EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0022

2009/22/ЕО: Решение на Съвета от 8 декември 2008 година относно назначаването на председател на Военния комитет на Европейския съюз

OJ L 9, 14.1.2009, p. 51–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/22(1)/oj

14.1.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 9/51


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 8 декември 2008 година

относно назначаването на председател на Военния комитет на Европейския съюз

(2009/22/ЕО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 28, параграф 1 от него,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 207 от него,

като припомня Решение 2001/79/ОВППС на Съвета от 22 януари 2001 г. за създаване на Военен комитет на Европейския съюз (1),

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 3 от Решение 2001/79/ОВППС председателят на Военния комитет се назначава от Съвета по предложение на комитета, заседаващ на ниво ръководители на отбраната.

(2)

На заседанието си от 29 октомври 2008 г. комитетът, заседаващ на ниво ръководители на отбраната, препоръча назначаването на генерал Håkan SYRÉN за председател на Военния комитет на Европейския съюз,

РЕШИ:

Член 1

Генерал Håkan SYRÉN се назначава за председател на Военния комитет на Европейския съюз за срок от три години, считано от 6 ноември 2009 г.

Член 2

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 8 декември 2008 година.

За Съвета

Председател

B. KOUCHNER


(1)  ОВ L 27, 30.1.2001 г., стр. 4.


Top