EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0476

Решение (EС) 2019/476 на Европейския съвет, взето в съгласие с Обединеното кралство, от 22 март 2019 година за продължаване на срока по член 50, параграф 3 от ДЕС

OJ L 80I , 22.3.2019, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/476/oj

22.3.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

LI 80/1


РЕШЕНИЕ (EС) 2019/476 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ,

взето в съгласие с Обединеното кралство,

от 22 март 2019 година

за продължаване на срока по член 50, параграф 3 от ДЕС

ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪВЕТ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 50, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 29 март 2017 г. Обединеното кралство нотифицира Европейския съвет за намерението си да се оттегли от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия (Евратом) в съответствие с член 50 от Договора за Европейския съюз, който се прилага по отношение на Евратом по силата на член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия.

(2)

На 22 май 2017 г. Съветът упълномощи Комисията да започне преговори с Обединеното кралство за споразумение, с което да се определят редът и условията за неговото оттегляне, като се вземат предвид рамките на бъдещите му отношения със Съюза.

(3)

Преговорите бяха проведени в съответствие с насоките от 29 април и 15 декември 2017 г. и от 23 март 2018 г., предоставени от Европейския съвет, с общата цел да се осигури организирано оттегляне на Обединеното кралство от Съюза и Евратом.

(4)

На 14 ноември 2018 г. председателят на Европейската комисия изпрати на председателя на Европейския съвет проекта за споразумение за оттегляне на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия („Споразумението за оттегляне“), който правителството на Обединеното кралство беше заявило, че одобрява. На 22 ноември 2018 г. председателят на Европейската комисия представи на председателя на Европейския съвет проекта за политическа декларация, очертаваща рамката на бъдещите отношения между Европейския съюз и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия („Политическата декларация“), която беше договорена на равнище преговарящи и по която беше постигнато принципно съгласие на политическо равнище, при условие че бъде одобрена от лидерите.

(5)

На 25 ноември 2018 г. Европейският съвет одобри Споразумението за оттегляне и Политическата декларация.

(6)

На 11 март 2019 г. председателят на Европейската комисия изпрати на председателя на Европейския съвет документа във връзка със Споразумението за оттегляне и съвместното изявление, допълващо Политическата декларация, договорени между министър-председателя Мей и председателя на Европейската комисия Юнкер и одобрени от Европейската комисия същия ден. На 21 март 2019 г. Европейският съвет одобри двата документа.

(7)

Съгласно член 50, параграф 3 от ДЕС Договорите престават да се прилагат спрямо оттеглящата се държава от датата на влизане в сила на Споразумението за оттегляне, или при липса на такова, две години след нотификацията, освен ако Европейският съвет в съгласие със засегнатата държава членка не реши с единодушие да продължи този срок.

(8)

С писмо от 20 март 2019 г. Обединеното кралство представи искане за продължаване на срока, предвиден в член 50, параграф 3 от ДЕС, до 30 юни 2019 г. с оглед на финализирането на ратификацията на Споразумението за оттегляне.

(9)

На 21 март 2019 г. Европейският съвет се съгласи да бъде продължен срокът до 22 май 2019 г., при условие че Споразумението за оттегляне бъде одобрено от Камарата на общините следващата седмица. Ако това не се случи, Европейският съвет се съгласи срокът да бъде продължен до 12 април 2019 г. и заяви, че очаква Обединеното кралство, преди 12 април 2019 г., да предложи следващи действия, които той да разгледа.

(10)

Вследствие на това продължаване на срока Обединеното кралство ще продължи да е държава членка с всички права и задължения, установени в Договорите и правото на ЕС. В случай че на 23—26 май 2019 г. Обединеното кралство продължава да бъде държава членка, то ще има задължението да проведе избори за Европейски парламент в съответствие с правото на Съюза. Следва да се отбележи, че Обединеното кралство ще трябва да обяви провеждането на изборите до 12 април 2019 г., така че те да бъдат проведени.

(11)

Продължаването на срока изключва ново отваряне на Споразумението за оттегляне. Всеки едностранен ангажимент, изявление или друго действие от страна на Обединеното кралство следва да съответстват на буквата и духа на Споразумението за оттегляне.

(12)

Както е предвидено в член 50, параграф 4 от ДЕС, Обединеното кралство не участва нито в обсъжданията на Европейския съвет относно настоящото решение, нито в приемането му. Въпреки това, както е указано в писмото на постоянния представител на Обединеното кралство към Европейския съюз сър Тим Бароу от 22 март 2019 г., то е съгласно, в съответствие с член 50, параграф 3 от ДЕС, с продължаването на срока, посочен в същия член, и с настоящото решение,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В случай че Споразумението за оттегляне бъде одобрено от Камарата на общините най-късно до 29 март 2019 г., срокът, предвиден в член 50, параграф 3 от ДЕС се продължава до 22 май 2019 г.

В случай че Споразумението за оттегляне не бъде одобрено от Камарата на общините най-късно до 29 март 2019 г., срокът, предвиден в член 50, параграф 3 от ДЕС се продължава до 12 април 2019 г. В този случай Обединеното кралство ще предложи, преди 12 април 2019 г., следващи действия, които Европейският съвет да разгледа.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 22 март 2019 година.

За Европейския съвет

Председател

D. TUSK


Top