EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0647R(02)

Поправка на Регламент (ЕС) 2015/647 на Комисията от 24 април 2015 година за изменение и поправка на приложения II и III към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на употребата на някои добавки в храните (ОВ L 107, 25.4.2015 г.)

C/2016/5134

OJ L 214, 9.8.2016, p. 55–55 (BG)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/647/corrigendum/2016-08-09/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

9.8.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 214/55


Поправка на Регламент (ЕС) 2015/647 на Комисията от 24 април 2015 година за изменение и поправка на приложения II и III към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на употребата на някои добавки в храните

( Официален вестник на Европейския съюз L 107 от 25 април 2015 г. )

На страница 2, в съображение 10, второто изречение, и в съображения 17 и 19, наименованието на категория храна 08.2:

вместо:

„08.2: „Месни полуфабрикати, както са определени в Регламент (ЕО) № 853/2004“,“

да се чете:

„08.2:„Месни заготовки, както са определени в Регламент (ЕО) № 853/2004“,“.

На страница 8, в приложение I, част III, точка 12, с която се изменя приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 — част Д, наименованието на категория храна 08.2:

вместо:

„8.2: „Месни полуфабрикати, както са определени в Регламент (ЕО) № 853/2004“,“

да се чете:

„08.2: „Месни заготовки, както са определени в Регламент (ЕО) № 853/2004“,“.

На страница 8, в приложение I, част III, точка 12, буква а), с която се изменя приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 — част Д, вписването за Е 261:

вместо:

 

„Е 261

Калиеви ацетати

quantum satis

 

само предварително опаковани заготовки от прясно смляно месо и месни полуфабрикати, в които са добавени други съставки, различни от добавки в храните, или сол“,“

да се чете:

 

„Е 261

Калиеви ацетати

quantum satis

 

само предварително опаковани заготовки от прясно мляно месо и месни заготовки, в които са добавени други съставки, различни от добавки в храните, или сол“,“.


Top