EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0253

Регламент за изпълнение (ЕС) № 253/2012 на Комисията от 22 март 2012 година за изменение за 167-и път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с мрежата на Ал Кайда

OJ L 84, 23.3.2012, p. 23–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 006 P. 268 - 270

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/253/oj

23.3.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 84/23


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 253/2012 НА КОМИСИЯТА

от 22 март 2012 година

за изменение за 167-и път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с мрежата на Ал Кайда

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета от 27 май 2002 г. за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с мрежата на Ал Кайда (1), и по-специално член 7, параграф 1, буква а), член 7а, параграф 1 и член 7а, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

В приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 се посочват лицата, групите и образуванията, спрямо които се прилага замразяването на средства и икономически ресурси по смисъла на този регламент.

(2)

На 12 март 2012 г. Комитетът по санкциите към Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации реши да добави две физически лица и едно образувание към списъка на лицата, групите и образуванията, спрямо които следва да се прилага замразяването на средства и икономически ресурси. На 14 март 2012 г. Комитетът по санкциите реши да добави четири физически лица към списъка и да измени едно вписване в списъка.

(3)

Приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 следва да бъде съответно актуализирано.

(4)

За да се гарантира ефективността на мерките, предвидени в настоящия регламент, той следва да влезе в сила незабавно,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 22 март 2012 година.

За Комисията, от името на председателя,

Началникът на Службата за инструментите на външната политика


(1)  ОВ L 139, 29.5.2002 г., стр. 9.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 се изменя, както следва:

(1)

В глава „Юридически лица, групи и образувания“ се добавя следното вписване:

„Jemmah Anshorut Tauhid (JAT) (известно още като: a) Jemaah Anshorut Tauhid, б) Jemmah Ansharut Tauhid, в) Jem’mah Ansharut Tauhid, г) Jamaah Ansharut Tauhid, д) Jama’ah Ansharut Tauhid, е) Laskar 99). Адрес: Jl. Semenromo number 58, 04/XV Ngruki, Cemani, Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah, Индонезия; Телефон: 0271-2167285, ел. адрес: info@ansharuttauhid.com. Други сведения: ) Основател и ръководител — Abu Bakar Ba'asyir; б) Създадено на 27 юли 2008 г. в Solo, Индонезия; в) Свързано с Jemmah Islamiya (JI); г) Интернет сайт: http:/ansharuttauhid.com/. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 12.3.2012 г.“

(2)

В категорията „Физически лица“ се добавят следните вписвания:

а)

„Mochammad Achwan (известен още като: a) Muhammad Achwan, б) Muhammad Akhwan, в) Mochtar Achwan, г) Mochtar Akhwan, д) Mochtar Akwan). Адрес: Jalan Ir. H. Juanda 8/10, RT/RW 002/001, Jodipan, Blimbing, Malang, Индонезия. Дата на раждане: a) 4.5.1948 г. б) 4.5.1946 г. Място на раждане: Tulungagung, Индонезия. Гражданство: индонезийско. Национален идентификационен номер: 3573010405480001 (индонезийска лична карта под името Mochammad Achwan). Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 12.3.2012 г.“

б)

„Abdul Rosyid Ridho Ba’asyir (известен още като: a) Abdul Rosyid Ridho Bashir, б) Rashid Rida Ba’aysir, в) Rashid Rida Bashir). Адрес: Podok Pesantren AL Wayain Ngrandu, Sumber Agung Magetan, East Java, Индонезия. Дата на раждане: 31.1.1974 г. Място на раждане: Sukoharjo, Индонезия. Гражданство: индонезийско. Национален идентификационен номер: 1127083101740003 (индонезийска лична карта под името Abdul Rosyid Ridho Ba’asyir). Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 12.3.2012 г.“

в)

„Mustafa Hajji Muhammad Khan (известен още като: а) Hassan Ghul, б) Hassan Gul, в) Hasan Gul, г) Khalid Mahmud, д) Ahmad Shahji, е) Mustafa Muhammad, ж) Abu Gharib al-Madani, з) Abu-Shaima, и) Abu- Shayma). Дата на раждане: а) между август 1977 г. и септември 1977 г., б) 1976 г. Място на раждане: a) Al-Madinah, Саудитска Арабия, б) Sangrar, Sindh Province, Пакистан. Гражданство: а) Пакистан, б) Саудитска Арабия. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 14.3.2012 г.“

г)

