EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0548

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/548 на Съвета от 6 април 2018 година за прилагане на Регламент (ЕС) 2017/1509 за ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република

OJ L 91, 9.4.2018, p. 2–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/548/oj

9.4.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 91/2


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/548 НА СЪВЕТА

от 6 април 2018 година

за прилагане на Регламент (ЕС) 2017/1509 за ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 31, параграф 2 от него,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2017/1509 на Съвета от 30 август 2017 г. за ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република и за отмяна на Регламент (ЕО) № 329/2007 (1), и по-специално член 47, параграф 1 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 30 август 2017 г. Съветът прие Регламент (ЕС) 2017/1509.

(2)

На 30 март 2018 г. комитетът към Съвета за сигурност на ООН, създаден съгласно Резолюция 1718 (2006) на Съвета за сигурност на ООН, добави едно лице и 21 образувания към списъка на лицата и образуванията, подлежащи на ограничителни мерки и посочи 15 плавателни съдове, които да бъдат запорирани като актив, 25 плавателни съдове, на които да бъде забранено влизането в пристанищата, и 12 плавателни съдове, на които да бъде отнето знамето.

(3)

Поради това приложения XIII и XIV към Регламент (ЕС) 2017/1509 следва да бъдат съответно изменени,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложения XIII и XIV към Регламент (ЕС) 2017/1509 се изменят съгласно предвиденото в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 6 април 2018 година.

За Съвета

Председател

Е. ЗАХАРИЕВА


(1)  ОВ L 224, 31.8.2017 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

1)

Следното лице и образувания се добавят в списъка на лицата и образуванията, посочени в член 34, параграфи 1 и 3, които се съдържат в приложение XIII към Регламент (ЕС) 2017/1509:

„а)   Физически лица

 

Име

Други имена/псевдоними

Идентификационни данни

Дата на посочване от ООН

Основания

80.

TSANG YUNG YUAN

Neil Tsang, Yun Yuan Tsang

Дата на раждане: 20.10.1957 г.

Паспорт №: 302001581

30.3.2018 г.

Tsang Yung Yuan е координирал износа на въглища от КНДР с посредник от КНДР, който действа в трета държава, и в досието си има и други случаи на избягване на санкции.

б)   Юридически лица, образувания и органи

 

Име

Други имена

Местоположение

Дата на посочване от ООН

Друга информация

55.

CHANG AN SHIPPING & TECHNOLOGY

Image;

CHANG AN SHIPPING AND TECHNOLOGY

Room 2105, DL1849, Trend Centre, 29-31 Cheung Lee Street, Chai Wan, Хонконг, Китай.

30.3.2018 г.

Регистриран собственик, управител на плавателен съд и търговски управител на плаващия под знамето на Панама плавателен съд HUA FU — товарен кораб, натоварил въглища от КНДР в Najin, КНДР на 24 септември 2017 г.

56.

CHONMYONG SHIPPING CO

CHON MYONG SHIPPING COMPANY LIMITED

Kalrimgil 2-dong, Mangyongdae-guyok, Пхенян, КНДР; Saemaul 2-dong, Pyongchon-guyok, Пхенян, КНДР

30.3.2018 г.

Регистриран собственик на CHON MYONG 1, плавателен съд, плаващ под знамето на КНДР, който е извършил прехвърляне на гориво между плавателни съдове в края на декември 2017 г.

57.

FIRST OIL JV CO LTD

 

Jongbaek 1-dong, Rakrang-guyok, Пхенян, КНДР

30.3.2018 г.

Собственик на танкера от КНДР PAEK MA, участвал в операция по прехвърляне на нефт между плавателни съдове в средата на януари 2018 г.

58.

HAPJANGGANG SHIPPING CORP

 

Kumsong 3-dong, Mangyongdae-guyok, Пхенян, КНДР

30.3.2018 г.

Регистриран собственик на танкера от КНДР NAM SAN 8, който се смята, че е участвал в операции по прехвърляне на нефт между плавателни съдове, и собственик на плавателния съд HAP JANG GANG 6.

59.

