EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document E2018J0003

Решение на Съда от 14 май 2019 година по дело E-3/18 — Надзорен орган на ЕАСТ срещу Исландия (Неизпълнение на задължения от държава от ЕАСТ — Нетранспониране — Регламент (ЕС) 2015/1051)

OJ C 315, 19.9.2019, p. 4–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.9.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 315/4


РЕШЕНИЕ НА СЪДА

от 14 май 2019 година

по дело E-3/18

Надзорен орган на ЕАСТ срещу Исландия

(Неизпълнение на задължения от държава от ЕАСТ — Нетранспониране — Регламент (ЕС) 2015/1051)

(2019/C 315/05)

По дело E-3/18, Надзорен орган на ЕАСТ срещу Исландия — ИСК за постановяване, че Исландия не е приела мерките, необходими да направи акта, посочен в точка 7йа от приложение XIX към Споразумението за Европейското икономическо пространство (Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1051 на Комисията от 1 юли 2015 г. относно реда и условията за упражняване на функциите на платформата за онлайн решаване на спорове, условията във връзка с електронния формуляр за жалби и условията за сътрудничество между звената за контакт, предвидени в Регламент (ЕС) № 524/2013 на Европейския парламент и на Съвета за онлайн решаване на потребителски спорове), както е адаптиран с Протокол 1 към Споразумението, част от вътрешния си правен ред, както се изисква съгласно член 7 от Споразумението, Съдът в състав Páll Hreinsson, председател, Per Christiansen (съдия-докладчик) и Bernd Hammermann, съдии, постанови решение на 14 май 2019 г., чийто диспозитив е, както следва:

Съдът реши:

1.

Постановява, че Исландия не е изпълнила задълженията си по член 7 от Споразумението за Европейското икономическо пространство, като не е приела в предписания срок мерките, необходими за включването във вътрешния ѝ правен ред на акта, посочен в точка 7йа от приложение XIX към Споразумението (Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1051 на Комисията от 1 юли 2015 г. относно реда и условията за упражняване на функциите на платформата за онлайн решаване на спорове, условията във връзка с електронния формуляр за жалби и условията за сътрудничество между звената за контакт, предвидени в Регламент (ЕС) № 524/2013 на Европейския парламент и на Съвета за онлайн решаване на потребителски спорове), както е адаптиран с Протокол 1 към Споразумението.

2.

Осъжда Исландия да заплати съдебните разноски.


Top