EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017L0541R(01)

Поправка на Директива (ЕС) 2017/541 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 година относно борбата с тероризма и за замяна на Рамково решение 2002/475/ПВР на Съвета, и за изменение на Решение 2005/671/ПВР на Съвета (ОВ L 88, 31.3.2017 г.)

OJ L 91, 9.4.2018, p. 30–30 (BG, ES, DA, IT, HU)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2017/541/corrigendum/2018-04-09/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

9.4.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 91/30


Поправка на Директива (ЕС) 2017/541 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 година относно борбата с тероризма и за замяна на Рамково решение 2002/475/ПВР на Съвета, и за изменение на Решение 2005/671/ПВР на Съвета

( Официален вестник на Европейския съюз L 88 от 31 март 2017 г. )

На страница 13, член 3, параграф 1, буква е)

вместо:

„е)

производство, притежаване, придобиване, превоз, доставяне или използване на взривни вещества или огнестрелни оръжия, включително химични, биологични, радиологични или ядрени оръжия, както и изследвания и разработване на химични, биологични, радиологични или ядрени оръжия;“

да се чете:

„е)

производство, притежаване, придобиване, превоз, доставяне или използване на взривни вещества или оръжия, включително химични, биологични, радиологични или ядрени оръжия, както и изследвания и разработване на химични, биологични, радиологични или ядрени оръжия;“.


Top