EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52021XC0511(02)

Публикуване на съобщение за одобрение на стандартно изменение в продуктовата спецификация на наименование в лозаро-винарския сектор по член 17, параграфи 2 и 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/33 на Комисията 2021/C 183/05

PUB/2021/243

OJ C 183, 11.5.2021, p. 20–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.5.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 183/20


Публикуване на съобщение за одобрение на стандартно изменение в продуктовата спецификация на наименование в лозаро-винарския сектор по член 17, параграфи 2 и 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/33 на Комисията

(2021/C 183/05)

Настоящото съобщение се публикува в съответствие с член 17, параграф 5 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/33 на Комисията (1).

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕНИЕТО НА СТАНДАРТНО ИЗМЕНЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЕДИННИЯ ДОКУМЕНТ

„PUISSEGUIN SAINT-EMILION“

PDO-FR-A0992-AM03

Дата на съобщението: 9.3.2021 г.

ОПИСАНИЕ И ОСНОВАНИЯ ЗА ОДОБРЕНОТО ИЗМЕНЕНИЕ

1.   Географски район

Текстът относно географския район е редактиран, така че вече да не се прави позоваване на кадастралните участъци. Освен това се прави позоваване на официалния географски кодекс.

Изменението не засяга по никакъв начин географския район и е само редакционно.

То води до изменение в точка 1.6 от единния документ.

2.   Област в непосредствена близост

Областта в непосредствена близост е изменена, за да се поправи един пропуск. Действително, при сливането на община Puisseguin с община Monbadon частта, която съответства на втората, не е била добавена към областта в непосредствена близост. Освен това се прави позоваване на официалния географски кодекс.

Изменението води до изменение в точка 1.9 от единния документ.

3.   Движение между лицензирани складодържатели

В глава 1, дял IX, точка 5 се заличава буква б) относно датата на пускане в движение на вината между лицензираните складодържатели.

Това изменение не води до изменение на единния документ.

4.   Информация относно контролния орган

Формулировката на позоваването на контролния орган е преразгледана с цел хармонизирането ѝ с другите продуктови спецификации на наименования за произход. Това изменение е чисто редакционно. То не води до изменение на единния документ.

ЕДИНЕН ДОКУМЕНТ

1.   Наименование/наименования

Puisseguin Saint-Emilion

2.   Вид на географското означение

ЗНП — Защитено наименование за произход

3.   Категории лозаро-винарски продукти

1.

Вино

4.   Описание на виното или вината

Получени главно от сорта merlot N, тези червени вина са силни и плътни, с добре изразен цвят, с наситени аромати на червени плодове, които със стареенето развиват комплексен букет.

Често практикуваното отлежаване в дървени бъчви може да привнесе нотки на печено и на ванилия, които обогатяват палитрата от аромати и структурата на вината.

Вината имат:

минимално естествено алкохолно съдържание в обемни проценти 11 %

общо алкохолно съдържание в обемни проценти след обогатяване 13,5 %

съдържание на ябълчена киселина по-малко или равно на 0,30 g/l

съдържание на ферментируеми захари (глюкоза + фруктоза) по-малко или равно на 3 g/l

Общи аналитични характеристики

Максимално общо алкохолно съдържание (% об.):

 

Минимално действително алкохолно съдържание (% об.):

 

Минимална обща киселинност:

mеq/l

Максимално съдържание на летливи киселини (meq/l):

13,26

Максимално съдържание на общ серен диоксид (mg/l):

140

5.   Винопроизводствени практики

5.1.   Специфични енологични практики

Обогатяване

Специфична енологична практика

Техниките на обогатяване чрез извличане са разрешени за максимална концентрация от 15 %.

След обогатяване общото алкохолно съдържание в обемни проценти на вината не надвишава 13,5 %.

Отглеждане на лозовите насаждения

Агротехническа практика

Лозята са с минимална гъстотата на насажденията от 5 500 растения на хектар.

Междуредието в тях не може да превишава 2 m, а разстоянието между растенията в реда не може да е по-малко от 0,50 m.

Резитбата е задължителна. Тя се извършва най-късно на етапа на разлистване на листата (етап 9 по Lorenz).

Лозята се подрязват съгласно следните техники, с които се благоприятства разлистването и проветряването на растенията на кордонна конструкция само на едно равнище, като същевременно се ограничава броят на гроздовете:

резитба по метода Гюйо — единична или двойна;

резитба с плодни пръчки в кордон Роая или във ветрило;

резитба с дълги плодни пръчки.

На всяко растение има най-много 12 пъпки.

Във всички случаи не се допуска припокриване на дългите плодни пръчки.

Напояване

Напояването през вегетационния период на лозата може да бъде разрешено само в случаи на продължително засушаване и когато е застрашено доброто физиологично развитие на лозите и доброто узряване на гроздето

5.2.   Максимални добиви

червено вино

65 хектолитра от хектар

6.   Определен географски район

Брането на гроздето, винификацията, производството и отлежаването на вината се извършват на частта от територията на община Puisseguin от департамент Gironde (въз основа на официалния географски кодекс към 26 февруари 2020 г.), която съответства на тази община, както е била определена преди сливането ѝ с община Monbadon на 1 януари 1989 г. (постановление на префекта от 10 ноември 1988 г.).

7.   Основни винени сортове грозде

Cabernet franc N

Cabernet-Sauvignon N

Cot N — Malbec

Merlot N

8.   Описание на връзката или връзките

Географският район на контролираното наименование за произход „Puisseguin Saint-Emilion“ се ограничава до част от община Puisseguin, която съответства на територията на общината, както е била определена преди сливането ѝ с община Monbadon през 1989 г. Районът се намира в североизточната част на департамент Gironde, на 48 km североизточно от Бордо и на 10 km североизточно от Saint-Emilion, в Pays libournais.

