EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52013XC0612(01)

Съобщение на Комисията за наличното количество за подпериода септември 2013 г. в рамките на някои квоти, открити от Европейския съюз за продуктите в сектора на ориза

OJ C 166, 12.6.2013, p. 1–1 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.6.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 166/1


Съобщение на Комисията за наличното количество за подпериода септември 2013 г. в рамките на някои квоти, открити от Европейския съюз за продуктите в сектора на ориза

2013/C 166/01

Регламент (ЕС) № 1274/2009 на Комисията откри тарифни квоти за внос на ориз с произход от отвъдморските страни и територии (ОСТ) (1). Не са подадени заявления за лицензии за внос през първите седем дена на май 2013 г. за квотите с пореден номер 09.4189 и 09.4190.

В съответствие с второто изречение в член 7, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1301/2006 на Комисията (2), количествата, не са подадени заявления, се прибавят към следващия подпериод.

В съответствие с член 1, параграф 5, втора алинея от Регламент (ЕС) № 1274/2009 на Комисията, следващия подпериод се съобщават от Комисията преди 25-ия ден на последния месец от дадения подпериод.

В резултат на това общото налично количество за подпериода септември 2013 г. в рамките на квотите с поредни номера 09.4189 и 09.4190, посочени в Регламент (ЕС) № 1274/2009, е определено в приложението към настоящото съобщение.


(1)  ОВ L 344, 23.12.2009 г., стр. 3.

(2)  ОВ L 238, 1.9.2006 г., стр. 13.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Налични количества за следващия подпериод в съответствие с Регламент (ЕС) № 1274/2009

Произход

Пореден номер

Заявления за лицензии за внос, подадени за подпериода май 2013 г.

Общо налично количество за подпериода септември 2013 г.

(в kg)

Нидерландски Антили и Аруба

09.4189

 (1)

25 000 000

Най-слабо развити ОСТ

09.4190

 (1)

10 000 000


(1)  За този подпериод не се прилага коефициент на разпределение: Комисията не е получила заявление за лицензия.


Top