EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0219

Решение за изпълнение 2013/219/ОВППС на Съвета от 16 май 2013 година за изпълнение на Решение 2011/486/ОВППС относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, групи, предприятия и образувания, с оглед на положението в Афганистан

OJ L 133, 17.5.2013, p. 22–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 015 P. 258 - 261

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/219/oj

17.5.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 133/22


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 2013/219/ОВППС НА СЪВЕТА

от 16 май 2013 година

за изпълнение на Решение 2011/486/ОВППС относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, групи, предприятия и образувания, с оглед на положението в Афганистан

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 31, параграф 2 от него,

като взе предвид Решение 2011/486/ОВППС на Съвета от 1 август 2013 г. относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, групи, предприятия и образувания, с оглед на положението в Афганистан (1), и по-специално член 5 и член 6, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 1 август 2011 г. Съветът прие Решение 2011/486/ОВППС.

(2)

На 16 април и 22 април 2013 г. Комитетът на Съвета за сигурност на ООН, създаден съгласно точка 30 от Резолюция 1988 (2011) на Съвета за сигурност, актуализира и измени списъка на лицата, групите, предприятията и образуванията, подлежащи на ограничителни мерки.

(3)

Поради това приложението към Решение 2011/486/ОВППС следва да се измени съответно,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложението към Решение 2011/486/ОВППС се изменя, както е посочено в приложението към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 16 май 2013 година.

За Съвета

Председател

R. QUINN


(1)  ОВ L 199, 2.8.2011 г., стр. 57.


ПРИЛОЖЕНИЕ

I.   Вписването по-долу се добавя към списъка, поместен в приложението към Решение 2011/486/ОВППС

A.   Лица, свързани с талибаните

1.

Adam Khan Achekzai (известен още като a) Maulavi Adam Khan, б) Maulavi Adam)

Звание: мевлеви. Дата на раждане: а) 1970 г. б) 1972 г. в) 1971 г. г) 1973 г. д) 1974 г. е) 1975 г. Място на раждане: провинция Кандахар, Афганистан. Адрес:Chaman, провинция Baluchistan, Пакистан. Гражданство: Пакистан. Друга информация: а) изработва самоделни взривни устройства и е сътрудник на талибаните; б) от средата на 2010 г. представител на талибаните, отговарящ за провинция Badghis, Афганистан; в) бивш представител на талибаните, отговарящ за провинциите Sar-e Pul и Samangan, Афганистан; г) като талибански военен ръководител в провинция Кандахар, Афганистан, е участвал в организиране на самоубийствени атентати в съседните провинции; д) свързан с Abdul Samad Achekzai.

Дата на посочване от ООН: 16.4.2013 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Adam Khan Achekzai беше включен в списъка на 16 април 2013 г. съгласно параграф 2 от Резолюция 2082 (2012 г.) за „участие във финансирането, планирането, подпомагането, подготовката или извършването на актове или дейности от, във връзка със, под името на, от името на или в подкрепа на“ и „подпомагайки по друг начин актове или дейности на“ посочените и други лица, групи, предприятия и образувания, свързани с талибаните като представляващи заплаха за мира, стабилността и сигурността на Афганистан.

Adam Khan Achekzai изработва самоделни взривни устройства и е сътрудник на талибаните. От 2012 г. насам Adam изработва самоделни взривни устройства и е обучил приблизително 150 души за изработването на такива устройства в подкрепа на талибаните. От края на 2010 г. Adam е военен ръководител при талибаните, отговорен за производството на самоделни взривни устройства и жилетки, използвани при самоубийствени нападения. Adam е бивш заместник на Abdul Samad Achekzai — сътрудник на талибаните за самоделните взривни устройства, и като такъв координира дейностите по снабдяване на мрежата.

Освен задълженията си като сътрудник по самоделните взривни устройства, Adam е изпълнявал и други ръководни роли при талибаните. В средата на 2010 г. е посочен за ръководител на талибаните в провинция Badghis, Афганистан. Adam е и бивш ръководител на талибаните в провинциите Sar-e Pul и Samangan, Афганистан. Като военен ръководител при талибаните в провинция Кандахар, Афганистан, Adam е участвал в организиране на самоубийствени атентати в съседните провинции.

II.   Вписванията в поместения в приложението към Решение 2011/486/ОВППС списък се заменят с вписванията, посочени по-долу.

A.   Лица, свързани с талибаните

1.

Abdul Latif Mansur (известен още като a) Abdul Latif Mansoor; б) Wali Mohammad)

Звание: мевлеви. Основания за включване: министър на земеделието при талибанския режим. Дата на раждане: около 1968 г. Място на раждане: a) област Zurmat, провинция Paktia, Афганистан; б) област Garda Saray, провинция Paktia, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Друга информация: a) член на съвета на талибаните („шура“) в Miram Shah от май 2007 г.; б) талибански губернатор в сянка на провинция Logar от края на 2012 г.; в) смята се, че се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан; г) принадлежи към племето Sahak (Ghilzai).

