EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008B0554

2008/554/ПВР: Проектобюджет за Европол за 2009 г.

OB L 178, 5.7.2008, p. 46–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009

5.7.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 178/46


Проектобюджет за Европол за 2009 г. (1)

(2008/554/ПВР)

Европол

Дял

Глава

Статия

Наименование

Резултати от изпълнението на бюджета за 2007 г.

(евро)

Бюджет за 2008 г.

(евро)

Бюджет за 2009 г.

(евро)

Бележки

1

ПРИХОДИ

 

 

 

 

10

Вноски

 

 

 

 

100

Вноски от държавите-членки

51 936 872

51 374 870

55 685 934

От сумата за 2009 г. 7 700 000 EUR първоначално няма да бъдат събирани. Независимо от разпоредбите на член 38, параграф 1 от Финансовия регламент тази сума ще бъде събирана само в случай на единодушно решение на управителния съвет.

101

Салдо от фискалната година t–2

9 472 669

9 193 630

6 672 066

 

 

Общо глава 10

61 409 541

60 568 500

62 358 000

 

11

Други приходи

 

 

 

 

110

Лихва

1 542 845

1 150 000

650 000

 

111

Постъпления от данъчно облагане на служители на Европол

1 974 351

2 102 500

2 345 000

 

112

Разни

50 340

100 000

55 000

 

 

Общо глава 11

3 567 536

3 352 500

3 050 000

 

12

Финансиране от трети страни

 

 

 

 

121

Финансиране по проекти от Европейската комисия и други заинтересовани страни

p.m.

p.m.

Независимо от разпоредбите на член 35 от Конвенцията за Европол и на член 16 от Финансовия регламент, управителният съвет може, като действа с единодушие и на основание предложение от директора, да коригира сумата на бюджетните кредити, при условие че общите приходи покриват сумата на общите разходи (вж. статия 321). В тази статия могат да се включват и вноски от участници. Вноската на Европол за всеки проект ще се финансира по други статии.

122

Друго финансиране от трети страни

p.m.

p.m.

Независимо от разпоредбите на член 35 от Конвенцията за Европол и на член 16 от Финансовия регламент, управителният съвет може, като действа с единодушие и на основание предложение от директора, да коригира сумата на бюджетните кредити, при условие че общите приходи покриват сумата на общите разходи (вж. статия 322). В тази статия могат да се включват и вноски от участници. Вноската на Европол за всеки проект ще се финансира по други статии.

 

Общо глава 12

p.m.

p.m.

 

 

ОБЩО ДЯЛ 1

64 977 077

63 921 000

65 408 000

 

2

ПЕРСОНАЛ

 

 

 

 

20

Разходи, свързани със заплати

 

 

 

Вж. приложение A. Към настоящата глава се включват и срочно наети служители, назначени от външни бюра, в случай че този персонал заема свободни длъжности, както и стажанти.

200

Служители на Европол

35 833 740

42 106 000

41 185 000

 

201

Местни служители

541 421

655 000

1 345 000

От тази сума 650 000 EUR първоначално няма да се събират. Вж. статия 100 и приложение В.

202

Корекции на заплати

380 000

395 000

 

 

Общо глава 20

36 375 161

43 141 000

42 925 000

 

21

Други разходи, свързани с персонала

 

 

 

 

210

Набиране на служители

423 037

490 000

520 000

 

211

Обучение на служители на Европол

551 851

460 000

720 000

От тази сума 30 000 EUR първоначално няма да бъдат събирани. Вж. статия 100 и приложение В.

 

Общо глава 21

974 888

950 000

1 240 000

 

 

ОБЩО ДЯЛ 2

37 350 049

44 091 000

44 165 000

От тази сума 5 025 000 EUR първоначално няма да бъдат събирани. Вж. статия 100 и приложение В.

3

ДРУГИ РАЗХОДИ

 

 

 

 

30

Разходи, свързани с дейността

 

 

 

 

300

Срещи

650 702

710 000

762 500

От тази сума 10 000 EUR първоначално няма да бъдат събирани. Вж. статия 100 и приложение В.

