EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009XC0821(03)

Списък на агенциите, занимаващи се с международен контрол и надзор (наричани по-долу надзорни агенции ), одобрени от държавите-членки съгласно приложение VI към Регламент (ЕО) № 800/1999 (Настоящият списък заменя списъка, публикуван в Официален вестник на Европейските общности C 222 от 30 август 2008 г., стр. 14 )

OJ C 197, 21.8.2009, p. 4–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.8.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 197/4


Списък на агенциите, занимаващи се с международен контрол и надзор (наричани по-долу „надзорни агенции“), одобрени от държавите-членки съгласно приложение VI към Регламент (ЕО) № 800/1999

(Настоящият списък заменя списъка, публикуван в Официален вестник на Европейските общности C 222 от 30 август 2008 г., стр. 14)

2009/C 197/05

1.   ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Съгласно член 16, параграф 1, буква б) и параграф 2, буква в) от Регламент (ЕО) № 800/1999 на Комисията (1), надзорните агенции, одобрени от държавите-членки, са упълномощени да издават сертификати, удостоверяващи разтоварването и вноса на селскостопански продукти, които подлежат на възстановявания при износ в трети държави, или най-малкото пристигането им по местоназначение в трети държави.

Освен това, надзорните агенции, одобрени и контролирани от държава-членка в съответствие с член 16, буква а) — буква е) от Регламент (ЕО) № 800/1999 или официална агенция на държавата-членка, отговарят за изпълнението на проверките, предвидени в член 3 от Регламент (ЕО) № 639/2003 на Комисията (за отпускане на възстановявания при износ, свързани с хуманно отношение към живите животни от рода на едрия рогат добитък по време на транспорт).

Държавите-членки са отговорни за одобряването и мониторинга на тези надзорни агенции.

Одобрение на надзорна агенция от държава-членка е валидно във всички държави-членки. Това означава, че сертификати, издадени от одобрена надзорна агенция могат да се използват на цялата територия на Общността, независимо от това, в коя държава-членка се намира агенцията, издаваща сертификата.

За информация на износителите на селскостопански продукти от Общността, Комисията периодично публикува списък на всички надзорни агенции, одобрени от държавите-членки. Приложеният списък бе актуализиран на 1 юли 2009 г.

2.   УВЕДОМЛЕНИЕ

Комисията привлича вниманието на износителите върху следното:

Фактът, че дадена надзорна агенция присъства в списъка не гарантира автоматично, че сертификатите, издадени от тази агенция са приемливи. Възможно е да са необходими допълнителни документни доказателства. Възможно е дори впоследствие да се установи, че издадените сертификати са неточни,

Агенциите могат да бъдат изваждани от списъка по всяко време. Преди да изберат определена агенция, препоръчително е износителите да проверят пред националните власти (виж приложение X от Регламент (ЕО) № 800/1999) дали тази агенция все още е одобрена,

Износителите могат да получат допълнителна информация за дадена агенция от националния орган, от който е одобрена.


(1)  ОВ L 102, 17.4.1999 г., стр. 11. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 671/2004 (ОВ L 105, 14.4.2004 г., стр. 5).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Списък на надзорните агенции, одобрени от държавите-членки

ДАНИЯ

Baltic Control Ltd Aarhus (1)

Sindalsvej 42 B

P.O. Box 2199

8240 Risskov

DANMARK

Tel. +45 86216211

Fax +45 86216255

Електронна поща: baltic@balticcontrol.com

Период на одобрение: от 21.7.2008 г. до 20.7.2011 г.

ГЕРМАНИЯ

IPC HORMANN GMBH (1)

Independent Product-Controlling

Ernst-August-Straße 10

29664 Walsrode

DEUTSCHLAND

Tel. +49 516160390

Fax +49 51616039101

Електронна поща: ipc@ipc-hormann.com

Период на одобрение: от 1.4.2009 г. до 31.3.2012 г.

Argos Control

Warenprüfung GmbH

Gustav-Meyer-Allee 26A

13355 Berlin

DEUTSCHLAND

Tel. +49 302830573-0

Fax +49 302830573-16

Електронна поща: Allgemein@argoscontrol.de

Период на одобрение: от 1.6.2008 г. до 31.5.2011 г.

ИСПАНИЯ

SGS Espanola de Control S.A. (1)

C/ Trespaderne, 29

Edificio Barajas I

(Bo del Aeropuerto)

28042 Madrid

ESPAÑA

Tel. +34 913138000

Fax +34 913138080

http://www.sgs.es

Електронна поща: david.perez@sgs.com

Период на одобрение: от 1.10.2008 г. до 31.9.2011 г. (по отношение на Регламент (ЕО) № 800/1999) от 22.12.2008 г. до 21.12.2011 г. (по отношение на Регламент (ЕО) № 639/2003).

