EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2010/083/

Съобщение за читателите (Вж. вътрешната корица)

OJ C 83, 30.3.2010, p. s002–s002 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.3.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 83/s2


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧИТАТЕЛИТЕ

Тази публикация съдържа консолидираните текстове на Договора за Европейския съюз и на Договора за функционирането на Европейския съюз с протоколите и приложенията към тях, в които са отразени измененията, направени с Договора от Лисабон, подписан на 13 декември 2007 г. в Лисабон и влязъл в сила на 1 декември 2009 г. Тя съдържа също декларациите, приложени към заключителния акт на Междуправителствената конференция, която прие Договора от Лисабон.

Както беше посочено в съобщението за читателите на предходната публикация на консолидираните текстове (ОВ С 115, 9.5.2008 г., стр. 1), настоящата публикация съдържа приетите междувременно поправки.

Тази публикация съдържа и Хартата на основните права на Европейския съюз, провъзгласена в Страсбург на 12 декември 2007 г. от Европейския парламент, Съвета и Комисията (ОВ С 303, 14.12.2007 г., стр. 1). Този текст възпроизвежда, като адаптира Хартата, провъзгласена на 7 декември 2000 г. и я заменя от 1 декември 2009 г., датата на влизане в сила на Договора от Лисабон. В съответствие с член 6, параграф 1, първа алинея от Договора за Европейския съюз, Хартата, провъзгласена през 2007 г. има същата юридическа сила като Договорите.

Този текст е средство за документиране и не ангажира отговорността на институциите.


Top