301

Преводи

911 112

500 000

669 000

 

302

Отпечатване

177 695

160 000

212 000

От тази сума 11 000 EUR първоначално няма да бъдат събирани. Вж. статия 100 и приложение В.

303

Пътувания

1 124 024

1 085 000

1 470 000

От тази сума 86 000 EUR първоначално няма да бъдат събирани. Вж. статия 100 и приложение В.

304

Проучвания, консултации (различни от ИКТ)

118 089

550 000

429 000

От тази сума 40 000 EUR първоначално няма да бъдат събирани. Вж. статия 100 и приложение В.

305

Експертно обучение

50 308

65 000

79 500

 

306

Техническо оборудване

23 088

5 000

23 000

 

307

Оперативни субсидии

120 659

150 000

150 000

 

 

Общо глава 30

3 175 677

3 225 000

3 795 000

От тази сума 147 000 EUR първоначално няма да бъдат събирани. Вж. статия 100 и приложение В.

31

Обща поддръжка

 

 

 

 

310

Разходи за сгради

889 158

860 000

1 040 000

От тази сума 12 000 EUR първоначално няма да бъдат събирани. Вж. статия 100 и приложение В.

311

Превозни средства

212 050

250 000

280 000

 

314

Документация и открити източници

250 618

280 000

300 000

От тази сума 1 000 EUR първоначално няма да бъдат събирани. Вж. статия 100 и приложение В.

315

Субсидии

468 298

480 000

545 000

От тази сума 10 000 EUR първоначално няма да бъдат събирани. Вж. статия 100 и приложение В.

316

Други придобивки

42 964

100 000

25 000

 

317

Други текущи разходи

377 873

450 000

465 000

От тази сума 25 000 EUR първоначално няма да бъдат събирани. Вж. статия 100 и приложение В.

318

Нова сграда

269 799

От 2008 г. нататък от съображения за последователност бюджетът за нова сграда е включен в съответните бюджетни статии, за които се отнасят конкретните разходи.

 

Общо глава 31

2 510 761

2 420 000

2 655 000

От тази сума 48 000 EUR първоначално няма да бъдат събирани. Вж. статия 100 и приложение В.

32

Разходи, финансирани от трети страни

 

 

 

 

321

Разходи по проекти, финансирани от Европейската комисия и други заинтересовани страни

p.m.

p.m.

Независимо от разпоредбите на член 35 от Конвенцията за Европол и на член 16 от Финансовия регламент управителният съвет може, като действа с единодушие и на основание предложение от директора, да коригира сумата на бюджетните кредити, при условие че общите приходи покриват сумата на общите разходи (вж. статия 121). Вноската на Европол за всеки проект ще се финансира по други статии. Тази статия е предназначена за разходи във връзка с проекти, финансирани по програми на ЕС.

322

Разходи, финансирани от други трети страни

p.m.

p.m.

Независимо от разпоредбите на член 35 от Конвенцията за Европол и на член 16 от Финансовия регламент, управителният съвет може, като действа с единодушие и на основание предложение от директора, да коригира сумата на бюджетните кредити, при условие че общите приходи покриват сумата на общите разходи (вж. статия 122). Вноската на Европол за всеки проект ще се финансира по други статии.

 

Общо глава 32

p.m.

p.m.

 

 

ОБЩО ДЯЛ 3

5 686 438

5 645 000

6 450 000

От тази сума 800 000 EUR първоначално няма да бъдат събирани. Вж. статия 100 и приложение В.

4

АДМИНИСТРАТИВНИ И РЪКОВОДНИ ОРГАНИ

 

 

 

 

40

Разходи, свързани със заплати

 

 

 

Вж. приложение A. В тази глава се включват и срочно наети служители, назначени от външни бюра, в случай че този персонал заема вакантни длъжности, както и стажанти.

400

Служители на Европол

866 391

960 000

1 000 000

 

401

Местни служители

p.m.

p.m.