FRANCE

Control Union Inspections France

8 boulevard Ferdinand de Lesseps

B.P. 4077

76022 Rouen

FRANCE

Tel. +33 232102100

Fax +33 235718099

Електронна поща: qufrance@control-union.fr

Период на одобрение: одобрението е изтекло; тече разглеждане на ново одобрение.

ИТАЛИЯ

SOCIETA SGS ITALIA SpA

Sede legale: Via Gasparre Gozzi 1/A

20129 Milano MI

ITALIA

Tel. +39 0273931

Fax +39 0270124630

http://www.sgs.com

Период на одобрение: от 14.3.2008 г. до 13.3.2011 г.

SOCIETA VIGLIENZONE ADRIATICA SpA

Sede legale: Via della Moscova n. 38

20121 Milano MI

ITALIA

http://www.viglienzone.it

Filiale di Ravenna: C.ne Piazza d'Armi, 130

48100 Ravenna RA

ITALIA

Tel. +39 0544422242

Fax +39 0544422330

Електронна поща: controlli@viglienzone.it

Период на одобрение: от 14.2.2009 г. до 13.2.2012 г.

SOCIETA BOSSI & C. — TRANSITI SpA

Via D. Fiasella n. 1

16121 Genova GE

ITALIA

Tel. +39 0105716-1

Fax +39 010582346

http://www.bossi-transiti.it

Електронна поща: urveyor@bossi-transiti.it

Период на одобрение: от 15.6.2007 г. до 14.6.2010 г.

НИДЕРЛАНДИЯ

CONTROL UNION NEDERLAND (2)

Jufferstraat, 9–15

Postbus 22074

3003 DB Rotterdam

NEDERLAND

Tel. +31 102823390

Fax +31 104123967

Електронна поща: netherlands@controlunion.com

Период на одобрение: от 1.11.2008 г. до 31.10.2011 г.

SAYBOLT INTERNATIONAL B.V.

Stoomloggerweg 12

3133 KT Vlaardingen

NEDERLAND

Tel. +31 104609911

Fax +31 104353600

http://www.saybolt.com

Период на одобрение: от 1.2.2007 г. до 31.1.2010 г.

ПОЛША

J.S. Hamilton Poland Ltd. Sp. z o.o.

Ul. Świętojańska 134

81-404 Gdynia

POLSKA/POLAND

Tel. +48 586607720

Fax +48 586007721

http://www.hamilton.net.pl

Период на одобрение: от 3.12.2007 г. до 3.12.2010 г.

Polcargo International Sp. z o.o.

Ul. Henryka Pobożnego 5

70-900 Szczecin

POLSKA/POLAND

Tel. +48 914340211

Fax +48 914882036

http://www.polcargo.pl

Период на одобрение: от 3.12.2007 г. до 3.12.2010 г.

SGS Polska Sp. z o.o.

Ul. Bema 83

01-233 Warszawa

POLSKA/POLAND

Tel. +48 223292222

Fax +48 223292220

http://www.sgs.pl

Период на одобрение: от 3.12.2007 г. до 3.12.2010 г.

ФИНЛАНДИЯ

OY LARS KROGIUS AB (3)

Vilhonvuorenkatu 11 B 10

FI-00500 Helsinki

SUOMI/FINLAND

Puhelin +358 947636300

Faksi +358 947636363

http://www.krogius.com

Електронна поща: average.finland@krogius.com

Период на одобрение: от 15.5.2009 г. до 14.5.2012 г.

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

ITS TESTING SERVICES LTD (Intertek)

Caleb Brett House

734 London Road

West Thurrock Grays

Essex RM20 3NL

UNITED KINGDOM

Tel. +44 1708680200

Fax +44 1708680262

Електронна поща: mstokes@caleb-brett.com

Период на одобрение: от 4.4.2007 г. до 4.4.2010 г.


(1)  Тази фирма е одобрена също и да изпълнява проверки в трети държави по силата на Регламент (ЕО) № 639/2003 (хуманно отношение към живите животни от рода на едрия рогат добитък по време на транспорт).

(2)  Тази фирма е одобрена също и да изпълнява проверки в трети държави по силата на Регламент (ЕО) № 639/2003 (хуманно отношение към живите животни от рода на едрия рогат добитък по време на транспорт).

(3)  Разрешението на тази фирма за издаването на сертификати е ограничено за Русия, Украйна и Беларус. За допълнителна информация се обръщайте към финландските власти.


Top