EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012XC0511(02)

Публикация на заявка за промяна съгласно член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни

OJ C 136, 11.5.2012, p. 16–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.5.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 136/16


Публикация на заявка за промяна съгласно член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни

2012/C 136/11

Настоящата публикация предоставя право на възражение срещу заявката за промени в съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета (1). Декларациите за възражение трябва да бъдат получени в Комисията в срок от шест месеца от датата на настоящата публикация.

ЗАЯВКА ЗА ПРОМЕНИ

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 510/2006 НА СЪВЕТА

ЗАЯВКА ЗА ПРОМЕНИ СЪГЛАСНО ЧЛЕН 9

„CIPOLLA ROSSA DI TROPEA CALABRIA“

ЕО №: IT-PGI-0105-0369-28.09.2011

ЗГУ ( X ) ЗНП ( )

1.   Рубрика от спецификацията на продукта, която подлежи на промяна:

Наименование на продукта

Описание на продукта

Географски район

Доказателство за произход

Метод на производство

Връзка

Етикетиране

Национални изисквания

Друго (актуализация на препратките към нормативната уредба)

2.   Вид промяна:

Промяна на единния документ или на резюмето

Промяна в спецификацията на регистрирано ЗНП или ЗГУ, за които не е публикуван нито единен документ, нито резюме

Промяна на спецификацията, за която не се изисква промяна на публикувания единен документ (член 9, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 510/2006)

Временна промяна на спецификацията в резултат от налагането от страна на публичните органи на задължителни санитарни или фитосанитарни мерки (член 9, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 510/2006)

3.   Промяна (промени):

3.1.   Метод на производство:

В член 5, параграфи 6 и 7 вместо:

„След като луковиците на „Cipollotto“ бъдат събрани, изцапаната им с пръст външна обвивка трябва да се премахне, стъблата се скъсяват на 40 cm, навързват се на връзки и след това се полагат в касетки.

За „cipolla da consumo fresco“ луковиците, след премахване на външната обвивка и подрязване на надвишаващите 60 cm стъбла, се навързват на връзки от по 5—8 kg и се поставят в касети или сандъци.“

да се четат:

„След като луковиците на „Cipollotto“ бъдат събрани, изцапаната им с пръст външна обвивка трябва да се премахне, стъблата се скъсяват до 30—60 cm, навързват се на връзки и след това се полагат в касетки.

За „Cipolla da consumo fresco“ луковиците, след премахване на външната обвивка и подрязване на стъблата до 35—60 cm, се навързват на връзки от по 1,5—6 kg и се поставят в касети или сандъци.“

В член 9, параграф 2 вместо:

„За изкарване на пазара избраните луковици от ЗГУ „Cipolla Rossa di Tropea Calabria“ следва да бъдат опаковани по следния начин:

се събира на връзки и се поставя в касетки от картон, пластмаса или дърво, готови за продажба,

„Cipolla da consumo fresco“ се събира на снопове от по 5—8 kg, поставени в касети или сандъци.“

да се чете:

„За да се пуснат на пазара, луковиците от ЗГУ „Cipolla Rossa di Tropea Calabria“ следва да бъдат опаковани по следния начин:

събират се на връзки и се поставят в касетки от картон, пластмаса или дърво, готови за продажба,

луковиците на „Cipolla da consumo fresco“ се събират на снопове от по 1,5—6 kg и се поставят в касети или сандъци.“

Бяха въведени промени в разпоредбите относно начините на подготовка на продукта за опаковане, за повече гъвкавост при избора на размерите на опаковката и в отговор на новите пазарни изисквания към опаковането.

В член 9, параграф 4 вместо:

„Минималният брой за сплитане е 6 луковици, независимо от големината им, и за всеки вид опаковане броят и теглото им трябва да бъдат едни и същи.“

да се чете:

„Минималният брой за сплитане е 6 луковици, независимо от големината им.“

Въвежда се повече свобода за местните производители при сплитането на традиционната „сплитка“, по отношение на броя и диаметъра на луковиците.

В член 9, параграф 7 вместо:

„При пускането им за консумация луковиците на „cipollotto“ и „cipolle da consumo fresco“, събрани на връзки и „cipolla da serbo“ — на сплитки, трябва да носят стикер с логото и търговската марка, които да позволяват лесното разпознаване на продукта.“

да се чете:

„При пускането им на пазара сплитките от „Cipollotto“ и от „Cipolla da serbo“ трябва да носят стикер или друг етикет с логото на ЕС и марката на продукта, а всяка връзка лук „Cipolla da consumo fresco“, в касети или сандъци, трябва да носи етикет с цялостна информация с регистрираното име на фирмата, логото на ЕС и логото и вида на продукта, за да се гарантира проследяемостта му и да се избегне объркване с друг продукт.“

За „Cipolla Rossa di Tropea Calabria“ в неговата разновидност на връзки „Cipolla da consumo fresco“, всяка връзка трябва да носи етикет с регистрираното име на фирмата, логото на ЕС, марката и разновидността на продукта. Така всяка отделна връзка ще носи етикет с всичката необходима за потребителите информация, за да се избегне объркване с друг продукт.

