицензията за риболов се определя на 600 EUR за тон от квотата.

Лицензиите се издават след предварително заплащане на министерството на риболова на такса от 600 EUR за тон от квотата.

По отношение на санитарно-хигиенните инспекции се прилага мозамбикското законодателство. За тази цел, собствениците или ползватели на кораби на Общността попълват приложения формуляр (допълнение 2) и подават писмена заявление за издаване на международен транзитен документ.

Таксите за санитарни инспекции (санитарно разрешение и международен транзитен санитарен сертификат) се определят на EUR 1 550 годишно на кораб.

Санитарното разрешение и санитарният сертификат се издават след предварително заплащане на горните такси на министерството на риболова

Министерството на риболова съобщават всички данни за банковите сметки, по които ще се заплащат таксите.

5.   Декларация за улов за хладилните траулери за дънен риболов

Траулерите с разрешение да извършват риболов в ИИЗ на Мозамбик съгласно настоящия договор съобщават на министерството на риболова чрез делегацията на Комисията на Европейските общности в Мозамбик данните за съответния улов и дейност. Образец на формуляра, който се използва в случая, е даден в допълнения 4 и 5 Декларациите от допълнение 4 се разпределят в десетдневни периоди и се предават на единадесетия, двадесет и първия и последния ден от месеца. Декларациите от допълнение 5 се предават веднъж месечно.

6.   Контрол на риболовните полета, санитарни инспекции и вземане на проби

6.1.   Корабите на Общността, които извършват риболов в ИИЗ на Мозамбик, разрешават достъпа и качването на борда на риболовни инспектори, обикновено обозначавани в практиката в Общността като наблюдатели, които в рамките на длъжността си имат право:

да посещават кораба на море и в пристанищата;

да проверяват лицензиите за риболов, бордовия дневник, съхранявания на борда улов, уредите за риболов;

да проверяват положението на кораба по време на риболов;

да нареждат на всеки кораб да спре и да извърши необходимите за инспекцията маневри;

да наредят влизането в най-близкото мозамбикско пристанище при съмнение за сериозно нарушение на правилата за риболовна дейност.

6.2.   Хладилните траулери за дънен риболов се подчиняват на санитарните разпоредби в действащото мозамбикско законодателство.Те разрешават достъпа на борда на кораба на санитарните инспектори, които имат право:

да посещават кораба на море и в пристанищата;

да проверяват санитарните лицензии и общите санитарно-хигиенни условия на кораба;

да проверяват медицинските свидетелства на екипажа;

да проверяват санитарно-хигиенните условия и условията за складиране на рибата.

6.3.   Корабите на Общността разрешават качването на борда на научни работници, които нямат правомощия за инспекция, но имат задачата да събират данни за проследяване на експлоатацията на рибните ресурси в Мозамбик, както и данни за околната среда. Този персонал има право да:

взема биологични проби и в частност да измерва и тегли уловените видове;

събира океанографски данни (температура на въздуха и водата, соленост, ветрове, течения и пр.);

да взема проби от риби за лабораторен анализ.

6.4.   Всеки кораб на Общността, който взема на борда си инспектори или научен персонал за вземане на проби, е длъжен да им осигури прехрана, помещения и медицинска помощ на равнище, не по-малко от това на помощта, която се оказва на бордовите офицери.

Когато инспектор или член на научен персонал слиза на място, различно от пристанището, на което се е качил, пътните разходи за завръщането му в началното пристанище се поемат от ползвателя на кораба.

Ако един инспектор или член на научен персонал не се яви в уречените място и час и в последващите дванадесет часа, ползвателят на кораба се освобождава от задължението да качи въпросното лице на борда.

6.5.   Присъствието на борда на гореспоменатите лица е строго ограничено за времето, което по преценка на мозамбикските власти е необходимо за изпълнение на задачите им.

7.   Наблюдение със сателит

Корабите на Общността, които извършват риболов съгласно настоящия договор, се наблюдават със сателит по правилата, установени за риболова от мозамбикското законодателство и съгласно европейското законодателство, при условия, които се договорят с протокол, подписан от двете страни.

При съмнение за нарушение мозамбикските власти могат да поискат от Комисията на Европейските общности информация за регистрите за наблюдението със сателит на корабите на Общността, извършващи риболов в изключителната икономическа зона в Мозамбик.

