EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R1441R(01)

Поправка на Регламент (ЕС) 2022/1441 на Комисията от 31 август 2022 година за изменение на Регламент (ЕС) № 546/2011 по отношение на специалните единни принципи за оценка и разрешаване на продукти за растителна защита, съдържащи микроорганизми (Официален вестник на Европейския съюз L 227 от 1 септември 2022 г.)

OJ L 304, 24.11.2022, p. 100–101 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/1441/corrigendum/2022-11-24/oj

24.11.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 304/100


Поправка на Регламент (ЕС) 2022/1441 на Комисията от 31 август 2022 година за изменение на Регламент (ЕС) № 546/2011 по отношение на специалните единни принципи за оценка и разрешаване на продукти за растителна защита, съдържащи микроорганизми

( Официален вестник на Европейския съюз L 227 от 1 септември 2022 г. )

На страница 77, в приложението, след заглавието „ЧАСТ A — Единни принципи за оценка и разрешаване на химични продукти за растителна защита“ се вмъква следното съдържание:

Съдържание

1.

Оценка

1.1.

Ефективност

1.2.

Липса на неприемливо въздействие върху растения или растителни продукти

1.3.

Влияние върху гръбначните животни, които подлежат на контрол

1.4.

Влияние върху здравето на хората или животните

1.4.1.

Влияние на продукта за растителна защита върху здравето на хората или животните

1.4.2.

Влияние върху здравето на човека или на животните, което произтича от остатъчните вещества

1.5.

Въздействие върху околната среда

1.5.1.

Съществуване и разпространение в околната среда

1.5.2.

Влияние върху неприцелните видове

1.6.

Аналитични методи

1.7.

Физични и химични свойства

2.

Вземане на решения

2.1.

Ефикасност

2.2.

Липса на неприемливо въздействие върху растения или растителни продукти

2.3.

Влияние върху гръбначните животни, които подлежат на контрол

2.4.

Влияние върху здравето на хората или животните

2.4.1.

Влияние на продукта за растителна защита върху здравето на хората или животните

2.4.2.

Влияние върху здравето на хората или животните, което произтича от остатъчни вещества

2.5.

Влияние върху околната среда

2.5.1.

Съществуване и разпространение в околната среда

2.5.2.

Влияние върху неприцелните видове

2.6.

Аналитични методи

2.7.

Физични и химични свойства“.

На страница 95, в приложението, след заглавието „ЧАСТ Б — Единни принципи за оценяване и предоставяне на разрешение за продуктите за растителна защита, съдържащи активно вещество, което е микроорганизъм“ се вмъква следното съдържание:

Съдържание

Определения

1.

Оценка

1.1.

Информация за идентичността и за производството

1.1.1.

Идентичност на микроорганизма, съдържащ се в продукта за растителна защита

1.1.2.

Контрол на качеството на производството на микроорганизма, който се съдържа в продукта за растителна защита

1.1.3.

Идентичност на продукта за растителна защита

1.1.4.

Контрол на качеството на продукта за растителна защита

1.2.

Биологични, физични, химични и технически свойства

1.2.1.

Биологични свойства на микроорганизма, който се съдържа в продукта за растителна защита

1.2.2.

Физически, химически и технически свойства на продукта за растителна защита

1.3.

Ефикасност

1.4.

Методи за идентификация/откриване и количествено определяне

1.4.1.

Аналитични методи за продукта за растителна защита

1.4.1.1.

Аналитични методи за микроорганизми

1.4.1.2.

Аналитични методи за метаболити с възможен риск, имащи значение онечиствания, добавки, коформуланти, антидоти и синергисти

1.4.2.

Аналитични методи за определяне на остатъчните вещества и плътността на микроорганизма

1.4.2.1.

Плътност на микроорганизма

1.4.2.2.

Остатъчни вещества от метаболитите с възможен риск

1.5.

Влияние върху човешкото здраве и здравето на животните

1.5.1.

Въздействие на продукта за растителна защита върху здравето на човека или на животните

1.5.2.

Въздействие върху здравето на човека и животните, които произтичат от остатъчни вещества от метаболити с възможен риск

1.6.

Наличие на микроорганизма в околната среда, включително съществуването и поведението на метаболитите с възможен риск

1.6.1.

Наличие на микроорганизма в околната среда

1.6.2.

Съществуване и поведение в околната среда на метаболита(ите) с възможен риск

1.7.

Влияние върху неприцелните организми

1.8.

Заключения и препоръки

2.

Вземане на решения

2.1.

Идентификация

2.2.

Биологични и технически свойства

2.3.

Ефикасност и липса на нежелано въздействие върху растенията и растителните продукти

2.3.1.

Ефикасност

2.3.2.

Липса на неприемливо въздействие върху растенията и растителните продукти

2.4.

Методи за идентификация/откриване и количествено определяне

2.5.

Влияние върху човешкото здраве и здравето на животните

2.5.1.

Последици за човешкото здраве и здравето на животните в резултат на действието на продукта за растителна защита

2.5.2.

Последици за здравето на човека или животните, които произтичат от остатъчните вещества

2.6.

Съществуване и поведение в околната среда

2.7.

Влияние върху неприцелните организми“.

Top