EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1320

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1320/2011 на Съвета от 16 декември 2011 година за прилагане на член 8а, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 765/2006 относно ограничителни мерки по отношение на Беларус

OB L 335, 17.12.2011, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Този документ е публикуван в специално издание (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/1320/oj

17.12.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 335/15


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1320/2011 НА СЪВЕТА

от 16 декември 2011 година

за прилагане на член 8а, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 765/2006 относно ограничителни мерки по отношение на Беларус

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 765/2006 на Съвета от 18 май 2006 г. относно ограничителни мерки по отношение на Беларус (1), и по-специално член 8а, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 18 май 2006 г. Съветът прие Регламент (ЕО) № 765/2006 относно ограничителни мерки по отношение на Беларус.

(2)

Предвид критичното положение в Беларус следва да бъдат включени още лица в съдържащия се в приложение IА към Регламент (ЕО) № 765/2006 списък на физически и юридически лица, образувания и органи, на които са наложени ограничителни мерки,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Лицата, изброени в приложението към настоящия регламент, се добавят в списъка в приложение IА към Регламент (ЕО) № 765/2006.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 16 декември 2011 година.

За Съвета

Председател

T. NALEWAJK


(1)  ОВ L 134, 20.5.2006 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Списък на лицата, посочени в член 1

 

Имена

(транскрипция на изписването на беларуски език)

(транскрипция на изписването на руски език)

Имена (изписване на беларуски език)

Имена (изписване на руски език)

Дата и място на раждане

Длъжност

„1.

Bandarenka Siarhei Uladzimiravich

Bondarenko Sergei Vladimirovich

Бандарэнка Сяргей Уладзiмiравiч

Бондаренко Сергей Владимирович

Адрес: Юридический отдел администрации Первомайского района пер. Чорного К. 5, кабинет 417

Тел.: +375 17 2800264

Съдия от съда в Първомайски район на Минск. На 24 ноември 2011 г. издава присъда срещу Алес Беляцки, един от най-изтъкнатите защитници на правата на човека, ръководител на беларуския правозащитен център „Вясна“, вицепрезидент на Международната федерация за правата на човека (FIDH). Начинът, по който е воден процесът, е в явно нарушение на Наказателно-процесуалния кодекс.

Беляцки активно е защитавал и е оказвал подкрепа на лицата, пострадали от репресиите във връзка с изборите от 19 декември 2010 г. и от репресивните мерки срещу гражданското общество и демократичната опозиция.

2.

Saikouski Uladzimir

Saikovski Vladimir

Сайкоўскi Уладзiмiр

Сайковский Владимир

Адрес: Юридический отдел администрации Первомайского района пер. Чорного К. 5, кабинет 417

Тел.: +375 17 2800264

Прокурор от съда в Първомайски район на Минск. Той разглежда делото на Алес Беляцки, един от най-изтъкнатите защитници на правата на човека, ръководител на беларуския правозащитен център „Вясна“, вицепрезидент на Международната федерация за правата на човека (FIDH). Повдигнатото от него обвинение има ясна и непосредствена политическа мотивация и е в явно нарушение на Наказателно-процесуалния кодекс.

Беляцки активно е защитавал и е оказвал подкрепа на лицата, пострадали от репресиите във връзка с изборите от 19 декември 2010 г. и от репресивните мерки срещу гражданското общество и демократичната опозиция.“


Top