EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0573

Регламент за изпълнение (ЕС) № 573/2011 на Съвета от 16 юни 2011 година за прилагане на член 16, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 204/2011 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Либия

OJ L 159, 17.6.2011, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 009 P. 219 - 220

No longer in force, Date of end of validity: 19/01/2016; заключение отменено от 32016R0044

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/573/oj

17.6.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 159/5


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 573/2011 НА СЪВЕТА

от 16 юни 2011 година

за прилагане на член 16, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 204/2011 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Либия

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 204/2011 на Съвета от 2 март 2011 г. относно ограничителни мерки с оглед на положението в Либия (1), и по-специално член 16, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

с оглед на развитието на събитията в Либия списъкът на лицата и образуванията, на които са наложени ограничителни мерки, съдържащ се в приложение III към Регламент (ЕС) № 204/2011, следва да бъде изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Вписването относно лицето, посочено в приложението към настоящия регламент, се заличава от списъка в приложение III към Регламент (ЕС) № 204/2011.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 16 юни 2011 година.

За Съвета

Председател

MARTONYI J.


(1)  ОВ L 58, 3.3.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Лице, посочено в член 1

14.

ZARTI, Mustafa


Top