Дата на посочване от ООН:31.1.2001 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Към май 2007 г. Abdul Latif Mansur е член на талибанския съвет в Miram Shah. През 2009 г. е талибански губернатор в сянка на провинция Nangarhar, Афганистан, а към средата на 2009 г. е ръководител на талибанската политическа комисия. Към май 2010 г. Abdul Latif Mansur е висш талибански командир в Източен Афганистан.

2.

Mohammad Naim Barich Khudaidad (известен още като: a) Mullah Naeem Barech; б) Mullah Naeem Baraich; в) Mullah Naimullah; г) Mullah Naim Bareh; д) Mohammad Naim; е) Mullah Naim Barich; ж) Mullah Naim Barech; з) Mullah Naim Barech Akhund; и) Mullah Naeem Baric; й) Naim Berich; к) Haji Gul Mohammed Naim Barich; л) Gul Mohammad; м) Haji Ghul Mohammad; н) Gul Mohammad Kamran); о) Mawlawi Gul Mohammad).

Звание: молла. Основания за включване: заместник-министър на гражданското въздухоплаване при талибанския режим. Дата на раждане: около 1975 г. Място на раждане: a) село Lakhi, район Hazarjuft, област Garmsirt, провинция Helmand, Афганистан; б) село Laki, област Garmsir, провинция Helmand, Афганистан; в) село Lakari, област Garmsir, провинция Helmand, Афганистан; г) Darvishan, област Garmsir, провинция Helmand, Афганистан; д) село De Luy Wiyalah, област Garmsir, провинция Helmand, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Друга информация: а) член на талибанската военна комисия от март 2010 г.; б) счита се, че намира в граничната област между Афганистан и Пакистан; в) принадлежи към племето Barich.

Дата на посочване от ООН:23.2.2001 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Mohammad Naim е член на съвета на талибаните „Gerdi Jangal“. Той е бившият заместник на Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed — виден член на съвета на талибанското ръководство. Mohammad Naim контролира военна база в граничната област между Афганистан и Пакистан.

3.

Din Mohammad Hanif (известен още като: a) Qari Din Mohammad; б) Iadena Mohammad)

Звание: кари. Основания за включване: а) министър на планирането при талибанския режим; б) министър на висшето образование при талибанския режим. Дата на раждане: а) около 1955 г.; б) 1 януари 1969 г. (като Iadena Mohammad). Място на раждане: а) село Shakarlab, област Yaftali Pain, провинция Badakhshan, Афганистан; б) Badakhshan (като Iadena Mohammad). Гражданство: Афганистан. Паспорт №: OA 454044 (като Iadena Mohammad). Друга информация: a) член на Върховния съвет на талибаните, отговарящ за провинции Takhar и Badakhshan; б) смята се, че се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан.

Дата на посочване от ООН:25.1.2001 г.

4.

Аbdul Jabbar Omari. (известен още като a) Mullah Jabar; б) Muawin Jabbar)

Звание: мевлеви. Основания за включване: губернатор на провинция Baghlan (Афганистан) при талибанския режим. Дата на раждане: около 1958 г. Място на раждане: провинция Zabul, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Друга информация: принадлежи към племето Hottak.

Дата на посочване от ООН:23.2.2001 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Към юни 2008 г. Abdul Jabbar Omari работи като заместник на Amir Khan Haqqani и е командир на въоръжена група в областта Siuri на провинция Zabul. През юни 2008 г., с оглед на засилване на действията си в тази област ръководството на талибаните го определя за губернатор в сянка на провинция Zabul.

5.

Mohammad Shafiq Ahmadi Fatih Khan (известен още като: Mohammad Shafiq Ahmadi)

Звание: молла. Основания за включване: губернатор на провинция Samangan при талибанския режим. Дата на раждане: 1956—1957 г. Място на раждане: село Charmistan, област Tirin Kot, провинция Uruzgan, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Друга информация: а) талибански губернатор в сянка на провинция Uruzgan от края на 2012 г.; б) принадлежи към племето Hottak.

Дата на посочване от ООН:23.2.2001 г.

6.

Shahabuddin Delawar

Звание: мевлеви. Основания за включване: заместник-председател на Висшия съд при талибанския режим. Дата на раждане: a) 1957 г.; б) 1953 г. Място на раждане: провинция Logar, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Паспорт №: Афганистански паспорт № OA296623. Друга информация: а) заместник ръководител на талибанското посолство в Рияд, Саудитска Арабия до 25 септември 1998 г.; б) смята се, че се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан.

Дата на посочване от ООН:23.2.2001 г.

7.

