EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008E0479

Обща позиция 2008/479/ОВППС на Съвета от 23 юни 2008 година за изменение на Обща позиция 2007/140/ОВППС относно ограничителните мерки срещу Иран

OB L 163, 24.6.2008, p. 43–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Този документ е публикуван в специално издание (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/07/2010; заключение отменено от 32010D0413

ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2008/479/oj

24.6.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 163/43


ОБЩА ПОЗИЦИЯ 2008/479/ОВППС НА СЪВЕТА

от 23 юни 2008 година

за изменение на Обща позиция 2007/140/ОВППС относно ограничителните мерки срещу Иран

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 15 от него,

като има предвид, че:

(1)

След приемането на Резолюция 1737 (2006) на Съвета за сигурност на ООН Съветът на Европейския съюз прие на 27 февруари 2007 г. Обща позиция 2007/140/ОВППС относно ограничителните мерки срещу Иран (1).

(2)

Забраната за предоставяне на финансови средства или икономически ресурси на лицата и образуванията, които подлежат на ограничителните мерки, не следва да препятства плащания по замразени сметки, дължими по договори, споразумения или задължения, които са сключени или са възникнали преди датата, на която тези сметки са станали предмет на ограничителните мерки, при условие че всички такива плащания също остават замразени.

(3)

Съветът определи допълнителни лица и образувания, които отговарят на критериите, установени в член 4, параграф 1, буква б) и член 5, параграф 1, буква б) от Обща позиция 2007/140/ОВППС. Във връзка с това тези лица и образувания следва да бъдат изброени в приложение II към посочената обща позиция,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ОБЩА ПОЗИЦИЯ:

Член 1

Обща позиция 2007/140/ОВППС се изменя, както следва:

1.

В член 5, параграф 5 буква б) се заменя със следното:

„б)

плащания по замразени сметки, дължими по договори, споразумения или задължения, които са сключени или са възникнали преди датата, на която тези сметки са станали предмет на ограничителните мерки,“.

2.

Приложение II към Обща позиция 2007/140/ОВППС се заменя с текста, даден в приложението към настоящата обща позиция.

Член 2

Настоящата обща позиция поражда действие в деня на приемането ѝ.

Член 3

Настоящата обща позиция се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Люксембург на 23 юни 2008 година.

За Съвета

Председател

I. JARC


(1)  ОВ L 61, 28.2.2007 г., стp. 49. Обща позиция, изменена с Обща позиция 2007/246/ОВППС (ОВ L 106, 24.4.2007 г., стp. 67).


ПРИЛОЖЕНИЕ

A.   Физически лица

 

Име

Идентифицираща информация

Основания

Дата на включване в списъка

1.

Reza AGHAZADEH

Дата на раждане: 15.3.1949 г. № паспорт: S4409483, валидност 26.4.2000 г. – 27.4.2010 г. Издаден: Tehran, дипломатически паспорт № D9001950, издаден на 22.1.2008 г., валиден до 21.1.2013 г. Място на раждане: Khoy

Ръководител на Организацията за атомна енергия на Иран (AEOI). Организацията наблюдава ядрената програма на Иран и е посочена по силата на Резолюция 1737 (2006) на СС на ООН.

23.4.2007 г.

2.

Amir Moayyed ALAI

 

Занимава се с управление на сглобяването и проектирането на центрофуги. Управителният съвет на МААЕ и Съветът за сигурност са отправили искане към Иран за прекратяване на всякакви обогатителни дейности. Това включва всякакви работи, свързани с центрофуги. На 27 август 2006 г. Alai получи специална награда от президента Ahmadinejad за ролята си в управлението на сглобяването и проектирането на центрофуги.

23.4.2007 г.

3.

Mohammed Fedai ASHIANI

 

Занимава се с производството на амониев уранил карбонат (AUC) и управлението на обогатителния комплекс в Natanz. Към Иран е отправено искане за прекратяване на всякакви обогатителни дейности. На 27 август 2006 г. Ashiani получи специална награда от президента Ahmadinejad за ролята си в процеса на производство на AUC и в управлението и проектирането на дизайна на обогатителния комплекс на площадката в Natanz (Kashan).

23.4.2007 г.

4.

