EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1129R(07)

Поправка на Регламент (ЕС) № 1129/2011 на Комисията от 11 ноември 2011 година за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета посредством създаване на списък на Съюза на добавките в храните (ОВ L 295, 12.11.2011 г.)

C/2016/5050

OJ L 214, 9.8.2016, p. 53–56 (ES)
OJ L 214, 9.8.2016, p. 53–54 (BG)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1129/corrigendum/2016-08-09/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

9.8.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 214/53


Поправка на Регламент (ЕС) № 1129/2011 на Комисията от 11 ноември 2011 година за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета посредством създаване на списък на Съюза на добавките в храните

( Официален вестник на Европейския съюз L 295 от 12 ноември 2011 г. )

На страница 30, в приложението, с което се изменя приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета, в част Г — „Категории храни“, в таблицата

вместо:

„08.1.1.

Непреработено место, различно от месни полуфабрикати, както са определени в Регламент (ЕО) № 853/2004

08.1.2.

Месни полуфабрикати, както са определени в Регламент (ЕО) № 853/2004“

да се чете:

„08.1.1.

Непреработено месо, различно от месни заготовки, както са определени в Регламент (ЕО) № 853/2004

08.1.2.

Месни заготовки, както са определени в Регламент (ЕО) № 853/2004“.

На страница 98, в приложението, с което се изменя приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета, в част Д — „Разрешени добавки в храните и условия за тяхната употреба в категориите храни“, в таблицата

вместо:

„08.1.1.

Непреработено место, различно от месни полуфабрикати, както са определени в Регламент (ЕО) № 853/2004

да се чете:

„08.1.1.

Непреработено месо, различно от месни заготовки, както са определени в Регламент (ЕО) № 853/2004“.

На страница 98, в приложението, с което се изменя приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета, в част Д — „Разрешени добавки в храните и условия за тяхната употреба в категориите храни“, в таблицата

вместо:

„08.1.2.

Месни полуфабрикати, както са определени в Регламент (ЕО) № 853/2004

да се чете:

„08.1.2.

Месни заготовки, както са определени в Регламент (ЕО) № 853/2004“.

На страница 98 и на страница 99, в приложението, с което се изменя приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета, в част Д — „Разрешени добавки в храните и условия за тяхната употреба в категориите храни“, в таблицата, в последната графа — „Ограничения/изключения“, в редовете с вписванията за Е 261, Е 262, Е 300, Е 301, Е 302, Е 325, Е 326, Е 330, Е 331, Е 332, Е 333

вместо:

„полуфабрикати от прясно смляно месо“

да се чете:

„заготовки от прясно мляно месо“.

На страница 101, в приложението, с което се изменя приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета, в част Д — „Разрешени добавки в храните и условия за тяхната употреба в категориите храни“, номер на категорията 08.2.2 — „Преработено месо, преминало термична обработка“, в ред „Група I“, последната графа — „Ограничения/изключения“

вместо:

„само foie gras, foie gras entier, blocs de foie gras, Libamáj, libamáj egészben, libamáj tömbben

да се чете:

„с изключение на foie gras, foie gras entier, blocs de foie gras, Libamáj, libamáj egészben, libamáj tömbben“.

На страница 102, в приложението, с което се изменя приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета, в част Д — „Разрешени добавки в храните и условия за тяхната употреба в категориите храни“, номер на категорията 08.2.2 — „Преработено месо, преминало термична обработка“, в ред E 338 — 452, последната графа — „Ограничения/изключения“

вместо:

„само foie gras, foie gras entier, blocs de foie gras, Libamáj, libamáj egészben, libamáj tömbben

да се чете:

„с изключение на foie gras, foie gras entier, blocs de foie gras, Libamáj, libamáj egészben, libamáj tömbben“.


Top