8.   Радиовръзки

Капитанът нотифицира най-малко шестнадесет часа предварително чрез радиостанция в Мапуто, чрез телекс: или телефакс, намерението си да въведе кораба в риболовната зона на Мозамбик и данните за съхранявания на борда улов. Когато нотифицира намерението си да напусне зоната, капитанът съобщава и обема на улова, събран по време на присъствието на кораба му в риболовната зона на Мозамбик.

Радиочестотите и номерата на телекс: и факс: се обозначават върху лицензията за риболов.

9.   Риболовни зони.

За кораби за улов на тон:

 

Между паралели 10°30′ ю.ш. и 26°30′ ю.ш., отвъд дванадесет мили от брега.

За траулери:

 

между паралели 10°30′ ю.ш et 26°30′ ю.ш., отвъд дванадесет мили от брега и на дълбочина над 150 метра.

10.   Наемане на екипажа

Хладилните траулери за дънен риболов с разрешение за риболов в мозамбикски води в рамките на споразумението за риболов са длъжни да наемат мозамбикски моряци до 50 % от екипажа, с изключение на офицерите.

Заплащането на тези моряци се поема от ползвателя на кораба и включва вноските за социално осигуряване на моряка: застраховка живот, застраховка злополука, здравна застраховка и социалноосигурителна каса.

11.   Използване на пристанищните съоръжения.

Условията за използване на пристанищните съоръжения се определят от пристанищните власти в Мозамбик.

12.   Трансбордиране

Всяко трансбордиране на хладилен траулер за дънен риболов се нотифицира на мозамбикските риболовни власти с предизвестие от два работни дни и се извършва в пристанищата Бейра или Мапуто в присъствието на мозамбикските риболовни и митнически власти.

Всеки хладилен траулер, които желае да напусне изключителната икономическа зона на Мозамбик заедно с улова си, е длъжен да приеме риболовен контрол, проверка на необходимите транзитни сертификати за улова и митнически контрол в пристанищата Бейра или Мапуто, които се съобщават с предизвестие от два работни дни.

Трансбордирането и риболовният и митнически контрол в пристанища Бейра и Мапуто не отменят принадлежността на улова на Общността.

13.   Услуги

Собствениците на кораби на Общността, които действат в изключителната икономическа зона на Мозамбик, са длъжни да отдават предимство на мозамбикските услуги (докери, складова техника, снабдяване с гориво, консигнация и пр.).

14.   Процедура при оглед

Мозамбикските власти информират писмено делегацията на Комисията на Европейските общности в Мапуто най-късо в срок от два работни дни, за всеки оглед на кораб на Общността, опериращ в риболовната зона на Мозамбик, като уточняват обстоятелствата и мотивите за задържането. Делегацията на Комисията на Европейските общности се информира също и за развитието на започнатите процедури и за евентуалните административни санкции.

15.   Нарушения

Всяко нарушение на мозамбикското законодателство или на разпоредбите на настоящия протокол от страна на кораб на Общността се нотифицира на делегацията на Комисията на Европейските общности в Мапуто, без това да засяга санкциите съгласно съответното законодателство.

Допълнение 1

Image

Image

Допълнение 2

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Допълнение 3

Image

Допълнение 4

Image

Допълнение 5

Image


04/ 07

BG

Официален вестник на Европейския съюз

122


32004R0026


L 005/25

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 26/2004 НА КОМИСИЯТА

от 30 декември 2003 година

относно регистъра на риболовния флот на Общността

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2371/2002 на Съвета от 20 декември 2002 г. относно опазването и устойчивата експлоатация на рибните ресурси в рамките на общата политика в областта на рибарството (1), и по-специално член 15, параграфи 3 и 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

За целите на прилагането на общата политика в областта на рибарството съгласно член 15 от Регламент (ЕО) № 2371/2002, е необходимо всяка държава-членка да води регистър на всички риболовни кораби, плаващи под неин флаг, и въз основа на националните регистри Комисията да състави регистър на риболовния флот на Общността.

(2)

За да бъде ефикасно и пълноценно средство за прилагане на общата политика в областта на рибарството, регистърът на риболовния флот на Общността трябва да обхваща всички риболовни кораби на Общността, включително и тези, които се използват само в аквакултурите.