Haleh BAKHTIAR

 

Занимава се с производство на магнезий с концентрация от 99,9 %. На 27 август 2006 г. Bakhtiar получи специална награда от президента Ahmadinejad за ролята ѝ в производството на магнезий с концентрация от 99,9 %. Магнезий с такава чистота се използва за производство на твърд уран, които може да бъде отливан в материали, използвани за ядрени оръжия. Иран е отказал на МААЕ достъп до документ относно производството на полусфери от твърд уран, които се използват единствено при ядрени оръжия.

23.4.2007 г.

5.

Morteza BEHZAD

 

Занимава се с изработка на компоненти за центрофуги. Към Иран е отправено искане за прекратяване на всякакви обогатителни дейности. Това включва всякакви работи, свързани с центрофуги. На 27 август 2006 г. Behzad получи специална награда от президента Ahmadinejad за ролята си в изработването на сложни и прецизни компоненти за центрофуги.

23.4.2007 г.

6.

Бригаден генерал от Корпуса на гвардейците на иранската революция Javad DARVISH-VAND

 

Заместник-министър по инспекциите в Министерството на логистиката на отбраната и въоръжените сили на Иран (MODAFL). Отговаря за всички съоръжения и инсталации на MODAFL

23.6.2008 г.

7.

Д-р Mohammad ESLAMI

 

Ръководител на Института за обучение и научни изследвания за отбранителните индустрии

23.6.2008 г.

8.

Бригаден генерал от Корпуса на гвардейците на иранската революция Seyyed Mahdi FARAHI

 

Изпълнителен директор на Организацията за отбранителни индустрии (DIO), която е посочена от Резолюция 1737 (2006) на СС на ООН

23.6.2008 г.

9.

Д-р Hoseyn (Hossein) FAQIHIAN

Адрес на NFPC: AEOI-NFPD, P.O.Box: 11365-8486, Tehran/Iran

Депутат и Главен директор на Компанията за производство и снабдяване с ядрено гориво (NFPC), структура на AEOI. AEOI наблюдава ядрената програма на Иран и е посочена в Резолюция 1737 (2006) на ССООН. NFPC се занимава с дейности по обогатяване, за които Управителният съвет на МААЕ и Съветът за сигурност са отправили искане към Иран да бъдат прекратени.

23.4.2007 г.

10.

Инженер Mojtaba HAERI

 

Заместник-министър по въпросите на индустрията в МОDAFL. Контролираща роля спрямо AIO и DIO

23.6.2008 г.

11.

Бригаден генерал от Корпуса на гвардейците на иранската революция Ali HOSEYNITASH

 

Ръководител на Генералния департамент на Върховния съвет за национална сигурност и участник в определянето на политиката по ядрените въпроси

23.6.2008 г.

12.

Seyyed Hussein (Hossein) HUSSEINI (HOSSEINI)

Дата на раждане: 27.7.1973 г., № паспорт К8196482, издаден на 8.4.2006 г., валиден до 8.4.2011 г.

Длъжностно лице на AEOI, занимаващо се с проекта за проучвателен реактор с тежка вода (IR40) в Arak. В Резолюция 1737 (2006) на СС на ООН се отправя искане към Иран за прекратяване на работата по проекти, свързани с тежка вода

23.4.2007 г.

13.

Mohammad Ali JAFARI, Корпус на гвардейците на иранската революция

 

Заема ръководен пост в рамките на Корпуса на гвардейците на иранската революция

23.6.2008 г.

14.

Mahmood JANNATIAN

 

Заместник-ръководител на Организацията за атомна енергия на Иран

23.6.2008 г.

15.

M. Javad KARIMI SABET

 

Президент на Novin Energy Company. Karimi Sabet получи през август 2006 г. специална награда от президента Ahmadinejad за ролята си в замисъла, производството, инсталирането и въвеждането в експлоатация на ядреното оборудване на площадката в Natanz.

23.4.2007 г.

16.

Said Esmail KHALILIPOUR

Дата на раждане: 24.11.1945 г. Място на раждане: Langroud

Заместник-ръководител на AEOI. AEOI наблюдава ядрената програма на Иран и е посочена в Резолюция 1737 (2006) на ССООН.

23.4.2007 г.

17.