„Hafiz Abdul Salam Bhuttavi (известен още като: a) Hafiz Abdul Salam Bhattvi, б) Hafiz Abdusalam Budvi, в) Hafiz Abdussalaam Bhutvi, г) Abdul Salam Budvi, д) Abdul Salam Bhattwi, е) Abdul Salam Bhutvi, ж) Mullah Abdul Salaam Bhattvi, з) Molvi Abdursalam Bhattvi). Титла: а) учен по ислямско учение (Maulavi), б) Mullah. Дата на раждане: 1940 г. Място на раждане: Gujranwala, Punjab Province, Пакистан. Гражданство: пакистанско. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 14.3.2012 г.“

д)

„Zafar Iqbal (известен още като: a) Zaffer Iqbal, б) Malik Zafar Iqbal Shehbaz, в) Malik Zafar Iqbal Shahbaz, г) Malik Zafar Iqbal, д) Zafar Iqbal Chaudhry, е) Muhammad Zafar Iqbal). Дата на раждане: 4.10.1953 г. Място на раждане: Masjid al-Qadesia, 4 Lake Road, Lahore, Пакистан. Гражданство: пакистанско. Паспорт №: DG5149481 (паспорт, издаден на 22.8.2006 г., изтекъл на 21.8.2011 г., паспортна книжка номер A2815665). Национален идентификационен номер: a) 35202-4135948-7 б) 29553654234. Други сведения: друга титла — професор. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 14.3.2012 г.“

е)

„Abdur Rehman (известен още като: a) Abdul Rehman, б) Abd Ur-Rehman, в) Abdur Rahman, г) Abdul Rehman Sindhi, д) Abdul Rehman al-Sindhi, е) Abdur Rahman al-Sindhi, ж) Abdur Rehman Sindhi, з) Abdurahman Sindhi, и) Abdullah Sindhi, й) Abdur Rehman Muhammad Yamin. Адрес: Karachi, Пакистан. Дата на раждане: 3.10.1965 г. Място на раждане: Mirpur Khas, Пакистан. Гражданство: пакистанско. Паспорт №: CV9157521 (пакистански паспорт, издаден на 8.9.2008 г., изтича на 7.9.2013 г.). Национален идентификационен номер: 44103-5251752-5. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 14.3.2012 г.“

(3)

Вписването „Lashkar e-Tayyiba (известна още като: a) Lashkar-e-Toiba, б) Lashkar-i-Taiba, в) al Mansoorian, г) al Mansooreen, д) Армията на „чистите“, е) Армията на праведните, ж) Армията на „чистите“ и праведните, з) Paasban-e-Kashmir и) Paasban-i-Ahle-Hadith, й) Pasban-e-Kashmir, к) Pasban-e-Ahle-Hadith, л) Paasban-e-Ahle-Hadis, м) Pashan-e-ahle Hadis, н) Lashkar e Tayyaba, о) LET, п) Jamaat-ud-Dawa, р) JUD с) Jama’at al-Dawa, т) Jamaat ud-Daawa, у) Jamaat ul-Dawah, ф) Jamaat-ul-Dawa, х) Jama’at-i-Dawat, ц) Jamaiat-ud-Dawa, ч) Jama’at-ud-Da’awah, ш) Jama’at-ud-Da’awa, щ) Jamaati-ud-Dawa. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 2.5.2005 г.“ в категорията „Юридически лица, групи и образувания“ се заменя със следния текст:

„Lashkar e-Tayyiba (известна още като: a) Lashkar-e-Toiba, б) Lashkar-i-Taiba, в) al Mansoorian, г) al Mansooreen, д) Армията на „чистите“, е) Армията на праведните, ж) Армията на „чистите“ и праведните, з) Paasban-e-Kashmir и) Paasban-i-Ahle-Hadith, й) Pasban-e-Kashmir, к) Pasban-e-Ahle-Hadith, л) Paasban-e-Ahle-Hadis, м) Pashan-e-ahle Hadis, н) Lashkar e Tayyaba, о) LET, п) Jamaat-ud-Dawa, р) JUD с) Jama’at al-Dawa, т) Jamaat ud-Daawa, у) Jamaat ul-Dawah, ф) Jamaat-ul-Dawa, х) Jama’at-i-Dawat, ц) Jamaiat-ud-Dawa, ч) Jama’at-ud-Da’awah, ш) Jama’at-ud-Da’awa, щ) Jamaati-ud-Dawa, ъ) Falah-i-Insaniat Foundation (FIF). Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 2.5.2005 г.“


Top