Там където се срещат двете реки Isle и Dordogne основните почви в засадените с лозя и определени за контролираното наименование за произход парцели са в голямата си част варовикови и глинесто-варовикови.

Както в целия департамент Gironde, разположен по крайбрежието на Атлантическия океан, и тук климатът е умерен океански, с умерени температурни амплитуди, което благоприятства отглеждането на лозя. Местоположението на географския район в североизточната част на департамент Gironde придава на климата известни континентални нюанси, което се усеща с по-високите температури през лятото и есента, благотворни за зрелостта на гроздето. Непредвидимият океански климат, който в някои години е съчетан с определени дъждовни есенни периоди на ниско налягане или напротив — с топли дни и силно слънцегреене в края на сезона, е причина за добре изразения ефект на годината на реколтата.

Сортът merlot N е открил по тези места най-подходящия за развитието си терен. Ценни за него са по-специално хладните и влажни почви с глинеста структура, на които узрява добре.

Другите сортове са запазени за малко по-топли почви с пясъчно-чакълеста или пясъчно-глинеста структура или за глинесто-варовикови почви с добро изложение.

Океанският климат с континентални нюанси (топли лета, дълги и прохладни есени, меки и обикновено сухи зими) е благоприятен за бавно узряване на гроздето.

В обособения парцелиран район се класифицират парцелите, които било заради структурата на почвата или заради топографското си местоположение (хълм или склон) са с добро оттичане. Изключват се парцелите с предимно хидроморфни почви или с почви, формирани върху глини и наноси, които са непропускливи на малка дълбочина. Изключват се също и парцелите, разположени на дъното на долините, с почви, които проявяват признаци на явлението хидроморфизъм и са изложени на риск от пролетно замръзване.

Тези точно обособени парцели дават възможност за оптимално изразяване на местните сортове, селекционирани с течение на времето заради качествата им по отношение на съхранението и стареенето, което е свързано с необходимостта от транспортиране на тези продукти на далечни разстояния.

С цел да се осигури достатъчна реколта без да се претоварват лозовите насаждения върху почви с всепризнат потенциал за производство, които са гаранция за узряване и оптимална концентрация на плодовете, те се засаждат с голяма гъстота. Широкото използване на кордонната конструкция, съчетано със стриктен начин на формировка и забрана за припокриване на дългите плодни пръчки, дават възможност да се осигури добро разпределение на гроздето и достатъчна за фотосинтезата повърхност на листна маса с цел постигане на по-добра зрялост.

Набраното грозде трябва да е здраво и следователно сортирането е задължително, за да се отстранят недостатъчно добре узрелите, повредените или болните части.

Вината отлежават най-малко до пролетта на следващата година след прибирането на реколтата, като този период на отлежаване е необходим за тяхното стабилизиране, съзряване и по-добро изразяване на качествата им преди да бъдат пуснати в продажба за потребителите.

Вината с наименованието „Puisseguin Saint-Emilion“ са червени вина, получени главно от сорта merlot N, силни и плътни, с добре изразен цвят, с наситени аромати на червени плодове, които със стареенето развиват комплексен букет.

Сортовете cabernet franc N и cabernet-sauvignon N внасят в различните купажи свежест и структура и по този начин увеличават потенциала на вината за стареене и комплексните им аромати.

Често практикуваното отлежаване в дървени бъчви може да привнесе нотки на печено и на ванилия, които обогатяват палитрата от аромати и структурата на вината.

9.   Други основни условия (опаковане, етикетиране, други изисквания)

По-обширна географска единица

Правна уредба:

Национално законодателство

Вид допълнително условие:

Допълнителни разпоредби относно етикетирането

Описание на условието:

Върху етикетите на вината с контролираното наименование за произход може да се посочи по-голямата географска единица „Vin de Bordeaux“ или „Grand Vin de Bordeaux“. Размерите на буквите, с които е изписана по-голямата географска единица, не надвишават — нито на височина, нито на ширина — две трети от размерите на буквите, с които е изписано контролираното наименование за произход.

Област в непосредствена близост

Правна уредба:

Национално законодателство

Вид допълнително условие:

Дерогация относно производството в определения географски район

Описание на условието:

Областта в непосредствена близост, определена чрез дерогация за винификацията, производството и отлежаването на вината, се състои от територията на следните общини от департамент Gironde, въз основа на официалния географски кодекс към 26 февруари 2020 г.: Abzac, Les Artigues-de-Lussac, Castillon-la-Bataille, Lalande-de-Pomerol, Lussac, Montagne, Néac, Petit-Palais-et-Cornemps, Pomerol, Saint-Cibard, Saint-Christophe-des-Bardes, Saint-Emilion, Saint-Etienne-de-Lisse, Saint-Genès-de-Castillon, Saint-Hippolyte, Saint-Laurent-des-Combes, Saint-Médard-de-Guizières, Saint-Pey-d’Armens, Saint-Philippe-d’Aiguille, Saint-Sulpice-de-Faleyrens, Tayac, Vignonet, частта от община Puisseguin, съответстваща на територията на бившата община Monbadon преди сливането ѝ с нея на 1 януари 1989 г., и Libourne, за частта от нейната територия, която на юг се ограничава от потока Ruisseau de la Capelle и продължението му до междуселски път № 28, от този път до Dordogne и от железопътната линия Bordeaux–Bergerac.

Връзка към продуктовата спецификация

http://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-1d2d5602-00ca-4647-86d6-77e59174e42c


(1)  ОВ L 9, 11.1.2019 г., стр. 2.


Top