EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1069

Регламент (ЕО) № 1069/2008 на Комисията от 30 октомври 2008 година за одобрение на минимални промени в спецификацията на название, вписано в Регистъра на защитените наименования за произход и на защитените географски указания — Veau d’Aveyron et du Ségala (ЗГУ)

OJ L 290, 31.10.2008, p. 12–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 052 P. 104 - 107

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1069/oj

31.10.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 290/12


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1069/2008 НА КОМИСИЯТА

от 30 октомври 2008 година

за одобрение на минимални промени в спецификацията на название, вписано в Регистъра на защитените наименования за произход и на защитените географски указания — Veau d’Aveyron et du Ségala (ЗГУ)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета от 20 март 2006 г. относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни (1), и по-специално член 9, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 9, параграф 1, първа алинея от Регламент (ЕО) № 510/2006 и по силата на член 17, параграф 2 от същия регламент Комисията разгледа заявката на Франция за одобрение на изменение в елементите на спецификацията на защитеното географско указание „Veau d’Aveyron et du Ségala“, регистрирано с Регламент (ЕО) № 1107/96 на Комисията (2).

(2)

Заявката има за цел да измени спецификацията, като впише максималното тегло на труповете на мъжки телета от 250 на 270 kg и това на труповете на женски телета от 220 на 250 kg. Това изменение поправя грешката при оценяването на максималното трупно тегло, направена при първоначалната заявка и дължаща се на неточно направената тогава оценка на кланичния рандеман.

(3)

Комисията разгледа съответното изменение и стигна до заключението, че то е обосновано. Тъй като по смисъла на член 9 от Регламент (ЕО) № 510/2006 промяната е незначителна, Комисията може да я одобри, без да прибягва до процедурата, описана в членове 5, 6 и 7 от горепосочения регламент.

(4)

Съгласно член 18, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1898/2006 на Комисията (3) и на основание член 17, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006 следва да се публикува резюме на спецификацията.

(5)

Комисията също така отбелязва факта, че названието е „Veau d’Aveyron et du Ségala“, а не „Veau de l’Aveyron et du Ségala“, както бе регистрирано първоначално. Следователно регистрираното название следва да се промени,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Спецификацията на защитеното географско указание „Veau d’Aveyron et du Ségala“ се изменя в съответствие с приложение I към настоящия регламент.

Член 2

Резюме на основните елементи на спецификацията е включено в приложение II към настоящия регламент.

Член 3

В приложението към Регламент (ЕО) № 1107/96 на Комисията, част A, на страница 4:

вместо

:

„Veau de l’Aveyron et du Ségala“,

да се чете

:

„Veau d’Aveyron et du Ségala“.

Член 4

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 30 октомври 2008 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 93, 31.3.2006 г., стр. 12.

(2)  ОВ L 148, 21.6.1996 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 369, 23.12.2006 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Одобряват се следните промени в спецификацията на защитеното географско указание „Veau d’Aveyron et du Ségala“:

„Описание на продукта“

Изменение на следния параграф:

вместо

:

„ „Veau d’Aveyron et du Ségala“ покрива следните характеристики:

едро теле (от 250 до 420 kg живо тегло или от 170 до 250 kg кланично тегло),“,

да се чете

:

„ „Veau d’Aveyron et du Ségala“ покрива следните характеристики:

едро теле: от 250 до 420 kg живо тегло или от 170 до 270 kg кланично тегло (женско от 170 до 250 kg, мъжко от 190 до 270 kg).“

„Метод на производство“

Изменение на следния параграф:

вместо

:

„Живото крайно тегло на телето варира от 250 до 420 kg. По отношение на труповете: от 170 до 220 kg за женските и от 190 до 250 за мъжките, като тази разлика се обяснява с половия диморфизъм и скоростта на растеж, специфична при всеки пол.“,

да се чете

:

„Живото крайно тегло на телето варира от 250 до 420 kg. По отношение на труповете: от 170 до 250 kg за женските и от 190 до 270 за мъжките, като тази разлика се обяснява с половия диморфизъм и скоростта на растеж, специфична при всеки пол.“

„Връзка с географския район“

Изменение на следния параграф:

вместо

:

„ „Veau d’Aveyron et du Ségala“ е едро теле. На практика то се коли на средна възраст 8 месеца и трупът му тогава тежи между 170 и 250 kg (при 130 kg за обикновените телета).“,

да се чете

:

„ „Veau d’Aveyron et du Ségala“ е едро теле. На практика то се коли на средна възраст 8 месеца и трупът му тогава тежи между 170 и 270 kg (при 130 kg за обикновените телета).“


ПРИЛОЖЕНИЕ II

РЕЗЮМЕ

Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни

„VEAU D’AVEYRON ET DU SÉGALA“

ЕО №: FR-PGI-0117-0187/27.3.2006

ЗНП ( ) ЗГУ (X)

Настоящото резюме представя с информационна цел основните елементи на спецификацията на продукта.

