EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007E0761

Обща позиция 2007/761/ОВППС на Съвета от 22 ноември 2007 година за подновяване на ограничителните мерки, наложени на Кот д’Ивоар

OB L 305, 23.11.2007, p. 61–61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2007/761/oj

23.11.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 305/61


ОБЩА ПОЗИЦИЯ 2007/761/ОВППС НА СЪВЕТА

от 22 ноември 2007 година

за подновяване на ограничителните мерки, наложени на Кот д’Ивоар

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 15 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 13 декември 2004 г. Съветът прие Обща позиция 2004/852/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Кот д’Ивоар (1) с цел прилагане на мерките спрямо Кот д’Ивоар, наложени с Резолюция 1572 (2004) на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации.

(2)

На 23 януари 2006 г. Съветът прие Обща позиция 2006/30/ОВППС (2), с която се подновяват ограничителните мерки спрямо Кот д’Ивоар, наложени с Обща позиция 2004/852/ОВППС, за нов период от дванадесет месеца, като ги допълни с ограничителните мерки, наложени по параграф 6 от Резолюция 1643 (2005) на Съвета за сигурност на ООН.

(3)

На 12 февруари 2007 г. Съветът прие Обща позиция 2007/92/ОВППС (3) за подновяване на ограничителните мерки, наложени на Кот д’Ивоар, до 31 октомври 2007 г.

(4)

На 29 октомври 2007 г., след преразглеждане на мерките, наложени с резолюции 1572 (2004) и 1643 (2005) на Съвета за сигурност на ООН, Съветът за сигурност на Организацията на обединените нации прие Резолюция 1782 (2007) на Съвета за сигурност на ООН за подновяване на ограничителните мерки спрямо Кот д’Ивоар до 31 октомври 2008 г.

(5)

Ето защо мерките, наложени с Обща позиция 2004/852/ОВППС и Обща позиция 2006/30/ОВППС, следва да бъдат подновени, считано от 1 ноември 2007 г., до 31 октомври 2008 г., за да се приложи Резолюция 1782 (2007) на Съвета за сигурност на ООН,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ОБЩА ПОЗИЦИЯ:

Член 1

Мерките, наложени с Обща позиция 2004/852/ОВППС и Обща позиция 2006/30/ОВППС, се прилагат до 31 октомври 2008 г., освен ако Съветът не реши друго в съответствие с бъдеща резолюция на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации в тази връзка.

Член 2

Настоящата обща позиция влиза в сила от датата на приемането ѝ.

Тя се прилага от 1 ноември 2007 г. до 31 октомври 2008 г.

Член 3

Настоящата обща позиция се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 22 ноември 2007 година.

За Съвета

Председател

M. PINHO


(1)  ОВ L 368, 15.12.2004 г., стр. 50. Обща позиция, последно изменена с Решение 2006/483/ОВППС (ОВ L 189, 12.7.2006 г., стр. 23).

(2)  ОВ L 19, 24.1.2006 г., стр. 36.

(3)  ОВ L 41, 13.2.2007 г., стр. 16.


Top