3.2.   Актуализация на препратките към нормативната уредба

Препратките към Регламент (ЕИО) № 2081/92 в спецификацията на продукта бяха актуализирани.

ЕДИНЕН ДОКУМЕНТ

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 510/2006 НА СЪВЕТА

„CIPOLLA ROSSA DI TROPEA CALABRIA“

ЕО №: IT-PGI-0105-0369-28.09.2011

ЗГУ ( X ) ЗНП ( )

1.   Наименование:

„Cipolla Rossa di Tropea Calabria“

2.   Държава-членка или трета държава:

Италия

3.   Описание на земеделския продукт или храна:

3.1.   Вид продукт:

Клас 1.6:

Плодове, зеленчуци и зърнени храни, в естествен или преработен вид

3.2.   Описание на продукта, за който се отнася наименованието от точка 1:

Защитеното географско указание (ЗГУ) „Cipolla Rossa di Tropea Calabria“ обозначава луковиците на вида Allium Cepa, принадлежащи към следните местни екотипове, които се различават основно по формата и преждевременното образуване на луковици според влиянието на фотопериода:

„Tondo Piatta“ или ранозреещ,

„Mezza Campana“ или среднозреещ,

„Allungata“ или късен.

Разграничават се три вида продукти:

 

„Cipollotto“ (кромид лук):

цвят: бяло-розов или виолетов,

вкус: сладък, нежен,

размер: виж задължителните норми на Общността.

 

„Cipolla da consumo fresco“ (пресен кромид лук):

цвят: бяло-червен до виолетов,

вкус: сладък и нежен,

размер: виж задължителните норми на Общността.

 

„Cipolla da serbo“ (кромид лук за съхранение):

цвят: червено-виолетов,

вкус: сладък и хрускав,

размер: виж задължителните норми на Общността.

3.3.   Суровини (само за преработени продукти):

3.4.   Фураж (само за продукти от животински произход):

3.5.   Специфични етапи в производството, които трябва да бъдат осъществени в определения географски район:

Всички етапи от производството на „Cipolla Rossa di Tropea Calabria“, от сеитбата до беритбата, трябва да се осъществяват в географския район на производство.

3.6.   Всички етапи на производство трябва да бъдат извършени в определения географски район:

След беритбата луковиците на „Cipolla Rossa di Tropea Calabria“ се обработват както следва:

от луковиците на „Cipollotto“ се отстранява изцапаната им с пръст външна обвивка, стъблата се скъсяват до 30—60 cm, навързват се на връзки и се полагат в касетки,

на луковиците на „Cipolla da consumo fresco“ се отстранява външната обвивка и стъблата се подрязват до 35—60 cm, след което се навързват на връзки от по 1,5—6 kg и се поставят в касети или сандъци,

луковиците на „Cipolla da serbo“ се подреждат в редове по земята, покриват се с техните листа и се оставят да съхнат 8—15 дни, за да станат по-твърди и трайни и с яркочервен цвят. След като луковиците изсъхнат, стъблата могат да се отрежат или да се запазят за направата на сплитки. Минималният брой за сплитане е 6 луковици, независимо от големината им. В зависимост от теглото, което варира до максимум 25 kg, опаковането става в чували или касетки.

Опаковъчните дейности следва да се извършват в областта на производство, при спазване на традиционните методи на производство, които се коренят в местните исторически обичаи и фолклор, за да се гарантира проследяемостта и контрола и да се запази качеството на продукта.

3.7.   Специфични правила за рязане, настъргване, опаковане и др.:

Върху опаковката трябва да присъства марката и да е изписано с печатни букви, двойно по-големи от останалите, указанието ЗГУ „Cipolla Rossa di Tropea Calabria“, с уточнение на разновидността — „Cipollotto“, „Cipolla da consumo fresco“, „Cipolla da serbo“.

При пускането им на пазара „Cipollotto“ и сплитките от „Cipolla da serbo“ трябва да носят стикер или друг етикет с логото на ЕС и марката, а всяка връзка лук „Cipolla da consumo fresco“, в касети или сандъци, трябва да носи етикет с цялостна информация с регистрираното име на фирмата, логото на ЕС, марката и разновидността на продукта, за да се гарантира проследяемостта му и да се избегне объркване с друг продукт.