HUAXIN SHIPPING HONGKONG LTD

Image

Room 2105, Trend Centre, 29-31 Cheung Lee Street, Chai Wan,, Хонконг, Китай

30.3.2018 г..

Управител на плавателен съд и търговски управител на ASIA BRIDGE 1. Регистрираният в Хонконг плавателен съд ASIA BRIDGE 1 се предполага, че на 19 октомври 2017 г. е бил инструктиран от Huaxin Shipping да се подготви за влизане в Nampo, КНДР, за да получи товар от въглища, предназначен за Виетнам. ASIA BRIDGE 1 е бил инструктиран от неидентифициран служител на Huaxin Shipping Ltd. да се подготви да приеме 8 000 метрични тона въглища и да отплава към Cam Pha, Виетнам. Управителят на плавателният съд е бил инструктиран да покрие с платно името на кораба и други обозначения, докато е на пристанище в Nampo.

60.

KINGLY WON INTERNATIONAL CO., LTD

 

Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro MH 96960, Маршалови острови

30.3.2018 г.

През 2017 г. Tsang Yung Yuan (известен още като Neil Tsang) и Kingly Won са направили опит да участват в нефтена сделка на стойност над 1 млн. долара с нефтена компания в трета държава, състояща се в незаконен пренос към КНДР. Kingly Won е действал като посредник между тази нефтена компания и китайска компания, която се е свързала с него, за да закупи нефт от нейно име.

61.

KOREA ACHIM SHIPPING CO

 

Sochang-dong, Chung-guyok, Пхенян, КНДР

30.3.2018 г.

Регистриран собственик на танкера от КНДР CHON MA SAN. Плаващият под знамето на КНДР плавателен съд CHON MA SAN се е подготвял за евентуални операции по прехвърляне между плавателни съдове в края на януари 2018 г. Собственикът на плаващият под знамето на КНДР моторен танкер YU JONG 2 е докладвал на 18 ноември 2017 г. на неидентифициран, установен в КНДР диспечер, че плавателния съд се опитва да избегне буря преди осъществяването на прехвърляне от един плавателен съд на друг. Управителят е предложил YU JONG 2 да натовари горивно масло преди плаващия под знамето на КНДР танкер CHON MA SAN, тъй като по-големият размер на CHON MA SAN е по-подходящ за извършването на прехвърляне на товар между плавателни съдове по време на буря. След като CHON MA SAN е натоварил горивно масло от плавателен съд, YU JONG 2 е натоварил 1 168  килолитра горивно масло на 19 ноември 2017 г. чрез операция по прехвърляне между плавателни съдове.

62.

KOREA ANSAN SHIPPING COMPANY

KOREA ANSAN SHPG COMPANY

Pyongchon 1-dong, Pyongchon-guyok, Пхенян, КНДР

30.3.2018 г.

Регистриран собственик на танкера от КНДР AN SAN 1, който се смята, че е участвал в операции по прехвърляне на нефт между плавателни съдове.

63.

KOREA MYONGDOK SHIPPING CO

 

Chilgol 2-dong, Mangyongdae-guyok, Пхенян, КНДР

30.3.2018 г.

Регистриран собственик на YU PHYONG 5. В края на ноември 2017 г. YU PHYONG 5 е извършил прехвърляне между плавателни съдове на 1 721 метрични тона горивно масло.

64.

KOREA SAMJONG SHIPPING

 

Tonghung-dong, Chung-guyok, Пхенян, КНДР

30.3.2018 г.

Регистриран собственик на танкерите от КНДР SAM JONG 1 и SAM JONG 2. Счита се, че и двата плавателни съда са внесли рафиниран нефт в КНДР в нарушение на санкциите на ООН в края на януари 2018 г.

65.

KOREA SAMMA SHIPPING CO

 

Rakrang 3-dong, Rakrang-guyok, Пхенян, КНДР

30.3.2018 г.