(3)

За да се набере необходимата информация за управление на капацитета на флота и риболовната дейност, е необходимо да се съберат данни за характеристиките на корабите, фигуриращи в националния регистър на риболовния флот на всяка държава-членка съгласно член 15, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 2371/2002.

(4)

Необходимо е да се определят процедурите за предаване на Комисията на данните от националните риболовни регистри на държавите-членки, за да се гарантира редовното актуализиране на регистъра на риболовния флот на Общността.

(5)

Характеристиките и външната маркировка, вписани в регистъра, воден от всяка държава-членка, се съобщават съгласно разпоредбите на Регламент (ЕИО) № 2930/86 на Съвета от 22 септември 1986 г., определящ характеристиките на риболовните кораби (2), последно изменен с Регламент (ЕО) № 3259/94 (3), както и на Регламент (ЕИО) № 1381/87 на Комисията от 20 май 1987 г. относно установяване на подробни правила по отношение на обозначаването и документацията на риболовните кораби (4).

(6)

Държавите-членки следят непрекъснато за качеството на данните, вписвани в националния регистър на риболовния флот, които Комисията проверява при получаването им.

(7)

За да се проследява движението на корабите между държавите-членки и да се гарантира ясна връзка между регистър на риболовния флот на Общността и другите компютърни системи, свързани с риболовната дейност, е необходимо всеки риболовен кораб в ЕС да притежава единен идентификационен номер, който не може да се променя, нито да се преотстъпва.

(8)

С оглед на ефикасното прилагане на настоящия регламент и опростяване на управлението на базата данни, следва да се определят комуникационните средства, които ще се използват от държавите-членки и от Комисията.

(9)

Необходимо е да се предвиди възможността Комисията да предоставя на държавите-членки достъп до пълната база данни от регистъра на риболовния флот на Общността при зачитане на разпоредбите за защита на личните данни от Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета (5).

(10)

Предвид промените, внесени с член 15 от Регламент (ЕО) № 2371/2002 в системата на управление на регистрите на риболовния флот, е необходимо да бъде отменен Регламент (ЕО) № 2090/98 на Комисията от 30 септември 1998 г. за регистъра на риболовния флот на Общността (6), изменен с Регламент (ЕО) № 839/2002 (7).

(11)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по рибарство и аквакултури,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет

1.   Настоящият регламент:

а)

определя минимума данни относно характеристиките и събитията, свързани с корабите, които трябва да фигурират в регистъра, воден от всяка държава-членка за риболовните кораби, плаващи под неин флаг (по-долу наричан „национален регистър“);

б)

определя задълженията на държавите-членки за събиране, заверяване и предаване на данните от националния регистър на Комисията;

в)

определя задълженията на Комисията за водене на регистъра на риболовния флот на Общността (по-долу наричан „общностен регистър“).

2.   Данните от общностния регистър се използват като отправна точка при прилагане на общата политика в областта на рибарството.

Член 2

Обхват

Настоящият регламент се прилага към всички риболовни кораби на Общността, включително и тези, които се използват само за аквакултурите по определението от приложение III, точка 2.2 към Регламент (ЕО) № 2792/1999 на Съвета (8).

Член 3

Определения

За целите на настоящия регламент:

1.

„събитие“ е всяко влизане или излизане на даден кораб от флота, както и всяко вписване или изменение на данните, определени в приложение I.

2.

„предаване“ е всяко съобщаване по дигитален път на едно или няколко събития чрез телекомуникационната мрежа, свързваща националните администрации и Комисията;

3.

„моментална снимка“ е сборът от регистрираните събития, свързани с корабите от флота на една държава-членка между датата на инвентаризация, посочена в приложение I, и датата на предаване на данните;

4.

„лични данни“ са името и адресът на ползвателите и собствениците на риболовни кораби.

Член 4

Събиране на данни

Всяка държава-членка събира незабавно данните, посочени в приложение II за риболовните кораби на Общността, плаващи под неин флаг.

Член 5

Вписване в националния регистър

Всяка държава-членка заверява събраните данни съгласно член 4 и ги вписва в националния си регистър.

Член 6

Периодично предаване

На първия работен ден от месец март, юни, септември и декември всяка година всяка държава-членка предава на Комисията моментална снимка.

Член 7

Вписване в общностния регистър

1.   При получаване на моменталната снимка Комисията проверява съдържащите се в нея данни и ги вписва в общностния регистър. Ако не се открие никаква грешка, тази снимка замества предишната.