Ali Reza KHANCHI

Адрес на NRC: AEOI-NRC P.O.Box: 11365-8486 Tehran/Iran; факс: (+9821) 8021412

Ръководител на Ядрения научноизследователски център в Техеран (TNRC) към AEOI. МААЕ продължава да иска от Иран разяснения относно провеждането в TNRC на експерименти, свързани с обогатяване на плутоний, включително относно наличието на частици от високо обогатен уран в екологични проби, взети от депото за складиране на отпадъци в Karaj, където се намират контейнери, съхранявали използвани в тези експерименти обекти с обеднен уран. AEOI наблюдава ядрената програма на Иран и е посочена в Резолюция 1737 (2006) на ССООН.

23.4.2007 г.

18.

Ebrahim MAHMUDZADEH

 

Изпълнителен директор на Iran Electronic Industries

23.6.2008 г.

19.

Hamid-Reza MOHAJERANI

 

Занимава се с управление на производството в Завода за преработка на уран (UCF) в Esfahan. На 27 август 2006 г. Mohajerani получи специална награда от президента Ahmadinejad за ролята си в управлението на производството в UCF и за планирането, построяването и инсталирането на блок UF6 (UF6 е захранващ материал, използван за обогатяване).

23.4.2007 г.

20.

Бригаден генерал Beik MOHAMMADLU

 

Заместник-министър по въпросите на доставките и логистиката в MODAFL.

23.6.2008 г.

21.

Anis NACCACHE

 

Управител на компаниите Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal; компанията му е правила опити да придобие чувствителни стоки в полза на организациите, изброени по смисъла на резолюция 1737.

23.6.2008 г.

22.

Бригаден генерал Mohammad NADERI

 

Ръководител на Организацията за авиационна промишленост (AIO), AIO е участвала в чувствителни програми на Иран

23.6.2008 г.

23.

Бригаден генерал от Корпуса на гвардейците на иранската революция Mostafa Mohammad NAJJAR

 

Министър в MODAFL, отговарящ за всички военни програми, включително за програмите за балистичните ракети.

23.6.2008 г.

24.

Houshang NOBARI

 

Занимава се с управлението на обогатителния комплекс в Natanz. Управителният съвет на МААЕ и Съветът за сигурност са отправили искане към Иран за прекратяване на всякакви обогатителни дейности. Това включва работата в обогатителния комплекс в Natanz (Kashan). На 27 август 2006 г. Nobari получи специална награда от президента Ahamdinejad за ролята си в успешното управление и изпълнение на плана за площадката в Natanz (Kashan)

23.4.2007 г.

25.

Dr Javad RAHIQI

Дата на раждане: 21.4.1954 г. Място на раждане: Mashad

Ръководител на Центъра за ядрени технологии в Esfahan към AEOI. Центърът наблюдава завода за преработка на уран в Esfahan. Управителният съвет на МААЕ и Съветът за сигурност са отправили искане към Иран за прекратяване на всякакви обогатителни дейности. Това включва всякакви работи, свързани с преработката на уран. AEOI наблюдава ядрената програма на Иран и е посочена в Резолюция 1737 (2006) на СС на ООН.

23.4.2007 г.

26.

Abbas RASHIDI

 

Участва в работата по обогатяването в Natanz. Управителният съвет на МААЕ и Съветът за сигурност са отправили искане към Иран за прекратяване на всякакви обогатителни дейности. На 27 август 2006 г. Rashidi получи специална награда от президента Ahmadinejad за управлението и значителната си роля в осигуряването на успешната операция с обогатителната каскада със 164 центрофуги в Natanz

23.4.2007 г.

27.

Контраадмирал Mohammad SHAFI’I RUDSARI

 

Заместник-министър по въпросите на координацията в MODAFL

23.6.2008 г.

28.

Бригаден генерал от Корпуса на гвардейците на иранската революция Ali SHAMSHIRI

 

Заместник-министър по въпросите на контраразузнаването в MODAFL, отговарящ за сигурността на персонала и на инсталациите на MODAFL

23.6.2008 г.

29.

Abdollah SOLAT SANA

 

Изпълнителен директор на Завода за преработка на уран (UCF) в Esfahan. Този завод произвежда захранващия материал (UF6) за обогатителния завод в Natanz. На 27 август 2006 г. Solat Sana получи специална награда от президента Ahmadinejad за ролята, която изпълнява.

