EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D0875

Решение (ОВППС) 2015/875 на Комитета по политика и сигурност от 2 юни 2015 година за приемане на приноса на трета държава към военната консултативна мисия на Европейския съюз по линия на ОПСО в Централноафриканската република (EUMAM RCA) (EUMAM RCA/3/2015)

OB L 142, 6.6.2015, p. 29–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/875/oj

6.6.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 142/29


РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2015/875 НА КОМИТЕТА ПО ПОЛИТИКА И СИГУРНОСТ

от 2 юни 2015 година

за приемане на приноса на трета държава към военната консултативна мисия на Европейския съюз по линия на ОПСО в Централноафриканската република (EUMAM RCA) (EUMAM RCA/3/2015)

КОМИТЕТЪТ ПО ПОЛИТИКА И СИГУРНОСТ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 38, трета алинея от него,

като взе предвид Решение (ОВППС) 2015/78 на Съвета от 19 януари 2015 г. за военна консултативна мисия на Европейския съюз по линия на ОПСО в Централноафриканската република (EUMAM RCA) (1), и по-специално член 8, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 8, параграф 2 от Решение (ОВППС) 2015/78 Съветът упълномощи Комитета по политика и сигурност да взема съответните решения относно приемането на предложения принос от трети държави.

(2)

Съгласно препоръка на командващия мисията на ЕС EUMAM RCA и становището на Военния комитет на Европейския съюз във връзка с предложението за принос от Република Сърбия, това предложение следва да бъде прието.

(3)

В съответствие с член 5 от Протокол № 22 относно позицията на Дания, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз, Дания не участва в изготвянето и изпълнението на решения и действия на Съюза, свързани с въпросите на отбраната,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

1.   Предложението за принос от Република Сърбия към военната консултативна мисия на Европейския съюз по линия на ОПСО в Централноафриканската република (EUMAM RCA) се приема и се счита за значимо.

2.   Република Сърбия се освобождава от финансови вноски за бюджета на EUMAM RCA.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 2 юни 2015 година.

За Комитета по политика и сигурност

Председател

W. STEVENS


(1)  ОВ L 13, 20.1.2015 г., стр. 8.


Top