4.   Кратко определение на географския район:

Областта на производство на ЗГУ „Cipolla Rossa di Tropea Calabria“ включва земи, подходящи за производството му, които изцяло или частично спадат към административното деление на следните общини в Калабрия:

а)   провинция Cosenza: част от общините Fiumefreddo, Longobardi, Serra d'Aiello, Belmonte, Amantea;

б)   провинция Catanzaro: част от общините Nocera Terinese, Falerna, Gizzeria, Lamezia Terme, Curinga;

в)   провинция Vibo Valentia: част от общините Pizzo, Vibo Valentia, Briatico, Parghelia, Zambrone, Zaccanopoli, Zungri, Drapia, Tropea, Ricadi, Spilinga, Joppolo, Nicotera.

5.   Връзка с географския район:

5.1.   Специфична характеристика на географския район:

„Cipolla di Tropea Calabria“ се произвежда на песъчливи или с тенденция към песъчливост земни почви от средна категория с песъчливо-глинеста или глинесто-льосова текстура, по крайбрежието или по бреговете на реки и потоци. Макар и чакълести, тези почви с алувиален произход не ограничават развитието и растежа на луковицата. Крайбрежните почви са подходящи за отглеждане на ранния „Cipolla da consumo fresco“, а тези от вътрешността — песъчливо-глинести или глинести, са подходящи за по-късния сорт — „Cipolla da serbo“. Днес, както и в миналото, Cipolla rossa се отглежда както в домашните лехи, така и в големи насаждения, на село, използва се в местните храни и блюда и в традиционни рецепти.

Почвените и климатичните специфики на въпросната област позволяват отглеждането на продукт с високо качество, уникален по рода си и прочут по целия свят.

5.2.   Специфична характеристика на продукта:

“Cipolla Rossa di Tropea Calabria“ е известен със своето качество и органолептични характеристики, като крехкостта на луковиците, сладостта и лесната смилаемост. Тези характеристики позволяват консумацията на „Cipolla Rossa di Tropea Calabria“ и в сурово състояние, в количества безспорно по-големи от тези за обикновения лук.

5.3.   Причинно-следствена връзка между географския район и качеството или характеристиките на продукта (за ЗНП) или между географския район и специфичното качество, репутацията или друга характеристика на продукта (за ЗГУ):

Заявлението за регистрация на ЗГУ „Cipolla Rossa di Tropea Calabria“ се опира на репутацията и известността на продукта, придобити, между другото и благодарение на различни рекламни инициативи, както показват историческите и библиографски източници. Различни исторически и библиографски източници приписват първо на финикийците и после на гърците разпространението на лука в средиземноморския басейн и в Калабрия. Много ценèн през Средновековието и Възраждането, с утвърдено място в консумацията и местната икономика, лукът бива разменян на място, продаван и изнасян по море в Тунис, Алжир и Гърция. В писанията на множество пътешественици, посетили през 18 в. Калабрия и брега на Тиренско море — от Пицо до Тропея — се разказва за често срещаните „Cipole rosse“ (червен лук). Лукът винаги е бил част от храната на земеделците и е бил използван в местното производство; даже пътешественикът из Калабрия д-р Алберт, посетил Тропея през 1905 г., бил впечатлен от бедността на селяните, които ядели само лук. В началото на ХХ век, лукът от Тропея престанал да се отглежда в малките лехи и семейни градини и започнало масовото му отглеждане; през 1929 г. изграждането на акведукта на Valle Ruffa спомогнало за напояването, по-добрите добиви и подобряването на качеството. Разпространението му нараства особено през периода на Бурбоните към пазарите на Северна Европа, като бързо се превръща в търсен и твърде ценèн продукт, както се твърди в Studi sulla Calabria — 1901 (Изследвания върху Калабрия — 1901 г.), където се говори също и за формата на луковицата и за продълговатия червен лук от Калабрия. Първите организирани статистически отчети за отглеждането на лука в Калабрия са публикувани в „Enciclopedia agraria Reda (1936—1939)“. Уникалните търговски характеристики, донесли на продукта национална слава, и най-вече историческата и културна стойност за съответния район, които и днес са живи в местната култура, в кухнята, в идиоматичните изрази и във фолклорните ритуали, доведоха до имитации на същия този продукт и до подправяне на географското указание.

Препратка към публикуваната спецификация:

Компетентната администрация е започнала национална процедура за възражение, като е публикувала заявлението за изменение на ЗГУ „Cipolla Rossa di Tropea Calabria“ в Държавен вестник на Република Италия, бр. 185 от 10 август 2011 г.

Консолидираният текст на продуктовата спецификация е на разположение на адрес:

http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

или

директно на заглавната страница на министерството на земеделските, хранителните и горските политики (http://www.politicheagricole.it) и се кликне върху „Qualità e sicurezza“ (Качество и сигурност) (горе вдясно на екрана) и после върху „Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE“ (Спецификации, представени за проучване от ЕС).


(1)  ОВ L 93, 31.3.2006 г., стр. 12.


Top