EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2012/175/13

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.6490 — EADS/Israel Aerospace Industries/JV) текст от значение за ЕИП

OJ C 175, 19.6.2012, p. 34–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.6.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 175/34


Предварително уведомление за концентрация

(Дело COMP/M.6490 — EADS/Israel Aerospace Industries/JV)

(текст от значение за ЕИП)

2012/C 175/13

1.

На 11 юни 2012 година Комисията получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1), чрез която предприятия European Advanced Technology SA („EAT“, Белгия), под контрола Israel Aerospace Industries Ltd. („IAI“, Израел), и Airbus Invest S.A.S. (Франция), под контрола на European Aeronautic Defence and Space Company N.V. („EADS“, Нидерландия), придобиват по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от Регламента за сливанията съвместен контрол над новосъздадено дружество, представляващо съвместно предприятие („JV“, Белгия), посредством покупка на дялове/акции.

2.

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

за предприятие EADS: научноизследователска дейност, дизайн, разработка, производство, модификация, продажба и сервиз на граждански и военни въздухоплавателни средства, оръжия с насочване, сателити, безпилотни летателни апарати, космически апарати и електронно и телекомуникационно оборудване,

за предприятие Airbus: разработка, производство и продажба на граждански и военни въздухоплавателни средства,

за предприятие IAI: научноизследователска и развойна дейност, дизайн, производство, маркетинг и други свързани услуги главно за противоракетни и космически системи, граждански и военни въздухоплавателни средства, военна електроника и поддръжка на самолети,

за предприятие EAT: участия в секторите на аеронавтиката, авиацията, отбраната и свързани сектори,

за предприятие JV: разработка, производство и маркетинг на пилотно управлявани полуроботизирани влекачи за търговски въздухоплавателни средства.

3.

След предварително проучване Комисията констатира, че операцията, за която е уведомена, би могла да попадне в обхвата на Регламента на ЕО за сливанията. Въпреки това Комисията си запазва правото на окончателно решение по тази точка.

4.

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по плани- раната операция.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Забележки могат да се изпращат до Комисията по факс (+32 22964301), по електронна поща на адрес: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu или по пощата с позоваване на COMP/M.6490 — EADS/Israel Aerospace Industries/JV на следния адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1 („Регламент на ЕО за сливанията“).


Top