1.   Отговорен отдел в държавата-членка

Наименование:

Institut national des appellations d’origine (INAO)

Адрес:

51 Rue d’Anjou 75008 PARIS

Тел.:

(33) 153 89 80 00

Факс

(33) 142 25 57 97

Имейл:

info@inao.gouv.fr

2.   Група

Наименование:

Interprofession régionale du veau d’Aveyron et du Ségala (IRVA)

Адрес:

Carrefour de l’Agriculture, F-12026 RODEZ Cedex 9

Тел.:

(33) 565 73 78 04

Факс

(33) 565 73 77 16

Имейл:

irva@wanadoo.fr

Състав:

производители/преработватели (Х) други ( )

3.   Вид продукт

Клас 1.1 —

Прясно месо (и карантия)

4.   Спецификация

(резюме на условията съгласно член 4, параграф 2)

4.1.   Наименование

„Veau d’Aveyron et du Ségala“

4.2.   Описание

Трупове от едри телета с произход от ферми (от 170 до 270 kg), заклани най-много на 10-месечна възраст и чието месо е с светлорозов цвят, крехко и вкусно.

4.3.   Географски район

Телетата са родени и се отглеждат в 75 кантона, разпределени в департаментите Aveyron, Tarn, Lot, Tarn-et-Garonne и Cantal.

 

Aveyron: Aubin, Baraqueville, Belmont sur Rance, Bozouls, Capdenac Gare, Cassagnes Begonhes, Conques, Decazeville, Entraygues, Espalion, Estaing, Laissac, La Salvetat Peyrales, Marcillac, Montbazens, Mur de Barrez, Najac, Naucelle, Pont de Salars, Requista, Rieupeyroux, Rignac, Rodez Est, Rodez Ouest, Saint-Affrique, Saint-Amans-des-Cots, Saint-Beauzely, Saint-Rome-de-Tarn, Saint-Sernin-sur-Rance, Salles Curan, Vezins de Levezou, Villefranche de Rouergue, Villeneuve d’Aveyron.

 

Cantal: Maurs, Montsalvy, Saint-Mamet-La-Salvetat.

 

Lot: Bretenoux, Cajarc, Figeac Est, Figeac Ouest, Lacapelle Marival, Latronquiere, Limogne, Livernon, Sousceyrac, Saint Cere, Vayrac.

 

Tarn: Alban, Albi Centre, Albi Nord, Albi Sud, Brassac, Castelnau de Montmiral, Cadalen, Carmaux Nord, Carmaux Sud, Castres, Cordes, Gaillac, Graulhet, Lacaune, Lautrec, Lisle-sur-Tarn, Monesties, Montredon Labessonnie, Pampelone, Realmont, Roquecourbe, Vabre, Valderies, Valence d’Albi, Vaour, Villefranche d’Albi.

 

Tarn-et-Garonne: Caylus, Saint Antonin-Noble-Val.

4.4.   Доказателство за произход

Ражданията се записват и телетата се идентифицират с две марки съответно с индивидуален номер и наименованието „Veau d’Aveyron et du Ségala“.

В кланицата трупът се идентифицира с етикет, носещ името на животновъда.

В допълнение на тази мярка се съхраняват документите, изготвени в течение на целия процес.

4.5.   Метод на производство

Телетата произхождат от кръстоската между баща от порода, отглеждана за добив на месо, и майка от традиционна порода млечни крави. Те се отглеждат с бозаене от майчиното мляко и получават освен това допълнително захранване на базата на житни растения, до които имат свободен достъп още от раждането си.

4.6.   Връзка

Историческа връзка: това производство на едри телета се дължи на връзката между съществуването на стада от говеда и традицията за отглеждане на житни растения в региона. Ръжта (seigle), по-специално, е дала името си на региона: Ségala.

Връзка с конкретната местност: връзката с географския произход се основава на

следната характеристика: начинът на отглеждане „с майчино мляко“, наред с достъпа до житни растения още от раждането, който позволява да се отгледат едри телета,

и репутация за качество, която датира от ХIХ в. за потребителите от Югоизточна Франция и парижкия регион и от ХХ в. — за италианските и испанските потребители.

4.7.   Инспекционен орган

Наименование:

QUALISUD

Адрес:

15, avenue de Bayonne, F-40500 SAINT-SEVER

Тел.:

(33) 558 06 15 21

Факс

(33) 558 75 13 36

Имейл:

qualisud@wanadoo.fr

4.8.   Етикетиране

„Veau d’Aveyron et du Ségala“.


Top