EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0184

2011/184/ЕС: Решение на Комисията от 24 март 2011 година за разпределянето на количествата контролирани вещества, чието внасяне или произвеждане за лабораторни и аналитични употреби през 2011 г. в Съюза е разрешено съгласно Регламент (ЕО) № 1005/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно вещества, които нарушават озоновия слой (нотифицирано под номер C(2011) 1819)

OJ L 79, 25.3.2011, p. 14–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/184/oj

25.3.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 79/14


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 24 март 2011 година

за разпределянето на количествата контролирани вещества, чието внасяне или произвеждане за лабораторни и аналитични употреби през 2011 г. в Съюза е разрешено съгласно Регламент (ЕО) № 1005/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно вещества, които нарушават озоновия слой

(нотифицирано под номер C(2011) 1819)

(само текстовете на английски, испански, италиански, немски, нидерландски, френски и шведски език са автентични)

(2011/184/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1005/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно вещества, които нарушават озоновия слой (1), и по-специално член 10, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съюзът вече преустанови за повечето употреби производството и консумацията на контролирани вещества. Комисията е длъжна да определи количествата на контролираните вещества, различни от хлорофлуоровъглеводороди, които могат да бъдат използвани за основни лабораторни и аналитични употреби, както и имащите право да ги използват дружества.

(2)

Комисията публикува обявление до предприятията, възнамеряващи да внасят в Европейския съюз или да изнасят от Европейския съюз през 2011 г. контролирани вещества, които нарушават озоновия слой, както и до предприятията, възнамеряващи да поискат за 2011 г. квота за такива вещества, предназначени за лабораторни и аналитични цели (2), и получи декларации за предвидените лабораторни и аналитични употреби на контролирани вещества през 2011 г.

(3)

Определянето на отпуснатите квоти следва да гарантира, че са спазени количествените ограничения, предвидени в член 10, параграф 6. Тъй като в посочените количествени ограничения са включени количествата на хлорофлуоровъглеводородите, лицензирани за лабораторни и аналитични употреби, производството и вносът на хлорофлуоровъглеводороди за такива употреби също следва да бъдат обхванати от настоящото решение.

(4)

Количеството, равно на разликата между максималното количество от 110 тона ОНП и количествата, отпуснати на предприятията, които са осъществявали производство или внос с лицензии през периода 2007—2009 г., следва да се разпредели към предприятия, на които не са издавани лицензии за производство или внос за посочения период. Механизмът на разпределение следва да гарантира, че всички предприятия, които искат нова квота, получават подходящ дял от подлежащите на разпределяне количества.

(5)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на комитета, създаден по силата на член 25, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1005/2009,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Квотите за внос и производство на контролирани вещества за лабораторни и аналитични употреби за 2011 г. се отпускат на предприятията от списъка в приложение I.

Максималните количества, които могат да бъдат произведени или внесени през 2011 г. за лабораторни и аналитични употреби, отпуснати на тези предприятия, са посочени в приложение II.

Член 2

Настоящото решение се прилага от 1 януари 2011 г. до 31 декември 2011 г.

Член 3

Адресати на настоящото решение са следните предприятия:

 

ABCR Dr Braunagel GmbH & Co.

Im Schlehert 10

76187 Karlsruhe

Германия

 

Acros Organics BVBA

Janssen Pharmaceuticalaan 3a

2440 Geel

Белгия

 

Airbus Operations SAS

Route de Bayonne 316

31300 Toulouse

Франция

 

Arkema France SA

420, rue d’Estienne D’Orves

92705 Colombes Cedex

Франция

 

Bayer CropScience AG (DEU)

Gebäude A729

41538 Dormagen

Германия

 

Eras Labo (FRA)

222 D1090

38330 Saint-Nazaire-les-Eymes

Франция

 

Harp International Ltd

Gellihirion Industrial Estate

Rhondda, Cynon Taff

Pontypridd CF37 5SX

Обединено кралство

 