Плаващият под знамето на КНДР SAM MA 2, собственост на Korea Samma Shipping Company, е извършил прехвърляне между плавателни съдове на нефт и подправени документи в средата на октомври 2017 г., като е натоварил почти 1 600 метрични тона горивно масло в рамките на една операция. Управителят на плавателния съд е бил инструктиран да заличи SAMMA SHIPPING и корейските думи върху печата на кораба и вместо това да постави обозначението Hai Xin You 606, за да прикрие идентифицирането му като плавателен съд от КНДР.

66.

KOREA YUJONG SHIPPING CO LTD

 

Puksong 2-dong, Pyongchon-guyok, Пхенян, КНДР;

Company Number IMO 5434358

30.3.2018 г.

Регистриран собственик на танкера от КНДР YU JONG 2, който е натоварил 1 168 килолитра горивно масло на 19 ноември 2017 г. чрез операция по прехвърляне между плавателни съдове.

67.

KOTI CORP

 

гр. Панама, Панама

30.3.2018 г.

Управител на плавателен съд и търговски управител на плаващия под знамето на Панама плавателен съд KOTI, който е извършил прехвърляния вероятно на петролен продукт към плаващият под знамето на КНДР плавателен съд KUM UN SAN 3 на 9 декември 2017 г.

68.

MYOHYANG SHIPPING CO

 

Kumsong 3-dong, Mangyondae-guyok, Пхенян, КНДР

30.3.2018 г.

Управител на превозващия нефтопродукти танкер от КНДР YU SON 1, който се смята, че е участвал в операции по прехвърляне на нефт между плавателни съдове.

69.

PAEKMA SHIPPING CO

Care of First Oil JV Co Ltd

Jongbaek 1-dong, Rakrang-guyok, Пхенян, КНДР

30.3.2018 г.

Регистриран собственик на танкера от КНДР PAEK MA, участвал в операции по прехвърляне на нефт между плавателни съдове в средата на януари 2018 г.

70.

PHYONGCHON SHIPPING & MARINE

PHYONGCHON SHIPPING AND MARINE

Otan-dong, Chung-guyok, Пхенян, КНДР

30.3.2018 г.

Регистриран собственик на танкера от КНДР JI SONG 6, който се смята, че е участвал в операции по прехвърляне на нефт между плавателни съдове в края на януари 2018 г. Компанията притежава също плавателните съдове JI SONG 8 и WOORY STAR.

71.

PRO-GAIN GROUP CORPORATION

 

Le Sanalele Complex, Ground Floor, Vaea Street, Saleufi, Апия, Самоа

30.3.2018 г.

Компания, притежавана или контролирана от Tsang Yung Yuan и участваща в незаконен пренос на въглища от КНДР.

72.

SHANGHAI DONGFENG SHIPPING CO LTD

Image

Room 601, 433, Chifeng Lu, Hongkou Qu, Shanghai, 200083, Китай

30.3.2018 г.

Регистриран собственик, управител на плавателен съд и търговски управител на DONG FENG 6, плавателен съд, натоварил въглища в Hamhung, КНДР на 11 юли 2017 г. с цел износ в нарушение на санкциите на ООН.

73.

SHEN ZHONG INTERNATIONAL SHIPPING

 

Unit 503, 5th Floor, Silvercord Tower 2, 30, Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Хонгконг, Китай

30.3.2018 г.

Управител на плавателен съд и търговски управител на HAO FAN 2 и HAO FAN 6, плавателни съдове, плаващи под знамето на Сейнт Китс и Невис. HAO FAN 6 е натоварил въглища в Nampo, КНДР на 27 август 2017 г. HAO FAN 2 е натоварил въглища от Северна Корея в Nampo, КНДР на 3 юни 2017 г.

74.

WEIHAI WORLD-SHIPPING FREIGHT

 

419-201, Tongyi Lu, Huancui Qu, Weihai, Shandong 264200, Китай

30.3.2018 г.

Управител на плавателен съд и търговски управител на XIN GUANG HAI, плавателен съд, който е натоварил въглища в Taean, КНДР на 27 октомври 2017 г. и е имал разчетно време на пристигане на 14 ноември 2017 г. в Cam Pha, Виетнам, но не е пристигнал там, а е отишъл в Port Klang, Малайзия на 18 декември 2017 г.

75.

