EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0183

2011/183/ЕС: Решение на Съвета от 21 март 2011 година за назначаване на член на Сметната палата

OJ L 79, 25.3.2011, p. 13–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/183/oj

25.3.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 79/13


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 21 март 2011 година

за назначаване на член на Сметната палата

(2011/183/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 286, параграф 5 от него,

като взе предвид становището на Европейския парламент (1),

като има предвид, че:

(1)

Г-н Hubert WEBER, член на Сметната палата, подаде оставка, считано от 1 януари 2011 г.

(2)

Поради това г-н Hubert WEBER следва да бъде заместен за остатъка от мандата му,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Г-н Harald WÖGERBAUER се назначава за член на Сметната палата за периода от 1 април 2011 г. до 31 декември 2013 г.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 21 март 2011 година.

За Съвета

Председател

MARTONYI J.


(1)  Становище от 8 март 2011 г. (все още непубликувано в Официален вестник).


Top