23.4.2007 г.

30.

Бригаден генерал от Корпуса на гвардейците на иранската революция Ahmad VAHIDI

 

Заместник-ръководител на MODAFL

23.6.2008 г.


B.   Организации

 

Име

Идентифицираща информация

Основания

Дата на включване в списъка

1.

Abzar Boresh Kaveh Co. (ABK Co. Kaveh Cutting Tools Co.)

 

Abzar Boresh Kaveh Co. (ABK Co. Kaveh Cutting Tools Co.)

23.6.2008 г.

2.

Организация за авиационна промишленост, AIO

AIO, 28 Shian 5, Lavizan, Tehran

AIO наблюдава производството на ракети на Иран, включително промишлената група „Shahid Hemmat“, промишлената група „Shahid Bagheri“ и промишлената група „Fajr“ - всички посочени в Резолюция 1737 (2006) на Съвета за сигурност на ООН (СС на ООН). Ръководителят на AIO и други двама високопоставени служители също са посочени в Резолюция 1737 (2006) на СС на ООН

23.4.2007 г.

3.

Armament Industries

Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Tehran

Филиал на Организацията на отбранителните индустрии (DIO).

23.4.2007 г.

4.

Географска организация на въоръжените сили

 

Преценява се, че предоставя геопространствени данни за програмата за балистични ракети

23.6.2008 г.

5.

Bank Melli, Melli Bank Iran и всички клонове и филиали, включително

Ferdowsi Avenue, PO Box 11365-171, Tehran

Предоставя или прави опити за предоставяне на финансова подкрепа на компании, които участват в ядрената и ракетната програма на Иран или доставят стоки за нея (AIO, SHIG, SBIG, AEOI, Novin Energy Company, Mesbah Energy Company, Kalaye Electric Company и DIO). Bank Melli улеснява чувствителните дейности, предприемани от Иран. Тя е съдействала за многобройни покупки на чувствителни материали за ядрената и ракетната програми на Иран. Предоставя редица финансови услуги от името на организации, свързани с ядрената и ракетната промишленост на Иран, включително откриване на акредитиви и поддържане на сметки. Много от гореспоменатите компании са посочени в Резолюции 1737 и 1747 на СС на ООН.

23.6.2008 г.

а)

Melli Bank plc

London Wall, 11th floor, London EC2Y 5EA, United Kingdom

б)

Bank Melli Iran Zao

Number 9/1, Ulitsa Mashkova, Moscow, 130064, Russia

6.

Център за отбранителни технологии и научни изследвания (DTSRC) – известен също под името Educational Research Institute/Moassese Amozeh Va Tahgiaghati (ERI/MAVT Co.)

Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Tehran

Занимава се с научноизследователска и развойна дейност. Филиал на DIO. DTSRC осигурява голяма част от снабдяването за DIO.

23.4.2007 г.

7.

Electro Sanam Company (E.S.Co.)

 

Фантомно дружество на AIO, участващо в придобивки в балистичната област.

23.6.2008 г.

8.

Ettehad Technical Group

 

Фантомно дружество на AIO, участващо в придобивки в балистичната област.

23.6.2008 г.

9.

Industrial Factories of Precision-Machinery (IFP) (Instrumentation Factories Plant, Fajr Industrial Group)

 

Използвана от AIO за опити за придобивки.

23.6.2008 г.

10.

Iran Electronic Industries

P. O. Box 18575-365, Tehran, Iran

Филиал със 100% участие на MODAFL (следователно партньорска организация на AIO, AvIO и DIO). Ролята му е да произвежда електронни компоненти за иранските оръжейни системи.

23.6.2008 г.

11.

Военновъздушни сили на Корпуса на гвардейците на иранската революция

 

Оперира с арсенала от балистични ракети с близък и среден обсег на Иран. Ръководителят на въздушните сили на Корпуса на гвардейците на иранската революция е посочен в Резолюция 1737 на СС на ООН.

23.6.2008 г.

12.