 

402

Корекции на заплати

10 000

10 000

 

 

Общо глава 40

866 391

970 000

1 010 000

 

41

Други текущи разходи

 

 

 

 

410

Управителен съвет

1 955 885

1 835 000

2 390 000

От тази сума 450 000 EUR първоначално няма да бъдат събирани. Вж. статия 100 и приложение В.

411

Съвместен надзорен орган

376 705

600 000

610 000

От тази сума 210 000 EUR първоначално няма да бъдат събирани. Вж. статия 100 и приложение В.

412

Разходи по обжалване

p.m.

p.m.

Учреден е фонд за разходи по обжалване от бюджета за 2004 и 2005 г. Сумата по фонда (понастоящем 170 000 EUR) се преразглежда всяка година.

413

Финансов контрольор

7 083

10 000

13 000

 

414

Съвместен одиторски комитет

35 943

45 000

45 000

 

415

Работна група на полицейските началници

42 186

100 000

50 000

 

 

Общо глава 41

2 417 802

2 590 000

3 108 000

 

 

ОБЩО ДЯЛ 4

3 284 193

3 560 000

4 118 000

От тази сума 660 000 EUR първоначално няма да бъдат събирани. Вж. статия 100 и приложение В.

6

ИКТ (вкл. компютърната система TECS)

 

 

 

 

62

Информационни и комуникационни технологии (ИКТ)

 

 

 

 

620

Информационни технологии

3 048 919

4 900 000

4 020 000

От тази сума 625 000 EUR първоначално няма да бъдат събирани. Вж. статия 100 и приложение В.

621

Комуникационни технологии

4 619 972

3 030 000

3 130 000

От тази сума 210 000 EUR първоначално няма да бъдат събирани. Вж. статия 100 и приложение В.

622

Консултации

2 221 146

1 615 000

1 515 000

От тази сума 80 000 EUR първоначално няма да бъдат събирани. Вж. статия 100 и приложение В.

623

Системи за анализ, връзка, индексиране и сигурност

2 729 818

985 000

1 960 000

От тази сума 300 000 EUR първоначално няма да бъдат събирани. Вж. статия 100 и приложение В.

624

Информационна система

551

95 000

50 000

 

 

Общо глава 62

12 620 405

10 625 000

10 675 000

 

 

ОБЩО ДЯЛ 6

12 620 405

10 625 000

10 675 000

От тази сума 1 215 000 EUR първоначално няма да бъдат събирани. Вж. статия 100 и приложение В.

 

ОБЩО ПРИХОДИ, ЧАСТ A

64 977 077

63 921 000

65 408 000

 

 

ОБЩО РАЗХОДИ, ЧАСТ A

58 941 085

63 921 000

65 408 000

 

 

САЛДО

6 035 992

 


Приемаща страна

Дял

Глава

Статия

Наименование

Резултати от изпълнението на бюджета за 2007 г.

(евро)

Бюджет за 2008 г.

(евро)

Бюджет за 2009 г.

(евро)

Бележки

7

ПРИХОДИ, ПРИЕМАЩА СТРАНА

 

 

 

 

70

Вноски

 

 

 

 

700

Вноски на приемащата страна, охрана

2 193 652

2 412 872

2 430 485

Независимо от член 35 от Конвенцията за Европол и член 16 от Финансовия регламент управителният съвет може, като действа с единодушие и на основание предложение от директора, да коригира сумата на бюджетните кредити, при условие че общите приходи покриват сумата на общите разходи (вж. глава 80). Предложението на директора на Европол трябва да е в съответствие със споразумение, сключено между Европол и приемащата страна.

701

Вноски на страната домакин, сгради

p.m.

p.m.

Независимо от разпоредбите на член 35 от Конвенцията за Европол и на член 16 от Финансовия регламент управителният съвет може, като действа с единодушие и на основание предложение от директора, да коригира сумата на бюджетните кредити, при условие че общите приходи покриват сумата на общите разходи (вж. статия 810). Предложението на директора на Европол трябва да е в съответствие със споразумение, сключено между Европол и приемащата страна.