YUK TUNG ENERGY PTE LTD

 

17-22, UOB Plaza 2, Raffles Place, Сингапур 048624, Сингапур

30.3.2018 г.

Управител на плавателен съд и търговски управител на YUK TUNG, който е извършвал прехвърляне между плавателни съдове на рафинирани нефтени продукти.“

2)

Следните плавателни съдове се добавят към списъка на плавателните съдове, подлежащи на ограничителни мерки, изброени в приложение XIV към Регламент (ЕС) 2017/1509 под заглавие „A. Плавателни съдове, на които е наложена санкция изземване“:

„1.   Име: CHON MYONG 1

Допълнителна информация

ММО: 8712362

2.   Име: AN SAN 1

Допълнителна информация

ММО: 7303803

3.   Име: YU PHYONG 5

Допълнителна информация

ММО: 8605026

4.   Име: SAM JONG 1

Допълнителна информация

ММО: 8405311

5.   Име: SAM JONG 2

Допълнителна информация

ММО: 7408873

6.   Име: SAM MA 2

Допълнителна информация

ММО: 8106496

7.   Име: YU JONG 2

Допълнителна информация

ММО: 8604917

8.   Име: PAEK MA

Допълнителна информация

ММО: 9066978

9.   Име: JI SONG 6

Допълнителна информация

ММО: 8898740

10.   Име: CHON MA SAN

Допълнителна информация

ММО: 8660313

11.   Име: NAM SAN 8

Допълнителна информация

ММО: 8122347

12.   Име: YU SON

Допълнителна информация

ММО: 8691702

13.   Име: WOORY STAR

Допълнителна информация

ММО: 8408595

14.   Име: JI SONG 8

Допълнителна информация

ММО: 8503228

15.   Име: HAP JANG GANG 6

Допълнителна информация

ММО: 9066540“

3)

Следните плавателни съдове се добавят в списъка на плавателните съдове, подлежащи на ограничителни мерки, съдържащи се в приложение XIV към Регламент (ЕС) 2017/1509 под заглавие „Б. Плавателни съдове, на които е забранено влизането в пристанища“:

„9.   Име: CHON MYONG 1

Допълнителна информация

ММО: 8712362

10.   Име: AN SAN 1

Допълнителна информация

ММО: 7303803

11.   Име: YU PHYONG 5

Допълнителна информация

ММО: 8605026

12.   Име: SAM JONG 1

Допълнителна информация

ММО: 8405311

13.   Име: SAM JONG 2

Допълнителна информация

ММО: 7408873

14.   Име: SAM MA 2

Допълнителна информация

ММО: 8106496

15.   Име: YU JONG 2

Допълнителна информация

ММО: 8604917

16.   Име: PAEK MA

Допълнителна информация

ММО: 9066978

17.   Име: JI SONG 6

Допълнителна информация

ММО: 8898740

18.   Име: CHON MA SAN

Допълнителна информация

ММО: 8660313

19.   Име: NAM SAN 8

Допълнителна информация

ММО: 8122347

20.   Име: YU SON

Допълнителна информация

ММО: 8691702

21.   Име: WOORY STAR

Допълнителна информация

22.   Име: ASIA BRIDGE 1

Допълнителна информация

ММО: 8916580

23.   Име: XIN GUANG HAI

Допълнителна информация

ММО: 9004700

24.   Име: HUA FU

Допълнителна информация

ММО: 9020003

25.   Име: YUK TUNG

Допълнителна информация

ММО: 9030591

26.   Име: KOTI

Допълнителна информация

ММО: 9417115

27.   Име: DONG FENG 6

Допълнителна информация

ММО: 9008201

28.   Име: HAO FAN 2

Допълнителна информация

ММО: 8747604

29.   Име: HAO FAN 6

Допълнителна информация

ММО: 8628597

30.   Име: JIN HYE

Допълнителна информация

ММО: 8518572

31.   Име: FAN KE

Допълнителна информация

ММО: 8914934

32.   Име: WAN HENG 11

Допълнителна информация

ММО: 8791667

33.   Име: MIN NING DE YOU 078

Допълнителна информация

ММО: не съществува“


Top