Jaber Ibn Hayan

AEOI-JIHRD P.O.Box: 11365-8486; Tehran; 84, 20th Av. Entehaye Karegar Shomali Street; Tehran

Jaber Ibn Hayan е лаборатория на AEOI, която се занимава с дейности, свързани с цикъла на производство на горивото. Разположена е в Ядрения научноизследователски център в Техеран (TNRC) и не е била декларирана от Иран по силата на споразумението за гарантиране преди 2003 г., макар че в нея са се извършвали дейности по преработка.

23.4.2007 г.

13.

Joza Industrial Co.

 

Фантомно дружество на AIO, участващо в балистичната програма

23.6.2008 г.

14.

Строителна организация Khatem-ol Anbiya

Number 221, North Falamak-Zarafshan Intersection, 4th Phase, Shahkrak-E-Ghods, Tehran 14678, Iran

Група от дружества, притежавани от Корпуса на гвардейците на иранската революция. Използва инженерните ресурси на КГИР за строителни дейности, като действа като главен изпълнител по големи проекти, включително прокарване на тунели.Преценява се, че тя подпомага ядрената програма и програмата за балистични ракети на Иран.

23.6.2008 г.

15.

Khorasan Metallurgy Industries

 

Филиал на Ammunition Industries Group, подчинена на DIO, участваща в производството на съставни части за центрофуги

23.6.2008 г.

16.

Университет Malek Ashtar

 

Свързан с Министерството на отбраната, през 2003 г. въвежда учебна дисциплина по въпросите на ракетите, в тясно сътрудничество с AIO

23.6.2008 г.

17.

Marine Industries

Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Tehran

Филиал на DIO.

23.4.2007 г.

18.

Mechanic Industries Group

 

Участва в производството на съставни части за балистичната програма.

23.6.2008 г.

19.

Министерство на логистиката на отбраната и въоръжените сили (MODAFL)

West side of Dabestan Street, Abbas Abad District, Tehran

Отговаря за научните, развойните и производствените програми на Иран в областта на отбраната, включващи подкрепа за ракетната и ядрената програми.

23.6.2008 г.

20.

Министерство по въпросите на износа на отбранителна логистика (MODLEX)

P. O. Box 16315-189, Tehran, Iran

Звеното на MODAFL, което отговаря за износа, и същевременно агенцията, използвана за износ на готови оръжия по междудържавни сделки. Съгласно Резолюция 1747 (2007) на СС на ООН MODLEX не следва да упражнява търговска дейност.

23.6.2008 г.

21.

3M Mizan Machinery Manufacturing

 

Фантомно дружество на AIO, участващо в придобивки в балистичната област.

23.6.2008 г.

22.

Компания за производство и доставка на ядрено гориво (NFPC)

AEOI-NFPD, P.O.Box: 11365-8486, Tehran/Iran

Отделът за производство на ядрено гориво (NFPD) на AEOI се занимава с научни изследвания и развойна дейност по отношение на цикъла на производство на ядрено гориво, включително: проучване, добиване, обогатяване и преработка на уран, както и управление на ядрени отпадъци. NFPC е приемник на NFPD, филиал на AEOI, който се занимава с научноизследователска и развойна дейност относно цикъла на производство на ядрено гориво, включително преработка и обогатяване

23.4.2007 г.

23.

Parchin Chemical Industries

 

Работи по средствата за доставка за иранската балистична програма

23.6.2008 г.

24.

Pishgam (Pioneer) Energy Industries Company

 

Участва в изграждането на завод за преработка на уран в Ispahan

23.6.2008 г.

25.

Safety Equipment Procurement

 

Фантомно дружество на AIO, участващо в балистичната програма.

23.6.2008 г.

26.

Special Industries Group

Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Tehran

Филиал на DIO.

23.4.2007 г.

27.

Държавна организация за закупуване (SPO)

 

Смята се, че SPO съдейства в процеса на внос на цели оръжия. Смята се,че е филиал на MODAFL

23.6.2008 г.

28.

Компания TAMAS

 

TAMAS се занимава с дейности ппо обогатяване, за които Управителният съвет на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) и Съветът за сигурност са отправили искане към Иран да бъдат прекратени. TAMAS е структура, обхващаща четири дъщерни фирми, една от които се занимава с извличане на уран до етап концентрация, а друга отговаря за преработката и обогатяването на урана и за отпадъците.

23.4.2007 г.


Top