EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2014/463/07

Покана за подаване на заявления за кандидатстване за „Европейска столица на културата“ — EAC/A03/2014

OJ C 463, 23.12.2014, p. 19–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 463/19


ПОКАНА ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА„ЕВРОПЕЙСКА СТОЛИЦА НА КУЛТУРАТА“ — EAC/A03/2014

(2014/C 463/07)

1.

В съответствие с Решение № 445/2014/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година за установяване на действие на Съюза „Европейски столици на културата“ за годините 2020 — 2033 и за отмяна на Решение № 1622/2006/ЕО (1) Комисията, Генерална дирекция „Образование и култура“, отправя покана за подаване на заявления за кандидатстване за действието на Съюза „Европейска столица на културата“ за 2021 г. за градове в страни кандидатки и потенциални кандидатки за членство в ЕС, които участват в програмата „Творческа Европа“.

2.

Целта на поканата е определянето на един от тези градове за Европейска столица на културата през 2021 г.

3.

Целите на действието „Европейска столица на културата“ са да се запази и насърчи многообразието на културите в Европа и да се изтъкнат общите им черти, както и да се увеличи чувството за принадлежност на гражданите към едно общо културно пространство и да се стимулира приноса на културата в дългосрочното развитие на градовете. Дейностите, развивани от града, който ще бъде определен за Европейска столица на културата, ще са насочени към разширяване на обхвата, многообразието и европейското измерение на предлаганите културни прояви, към разширяване на достъпа до култура и на участието в културни дейности, към укрепване на капацитета на културния сектор и на връзките му с други сектори и повишаване на международния профил на града чрез културата.

4.

Подробна информация, условията за финансиране и формуляра за кандидатстване могат да бъдат намерени в пълния текст на поканата на следния адрес: http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/calls/general/2014-eac-a03_en.htm

В пълния текст е представен преглед на условията за допустимост, изключване и предоставяне на званието, които ще се прилагат при оценяването на кандидатурите, както и информация относно процедурата за подбор. Кандидатурите трябва да отговарят на изискванията, посочени в пълния текст на поканата.

5.

Кандидатурите трябва да бъдат изпратени на адреса, посочен в пълния текст на поканата за подаване на заявления за кандидатстване, не по-късно от 23 октомври 2015 г.


(1)  ОВ L 132, 3.5.2014 г., стр. 1.


Top