EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2015/186/04

Покана за представяне на кандидатури 2015 г. — Трета програма за действие на Съюза в областта на здравето (2014—2020 г.) (Текст от значение за ЕИП)

OB C 186, 5.6.2015, p. 4–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.6.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 186/4


Покана за представяне на кандидатури 2015 г.

Трета програма за действие на Съюза в областта на здравето (2014—2020 г.)

(текст от значение за ЕИП)

(2015/C 186/04)

Днес се публикува поканата за представяне на кандидатури „Здраве – 2015 г.“ в рамките на Третата програма за действие на Съюза в областта на здравето (2014—2020 г.) (1).

Настоящата покана съдържа:

Покана за представяне на предложения за отпускане на финансова помощ за конкретни действия под формата на безвъзмездни средства за проекти.

Крайният срок за подаване на предложения онлайн е 15 септември 2015 г.

Цялата информация, включително Решението на Комисията от 2 юни 2015 г. относно приемане на работна програма за 2015 г. за изпълнение на Третата програма за действие на Съюза в областта на здравето (2014—2020 г.) и относно подбора, отпускането и други критерии за финансово подпомагане на действията по тази програма, могат да се намерят на уебсайта на Изпълнителната агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и храните (Chafea) на следния адрес:

http://ec.europa.eu/chafea/


(1)  Регламент (ЕС) № 282/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. за създаване на Трета програма за действие на Съюза в областта на здравето (2014—2020 г.) и за отмяна на Решение № 1350/2007/ЕО (ОВ L 86, 21.3.2014 г., стр. 1).


Top