EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012HB0001

Препоръка на Европейската централна банка от 10 февруари 2012 година до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Bank of Greece (ЕЦБ/2012/1)

OJ C 48, 18.2.2012, p. 1–1 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.2.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 48/1


ПРЕПОРЪКА НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 10 февруари 2012 година

до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Bank of Greece

(ЕЦБ/2012/1)

2012/C 48/01

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, и по-специално член 27.1 от него,

като има предвид, че:

(1)

Отчетите на Европейската централна банка (ЕЦБ) и на националните централни банки се проверяват от независими външни одитори, препоръчани от Управителния съвет на ЕЦБ и одобрени от Съвета на Европейския съюз.

(2)

Мандатът на сегашния външен одитор на Bank of Greece ще изтече след одита за финансовата 2011 година. Поради това е необходимо да се назначат външни одитори за периода, започващ от финансовата 2012 година.

(3)

Bank of Greece избра KPMG Certified Auditors AE за свой външен одитор за финансовите години от 2012 до 2016,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ПРЕПОРЪКА:

Препоръчва се назначаването на KPMG Certified Auditors A.E. за външен одитор на Bank of Greece за финансовите години от 2012 до 2016.

Съставено във Франкфурт на Майн на 10 февруари 2012 година.

Председател на ЕЦБ

Mario DRAGHI


Top