Ако се открият грешки, Комисията изпраща своите забележки на съответната държава-членка, която извършва необходимите поправки в националния си регистър и изпраща на Комисията нова моментална снимка в срок от десет работни дни, считано от датата на съобщението на Комисията.

2.   След получаване и проверка на новата моментална снимка, Комисията я регистрира или я отхвърля, ако моменталната снимка съдържа грешки, които са несъвместими с правилното прилагане на общата политика в областта на рибарството.

Ако моменталната снимка все още съдържа грешки, Комисията ги съобщава на държавата-членка, която е длъжна незабавно да ги отстрани по процедурата от член 8.

3.   Държавите-членки имат достъп до общностния регистър по правилата от член 11, двадесет работни след датата на периодичното предаване на моменталната снимка.

Член 8

Междинно предаване

1.   Когато прилагането на специални мерки в рамките на общата политика в областта на рибарството налага това, по своя инициатива или по искане на Комисията държавата-членка предава незабавно на Комисията актуализираните данни от националния си регистър за корабите, засегнати от тези мерки.

2.   В данните се включват всички събития, свързани с въпросните кораби от момента на включването им във флота до датата на предаване на данните.

3.   Данните се проверяват от Комисията в момента на получаването им и заместват предишните в общностния регистър.

Член 9

Средства за комуникация между Комисията и държавите-членки

1.   Предаването на данни от държавите-членки на Комисията се извършва с компютърна система, разработена от Комисията.

2.   Държавите-членки имат достъп чрез Интернет до общностния регистър и контрола на предаването на данните.

Член 10

Идентификационен номер „CFR“

Номерът CFR, посочен в Приложение I, е единен идентификационен номер на риболовния кораб. Той фигурира при всяко предаване на данни между държавите-членки и Комисията за характеристиките и събитията, свързани с риболовните кораби.

Номерът се дава окончателно при първото вписване на риболовния кораб в националния регистър. Той не може да се променя, нито да се преотстъпва на друг кораб.

Член 11

Достъп

1.   Държавите-членки имат достъп до всички данни от общностния регистър, при условие че се съобразяват с разпоредбите за защита на личните данни от Регламент (ЕО) № 45/2001, и по-специално член 8 от него.

2.   Обществеността има достъп до версия на общностния регистър, която не съдържа лични данни.

3.   Молбите за достъп до личните данни в общностния регистър се обработват от Комисията съгласно разпоредбите на Регламент (ЕО) № 45/2001.

Член 12

Отменяне

Регламент (ЕО) № 2090/98 се отменя.

Член 13

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на 1 септември 2004 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 30 декември 2003 година.

За Комисията

Franz FISCHLER

Член на Комисията


(1)  ОВ L 358, 31.12.2002 г., стр. 59.

(2)  ОВ L 274, 25.9.1986 г., стр. 1.

(3)  ОВ 339, 29.12.1994 г.., стр. 11.

(4)  ОВ L 132, 21.5.1987 г., стр. 9.

(5)  ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 266, 1.10.1998 г., стр. 27.

(7)  ОВ L 134, 22.5.2002 г., стр. 5.

(8)  ОВ L 337, 30.12.1999 г., стр. 10.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДАННИТЕ И ОПИСАНИЕ НА РЕГИСТРАЦИЯТА

Наименование на зоната

Максимален брой знаци

Подреждане (1)

Ляво/Дясно

Определения и забележки

Страна на регистрация

3

Държава-членка (код Alpha 3 ISO), където корабът е регистриран за риболов съгласно Регламент (ЕО) № 2371/2002.

Това винаги е деклариращата страна.

CFR (2)

12

(Community fleet register number).

Единен идентификационен номер на риболовен кораб.

Държава-членка (код Alpha 3 ISO), последван от идентификационна поредица от 9 знака. Поредица с по-малко от 9 знака се попълва отляво с нули.

Код на събитието

3

Идентификационен код на типа декларирано събитие.

(Таблица 1)

Дата на събитието (3)

8

Дата (ГГГГ/ММ/ДД), на която е станало събитието.

Номер на лицензията

1

Кораб, разполагащ с лиценз за риболов съгласно Регламент (ЕО) № 3690/93:

 

Y (да) N (не)

Регистрационен номер

14

Л

 

Външна маркировка

14

Л