EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0345

Решение за изпълнение 2011/345/ОВППС на Съвета от 16 юни 2011 година за изпълнение на Решение 2011/137/ОВППС относно ограничителни мерки с оглед на положението в Либия

OJ L 159, 17.6.2011, p. 93–94 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 009 P. 221 - 222

No longer in force, Date of end of validity: 01/08/2015; заключение отменено от 32015D1333

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/345/oj

17.6.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 159/93


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 2011/345/ОВППС НА СЪВЕТА

от 16 юни 2011 година

за изпълнение на Решение 2011/137/ОВППС относно ограничителни мерки с оглед на положението в Либия

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 31, параграф 2 от него,

като взе предвид Решение 2011/137/ОВППС на Съвета от 28 февруари 2011 г. относно ограничителни мерки с оглед на положението в Либия (1), и по-специално член 8, параграф 2 от него,

като има предвид, че с оглед на развитието на събитията в Либия, списъците на лицата и образуванията, на които са наложени ограничителни мерки, съдържащи се в приложение IV към Решение 2011/137ОВППС, следва да бъдат изменени,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Вписването относно лицето, посочено в приложението към настоящото решение, се заличава от списъка в приложение IV към Решение 2011/137/ОВППС.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 16 юни 2011 година.

За Съвета

Председател

MARTONYI J.


(1)  ОВ L 58, 3.3.2011 г., стр. 53.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Лице, посоченo в член 1

14.

ZARTI, Mustafa.


Top