702

Салдо от фискалната година t–2

266 348

111 128

162 515

 

 

Общо глава 70

2 460 000

2 524 000

2 593 000

 

71

Други приходи

 

 

 

 

711

Разни

p.m.

p.m.

 

 

Общо глава 71

p.m.

p.m.

 

 

ОБЩО ДЯЛ 7

2 460 000

2 524 000

2 593 000

 

8

РАЗХОДИ, ПРИЕМАЩА СТРАНА

 

 

 

 

80

Охрана

 

 

 

 

800

Разходи за охрана

2 344 890

2 524 000

2 593 000

Независимо от разпоредбите на член 35 от Конвенцията за Европол и на член 16 от Финансовия регламент управителният съвет може, като действа с единодушие и на основание предложение от директора, да коригира сумата на бюджетните кредити, при условие че общите приходи покриват сумата на общите разходи (вж. статия 700). Предложението на директора на Европол трябва да е в съответствие със споразумение, сключено между Европол и приемащата страна.

 

Общо глава 80

2 344 890

2 524 000

2 593 000

 

81

Разходи за сгради

 

 

 

 

810

Разходи за сгради, приемаща страна

p.m.

p.m.

Независимо от разпоредбите на член 35 от Конвенцията за Европол и на член 16 от Финансовия регламент управителният съвет може, като действа с единодушие и на основание предложение от директора, да коригира сумата на бюджетните кредити, при условие че общите приходи покриват сумата на общите разходи (вж. статия 701). Предложението на директора на Европол трябва да е в съответствие със споразумение, сключено между Европол и приемащата страна.

 

Общо глава 81

p.m.

p.m.

 

 

ОБЩО ДЯЛ 8

2 344 890

2 524 000

2 593 000

 

 

ОБЩО ПРИХОДИ, ЧАСТ В

2 460 000

2 524 000

2 593 000

 

 

ОБЩО РАЗХОДИ, ЧАСТ В

2 344 890

2 524 000

2 593 000

 

 

САЛДО, ЧАСТ В

115 110

 

Забележка: Поради закръгляване на сумите общите суми за 2007 г. могат да се различават от сбора на отделните суми.


(1)  Приет от Съвета на 5 юни 2008 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ А

Щатно разписание за 2009 г.

Дял 2

Скала

Бюджет за 2008 г.

Преназначения 2008 г.

Нови длъжности

Бюджет за 2009 г.

1

1

1

2

3

3

3

3

3

4

20

1

21

5

61

1

62

6

83

–2

4

85

7

108

+2

1

111

8

93

+1

3

97

9

45

–1

1

45

10

11 (1)

3

3

12 (1)

5

5

13 (1)

Общо

425

11

436


Дял 4

Скала

Бюджет за 2008 г.

Преназначения 2008 г.

Нови длъжности

Бюджет за 2009 г.

1

2

3

4

2

2

5

2

2

6

7

2

2

8

2

2

9

10

11 (2)

12 (2)

13 (2)

Общо

8

8


Общо, дял 2 и дял 4

Скала

Бюджет за 2008 г.

Преназначения 2008 г.

Нови длъжности

Бюджет за 2009 г.

Общо

433

11

444


(1)  Длъжностите в тези скали ще бъдат заемани от местни служители съгласно Правилника за длъжностните лица.

(2)  Длъжностите в тези скали ще бъдат заемани от местни служители съгласно Правилника за длъжностните лица.


ПРИЛОЖЕНИЕ Б

 

БНД за 2007 г.

(EUR million)

Дял от БНД за 2007 г. за 27 държави- членки

(%)

Дял от БНД за 2007 г. за 25 държави- членки

(%)

Салдо за 2007 г. за 27 държави- членки

(EUR)

5/12-и от Румъния и България

(EUR)

Остатък от 7/12- и от Румъния и България за преразпределя не към 25 държави- членки

(EUR)

Реален остатък от 7/12-и за преразпредел яне към 25 държави- членки

(EUR)

Коригирано салдо за 2007 г., всички 27 държави-членки

(EUR)

Вноски за 2009 преди приспадане за 2007 г.

