EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D2310

Решение (ОВППС) 2015/2310 на Съвета от 10 декември 2015 година за изменение на Решение 2013/189/ОВППС за създаване на Европейски колеж по сигурност и отбрана

OJ L 326, 11.12.2015, p. 64–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2016; заключение отменено от 32016D2382

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/2310/oj

11.12.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 326/64


РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2015/2310 НА СЪВЕТА

от 10 декември 2015 година

за изменение на Решение 2013/189/ОВППС за създаване на Европейски колеж по сигурност и отбрана

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 42, параграф 4 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид че:

(1)

На 22 април 2013 г. Съветът прие Решение 2013/189/ОВППС за създаване на Европейски колеж по сигурност и отбрана (1).

(2)

На 22 юли 2014 г. Съветът прие Решение 2014/491/ОВППС за изменение на Решение 2013/189/ОВППС (2).

(3)

В Решение 2013/189/ОВППС, изменено с Решение 2014/491/ОВППС, е предвидена референтната сума за първите 12 месеца — от 1 август 2013 г. до 31 юли 2014 г., и за следващия период — от 1 август 2014 г. до 31 декември 2015 г.

(4)

На 25 март 2014 г. Координационния комитет, създаден с Решение 2013/189/ОВППС, постигна съгласие, че периодът, обхванат от споразумението за финансиране, следва да бъде съгласуван с годишния счетоводен период, който тече от 1 януари до 31 декември, за да е необходим само един пакет от отчети от 2016 г. нататък.

(5)

Във връзка с това следва да се определи нова референтна сума за периода от 1 януари 2016 г. до 31 декември 2016 г.

(6)

Поради това Решение 2013/189/ОВППС следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Член 16, параграф 2 от Решение 2013/189/ОВППС се заменя със следното:

„2.   Референтната сума, предназначена за покриване на разходите на ЕКСО през първите 12 месеца след сключването на посоченото в параграф 3 споразумение за финансиране, възлиза на 535 000 EUR.

Референтната сума, предназначена за покриване на разходите на ЕКСО за периода от 1 август 2014 г. до 31 декември 2015 г., е в размер на 756 000 EUR.

Референтната сума, предназначена за покриване на разходите на ЕКСО за периода от 1 януари 2016 г. до 31 декември 2016 г., е в размер на 630 000 EUR.

Референтните суми, предназначени за покриване на разходите на ЕКСО за следващите периоди, се определят от Съвета.“

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 10 декември 2015 година.

За Съвета

Председател

F. BAUSCH


(1)  Решение 2013/189/ОВППС на Съвета от 22 април 2013 г. за създаване на Европейски колеж по сигурност и отбрана (ЕКСО) и за отмяна на Съвместно действие 2008/550/ОВППС (ОВ L 112, 24.4.2013 г., стр. 22).

(2)  Решение 2014/491/ОВППС на Съвета от 22 юли 2014 г. за изменение на Решение 2013/189/ОВППС за създаване на Европейски колеж по сигурност и отбрана (ЕКСО) (ОВ L 218, 24.7.2014 г., стр. 6).


Top