EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0845

Решение 2011/845/ОВППС на Съвета от 16 декември 2011 година относно временното приемане на някои палестинци от държави-членки на Европейския съюз

OJ L 335, 17.12.2011, p. 78–78 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 014 P. 47 - 47

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/845/oj

17.12.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 335/78


РЕШЕНИЕ 2011/845/ОВППС НА СЪВЕТА

от 16 декември 2011 година

относно временното приемане на някои палестинци от държави-членки на Европейския съюз

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 29 и член 31, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 17 ноември 2010 г. Съветът прие Решение 2010/694/ОВППС относно временното приемане на някои палестинци от държави-членки на Европейския съюз (1), което предвижда продължаване за нов период от 12 месеца на срока на валидност на техните национални разрешителни за влизане и престой на територията на държавите-членки, посочени в Обща позиция 2002/400/ОВППС от 21 май 2002 г. относно временното приемане на някои палестинци от държави-членки на Европейския съюз (2).

(2)

Въз основа на оценка на прилагането на Обща позиция 2002/400/ОВППС Съветът намира за уместно да удължи срока на валидност на тези разрешителни за нов период от 12 месеца,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Държавите-членки, посочени в член 2 от Обща позиция 2002/400/ОВППС, удължават срока на валидност на националните разрешителни за влизане и престой, предоставени съгласно член 3 от посочената обща позиция, за нов период от 12 месеца.

Член 2

Съветът оценява прилагането на Обща позиция 2002/400/ОВППС в рамките на шест месеца след приемането на настоящото решение.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 16 декември 2011 година.

За Съвета

Председател

T. NALEWAJK


(1)  ОВ L 303, 19.11.2010 г., стр. 13.

(2)  ОВ L 138, 28.5.2002 г., стр. 33.


Top