Коригирано салдо за 2007 г.

(EUR)

Вноски за 2009 г. след приспадане за 2007 г.

Коригирано салдо за 2007 г.

(EUR)

 

a

b = a/116 942 340

c = a/115 663 051

d = 6 672 066 × b

e = d × 5/12

f = d – e

g = 42 577 × c

h = d – f + g

i

j = i – h

Австрия

2 624 363

2,24

2,27

149 731

 

 

966

150 697

1 399 408

1 248 711

Белгия

3 254 093

2,78

2,81

185 660

 

 

1 198

186 858

1 735 203

1 548 345

България (1)

250 734

0,21

 

14 305

5 961

8 345

 

5 961

133 701

127 740

Кипър

147 960

0,13

0,13

8 442

 

 

54

8 496

78 898

70 402

Чешка република

1 101 606

0,94

0,95

62 851

 

 

406

63 257

587 417

524 160

Дания

2 259 663

1,93

1,95

128 924

 

 

832

129 755

1 204 936

1 075 181

Естония

124 726

0,11

0,11

7 116

 

 

46

7 162

66 509

59 346

Финландия

1 688 352

1,44

1,46

96 328

 

 

622

96 949

900 292

803 343

Франция

18 438 795

15,77

15,94

1 052 013

 

 

6 788

1 058 800

9 832 250

8 773 450

Германия

23 148 221

19,79

20,01

1 320 706

 

 

8 521

1 329 227

12 343 491

11 014 264

Гърция

2 032 580

1,74

1,76

115 967

 

 

748

116 716

1 083 847

967 131

Унгария

878 113

0,75

0,76

50 100

 

 

323

50 423

468 242

417 819

Ирландия

1 563 390

1,34

1,35

89 198

 

 

576

89 774

833 658

743 884

Италия

14 678 365

12,55

12,69

837 464

 

 

5 403

842 867

7 827 050

6 984 182

Латвия

166 638

0,14

0,14

9 507

 

 

61

9 569

88 858

79 289

Литва

244 476

0,21

0,21

13 948

 

 

90

14 038

130 364

116 325

Люксембург

260 122

0,22

0,22

14 841

 

 

96

14 937

138 707

123 770

Малта

48 143

0,04

0,04

2 747

 

 

18

2 764

25 672

22 907

Нидерландия

5 346 690

4,57

4,62

305 052

 

 

1 968

307 020

2 851 054

2 544 034

Полша

2 639 229

2,26

2,28

150 579

 

 

972

151 551

1 407 335

1 255 784

Португалия

1 544 415

1,32

1,34

88 116

 

 

569

88 684

823 539

734 855

Румъния (1)

1 028 555

0,88

 

58 684

24 451

34 232

24 451

548 464

524 012

Словакия

454 120

0,39

0,39

25 910

 

 

167

26 077

242 154

216 077

Словения

304 908

0,26

0,26

17 396

 

 

112

17 509

162 588

145 080

Испания

10 078 570

8,62

8,71

575 026

 

 

3 710

578 736

5 374 268

4 795 532

Швеция

3 120 578

2,67

2,70

178 042

 

 

1 149

179 191

1 664 008

1 484 817

Обединено кралство

19 514 935

16,69

16,87

1 113 411

 

 

7 184

1 120 595

10 406 088

9 285 493

Общ сбор

116 942 340

100,00

100,00

6 672 066

30 412

42 577

42 577

6 672 066

62 358 000

55 685 934

 

Салдо за 2007 г.

6 672 066

Други приходи за 2009 г.

