EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018XC0615(03)R(01)

Поправка на Съобщение на Комисията в рамките на изпълнението на Регламент (ЕС) 2016/425 на Европейския парламент и на Съвета относно личните предпазни средства и за отмяна на Директива 89/686/ЕИО на Съвета (ОВ C 209, 15.6.2018 г.)

OB C 222, 26.6.2018, p. 30–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.6.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 222/30


Поправка на Съобщение на Комисията в рамките на изпълнението на Регламент (ЕС) 2016/425 на Европейския парламент и на Съвета относно личните предпазни средства и за отмяна на Директива 89/686/ЕИО на Съвета

( Официален вестник на Европейския съюз C 209 от 15 юни 2018 г. )

(2018/C 222/14)

В следните стандарти

вместо:

„ЕОС (1)

Номер и заглавие на стандарта

(и съответния документ)

Дата на начало на презумпцията за съответствие — бележка 0

Номер на заменен стандарт

Дата на прекратяване на презумпцията за съответствие на заменения стандарт Забележка 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN 342:2017

Защитно облекло. Комплекти и облекла за защита от студ

21.4.2018 г.

EN 342:2004

Забележка 2.1

 

CEN

EN 353-1:2014+A1:2017

Лични предпазни средства срещу падане от височина. Спирачни устройства срещу падане с водач включително осигурителна линия. Част 1: Спирачни устройства срещу падане с водач включително твърда осигурителна линия

21.4.2018 г.

EN 353-1:2014

Забележка 2.1

 

CEN

EN 379:2003+A1:2009

Индивидуална защита на очите. Автоматични филтри за защита при заваряване

21.4.2018 г.

EN 379:2003

Забележка 2.1

 

CEN

EN 565:2017

Екипировка за алпинизъм. Ленти. Изисквания за безопасност и методи за изпитване

21.4.2018 г.

EN 565:2006

Забележка 2.1

 

CEN

EN 14052:2012+A1:2012

Каски с високи характеристики за индустрията

21.4.2018 г.

EN 14052:2012

Забележка 2.1

 

CEN

EN 14058:2017

Защитно облекло. Облекла за защита срещу студени условия на заобикалящата среда

21.4.2018 г.

EN 14058:2004

Забележка 2.1

 

CEN

EN 14225-1:2017

Костюми за гмуркане. Част 1: Термоизолационни костюми. Изисквания и методи за изпитване

21.4.2018 г.

EN 14225-1:2005

Забележка 2.1

 

CEN

EN 14225-2:2017

Костюми за гмуркане. Част 2: Водонепропускливи костюми. Изисквания и методи за изпитване

21.4.2018 г.

EN 14225-2:2005

Забележка 2.1

 

CEN

EN 14225-3:2017

Костюми за гмуркане. Част 3: Костюми и съставни части със системи за активно затопляне или охлаждане. Изисквания и методи за изпитване

21.4.2018 г.

EN 14225-3:2005

Забележка 2.1“

 

да се чете:

„ЕОС (1)

Номер и заглавие на стандарта

(и съответния документ)

Дата на начало на презумпцията за съответствие — бележка 0

Номер на заменен стандарт

Дата на прекратяване на презумпцията за съответствие на заменения стандарт Забележка 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN 342:2017

Защитно облекло. Комплекти и облекла за защита от студ

21.4.2018 г.

 

 

CEN

EN 353-1:2014+A1:2017

Лични предпазни средства срещу падане от височина. Спирачни устройства срещу падане с водач включително осигурителна линия. Част 1: Спирачни устройства срещу падане с водач включително твърда осигурителна линия

21.4.2018 г.

 

 

CEN

EN 379:2003+A1:2009

Индивидуална защита на очите. Автоматични филтри за защита при заваряване

21.4.2018 г.

 

 

CEN

EN 565:2017

Екипировка за алпинизъм. Ленти. Изисквания за безопасност и методи за изпитване

21.4.2018 г.

 

 

CEN

EN 14052:2012+A1:2012

Каски с високи характеристики за индустрията

21.4.2018 г.

 

 

CEN

EN 14058:2017

Защитно облекло. Облекла за защита срещу студени условия на заобикалящата среда

21.4.2018 г.

 

 

CEN

EN 14225-1:2017

Костюми за гмуркане. Част 1: Термоизолационни костюми. Изисквания и методи за изпитване

21.4.2018 г.

 

 

CEN

EN 14225-2:2017

Костюми за гмуркане. Част 2: Водонепропускливи костюми. Изисквания и методи за изпитване

21.4.2018 г.

 

 

CEN

EN 14225-3:2017

Костюми за гмуркане. Част 3: Костюми и съставни части със системи за активно затопляне или охлаждане. Изисквания и методи за изпитване

21.4.2018 г.“

 

 


Top