Sirajuddin Jallaloudine Haqqani (известен още като а) Siraj Haqqani; б) Serajuddin Haqani; в) Siraj Haqani; г) Saraj Haqani; д) Khalifa)

Основания за включване: Na’ib Amir (заместник командир). Адрес: а) околностите на Kela/околностите на Danda, Miramshah, North Waziristan, Пакистан; б)медресе Manba’ul uloom, Miramshah, North Waziristan, Пакистан; в)медресе Dergey Manday, Miramshah, North Waziristan, Пакистан. Дата на раждане: около 1977—1978 г. Място на раждане: а) Danda, Miramshah, North Waziristan, Пакистан; б) село Srana, област Garda Saray, провинция Paktia, Афганистан; в) област Neka, провинция Paktika, Афганистан; г) провинция Khost, Афганистан. Гражданство: Афганистан. Друга информация: а) ръководи мрежата „Haqqani“ от края на 2012 г.; б) син на Jallaloudine Haqani; в) принадлежи към фракцията Sultan Khel на племето Zardan от Garda Saray в провинция Paktia, Афганистан; г) смята се, че се намира в граничната област между Афганистан и Пакистан.

Дата на посочване от ООН:13.9.2007 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Sirajuddin Jallaloudine Haqqani е един от най-изявените, влиятелни, харизматични и опитни лидери в мрежата „Haqqani“ — група бойци, тясно свързани с талибаните и Ал Кайда, и от 2004 г. е един от главните оперативни командири на мрежата.

Sirajuddin Haqqani черпи голяма част от своята власт и авторитет от баща си — Jalaluddin Haqqani, бивш министър при талибанския режим, бивш военен командир при талибаните и бивш посредник между Ал Кайда и талибаните от двете страни на границата между Афганистан и Пакистан. Докато е министър при талибанския режим, Jalaluddin Haqqani установява много близки връзки с Ал Кайда.

Sirajuddin Haqqani е тясно свързан с талибаните, които осигуряват финансиране за неговите операции. Той получава финансиране и от различни други групи и лица, включително от наркобосове. Sirajuddin Haqqani е ключова фигура при провеждането на терористични операции в Афганистан и подпомага дейности във федерално администрираните племенни райони в Пакистан. Връзките му с талибаните станаха публично известни през май 2006 г., благодарение на молла Dadullah, който по това време беше един от най-високопоставените талибански военни командири и който заяви, че е работил с Sirajuddin Haqqani и заедно са планирали операции. Свързан е и с Jaish-i-Mohammed.

Sirajuddin Haqqani активно участва в планирането и провеждането на нападения срещу Международните сили за поддържане на сигурността (ISAF), афганистански служители и граждани, предимно в източните и южните райони на Афганистан. Също така редовно подбира и изпраща бойци в провинции Khost, Paktia и Paktika в Афганистан.

Sirajuddin Haqqani беше замесен в самоубийственото нападение с бомба срещу автобус на полицейската академия в Кабул от 18 юни 2007 г., при което бяха убити 35 полицейски служители.

8.

Abdul Aziz Abbasin (известен още като: Abdul Aziz Mahsud)

Дата на раждане: 1969 г. Място на раждане: село Sheykhan, район Pirkowti, област Orgun, провинция Paktika, Афганистан. Друга информация: а) командир с ключово значение в мрежата „Haqqani“ под ръководството на Sirajuddin Jallaloudine Haqqani; б) талибански губернатор в сянка на област Orgun, провинция Paktika, от началото на 2010 г.; в) ръководил е тренировъчен лагер за бойци от неафганистански произход в провинция Paktika; г) занимава се с превоз на оръжия за Афганистан.

Дата на посочване от ООН:4.10.2011 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Abdul Aziz Abbasin е основен командир в мрежата „Haqqani“ — свързана с талибаните група бойци, която действа от Източен Афганистан и окръг North Waziristan във федерално администрираните племенни райони на Пакистан. От началото на 2010 г. Abbasin получава заповеди от Sirajuddin Haqqani и е назначен от него за талибански губернатор в сянка на област Orgun, провинция Paktika, Афганистан. Abbasin командва група талибански бойци и подпомага дейностите в тренировъчния лагер за чужди бойци, намиращ се в провинция Paktika. Abbasin организира и засади на автомобили с доставки за афганистанските правителствени части, както и превоз на оръжие за Афганистан.

9.

Mohammed Qasim Mir Wali Khudai Rahim (известен още като (a) Muhammad Qasim; (б) Abdul Salam)

Звание: хаджи. Дата на раждане: между 1975 г. и 1976 г. Място на раждане: а) село Minar, област Garmser, провинция Helmand, Афганистан; б) село Darweshan, област Garmser, провинция Helmand. Гражданство: Афганистан. Национален идентификационен номер: а) афганистанска национална карта за самоличност (tazkira) номер 57388, издадена в област Lashkar Gah, провинция Helmand, Афганистан; б) карта на жител номер 665, Ayno Maina, провинция Кандахар, Афганистан. Адрес: а)Wesh, област Spin Boldak, провинция Кандахар, Афганистан; б)Safaar Bazaar, област Garmser, провинция Helmand, Афганистан; в)стая номер 33, 5-и етаж, Sarafi Market, град Kandahar, провинция Kandahar, Афганистан. Друга информация: а) собственик на Rahat Ltd.; б) участвал в доставката на оръжие за талибаните, в т.ч. на самоделни взривни устройства (IED); в) арестуван през 2012 г. и задържан в Афганистан от януари 2013 г.; г) свързан с Rahat Ltd.

Дата на посочване от ООН:21.11.2012 г.


Top