EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017M8562

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.8562 — Cargill/Faccenda Investments/JV) — Дело кандидат за опростена процедура (Текст от значение за ЕИП. )

OJ C 368, 28.10.2017, p. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.10.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 368/9


Предварително уведомление за концентрация

(Дело M.8562 — Cargill/Faccenda Investments/JV)

Дело кандидат за опростена процедура

(текст от значение за ЕИП)

(2017/C 368/07)

1.

На 19 октомври 2017 г. Комисията получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1).

Настоящото уведомление засяга следните предприятия:

Cargill Incorporated („Cargill“, Съединени американски щати),

Faccenda Investments Ltd („Faccenda“, Обединено кралство),

Cargill и Faccenda придобиват по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) и член 3, параграф 4 от Регламента за сливанията съвместен контрол над новосъздадено дружество, представляващо пълнофункционално съвместно предприятие.

Придобиването се извършва посредством покупка на дялове/акции в новосъздадено дружество, представляващо съвместно предприятие

2.

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

—   за Cargill: производство и маркетинг на хранителни продукти, включително търговията с зърнени култури и селскостопански суровини, преработката и рафинирането на маслодайни и зърнени култури, мелничарството, преработката на месо (включително пилешко) по целия свят,

—   за Faccenda: разплод, угояване, преработка и продажба на продукти от пилета, пуйки и патици

СП ще обедини намиращите се в Обединеното кралство предприятията на Faccenda и Cargill за прясно и сурово пилешко месо с добавена стойност, в това число пилета, пуйки и патици, включително тяхното интегрирано хранене, размножаване, отглеждане, угояване, клане и преработка.

3.

След предварително проучване Комисията констатира, че сделката, за която е уведомена, би могла да попадне в приложното поле на Регламента за сливанията. Въпреки това Комисията си запазва правото на окончателно решение по тази точка.

В съответствие с Известието на Комисията относно опростена процедура за разглеждане на някои концентрации съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (2) следва да се отбележи, че това дело би могло да бъде разгледано по процедурата, посочена в Известието.

4.

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по планираната сделка.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Моля, винаги посочвайте следния референтен номер:

M.8562 — Cargill/Faccenda Investments/JV

Забележки могат да се изпращат до Комисията по факс, по електронна поща или по пощата. Моля, използвайте координатите за връзка по-долу:

Електронна поща: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Факс +32 22964301

Пощенски адрес:

European Commission

Directorate-General Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1 (Регламент за сливанията).

(2)  ОВ C 366, 14.12.2013 г., стр. 5.


Top