3 050 000

Общо приходи

65 408 000

Бележки: Източникът на стойностите на БНД е таблица 3, както е използвана за определяне на общия бюджет на ЕС за 2007 г., както е публикуван в ОВ на ЕО на 3 август 2007 г. (L 203/страница 46). Затова разликата между стойностите на БНД, използвани за изчислението по-горе, и реалните стойности на БНД за 2007 г. ще бъде поправена при подготвянето на бюджета за 2011 г. В случай че Конвенцията за Европол бъде заменена от решение на Съвета, данните за БНД ще бъдат актуализирани, ако е необходимо, когато през 2010 г. на държавите-членки се правят възстановявания по салдото от 2008 и 2009 г.


(1)  Трябва да се отбележи, че тъй като Румъния и България допринесоха само частично към бюджета за 2007 г. и свързаното с това салдо за 2007 г., от вноските за 2009 г. само 5/12-и права могат да бъдат поискани за приспадане. Разликата от 7/12-и, съответно 8 345 EUR за България и 34 232 EUR за Румъния, трябва да бъде преразпределена между останалите държави-членки в зависимост от изчислената им стойност на БНД.


ПРИЛОЖЕНИЕ В

Информация за сумите, чието събиране подлежи на единодушно одобрение от управителния съвет

По дял от бюджета

Дял

Наименование

Сума

(EUR)

2

Персонал

5 025 000

3

Други разходи

800 000

4

Административни и ръководни органи

660 000

6

ИКТ (вкл. компютърната система TECS)

1 215 000

 

Общо

7 700 000


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за първоначално и вторично събиране на вноски към проектобюджета за 2009 г.

 

Вноски за 2009 г. след приспадане за 2007 г.

Коригирано салдо за 2007 г.

(EUR)

Възможни искания, свързани с неточности, подлежат на единодушно решение на УС

(EUR)

Възможни допълнителни искания във връзка с 10 % от дял 2 и дял 3 от бюджета (с изключение на проекторешения на Съвета и програми за нова главна квартира), подлежат на единодушно решение на УС

(EUR)

Първоначална сума за събиране за 2009 г.

(EUR)

 

a = колона J приложение Б

b = 2 540 000 × колона b приложение Б

c = 5 160 000 × b приложение Б

d = a – b – c

Австрия

1 248 711

57 001

115 798

1 075 911

Белгия

1 548 345

70 679

143 585

1 334 081

България (1)

127 740

5 446

11 063

111 231

Кипър

70 402

3 214

6 529

60 659

Чешка република

524 160

23 927

48 608

451 626

Дания

1 075 181

49 080

99 706

926 395

Естония

59 346

2 709

5 503

51 134

Финландия

803 343

36 671

74 497

692 174

Франция

8 773 450

400 493

813 599

7 559 358

Германия

11 014 264

502 782

1 021 399

9 490 083

Гърция

967 131

44 148

89 686

833 297

Унгария

417 819

19 073

38 746

360 000

Ирландия

743 884

33 957

68 984

640 943

Италия

6 984 182

318 816

647 673

6 017 694

Латвия

79 289

3 619

7 353

68 317

Литва

116 325

5 310

10 787

100 228

Люксембург

123 770

5 650

11 478

106 642

Малта

22 907

1 046

2 124

19 737

Нидерландия

2 544 034

116 131

235 919

2 191 984

Полша

1 255 784

57 324

116 454

1 082 006

Португалия

734 855

33 545

68 146

633 164

Румъния (1)

524 012

22 340

45 384

456 288

Словакия

216 077

9 864

20 038

186 176

Словения

145 080

6 623

13 454

125 003

Испания

4 795 532

218 908

444 710

4 131 914

Швеция

1 484 817

67 779

137 693

1 279 344

Обединено кралство

9 285 493

423 866

861 083

8 000 544

Общ сбор

55 685 934

2 540 000

5 160 000

47 985 934


(1)  Трябва да се отбележи, че тъй като Румъния и България допринесоха само частично към бюджета за 2007 г. и свързаното с това салдо за 2007 г., от вноските за 2009 г. само 5/12-и права могат да бъдат поискани за приспадане. Разликата от 7/12-и, съответно 8 345 EUR за България и 34 232 EUR за Румъния, трябва да бъде преразпределена между останалите държави-членки в зависимост от изчислената им стойност на БНД.


Top