Honeywell Fluorine Products Europe BV

Laarderhoogtweg 18

1101 EA Amsterdam

Нидерландия

 

Honeywell Specialty Chemicals GmbH

Wunstorfer Strasse 40

Postfach 100262

30918 Seelze

Германия

 

LGC Standards GmbH

Mercatorstr. 51

46485 Wesel

Германия

 

Mallinckrod Baker BV

Teugseweg 20

7418 AM Deventer

Нидерландия

 

Mebrom NV

Assenedestraat 4

9940 Rieme Ertvelde

Белгия

 

Merck KGaA

Frankfurter Strasse 250

64271 Darmstadt

Германия

 

Mexichem UK Ltd (ex Ineos Fluor)

PO Box 13

The Heath, Runcorn Cheshire WA7 4QX

Обединено кралство

 

Ministry of Defence

Defence Fuel Lubricants and Chemicals

PO Box 10.000

1780 CA Den Helder

Нидерландия

 

Panreac Quimica SA

Pol. Ind. Pla de la Bruguera, C/Garraf 2

08211 Castellar del Vallès-Barcelona

Испания

 

Sicor Spa

Via Terazzano 77

20017 Rho

Италия

 

Sigma Aldrich Chimie SARL

80, rue de Luzais

L’Isle d’Abeau Chesnes

38297 St Quentin Fallavier

Франция

 

Sigma Aldrich Company Ltd

The Old Brickyard, New Road

Gillingham SP8 4XT

Обединено кралство

 

Sigma Aldrich Laborchemikalien GmbH

Wunstorfer Strasse 40

Postfach 100262

30918 Seelze

Германия

 

Sigma Aldrich Logistik GmbH

Riedstrasse 2

89555 Steinheim

Германия

 

Solvay Fluor GmbH

Hannover Hans-Boeckler-Allee 20

30173 Hannover

Германия

 

Stockholm University

Department of Applied Environmental Science (ITM)

10691 Stockholm

Швеция

 

Tazzetti Fluids SRL

Corso Europa n. 600/a

I - Volpiano (TO)

Италия

 

VWR International SAS

201 rue Carnot

94126 Fontenay-sous-Bois

Франция

Съставено в Брюксел на 24 март 2011 година.

За Комисията

Connie HEDEGAARD

Член на Комисията


(1)  ОВ L 286, 31.10.2009 г., стр. 1.

(2)  ОВ C 107, 27.4.2010 г., стр. 20.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Предприятия, които имат право да произвеждат или внасят вещества за лабораторни и аналитични употреби

Квотите от контролирани вещества, които могат да бъдат използвани за лабораторни и аналитични употреби, се отпускат на:

Дружество

 

ABCR Dr. Braunagel GmbH & Co [DE]

 

Acros Organics bvba [BE]

 

Airbus Operations SAS [FR]

 

Arkema France S.A. [FR]

 

Bayer CropScience AG [DE]

 

Eras Labo [FR]

 

Harp International Ltd [UK]

 

Honeywell Fluorine Products Europe BV [NL]

 

Honeywell Specialty Chemicals GmbH [DE]

 

LGC Standards GmbH [DE]

 

Mallinckrod Baker BV [NLD]

 

Mebrom NV [BE]

 

Merck KGaA [DE]

 

Mexichem UK Ltd (ex Ineos Fluor) [UK]

 

Ministry of Defence [NL]

 

Panreac Quimica SAU [ES]

 

Sicor Spa [IT]

 

Sigma Aldrich Chimie SARL [FR]

 

Sigma Aldrich Company Ltd [UK]

 

Sigma Aldrich Laborchemikalien GmbH [DE]

 

Sigma Aldrich Logistik GmbH [DE]

 

Solvay Fluor GmbH [DE]

 

Stockholm University [SE]

 

Tazzetti Fluids S.r.l. [IT]

 

VWR Intern. SAS [FR]


ПРИЛОЖЕНИЕ II

[Настоящото приложение не се публикува, тъй като съдържа чувствителна търговска информация].


Top